17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
14.03.2012
Inform_finans14_03

Інформація щодо витрачання коштів Державного бюджету України
Державною пенітенціарною службою України
за 2011 рік

Основною метою та завданнями Державної пенітенціарної служби України є: реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань; забезпечення формування системи наглядових, соціальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до засуджених та осіб, узятих під варту; контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацією законних прав та інтересів засуджених і осіб, узятих під варту.

В 2011 році фінансове забезпечення здійснювалось через виконання органами і установами Державної пенітенціарної служби України визначених 5-ти бюджетних програм.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” (із змінами) передбачено видатки на утримання органів і установ пенітенціарної служби 2 877,5 млн. грн., у тому числі: за загальним фондом - 2619,7 млн.грн., за спеціальним фондом – 257,8 млн.грн.

Видатки на утримання органів і установ пенітенціарної служби за загальним фондом профінансовані на 93,9%.

Касові видатки за спеціальним фондом склали 244,8 млн. грн.( у тому числі за отриманою гуманітарною та благодійної допомогою – 25,29 млн. грн.).

Результативні показники за бюджетними програмами в цілому виконані.

Начальник департаменту бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення
підполковник внутрішньої служби С.М. Шевнін

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Державна пенітенціарна служба України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2011 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік план на 2011 рік з урахуванням внесених змін касове виконання за 2011 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету (6071000): в т.ч. 2619737,5 2548340,9 257774,9 244785,9 2877512,4 2793126,8
1110 0340 Заробiтна плата 1295236,0 1295234,2 47516,4 46765,9 1342752,4 1342000,1
1120 0340 Нарахування на заробiтну плату 363808,7 363719,9 4618,1 4440,0 368426,8 368159,8
1130 0340 Придбання товарів i послуг 519420,9 518827,5 153468,4 144505,7 672889,3 663333,2
1140 0340 Видатки на вiдрядження 5614,0 5558,2 928,8 726,2 6542,8 6284,4
1150 0340 Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходи спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення 4300,0 4260,3 2209,9 2048,6 6509,9 6308,9
1160 0340 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 229513,4 229499,9 33829,1 32637,2 263342,5 262137,0
1172 0340 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 770,0 724,2 345,7 310,7 1115,7 1035,0
1340 0340 Поточнi трансферти населенню 8372,2 8371,2 722,8 702,7 9095,0 9073,9
2110 0340 Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 158996,0 104460,9 10688,8 9620,2 169684,8 114081,1
2120 0340 Капiтальне будiвництво (придбання) 15512,7 13899,9 1753,3 1743,3 17266,0 15643,2
2130 0340 Капiтальний ремонт 17493,6 3784,6 1606,6 1216,4 19100,2 5001,0
2140 0340 Реконструкція та реставрація 700,0 0,0 87,1 69,1 787,1 69,1
в т.ч. за бюджетними програмами
6071010 Керівництво та управління у пенітенціарній сфері 144810,0 144749,7 1980,7 1787,0 146790,7 146536,7
1110 0340 Заробiтна плата 103500,0 103499,9 204,4 203,3 103704,4 103703,3
1120 0340 Нарахування на заробiтну плату 29764,3 29747,8 74,5 73,8 29838,8 29821,6
1130 0340 Придбання товарів i послуг 5553,7 5536,6 1140,6 1018,9 6694,3 6555,5
1140 0340 Видатки на вiдрядження 2194,0 2180,1 16,6 13,2 2210,6 2193,3
1160 0340 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 3708,0 3704,5 154,1 118,4 3862,1 3822,9
1172 0340 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 50,0 40,7 19,8 17,8 69,8 58,5
1340 0340 Поточнi трансферти населенню 40,0 40,0 0,8 0,8 40,8 40,8
2110 0340 Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 0,0 0,0 369,9 340,7 369,9 340,7
6071020 Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах пенітенціарної служби 754320,4 737871,0 143538,8 137515,8 897859,2 875386,9
1130 0340 Придбання товарів i послуг 468124,1 467771,6 111632,6 106833,8 579756,7 574605,4
1150 0340 Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходи спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення 0,0 0,0 15,5 15,5 15,5 15,5
1160 0340 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 181190,0 181187,1 24844,9 24240,9 206034,9 205428,0
1172 0340 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,0 0,0 1,4 1,3 1,4 1,3
1340 0340 Поточнi трансферти населенню 70,8 70,8 70,8 70,8
2110 0340 Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 80500,0 80415,3 5194,9 4648,8 85694,9 85064,1
2120 0340 Капiтальне будiвництво (придбання) 7000,4 5400,0 1083,8 1073,9 8084,2 6473,9
2130 0340 Капiтальний ремонт 16805,9 3097,0 607,9 561,9 17413,8 3658,9
2140 0340 Реконструкція та реставрація 700,0 0,0 87,1 69,1 787,1 69,1
6071030 Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів пенітенціарної служби 1712867,5 1657989,9 112255,4 105483,0 1825122,9 1763472,9
1110 0340 Заробiтна плата 1191736,0 1191734,3 47312,0 46562,6 1239048,0 1238296,8
1120 0340 Нарахування на заробiтну плату 334044,4 333972,1 4543,6 4366,1 338588,0 338338,2
1130 0340 Придбання товарів i послуг 44567,8 44350,6 40695,2 36653,0 85263,0 81003,6
1140 0340 Видатки на вiдрядження 3420,0 3378,2 912,2 713,0 4332,2 4091,1
1150 0340 Матерiали, iнвентар, будiвництво, капiтальний ремонт та заходи спецiального призначення, що мають загальнодержавне значення 4300,0 4260,3 2194,5 2033,2 6494,5 6293,4
1160 0340 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 43251,1 43246,7 8830,1 8277,8 52081,2 51524,5
1172 0340 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 720,0 683,5 324,5 291,6 1044,5 975,1
1340 0340 Поточнi трансферти населенню 8332,2 8331,2 651,2 631,1 8983,4 8962,3
2110 0340 Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування 78496,0 24045,6 5124,0 4630,7 83620,0 28676,3
2120 0340 Капiтальне будiвництво (придбання) 3312,3 3299,9 669,4 669,4 3981,7 3969,4
2130 0340 Капiтальний ремонт 687,7 687,5 998,8 654,5 1686,5 1342,1
2140 0340 Реконструкція та реставрація 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6071080 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби 5200,0 5200,0 0,0 0,0 5200,0 5200,0
2120 1062 Капiтальне будiвництво (придбання) 5200,0 5200,0 0,0 5200,0 5200,0
6071090 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань 2539,6 2530,3 0,0 0,0 2539,6 2530,3
1130 930 Придбання товарів i послуг 1175,3 1168,7 0,0 0,0 1175,3 1168,7
1160 930 Оплата комунальних послуг та енергоносiїв 1364,3 1361,6 0,0 0,0 1364,3 1361,6
версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »