24 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
13.04.2012

Сприяємо діалогу із громадськими організаціями

12 квітня 2012 року у приміщенні Міністерства юстиції України відбулося чергове тематичне засідання з питань підготовки Національної доповіді щодо дотримання прав людини в Україні в рамках Універсального періодичного огляду Радою ООН з прав людини.

У заході взяли участь представники низки громадських організацій - Української Гельсінської спілки з прав людини, правозахисної організації "Донецький Меморіал", Харківської правозахисної групи, Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

Мета засідання передбачала обговорення принципових питань, пов’язаних із забезпеченням дотримання прав людини, та пошуку спільних ініціатив, що сприятимуть усуненню прогалин у законодавстві і практиці, які зумовлюють їх порушення.

Зазначені ініціативи повинні лягти в основу доопрацьованої Доповіді України під час проходження нею другого етапу Універсального періодичного огляду, що відбудеться наприкінці жовтня 2012 року (перший огляд відбувся в 2008 році).

ПРОПОНУЄТЬСЯ ОБГОВОРИТИ
проект витягу із Доповіді, що стосується компетенції
Державної пенітенціарної служби України

Джерело:
http://www.minjust.gov.ua/upr/upr_project_dopovid.html

Станом на 12.04.2012

ВИТЯГ ІЗ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ

До відома:
Відповідно до графіку другого циклу УПО Україна проходитиме огляд на 14 сесії Ради з прав людини, яка орієнтовно триватиме з 22 жовтня по 5 листопада 2012 року.
До 23 липня 2012 року має бути подана Національна доповідь щодо стану дотримання прав людини в Україні, основна увага в якій має бути зосереджена на виконанні рекомендацій, отриманих за результатами захисту національного звіту України у ході першого циклу УПО (2008 рік).

G. Права засуджених та позбавлених волі осіб

Стосовно умов утримання

Обмежене фінансування заходів Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки на рівні 5,7 % дозволило частково поліпшити умови розміщення та побутового забезпечення засуджених: у 31 установі виконання покарань підвищено рівень експлуатаційної безпеки 394 об’єктів, покращено водозабезпечення та водовідведення у 8 та у 5 установах виконання покарань відповідно, а також модернізовано 51 об’єкт теплопостачання, що дозволило зменшити споживання енергоносіїв у 2010 році порівняно з 2005 роком.

Для вирішення проблеми із розміщення осіб, взятих під варту, відповідно до наказу ДПтС від 14.06.2011 № 191 на території деяких виправних колоній створено дільниці слідчих ізоляторів на 2001 місце, з яких 483 – у спеціалізованих туберкульозних лікарнях.

23 грудня 2011 року у Київському СІЗО було відкрито новий режимний корпус для утримання жінок, розрахований на 180 місць. Протягом 2011 року завершено капітальний ремонт на 23 об’єктах органів і установ пенітенціарної системи.

Наказом ДПтС України від 14.06.2011 № 192 арештні доми створено на території 32 виправних колоній на 1051 місце, куди із слідчих ізоляторів вивезено осіб, засуджених до арешту, вироки яких набрали законної сили.21

Особлива увага приділяється організації виконання покарань засудженими жінками. Відповідно до удосконалення судової практики в Україні щодо обрання виду покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, було досягнуто зменшення чисельності засуджених жінок в установах виконання покарань: у 2009 році ?7742 особи, у 2010 році – 6583 особи і на 01.11.2011 – 5810 жінок і 88 дівчат.

Також у вересні 2010 року було відкрито будинок дитини при Чернігівській виправній колонії (№45) у рамках реалізації україно-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні". Таким чином відповідно до вимог Європейського суду з прав людини було реалізовано загальне тримання засуджених жінок з дітьми віком до трьох років, що сприяє посиленню стабільності та безперервності родинних стосунків, поліпшує якість спілкування матерів з їх дітьми. Станом на 01.11.2011 у будинку дитини проживає 28 матерів і відповідно 28 дітей-малюків. Одночасно у будинку тримаються засуджені жінки, які мають вагітність строком більше чотирьох місяців, що позитивно впливає на їх процес вагітності. Наразі проводяться консультації щодо запровадження пілотного проекту по спільному проживанню матері і дитини в Одеській виправній колонії (№74).

Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. №12 створено міжвідомчу робочу групу з питань здійснення заходів щодо перенесення установ та слідчих ізоляторів за межі центральних частин міст.

Крім того, протягом 2012-2013 років заплановано провести: реконструкцію житлової зони Ірпінського виправного центру (№132) у слідчий ізолятор Київської області, а також перепрофілювання Керченського слідчого ізолятора; будівництво адміністративної будівлі, реконструкція та капітальний ремонт існуючих будівель та об’єктів інженерної інфраструктури Київського слідчого ізолятора; спорудження режимних корпусів Вільнянського та Харківського слідчих ізоляторів, а також лікувального корпусу для засуджених, хворих на туберкульоз, Голопристанської виправної колонії (№7) у Херсонській області; подальшу реконструкцію (капітальний ремонт) будинку дитини при Чернігівській виправній колонії (№44) та 43 законсервованих будівель у житлових зонах установ виконання покарань з метою створення додаткових місць для тримання засуджених; будівництво режимного корпусу Маріупольського слідчого ізолятора; будівництво (нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт) систем централізованого водовідведення та очищення стоків установ виконання покарань.22

Щодо розширення кола прав взятих під варту та засуджених осіб

Законом України від 21.01.2010 внесено зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено розширення кола прав засуджених осіб. Зокрема відповідно до положень ч.5 ст.110 КВК України їм надано право на телефонні розмови без обмеження їх кількості. В оновленій редакції статті 115 КВК України також йдеться про збільшення із 01.01.2012 норми жилої площі на одного засудженого у виправних колоніях із 3 до 4 квадратних метрів.

Вищезазначеним законом та внесеними до Закону України «Про попереднє ув'язнення» змінами також регламентовано, що кореспонденція, яку засуджені та взяті під варту особи адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокурору, перегляду не підлягає. Кореспонденція, яку вони одержують від зазначених органів та осіб, також не підлягає перегляду. Таким же чином регламентуються питання щодо листування між захисниками, засудженими та взятими під варту особами.

Щодо гуманізації кримінальної відповідальності

Встановлення нового підходу до кримінально-правових наслідків діянь та відповідальності, часткова декриміналізація, а також введення більш диференційованого підходу до вибору мір кримінальних покарань частково були втілені в Законі України від 15 квітня 2008 року № 270-VI "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуальний кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності», що дозволило зменшити чисельність засуджених в установах кримінально-виконавчої служби України на 1296 чоловік. Підтвердженням ефективності таких заходів стало те, що за останні п'ять років чисельність засуджених і ув'язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах зменшилася на 45,2 тис. чоловік. Такий спад був обумовлений: виконанням законів України «Про амністію»; змінами законодавства, якими фактично були декриміналізовані окремі злочини, більш широким застосуванням заохочувальних норм у вигляді заміни невідбутої частини покарання більш м'яким та умовно-дострокового звільнення від покарання.23

Щодо показників смертності

Питання щодо показників смертності осіб, позбавлених волі, знаходиться на постійному контролі Державної пенітенціарної служби (ДПтС). Разом з тим ситуація щодо стану смертності в установах виконання покарань та летальності в лікарняних закладах залишається складною. Так, за 6 місяців 2011 року в установах Пенітенціарної служби померли 601 чоловік. Такий показник збільшився в основному за рахунок померлих у багатопрофільних лікарнях (233 людини). У спеціалізованих туберкульозних лікарнях протягом 6 місяців 2011 року померло 128 осіб.

Одним з головних чинників такої кількості померлих є виражена тенденція до зростання кількості померлих від ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом останніх 5 років. Протягом 6 місяців 2011 року з 601 померлих від ВІЛ-інфекції/СНІДу померло 196 засуджених, що складає 32,6% від загальної кількості померлих і продовжує займати перше місце серед причин смертності.

Кількість померлих засуджених осіб від СНІДу фактично була б значно більше без застосування статті 408 КПКУ до важкохворих осіб. Так, протягом 2011 року судами від подальшого відбування покарання у зв'язку з важким захворюванням були звільнені 124 людини в термінальній стадії СНІДу, який становить 41% серед всіх важкохворих, звільнених через хворобу (всього 301 особа).

У 2011 році найдовше на розгляді знаходилися матеріали на звільнення тяжкохворих в судах Донецької та Херсонської областей (від 1 тижня до 1 місяця), внаслідок чого 17 хворих не дочекалися рішення суду. Серед померлих протягом поточного року 55 особам було відмовлено судами у звільненні через хворобу, з них 11 особам було відмовлено у звільненні двічі, 4 особам - тричі, 2 - 5 разів. 24

Щодо медичних послуг

Організація охорони здоров'я ув’язнених здійснюється 32 медичними частинами слідчих ізоляторів. Крім того, медичні послуги надаються засудженим і особам, узятим під варту, у лікувальних закладах Міністерства охорони здоров'я України. В установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та виховних колоніях організовано та забезпечено діяльність 147 медичних частин. У кожній медичній частині і лікарні функціонує стоматологічний кабінет. Окрім того, працюють 59 наркологічних та 21 кабінет інфекційних захворювань.

З метою реалізацією законних прав та інтересів хворих засуджених і осіб, узятих під варту, ДПтС фактично придбано медикаментів і супроводжуючих матеріалів у 2010 році – на суму 67 млн. грн., у 2011 – на суму 51,5 млн. грн., у 2012 році бюджетом передбачено 55,3 млн. грн. при потребі 134 млн. грн. або 41%.

У 2011 році вперше за рахунок бюджетних видатків ДПтС було придбано медичне обладнання (рентгенівське і реанімаційне обладнання, устаткування для лабораторних і клінічних обстежень, діагностичне, хірургічне і стоматологічне тощо) у кількості 832 одиниці на суму 79,2 млн. грн., що становило 30 % оновлення всього комплексу устаткування установ і закладів ДПтС.25

Видано спільний наказ Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту" від 10.02.2012 №239/5/104. У зазначеному наказі визначено можливість вільного вибору лікаря особами, взятими під варту, та обстеження і лікування в закладах охорони здоров’я як за невідкладними медичними показаннями, так і в плановому порядку. Також, завершується підготовка проекту відповідного наказу із зазначених вище питань стосовно діяльності установ виконання покарань.

Для поліпшення якості надання медичної допомоги, створення правових, економічних і організаційних умов особам, узятим під варту, та засудженим реалізуються відомчі програми протидії захворюванню на туберкульоз в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби на 2007-2011 роки.

Проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів з обов’язковим проведенням поточної і заключної профілактичної дезінфекції в осередках інфекції та забезпечення у повному обсязі лікувального процесу хворих на туберкульоз, постійного контролю за прийомом препаратів з подальшим проведенням протирецидивного і хіміопрофілактичного лікування хворих. З метою виявлення збудника та його чутливості до протитуберкульозних препаратів впроваджено обов’язкове проведення мікроскопічного дослідження харкотиння у осіб при підозрі захворювання на туберкульоз. Протягом 2011 року профілактичними флюорографічними обстеженнями було охоплено 100% осіб, узятих під варту. Для забезпечення належних медичних та санітарних умов у приміщеннях слідчих ізоляторів впроваджено щоденні покамерні обходи з метою активного виявлення хворих.

Важливою складовою якісного лікувально-діагностичного процесу є кваліфікація пенітенціарного медичного персоналу, тому з метою підвищення рівня кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу у 2011 році вперше за останні 5 років для проходження передатестаційних курсів лікарів та середнього медичного персоналу із державного бюджету виділено 403,5 тис. грн.

Забезпечення проходження атестації лікарів здійснюється не рідше одного разу на 5 років відповідно до наказу МОЗ України (від 19.12.97 № 359) “Про подальше вдосконалення атестації лікарів”.

З метою контролю за підвищенням рівня кваліфікації лікарів в апараті ДПтС України створено і працює атестаційна комісія, діяльність якої затверджена відповідним наказом ДПтС України (від 31.08.2011 № 343 «Про атестацію медичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України»). У 2011 році рішенням цієї комісії кваліфікаційні категорії присвоєно 30 лікарям.

Підвищено рівень надання медичної допомоги та забезпеченості лікарськими засобами ув'язнених і засуджених, знижено відповідно на 4,2% та 9,2% захворюваність на соматичні захворювання та туберкульоз, а також не допущено спалахів інфекційних хвороб.

На виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки в Державній пенітенціарній службі розроблена та реалізується відомча Програма.

В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах забезпечено доступ до добровільного безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію. У кожній установі призначений лікар, який відповідає за надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, та опрацьовується питання щодо введення додаткових посад лікарів-інфекціоністів. З метою покращення лікування ВІЛ-інфікованих цього року відкрито додаткове відділення для їх лікування на базі багатопрофільної лікарні при Донецькій виправній колонії №124.

Завдяки впровадженню проекту Світового банку "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДОМ в Україні" ДПтС України вдалося зміцнити матеріально-технічну базу, а саме: придбано обладнання для 85 бактеролігічних лабораторій 1 рівня (СІЗО, установи) та 10 лабораторій 3 рівня (туберкульозні лікарні); закуплено лабораторне обладнання та витратні матеріали до нього на загальну суму 2400 тис. доларів США.26

Одночасно слід зазначити, що оскільки при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою судами та правоохоронними органами, на жаль, не завжди враховуються вимоги статті 150 КПК України, яка зобов'язує при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, поряд з іншими обставинами, враховувати стан здоров'я підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні злочину, до слідчих ізоляторів продовжується надходження достатньо великої кількості осіб, хворих на тяжкі хвороби з незворотними змінами та хронічним перебігом, які неможливо вилікувати.

При цьому надходження до СІЗО осіб, які страждають на тяжкі соматичні або інфекційні захворювання, у тому числі хворі на активну форму туберкульозу, є одним із чинників, що впливає на збільшення рівня смертності в установах кримінально-виконавчої служби, особливо враховуючи, що не всі СІЗО мають належні умови для лікування хворих на туберкульоз осіб.

З 2011 року у співпраці з міжнародною організацією "Лікарі без кордонів" розпочато реалізацію проекту "Профілактика та лікування туберкульозу, у тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-асоційованого, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Донецької області", що реалізується на базі Жданівської виправної колонії у Донецькій області (№3).

Станом на 01.03.2012 в установах ДПтС України перебувало 4896 хворий на туберкульоз, з них у слідчих ізоляторах – 809 хворих осіб, у туберкульозних лікарнях – 4359 осіб.

Станом на 01.03.2012 в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікарнях перебувало 6690 ВІЛ-інфікованих осіб, з яких 939 осіб отримують антиретровірусну терапію (АРТ). 27

Для вирішення питань, пов’язаних із своєчасною діагностикою і лікування ВІЛ-інфекції 21 березня 2012 року підписано Угоду про співпрацю між ДПтС і Всеукраїнською благодійною організацією "Всеукраїнська мережа від людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом" щодо протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу за фінансової підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією.

Пропозиції необхідно подавати до
відділу у зв'язках у зв’язках із ЗМІ, громадськістю та міжнародного співробітництва
Державної пенітенціарної служби України
Владиславу Клиші на поштову скриньку org@kvs.gov.ua

Відділ у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю
та міжнародного співробітництва

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »