16 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
19.03.2012
pidsumkuIII

Підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли на адресу
Державної пенітенціарної служби України у ІІІ кварталі 2011 року

У ІІІ кварталі 2011 року на адресу Державної пенітенціарної служби України надійшло 28 запитів на інформацію. Із них отримано поштою – 18, електронною поштою – 7, факсом – 3.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб (18 запитів). Від юридичних осіб надійшло 7 запитів, від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 3.

Серед загальної кількості запитів на інформацію 1 запит було надіслано на адресу Державної пенітенціарної служби України як розпорядника інформації з Адміністрації Президента України, 6 запитів – з міністерств та відомств.
Найбільше запитів на інформацію надійшло з міста Києва та Київської області, Закарпатської та Сумської областей.

Більшість запитувачів цікавилися інформацією довідково-енциклопедичного характеру (42,9 % від загальної кількості надісланих запитів), правовою інформацією (25,0 %), інформацією про особу (17,9 %) та статистичною інформацією (14,3 %).

Усі запити були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті. У ІІІ кварталі 2011 року 26 запитів було задоволено, 1 запит було надіслано належному розпоряднику інформації. На 1 запит було відмовлено в наданні інформації, оскільки запитувач не оплатив фактичні витрати на копіювання запитуваних документів.

Департамент організаційно-аналітичного,
документального та правового забезпечення

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »