23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.04.2012
zvit_2010

ЗВІТ
про реалізацію Державною пенітенціарною службою України у 2010 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

Проведення консультацій з громадськістю та робота, що спрямована на поліпшення нормативно-правової бази, та сприяння залученню інститутів громадянського суспільства до співпраці з кримінально-виконавчою службою.
З метою реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі - Держдепартамент) протягом 2010 року забезпечувалось проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.
Взято участь у десятому засіданні Консультативної ради з питань ювенальної юстиції щодо впровадження системи ювенальної юстиції в Україні, яке проводилось 8 липня 2010 року Інститутом законодавства Верховної Ради України та Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
31 серпня 2010 року взято участь у засіданні експертної кадрової комісії Міністерства освіти і науки України з питань роботи керівників закладів та установ професійно-технічної освіти.
Підготовлено спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Держдепартаменту "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і установ виконання покарань щодо забезпечення соціального обслуговування дітей та молоді, які звільняються з установ виконання покарань".
Вживаються заходи щодо вдосконалення практики виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
Підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо термінів звернення до виконання постанов суду про застосування адміністративного стягнення у виді громадських робіт, відповідальності окремих категорій правопорушників за ухилення від його відбування та з інших питань)”.
До Міністерства юстиції України подано на погодження проект спільного наказу Держдепартаменту та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту “Про внесення змін до наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 № 288/4322 "Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей і молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково".
17 грудня 2010 року проведено круглий стіл з питання реорганізації кримінально-виконавчої інспекції у службу пробації, за підсумками якого прийнято резолюцію з пропозиціями щодо науково-практичного та організаційного забезпечення процесу створення національної моделі служби пробації.
Проведено робочу зустріч з посадовими особами Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для обговорення перспектив співпраці у рамках реалізації дворічного плану співпраці ЮНІСЕФ та Уряду України на 2010-2011 роки у частині питань що відносяться до компетенції відомства.
Під час робочої зустрічі з представниками Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді обговорено перспективи впровадження у практичну діяльність корекційних програм стосовно осіб, засуджених за злочини, пов’язані із насильством у сім’ї.
Проведені заходи у значній мірі сприяли усуненню проблемних питань діяльності підрозділів кримінально-виконавчої інспекції.
Одним із важливих напрямів діяльності кримінально-виконавчої служби є співробітництво з міжнародними організаціями, пенітенціарними відомствами та неурядовими інституціями зарубіжних країн.
З метою підвищення інституційної спроможності і привабливості кримінально-виконавчої служби для залучення технічної допомоги Європейської Комісії, інституцій Ради Європи, міжнародних організацій, фондів тощо у жовтні 2010 року колегією відомства схвалено Засади міжнародної діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України, якими визначено концептуальні засади і напрями міжнародної співпраці відомства.
На даний час здійснюється співпраця з представниками державних та неурядових інституцій 36 країн. У 2010 році організовано 17 міжнародних зустрічей і 16 візитів за кордон.
Сприяння роботі компетентних неурядових організацій, що опікуються питаннями дотримання прав і свобод громадян, які притягуються до кримінальної відповідальності, та засуджених, здійснюється шляхом реалізації спільних міжнародних проектів.
Забезпечується подальша реалізація україно-шведського проекту "Триступенева всестороння програма реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні та звільнених з місць позбавлення волі" за підтримки неурядової організації "Конвіктус" (Швеція).
Забезпечено другу фазу підвищення кваліфікації з іноземних мов персоналу центрального апарату за рахунок коштів Європейської Комісії.
Розпочато роботу щодо підготовки проектів договорів про співпрацю з пенітенціарними відомствами Росії і Польщі.

Взаємодія з громадськими радами

Вперше громадська рада при Держдепартаменті почала діяти з 2004 року на підставі наказу Держдепартаменту від 12.12.2004 № 238 і відповідно до Указу Президента України від 31 липня 2004 року №854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".
Впродовж 2010 року проводились спільні, з громадською радою, обговорення щодо розгляду проектів нормативно-правових актів «Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення Державної кримінально-виконавчої служби України», «Про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань» та «Про порядок відвідування установ виконання покарань і слідчих ізоляторів».
Важливим кроком у співпраці з громадськістю став спільний розгляд проекту концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року.
Наприкінці 2010 року було ініційовано процес з формування нового складу громадської ради при Державній пенітенціарній службі України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996  "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".
За погодженням із діючою при відомстві громадською радою створено ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради, які відбулись 3 лютого 2011 року.
З метою забезпечення участі громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених та громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань, при територіальних органах управління Держдепартаменту також було утворено громадські ради. Разом з персоналом органів і установ виконання покарань співпрацюють представники інститутів громадянського суспільства. Серед яких близько 80 представників релігійних і благодійних організацій та більше 200 представників правозахисних організацій.  

Взаємодія з інституціями громадянського суспільства

Службою надавалось сприяння у розробці та виконанні спільних з громадянськими інституціями проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування.
Сьогодні з органами і установами Державної кримінально-виконавчої служби України у справі виправлення та ресоціалізації засуджених, забезпечення дотримання їх прав тощо на постійній основі співпрацюють 203 об’єднання громадян, 23 з яких – міжнародні неурядові благодійні організації, 39 організацій всеукраїнського та 141 – регіонального рівнів.
Безпосередньо відвідують установи виконання покарань та працюють із засудженими понад 800 представників громадських організацій. Протягом 2010 року ними було здійснено близько 4 тис. відвідувань установ, проведено понад   6 тис. заходів, участь у яких взяли понад 70,5 тис. засуджених.
З метою підвищення рівня соціальної спрямованості діяльності кримінально-виконавчої служби особлива увага приділялася удосконаленню соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та особами, взятими під варту. Ця робота проводиться спільно з представниками релігійних та громадських організацій.
У рамках реалізації спільного українсько-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" за фінансової підтримки Швейцарського агентства розвитку та співробітництва завершено реконструкцію та 17 вересня 2010 року проведено урочисте відкриття Будинку дитини при Чернігівській виправній колонії управління Державного департаменту України в Чернігівській області (№ 44).
У рамках реалізації благодійного проекту "Захист прав дітей у стані ризику: конкурс малюнків серед неповнолітніх, які перебувають в установах виконання покарань" 23 липня 2010 року взято участь у благодійній виставці, організованій громадською організацією "Євроклуб "Право і Захист" за сприяння Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив.
З метою сприяння участі засуджених у культурному житті, їх самореалізації в сучасному суспільстві організовувалися публічні презентації робіт художньо-прикладної творчості засуджених, їх участь у виставках та конкурсах.
Протягом 2010 року забезпечено організацію корисного дозвілля засуджених та культурно-масових заходів під час святкування державних та релігійних свят, що в свою чергу сприяло підтримці позитивного соціально-психологічного клімату у середовищі засуджених.
Протягом червня – серпня 2010 року у виховних колоніях проведено ХІХ фестиваль самодіяльної художньої творчості засуджених "Червона калина", присвячений 65-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні та звільнення України від фашистських загарбників, і XXI заочну спартакіаду засуджених, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах кримінально-виконавчої служби.
На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2010 року № 570 проведено заходи з відзначення в установах кримінально-виконавчої служби 19-ї річниці проголошення Дня Незалежності України.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 1680-р організовано проведення в установах кримінально-виконавчої служби Всеукраїнського тижня права.
Організовано підготовку і реалізацію в установах виконання покарань святкових заходів з нагоди Нового року та Різдва Христового.
З метою підвищення значення християнських традицій у духовному вихованні осіб, позбавлених волі, формування у них поваги до релігійних поглядів, обрядів та звичаїв під час святкування Великодня в установах виконання покарань проведено більше 300 богослужінь, 150 концертів художньої самодіяльності засуджених та 112 концертів із залученням релігійних та громадських організацій. У святкових заходах взяли участь 665 представників релігійних організацій.
На запрошення Міжконфесійної Християнської Місії "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі" організовано участь засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань, у черговому XVI конкурсі тюремної поезії "Краснистав 2010", який проходив у Республіці Польща.
Здійснено заходи з організації та проведення виставки художньо-прикладної творчості, присвяченої святу Покрови Пресвятої Богородиці. Презентацію експонатів виставки проведено 15 жовтня 2010 року у приміщенні центрального апарату відомства.
У 2010 році духовно-просвітницьку роботу із засудженими проводили  понад 2 тис. священнослужителів, які є представниками 108 релігійних конфесій, організацій та церков, офіційно зареєстрованих в Україні.
Загальна чисельність віруючих засуджених, які постійно відвідують заходи релігійного характеру, перевищує 36 тис. осіб. Найбільш численними є прихильники Української Православної Церкви, котра працює в 172 установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.
Для задоволення релігійних потреб засуджених в установах кримінально-виконавчої служби діє 117 культових релігійних споруд.
Протягом 2010 року завершено будівництво та освячено 5 релігійних споруд:
- Храм Святої Великомучениці Анастасії Узорішительниці у Закарпатській установі виконання покарань (№ 9);
- Церкву Святого Великомученика Георгія Победоносця у Свердловській виправній колонії у Луганській області (№ 38);
- Каплицю імені Ікони Божої Матері "Отрада и утешение" в Перевальській виховній колонії у Луганській області;
- Церкву-базиліку на честь Ікони Божої Матері "Споручниця грішних" у Дубенській виховній колонії у Рівненській області;
- Храм Святого Благовірного князя Олександра Невського у Петрівській виправній колонії у Луганській області (№ 24).
З метою впровадження заходів, спрямованих на боротьбу із захворюванням на туберкульоз, та залучення для цього додаткових коштів Держдепартамент співпрацював з Благодійним фондом Ріната Ахметова "Розвиток України" в рамках підготовки заявки від України до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на участь у 9 раунді за компонентом "Туберкульоз". Держдепартамент визначено одним із субреципієнтів гранту Глобального Фонду, розрахованого на впровадження протягом 2011-2016 років.
У 2010 році розпочато співпрацю з міжнародною благодійною організацією "Лікарі без кордонів", за допомогою якої планується на базі туберкульозної лікарні для засуджених в Донецькій області створити модель впровадження протитуберкульозних заходів на рівні області з подальшим поширенням набутого досвіду в інших лікарнях кримінально-виконавчої служби.
Завдяки вжитим заходам показник захворюваності на туберкульоз в установах виконання покарань за 2010 рік у порівнянні з 2009 роком знизився на 23%. Чисельність хворих у туберкульозних лікарнях порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась на 2% (100 осіб).
У результаті реалізації компоненту українсько-швейцарського проекту "Жінки та матері з дітьми в ув'язненні" в Чернігівській виправній колонії (№ 44) введено в експлуатацію Будинок дитини.  Обладнані 11 кімнат для спільного проживання засуджених жінок разом зі своїми дітьми. Проведено повне  оновлення  комунально-побутових комунікацій, опалення.  

Інформування громадськості

Протягом 2010 року Держдепартаментом і його територіальними органами управління здійснювалось публічне висвітлення інформації про діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України, надавалась інформація на запити інститутів громадянського суспільства.
З метою висвітлення діяльності кримінально-виконавчої служби впродовж 2010 року в засобах масової інформації оприлюднено близько 3000 матеріалів з питань діяльності органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, більше 300 матеріалів оприлюднено у центральних засобах масової інформації. Організовано проведення 10 прес-конференцій за участю керівного складу відомства.
Проведено п‘ять "днів відкритих дверей" за участю представників центральних засобів масової інформації в управліннях Держдепартаменту в Полтавській, Харківській, Житомирській, Львівській, Чернігівській областях щодо висвітлення виробничої діяльності, умов тримання та праці засуджених, зокрема, до довічного позбавлення волі та неповнолітніх. Організовано прес-тур з метою ознайомлення з діяльністю підрозділу спеціального призначення кримінально-виконавчої служби.
Представники ЗМІ запрошувалися на всі важливі заходи щодо діяльності кримінально-виконавчої служби. Забезпечується оперативне висвітлення діяльності кримінально-виконавчої служби на офіційному відомчому веб-сайті.
У регіональних та центральних засобах масової інформації здійснювалось інформаційне супроводження та висвітлення проектів ефективного співробітництва органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України з інститутами громадянського суспільства.
На офіційному веб-сайті відомства оприлюднюється та постійно оновлюється інформація про стан діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, розміщуються проекти нормативно-правових актів для громадського обговорення тощо.

Громадський контроль та моніторинг діяльності

Здійснюються заходи для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, здійснення інститутами громадянського суспільства громадського контролю за діяльністю органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України щодо розв'язання проблем, що мають важливе суспільне значення.
На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 №1042 і з метою реалізації громадського контролю станом на 01.01.2011 створено і діють 148 спостережних комісій у 25 областях України. До складу спостережних комісій входить більше 1400 членів, більше 550 з яких є представниками інститутів громадянського суспільства.
У рамках реалізації проекту "Сталий розвиток національних превентивних механізмів проти катувань та неправомірного поводження в Україні" міжнародного товариства прав людини – Українська секція (МТПЛ-УС) за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні створено моніторингові групи, які відвідали установи виконання покарань в Луганській, Черкаській та Чернігівській областях.
У рамках зазначеного проекту проведено два семінари за участю представників інститутів громадянського суспільства і представників відомства Державної пенітенціарної служби України.

Державний департамент України з питань виконання покарань реорганізовано в Державну пенітенціарну службу України Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »