16 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.04.2012
plan_zahodiv

ПЛАН
заходів з реалізації Державною пенітенціарною службою України у 2012 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Зміст заходу Відповідальні за виконання Строк і періодичність виконання
Проведення консультацій з громадськістю
1. Забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, що належить до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України)   Структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДПтС України постійно
Взаємодія з громадськими радами
2. Сприяння діяльності громадських рад при ДПтС України і його територіальних органах, проведення спільного аналізу ефективності, визначення проблемних питань взаємодії і заходів щодо їх розв'язання Відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, територіальні органи ДПтС України постійно
Інформування громадськості
3. Публічне висвітлення інформації про діяльність ДПтС України, підготовка і своєчасне надання інформації на запити інститутів громадянського суспільства у передбаченому законодавством порядку   Відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, редакція газети "Закон і обов'язок",  структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції   постійно
4. Інформаційне супроводження та висвітлення у регіональних і центральних засобах масової інформації проектів ефективного співробітництва органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, з інститутами громадянського суспільства   Відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, редакція газети "Закон і обов'язок", територіальні органи ДПтС України постійно
5. Розміщення і оновлення інформації про стан діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, на його офіційному веб-сайті   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції щоквартально
6. Організація виступів керівництва ДПтС України в центральних засобах масової інформації з проблемних питань, що належать до сфери діяльності ДПтС України   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції щоквартально
Взаємодія з інституціями громадянського суспільства
7. Сприяння у розробці і виконанні спільних з інститутами громадянського суспільства проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДПтС України постійно
8. Укладання угод з інституціями громадянського суспільства щодо здійснення на постійній основі спільної діяльності у питаннях виправлення і ресоціалізації засуджених, підвищення рівня їх правової захищеності Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, департамент кримінально-виконавчої інспекції, та соціально-психологічної роботи із засудженими, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДПтС України постійно
9. Сприяння участі недержавних організацій України у розробці і реалізації заходів міжнародного співробітництва з іноземними громадськими та неурядовими організаціями на базі органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, департамент кримінально-виконавчої інспекції, та соціально-психологічної роботи із засудженими, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва,структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДПтС України     постійно
10. Сприяння розвитку волонтерської роботи із засудженими, які тримаються в установах, що належать до сфери управління ДПтС України,  та перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, департамент кримінально-виконавчої інспекції, та соціально-психологічної роботи із засудженими, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, територіальні органи ДПтС України     постійно
11. Організація та проведення "дня відкритих дверей" на базі однієї з установ, що належить до сфери управління ДПтС України, висвітлення результатів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, департамент кримінально-виконавчої інспекції, та соціально-психологічної роботи із засудженими, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, редакція газети "Закон і обов'язок" протягом року
12. Надання аналітичних матеріалів представникам засобів масової інформації для підготовки матеріалів з питань діяльності ДПтС України Центральний апарат ДПтС України, територіальні органи ДПтС України за запитом
Громадський контроль та моніторинг діяльності
13. Проведення моніторингу і аналізу громадської думки щодо діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, своєчасне публічне реагування на пропозиції і зауваження громадськості   Відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДпТС України щоквартально
14. Сприяння реалізації заходів з підвищення компетентності представників інститутів громадянського суспільства у питаннях організації діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, визначених законодавством форм громадського контролю, участі громадськості у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених   Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, департамент кримінально-виконавчої інспекції, та соціально-психологічної роботи із засудженими, відділ у зв'язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва, структурні підрозділи Центрального апарату відповідно до компетенції, територіальні органи ДпТС України постійно
15. Розвиток співпраці з вищими навчальними закладами щодо проходження практики студентами на базі органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, укладення відповідних угод   Департамент кадрового забезпечення та охорони здоров'я, територіальні органи ДпТС України постійно
версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »