Відділ Державної пенітенціарної служби України
в Чернівецькій області
58000 м. Чернівці, вул. Українська, 39 | (0372) 57-30-12
"телефон довіри" - (096) 103 93 97, (095) 142 67 95
Також дивіться новини www.facebook.com/kvs.gov.ua
16.12.2015
Державна пенітенціарна служба України

Правове інформування населення щодо адміністративного стягнення у виді громадських робіт

З вересня місяця 2008 року в українське адміністративне законодавство внесено ряд змін за якими за деякі порушення суд може призначати порушникам таке покарання, як громадські роботи. Також 01.01.2011 року набрав чинності Закон України №2744-VI «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення», який доповнює санкції статей 173, 173-2, 178 та 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення стягнення у виді громадських робіт. І як видно з практики, суди дуже активно застосовує даний вид покарання до правопорушників, особливо до порушників, які керували транспортними засобами в п’яному стані.

В чому ж полягає суть даного покарання і як його відбувають?

Дане покарання виконують органи кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання правопорушника.

Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрана законної сили.

Постанова суду про застосування громадських робіт органом кримінально-виконавчої інспекції приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом цього строку порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, окрім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику та ін.).

На кожного порушника в органі кримінально-виконавчої інспекції заводиться особова справа та заповнюється облікова картка, в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин.

В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності.

У разі надходження до органу кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку. Щодо кожної постанови суду заводиться окрема особова справа на порушника.

Після отримання постанови суду порушник викликається до органу кримінально-виконавчої інспекції (неповнолітній - з батьками або особою, яка їх заміняє), 3 ним проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, відповідальність за ухилення від відбування громадських робіт. За результатами бесіди порушник дає підписку, в якій власноручно зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку підприємств, на яких порушники відбувають громадські роботи, орган кримінально-виконавчої інспекції у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення на одне з цих підприємств.

Власником підприємства видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства заповнюється табель виходу на роботу, копія якого надсилається до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу після відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

У разі потреби орган кримінально-виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вирішуються судом, який виніс постанову.

Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цією адресою не проживає, місцеперебування його невідоме, та наявні інші підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, орган кримінально-виконавчої інспекції вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

Ухиленням від відбування громадських робіт вважаються:

невихід порушника на роботу без поважної причини;

неприбуття порушника за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважної причини або зникнення з місця проживання.

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом.

Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом в розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робіт.

Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, але відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання до суду для вирішення питання по суті.

Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з:

Відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт за наявності з підприємства табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

Заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

Скасуванням постанови - за наявності постанови суду;

Наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду - після отримання відповідного судового рішення;

Смертю порушника - за наявності інформації довідкового характеру з відділу реєстрації актів громадянського стану.

Зняття порушника з обліку здійснюється за довідкою посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції та резолюцією начальника цього органу в день отримання відповідних документів.

Застапник начальника Шевченківського РВ КВІ

міста Чернівці

майор внутрішньої служби

С.Ю.Богомаз

версія для друку
Начальник Відділу
ОНОФРЕЙЧУК
МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ
Розширений пошук »