17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.04.2012
zvit_2011

ЗВІТ
про реалізацію Державною пенітенціарною службою України у 2011 році
Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

На виконання Указу Президента України В.Ф.Януковича від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" реалізовано комплекс заходів з реорганізації Державного департаменту України з питань виконання покарань у Державну пенітенціарну службу України (далі – ДПтС України).
Правове закріплення нового статусу відомства здійснено Положенням про Державну пенітенціарну службу України (затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 364).
Розроблено та у встановленому порядку погоджено із Міністром юстиції України структуру апарату ДПтС України, проведено відповідні кадрові призначення. У встановленому порядку сформовано та затверджено склад консультативно-дорадчих органів при ДПтС України (колегія, наукова, технічна та громадська ради).
Одним з основних напрямів діяльності відомства, відповідно до Положення про Державну пенітенціарну службу України, визначено контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізацію законних прав та інтересів засуджених та осіб, взятих під варту.
Відповідно до визначених цілей та з метою реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства протягом 2011 року ДПтС України забезпечила створення умов для реалізації громадянами права на участь в управлінні державними справами, сприяла здійсненню громадського контролю за діяльністю Центрального апарату відомства і його територіальних органів, сприяла налагодженню співпраці з інститутами громадянського суспільства.

Взаємодія з громадськими радами

З метою організації виконання постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 3 лютого 2011 року при Державному департаменті з питань виконання покарань проведено установчі збори з формування нового складу громадської ради при відомстві. Склад громадської ради не затверджено через порушення процедури проведення установчих зборів.
Повторні установчі збори проведено 29 серпня 2011 року.
До складу громадської ради при Державній пенітенціарній службі України обрано 25 осіб.
Станом на 10 січня 2012 року громадською радою проведено 2 засідання:
26.09.2011 – обрання керівних органів громадської ради (голова громадської ради – Штанько І.В., заступник голови громадської ради – Мукшименко А.П., секретар громадської ради – Мартиненко В.О.);
11.10.2011 – затвердження Положення про громадську раду при відомстві.
Триває робота щодо розробки Положення про громадську раду при територіальному органі управління Державної пенітенціарної служби України, Порядку проведення консультацій з громадськістю у ДПтС України.

Взаємодія з інститутами громадянського суспільства

Протягом 2011 року Державною пенітенціарною службою України надавалось сприяння у розробці та виконанні спільних з громадянськими інституціями проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування.
Станом на 1 січня 2012 року з органами і установами Державної кримінально-виконавчої служби України у справі виправлення та ресоціалізації засуджених, забезпечення дотримання їх прав тощо на постійній основі співпрацюють 210 об’єднань громадян, 30 з яких – міжнародні неурядові благодійні організації, 36 організацій всеукраїнського та 144 – регіонального рівнів.
Безпосередньо відвідують установи виконання покарань та працюють із засудженими приблизно 800 представників громадських організацій. Протягом 2011 року ними було здійснено близько 6 тис. відвідувань установ, проведено близько 7 тис. заходів, участь у яких взяли майже 65 тис. засуджених.
З метою підвищення рівня соціальної спрямованості діяльності кримінально-виконавчої служби особлива увага приділялася удосконаленню соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими та особами, взятими під варту. Ця робота проводиться спільно з представниками релігійних та громадських організацій.
З метою забезпечення прав жінок та дітей ДПтС України реалізується один з п’яти компонентів україно-швейцарського проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" - "Жінки та матері з дітьми в ув’язненні". Результатом реалізації зазначеного компоненту стало відкриття після реконструкції Будинку матері та дитини при Чернігівській виправній колонії (№ 44) для спільного проживання матерів та дітей.
8 квітня 2011 року ДПтС України укладено Угоду про співпрацю з Українською Міжконфесійною Християнською Місією "Духовна та благодійна опіка у місцях позбавлення волі", до складу якої входять представники 12 основних напрямків християнства.
26 серпня 2011 року Головою ДПтС України Лісіцковим О.В. та Митрополитом Київським і всієї України Володимиром підписано Угоду про співробітництво між ДПтС України та Українською Православною Церквою.
В установах кримінально-виконавчої служби діє 127 культових релігійних споруд, у тому числі 76 храмів (церков), 47 каплиць та 202 молитовні кімнати.
Протягом 2011 року в установах виконання покарань завершено будівництво та освячено 5 релігійних споруд, триває будівництво 26 культових релігійних споруд (храмів, церков, каплиць).
Заходи релігійного характеру постійно відвідують 37,9 тис. засуджених, духовно-просвітницьку роботу з ними проводять 2349 священнослужителів та волонтерів.
Протягом року завершено будівництво Храму Преображення Господнього при ДПтС України (за рахунок спонсорських та благодійних внесків), на базі якого засновано консультативно-методичний центр з організації духовно-просвітницької роботи у місцях позбавлення волі. Освячення Храму відбулося 23 листопада 2011 року за участю вищого духовенства Української Православної Церкви.
14 березня 2011 року спільно із Синодальним відділом Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи проведено Всеукраїнську виставку робіт художньо-прикладної творчості засуджених "Великоднє Свято".
Також за спільною ініціативою Української Міжконфесійної Християнської Місії "Духовна та благодійна опіка у місцях позбавлення волі" засуджені та персонал ДПтС України взяли участь у ІІ Міжнародному Конкурсі образотворчого мистецтва в’язнів "Із світла і темряви", який відбувся у серпні 2011 року в місті Берлін (Німеччина)
14 травня 2011 року в Києві відбулася Міжнародна конференція православного тюремного духовенства. У форумі взяли участь представники Росії, Білорусії, Молдови, Польщі, Болгарії, Румунії, Бельгії, Греції, Вірменії та Великобританії.
Розпочато участь у проектних заходах, що фінансуються Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією – у 9 раунді проекту за компонентом "Туберкульоз" на суму понад 7 млн. дол. США.
Завершено організаційні заходи щодо започаткування у 2012 році участі у проектних заходах, що фінансуються Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією – у 10 раунді проекту за компонентом "СНІД" на суму 25 млн. дол. США у співпраці із Всеукраїнською мережею ЛЖВ.
Розпочато створення дільниць слідчих ізоляторів на території відомчих спеціалізованих туберкульозних лікарень. До створення такої дільниці на території однієї з лікарень залучені технічні і фінансові ресурси Благодійного Фонду “Розвиток України.
У співпраці з Міжнародною неурядовою організацією "Лікарі без кордонів" розпочато реалізацію п’ятирічного проекту з питань протидії туберкульозу на базі протитуберкульозної лікарні при Жданівській виправній колонії у Донецькій області (№3), що дозволить запровадити прогресивні технології та забезпечити повний цикл лікування (від моменту діагностики до повного видужання та супроводження хворого під час відбування покарання і після його звільнення).

Інформування громадськості

Протягом 2011 року в територіальних органах ДПтС України введено посади помічників з питань взаємодії із засобами масової інформації.
За звітний період в засобах масової інформації висвітлено 13739 матеріалів з питань діяльності Державної пенітенціарної служби України, серед яких 808 - в центральних ЗМІ (для порівняння: за 2006 рік таких матеріалів було 1847, за 2010 рік – 2831).
Організовано і проведено 10 прес-конференцій, 15 брифінгів за участю керівництва ДПтС України з пріоритетних напрямів діяльності відомства, у т.ч. в рамках реалізації системних соціально-економічних реформ.
Забезпечено висвітлення у засобах масової матеріалів щодо:
- поліпшення умов тримання засуджених і осіб, узятих під варту (будівництво нових режимних корпусів та реконструкція існуючих об’єктів у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань);
- покращання рівня медико-санітарного забезпечення засуджених та осіб, узятих під варту;
- забезпечення прав дитини під час виконання покарань і тримання під вартою;
- створення умов для підвищення ролі релігійного світогляду у моральному вихованні засуджених та пенітенціарного персоналу;
- створення умов на реалізацію права на освіту в місцях позбавлення волі;
- впровадження новітніх технологій у процесі проведення досудового та судового слідства з метою мінімізації перевезень осіб, узятих під варту;
- поглиблення міжнародної співпраці ДПтС України.
- створення умов на реалізацію права на освіту у місцях позбавлення волі;
- створення повноцінної системи підготовки кадрів ДПтС України;
- модернізація виробничої сфери діяльності підприємств установ виконання покарань.

Станом на 1 січня 2012 року на центральному телебаченні продемонстровано 307 сюжетів про діяльність відомства, зокрема:
- організація виробничої діяльності – 21 сюжет;
- виконання Закону України «Про амністію у 2011 році» – 20 сюжетів;
- умови тримання засуджених – 51 сюжет;
- охорона здоров’я – 10 сюжетів;
- співпраця з церквою – 20 сюжетів;
- діяльність кримінально-виконавчої інспекції – 15 сюжетів;
- довічне ув‘язнення – 10 сюжетів;
- неповнолітні засуджені – 30 сюжетів;
- імідж служби – 30 сюжетів;
- надзвичайні події – 15 сюжетів;
- організація навчання – 10 сюжетів;
- міжнародна діяльність – 5 сюжетів;
- умови тримання публічних осіб - 55 сюжетів.

Територіальними органами ДПтС України протягом 2011 року підготовлено та висвітлено у засобах масової інформації 4393 матеріали.
Організовано розгляд 253 звернень представників ЗМІ щодо надання інформації, підготовки телевізійних сюжетів, репортажів, програм, інтерв‘ю тощо (у 2010 році розглянуто 182 таких звернення).
Керівництвом ДПтС України взято участь у роботі трьох прямих телефонних ліній Кабінету Міністрів України. Організовано інтерв‘ю Голови ДПтС України Лісіцкова О.В. у друкованих виданнях "Урядовий кур’єр", "Комсомольская правда в Украине", "Імідж.ua"; участь у роботі прямої лінії газети "Комсомольская правда в Украине".
Розроблено новий інформативний дизайн офіційного веб-сайту ДПтС України та створено сайти територіальних органів, триває реорганізація відомчої газети.

Громадський контроль та моніторинг діяльності

В період з 20.07.2011 р. до 07.12.2011 р. за ініціативою міжнародної громадської організації "Міжнародна Гельсінська Асоціація з прав людини" проведено громадську експертизу стану взаємодії Державної пенітенціарної служби України з громадськими організаціями та об’єднаннями громадян (далі – громадська експертиза).
Предметом громадської експертизи було визначено діяльність Державної пенітенціарної служби України щодо залучення інститутів громадянського суспільства до контролю за дотриманням прав людини в кримінально-виконавчій системі.
Організатори проведення громадської експертизи зазначають, що не зважаючи на певні труднощі в організації діяльності спостережних комісій і громадських рад при територіальних органах Державної пенітенціарної служби України, є і позитивний досвід, особливо щодо проведеної роботи з ресоціалізації засуджених. Як зазначається організаторами проведення громадської експертизи одним з суттєвих негативних факторів взаємодії Державної пенітенціарної служби України з громадськими організаціями вважається низька зацікавленість представників громадських організацій у співпраці з пенітенціарною системою, в цілому.
Надані ініціаторами громадської експертизи висновки і рекомендації, щодо проведеної роботи, знаходяться на контролі керівництва Державної пенітенціарної служби України і будуть детально розглянуті під час планування щорічних заходів у І кварталі 2012 року.

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »