17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
14.03.2012
zvit_pererobleno

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

6071010 Керівництво та управління у пенітенціарній сфері
(КПКВ) (назва бюджетної програми)

з/п
Показники Одииниця
виміру
Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Чисельність працівників центрального апарату, територіальних органів управління чол. Штат ДПтС України 2034,5   2034,5 1945   1945 -89,5   -89,5
2 Кількість територіальних органів управління та центральний апарат од. Накази ДПтС України 26   26 26   26      
2 продукту
1 Кількість інспекторських та контрольних перевірок діяльності територіальних органів управління од. Плани роботи 9   9 9   9      
2 Кількість засідань колегії Державної пенітенціарної служби України од. Плани роботи 10   10 10   10      
3 Кількість апаратних нарад керівного складу Державної пенітенціарної служби України од. Плани роботи 52   52 52   52      
3 ефективності
1 Проінспектовано та перевірено управлінь та відділів од. Звітність ДПтС України 36     36          
2 Середня заробітна плата працівників на місяць грн. Звітність ДПтС України 2847     2852     5    
3 Середнє грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу на місяць грн. Звітність ДПтС України 4098     4108     10    
4 якості
1 Відсоток фактичного виконання запланованих заходів, пов'язаних із керівництвом та управлінням органами та установами пенітенціарної служби відс. Звітність ДПтС України 100     100          

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

6071020 Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах пенітенціарної служби
(КПКВ) (назва бюджетної програми)

з/п
Показники Одииниця
виміру
Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Слідчі ізолятори од. Накази ДПтС України 33   33 33   33      
2 Виховні колонії од. Накази ДПтС України 10   10 8   8 -2   -2
3 Кримінально-виконавчі установи од. Накази ДПтС України 141   141 142   142 1   1
4 Кількість спеціалізованих туберкульозних  та багатопрофільних лікарняних закладів од. Накази ДПтС України 22   22 22   22      
5 Кількість ліжко-місць у спеціалізованих туберкульозних та багатопрофільних лікарняних закладах од. Накази ДПтС України 7610   7610 7610   7610      
6 Кількість медичних частин в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах од. Накази ДПтС України 137   137 137   137      
7 Кількість кабінетів інфекційних захворювань (КІЗ) та інфекційних відділень для проведення стаціонарного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД од. Накази ДПтС України 22   22 22   22      
8 Витрати на будівництво та реконструкцію будівель і споруд, що забезпечують належні побутові умови та медико-санітарне обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, які включені до титульного списку будов (об'єктів) тис.грн. Титульний список будов (об'єктів) 4500   4500 5400   5400 900   900
9 Витрати на капітальний ремонт аварійно-небезпечних і непридатних будівель, споруд та  об'єктів інженерної інфраструктури, відповідно до річного плану ремонтних робіт тис.грн. Титульний список будов (об'єктів) 4000   4000 3100   5400 -900   -900
2 продукту
1 Чисельність осіб, що тримається у слідчих ізоляторах чол. Звітність ДПтС України 42000   42000 37632   37632 -4368   -4368
2 Чисельність осіб, що тримається у виховних колоніях чол. Звітність ДПтС України 1580   1580 1329   1329 -251   -251
3 Чисельність осіб, що тримається у кримінально-виконавчих установах чол. Звітність ДПтС України 113000   113000 115068   115068 2068   2068
4 Чисельність осіб, що будуть знаходитись на лікуванні у туберкульозних лікарнях чол. Звітність ДПтС України 4500   4500 4052   4052 -448   -448
5 Чисельність осіб, що будуть перебувати на диспансерному обліку  з приводу перенесеного туберкульозу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах чол. Звітність ДПтС України 12000   12000 11507   11507 -493   -493
6 Чисельність осіб, хворих  на туберкульоз, що надійдуть до слідчих ізоляторів чол. Звітність ДПтС України 2000   2000 1960   1960 -40   -40
7 Чисельність осіб, які будуть перебувати на диспансерному обліку з приводу захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД чол. Звітність ДПтС України 6500   6500 6910   6910 410   410
8 Введення в експлуатацію побудованих та реконструйованих об'єктів для забезпечення належних комунально-побутових умов та медико-санітарного обслуговування засуджених та осіб, взятих під варту од. Титульний список будов (об'єктів) 1   1 1   1      
9 Введення в експлуатацію капітально відремонтованих будівель, споруд та об'єктів інженерної інфраструктури од. Річний план ремонтних робіт 9   9 14   14 5   5
3 ефективності
1 Вартість харчування засуджених та осіб, взятих під варту, в розрахунку на одну особу за добу грн. Звітність ДПтС України 6,9 0,8   7,0 0,9   0,1 0,1  
2 Вартість комунально-побутових послуг з розрахунку на одну особу з числа засуджених та осіб, взятих під варту, за місяць грн. Звітність ДПтС України 107,9 13   109,7 40,3   1,8 27,3  
3 Вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, взятих під варту,  в розрахунку на одну особу на місяць грн. Звітність ДПтС України 24,8 0,1   26,5 2,7   1,7 2,6  
4 Вартість лікування опортуністичних інфекцій з розрахунку на одного ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД, який перебуває на диспансерному обліку, на рік грн. Звітність ДПтС України 769,2     693,2     -76    
5 Середній обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту для забезпечення належних побутових умов та медико-санітарного  обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту тис.грн. Титульний список будов (об'єктів) 4500     5400     900    
6 Середній обсяг видатків на проведення капітального ремонту однієї будівлі, споруди та  об'єкту інженерної інфраструктури тис.грн. Річний план ремонтних робіт 444,4     221,4     -223    
4 якості
1 Відсоток осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань (крім інфекційних і паразитарних) відс. Звітність ДПтС України 52     52          
2 Припинення бактеріовиділення у хворих на туберкульоз відс. Звітність ДПтС України 55     55          
3 Відсоток осіб, які отримують антиретровірусну терапію, з числа осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу ВІЛ-інфекції/СНІДу відс. Звітність ДПтС України 13     14,2     1,2    
4 Відсоток освоєння виділеного обсягу фінансування на будівництво і реконструкцію об'єктів, що забезпечують належні побутові умови та медико-санітарне обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту відс. Титульний список будов (об'єктів) 100     100          
5 Відсоток освоєння виділеного обсягу фінансування на капітальний ремонт будівель, споруд та об'єктів інженерної інфраструктури відс. Річний план ремонтних робіт 100     100          

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

6071030 Виконання покарань та утримання персоналу установ і органів пенітенціарної служби
(КПКВ) (назва бюджетної програми)

з/п
Показники Одииниця
виміру
Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Кількість установ виконання покарань, організацій, слідчих ізоляторів, медичних реабілітаційних центрів од. Накази ДПтС України 191   191 190   190 -1    
2 Кількість підрозділів кримінально-виконавчої інспекціі од. Накази ДПтС України 703   703 703   703      
3 Кількість навчальних закладів професійної  підготовки та І-ІV рівня акредитації од. Накази ДПтС України 5   5 5   5      
4 Чисельність персоналу пенітенціарної служби чол. Штат ДПтС України 45150,5 4300 49450,5 43790 4155 47945 -1360,5 -145 -1505,5
5 Чисельність персоналу кримінально-виконавчої інспекції чол. Штат ДПтС України 2795   2795 2633   2633 -162    
6 Чисельність викладачів навчальних закладів І-ІV рівня акредитації чол. Штат ДПтС України 76   76 41   41 -35    
2 продукту
1 Чисельність засуджених та осіб, узятих під варту, що тримаються в установах та слідчих ізоляторах пенітенціарної служби чол. Звітність ДПтС України 156580   156580 154029   154029 -2551   -2551
2 Чисельність курсантів навчальних закладів І-ІV рівня акредитації пенітенціарної служби чол. Звітність ДПтС України 790   790 727   727 -63   -63
3 Чисельність осіб, що рахується на обліку у кримінально-виконавчій інспекції чол. Звітність ДПтС України 204800   204800 145961   145961 -58839   -58839
4 Кількість одиниць комплексних систем управління контролю доступу, призначених для запобігання внесення на територію слідчих ізоляторів заборонених предметів (наркотичних засобів, колючо-ріжучих предметів тощо) од. Титульний список електроустат-кування (обладнання спеціального призначення) 6   6 6   6      
3 ефективності
1 Чисельність осіб, що тримається в установах виконання покарань, у розрахунку на одного працівника чол. Звітність ДПтС України 3,5     3,5          
2 Чисельність осіб, що рахується на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, у розрахунку на одного працівника чол. Звітність ДПтС України 73,3     55,4     -17,9    
3 Чисельність курсантів у розрахунку на одного викладача навчальних закладів І-ІV рівня акредитації чол. Звітність ДПтС України 10,4     17,7     7,3    
4 Середня заробітна плата працівників на місяць грн. Звітність ДПтС України 1896,0     1897,0     1    
5 Середнє грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу на місяць грн. Звітність ДПтС України 1840     1972     132    
6 Середня вартість однієї одиниці комплексної системи управління контролю доступу тис.грн. Титульний список електроустаткування (обладнання спеціального призначення) 12966,0     12966,0          
4 якості
1 Застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарань від загальної кількості тих, хто підпадав під дію цієї норми відс. Звітність ДПтС України 51     43,4     -7,6    
2 Заміна невідбутої частини покарання засудженим до позбавлення волі більш м'яким відс. Звітність ДПтС України 11     10,4     -0,6    
3 Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі відс. Звітність ДПтС України 16     16,7     0,7    
4 Відсоток забезпечення слідчих ізоляторів ДПтС України комплексними системами управління контролю доступу відс. Звітність ДПтС України 18,2     18,2          

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

6071080 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби
(КПКВ) (назва бюджетної програми)

з/п
Показники Одииниця
виміру
Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які перебувають на квартирному обліку чол. Звітність ДПтС України 2062   2062 2008   2008 -54    
2 продукту
1 Кількість квартир, що заплановано ввести в експлуатацію в житлових будинках, побудованих на земельних ділянках, що належать Державній пенітенціарній службі України од. Звітність ДПтС України 54   54 54   54      
2 Кількість квартир від загальної кількості введеного в експлуатацію житла, яким планується надати статус службового житла од. Звітність ДПтС України 6   6 12   12 6   6
3 Площа житла, яку планується отримати за рахунок введення в експлуатацію житлових будинків, побудованих на земельних ділянках, що належать Державній пенітенціарній службі  України кв. м. Звітність ДПтС України 3972,7   3972,7 3760,4   3760,4 -212,3   -212,3
3 ефективності
1 Середня вартість одного квадратного метра житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що вводиться в експлуатацію на земельних ділянках, що належать Державній пенітенціарній службі України грн. Звітність ДПтС України 3811,3     3324,1     -487,2    
4 якості
1 Відсоток службових квартир від загальної кількості квартир у введених в експлуатацію житлових будинках, побудованих на земельних ділянках, що належать Державній пенітенціарній службі України відс. Звітність ДПтС України 11     22,2     11,2    
2 Відсоток зменшення чисельності осіб рядового і начальницького складу, що перебувають на квартирному обліку, за рахунок введених в експлуатацію житлових будинків, побудованих на земельних ділянках, що належать Державній пенітенціарній службі України відс. Звітність ДПтС України 2,6     2,6          

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

6071090 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань
(КПКВ) (назва бюджетної програми)

з/п
Показники Одииниця
виміру
Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
1 Кількість професійно-технічних навчальних закладів соціальної реабілітації при установах виконання покарань од. Спільні накази МОН та ДПтС України 92   92 88   88 -4    
2 продукту
1 Чисельність засуджених, які отримають робітничі професії у професійно-технічних навчальних закладах (філіях) при установах виконання покарань чол. Звітність ДПтС України 9850   9850 11667   11667 1817    
3 ефективності
1 Витрати на створення і забезпечення утримання матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у розрахунку на одного засудженого, що проходить навчання грн. Звітність ДПтС України 257,8     216,9     -40,9    
4 якості
1 Відсоток засуджених, які отримають робітничі професії від загальної чисельності засуджених, які не мають жодної професії і повинні бути залучені до професійно-технічного навчання відс. Звітність ДПтС України 29     32     3    

Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетних програм
Державної пенітенціарної служби України
за 2011 рік

Код державної цільової програми Назва державної цільової програми  Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідго з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету Затверджено на звітний період
програми
Виконано за звітний період
програми
загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом загальний фонд спеціаль-
ний фонд
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
383 Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках 607120 Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах пенітенціарної служби 9 484,0   9 484,0 9 484,0   9 484,0
436 Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки 6071020 Утримання засуджених та осіб, взятих під варту, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах пенітенціарної служби 5 000,0   5 000,0 4 790,0   4 790,0
093 Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей 6071080 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби 5 200,0   5 200,0 5 200,0   5 200,0
Разом       19 684,0   19 684,0 19 474,0   19 474,0

тис. грн.

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »