16 жовтня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
19.03.2012
poradok19_03

Порядок
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої
є Державна пенітенціарна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої Державна пенітенціарна служба України.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».
3. Доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної пенітенціарної служби України, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
5. Запитувач має право звернутися до Державної пенітенціарної служби України із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
7. Запит на отримання публічної інформації подається до Державної пенітенціарної служби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
9. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я і по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
10. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів.
11. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Державної пенітенціарної служби України та на інформаційних стендах у приймальні громадян Державної пенітенціарної служби України.
12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
13. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державної пенітенціарної служби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

версія для друку
Розширений пошук »