14 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
09.12.2013
Державна пенітенціарна служба України

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

  21      грудня     2011

Київ

615

Про затвердження Інструкції про організацію планування
діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності та удосконалення організації планування в Державній пенітенціарній службі України (далі – ДПтС України), органах і установах, що належать до сфери її управління,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію планування діяльності в Державній кримінально-виконавчій службі України (далі – Інструкція), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів апарату ДПтС України, начальникам її територіальних органів:
організувати вивчення та забезпечити неухильне виконання підпорядкованим персоналом положень Інструкції при здійсненні планування діяльності;
привести організацію планування у підпорядкованих підрозділах у відповідність до Інструкції;
вжити додаткових заходів щодо підвищення значимості та якості планування;
забезпечити дієвий контроль за виконанням запланованих заходів;
функції з організації планування та контролю за виконанням планів передбачити в посадових інструкціях.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 05.02.2000 №11 "Про заходи щодо поліпшення управлінської діяльності та виконавської дисципліни в органах і установах виконання покарань у світлі вимог Президента України".
4. Наказ оголосити персоналу апарату ДПтС України та органів і установ, що належать до сфери її управління.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ДПтС України генерал-майора внутрішньої служби Сидоренка С.М. і департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення (Скоков С.І.).

Голова
генерал-лейтенант внутрішньої служби
О.В. Лісіцков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
 21    12    2011   № 615

IНСТРУКЦIЯ
про організацію планування діяльності в
Державній кримінально-виконавчій службі України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює єдині вимоги до організації планування оперативно-службової і виробничо-господарської діяльності в Державній пенітенціарній службі України (далі – ДПтС України), її територіальних органах, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, інших підприємствах, установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС України).
1.2. ДПтС України, органи і установи, що належать до сфери її управління, організовують свою роботу за перспективними (річними), піврічними, поточними (квартальними) планами.
1.3. Організація планування діяльності покладається на першого заступника, заступника Голови ДПтС України, керівників структурних підрозділів ДПтС України, начальників органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, які несуть відповідальність за якість підготовки планів і пропозицій до них, повноту і своєчасність реалізації запланованих заходів.
1.4. Моніторинг стану виконання планів проводиться протягом усього періоду їх реалізації.
Стан виконання планів аналізується щоквартально.
Результати виконання планів розглядаються після закінчення планованого періоду, як правило, при підбитті підсумків діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, їх структурних підрозділів.

2. Види планів та посадові особи, до компетенції яких відноситься їх затвердження

2.1. В апараті ДПтС України розробляються:
2.1.1. Річний план роботи ДПтС України (схвалюється колегією ДПтС України, погоджується Міністром юстиції України та затверджується наказом ДПтС України).
2.1.2. План роботи колегії ДПтС України на півріччя (затверджується головою колегії).
2.1.3. Плани роботи департаментів, самостійних управлінь (відділів, секторів) на півріччя (затверджуються першим заступником, заступником Голови ДПтС України відповідно до розподілу функціональних повноважень).
Плани роботи управлінь, що входять до складу департаментів ДПтС України, розробляються на півріччя та затверджуються начальниками департаментів, до складу яких вони входять.
2.1.4. Плани роботи відділів (секторів), що входять до складу департаментів та управлінь, на квартал (затверджуються керівниками департаментів, управлінь, до складу яких вони входять).
2.1.5. План звітів керівників структурних підрозділів ДПтС України на апаратних нарадах ДПтС України на півріччя (затверджується Головою ДПтС України).
2.1.6. План звітів начальників територіальних органів ДПтС України (затверджується Головою ДПтС України).
2.1.7. Графік комплексних інспекторських і контрольних перевірок діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, на рік (затверджується Головою ДПтС України).
2.1.8. План службових відряджень персоналу апарату ДПтС України на квартал (затверджується Головою ДПтС України).
2.1.9. Плани щодо організації виконання окремих законів України, актів Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, реалізації державних програм, що передбачають участь ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління (затверджуються Головою ДПтС України або його першим заступником чи заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень).
2.1.10. Плани заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірок (затверджуються Головою ДПтС України або його першим заступником чи заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень).

2.2. У територіальних органах ДПтС України розробляються:
2.2.1. План роботи на рік (затверджується Головою ДПтС України).
2.2.2. Плани роботи структурних підрозділів, що входять до складу територіального органу ДПтС України, на квартал (затверджуються заступником начальника територіального органу ДПтС України відповідно до розподілу функціональних повноважень).
2.2.3. План роботи колегії територіального органу ДПтС України на півріччя (затверджується начальником територіального органу ДПтС України).
2.2.4. План звітів начальників структурних підрозділів територіального органу ДПтС України на нарадах на квартал (затверджується начальником територіального органу ДПтС України).
2.2.5. Графік комплексних інспекторських і контрольних перевірок діяльності підпорядкованих органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів на рік (затверджується начальником територіального органу ДПтС України).
2.2.6. План службових відряджень персоналу на квартал (затверджується начальником територіального органу ДПтС України).
2.2.7. Плани організації виконання вимог актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, актів місцевих державних адміністрацій, рішень колегії, наказів ДПтС України та інших керівних документів вищестоящих органів (затверджуються начальником територіального органу ДПтС України або одним з його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень).
2.2.8. Плани усунення недоліків у роботі територіального органу ДПтС України (затверджуються начальником територіального органу ДПтС України), підпорядкованих йому органів та установ, виявлених перевірками персоналу ДПтС України та перевірками, проведеними в установленому порядку іншими державними органами (затверджується начальником територіального органу ДПтС України або одним з його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень).

2.3. В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах розробляються:
2.3.1. План роботи на рік (затверджується начальником територіального органу ДПтС України).
2.3.2. Плани роботи структурних підрозділів на квартал (затверджуються начальником установи).
2.3.3. План звітів начальників структурних підрозділів на нарадах на квартал (затверджується начальником установи).
2.3.4. Плани організації виконання вимог керівних документів, що надійшли з вищестоящих органів (затверджуються начальником установи).
2.3.5. Плани усунення недоліків, виявлених перевірками персоналу територіального органу ДПтС України (затверджуються начальником установи).

2.4. У навчальних закладах ДПтС України розробляються:
2.4.1. План основних заходів на рік (навчальний рік) (затверджується керівником навчального закладу).
2.4.2. План засідань педагогічної (вченої) ради на півріччя (затверджується керівником навчального закладу).
2.4.3. План роботи структурних підрозділів на квартал (затверджується керівником навчального закладу або його заступником відповідно до розподілу функціональних повноважень).
2.4.4. Індивідуальні плани роботи викладачів на півріччя (семестр) (затверджуються керівником відповідного структурного підрозділу навчального закладу).
2.4.5. Розклад занять на семестр у вищих навчальних закладах, на весь період знаходження на навчанні в училищах професійної підготовки персоналу (затверджується керівником навчального закладу).
2.4.6. Графіки педагогічного контролю навчальних занять, проведення відкритих і показових занять, взаємних відвідувань занять на півріччя (семестр) (затверджуються заступником керівника навчального закладу з навчальної роботи).
2.4.7. Плани організації виконання вимог керівних документів, що надійшли з вищестоящих органів (затверджуються керівником навчального закладу).
2.4.8. Плани усунення недоліків, виявлених перевірками (затверджуються керівником навчального закладу).

2.5. У підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, інших установах, організаціях і підприємствах, що належать до сфери управління ДПтС України, розробляються:
2.5.1. План роботи на квартал (затверджується керівником відповідного підрозділу, установи, організації, підприємства, що належить до сфери управління ДПтС України).
2.5.2. Плани організації виконання вимог керівних документів, що надійшли з вищестоящих органів (затверджується керівником відповідного підрозділу, установи, організації, підприємства, що належить до сфери управління ДПтС України).
2.5.3. Плани усунення недоліків, виявлених перевірками (затверджується керівником відповідного підрозділу, установи, організації, підприємства, що належить до сфери управління ДПтС України).
2.6. У ДПтС України, органах і установах, що належать до сфери її управління, крім планів, зазначених у пунктах 2.1 – 2.5, розробляються спеціальні, тематичні та інші плани, передбачені окремими нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими актами, у порядку, встановленому цими актами, або за рішенням відповідного керівника з метою організації виконання завдань і функцій, покладених на органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС України.

3. Основні вимоги до змісту і структури планів

3.1. Планування діяльності здійснюється на основі:
пріоритетів діяльності ДПтС України, визначених Міністром юстиції України;
законодавчих та інших нормативно-правових актів, керівних документів вищих органів державної влади та управління, що стосуються організації діяльності ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління;
рішень, програм і планів роботи вищестоящих органів управління;
аналізу стану справ з усіх напрямів діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;
прогнозу розвитку ситуації по напрямах діяльності та іншої інформації про процеси, що здатні вплинути на ефективність роботи органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України;
пропозицій структурних підрозділів;
заходів, що реалізуються спільно з іншими державними органами (міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями).

3.2. Плани роботи ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, повинні передбачати:
заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетів діяльності ДПтС України, визначених Міністром юстиції України, і шляхи виконання покладених завдань;
заходи щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності відповідно до визначених завдань;
заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, ДПтС України, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції України та керівництва ДПтС України;
актуальні питання, пов'язані з реалізацією державної політики у сфері виконання кримінальних покарань;
конгреси, форуми, семінари, наради, інші заходи (в тому числі міжнародні);
підсумки діяльності за рік (півроку) з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
питання організації діяльності структурних підрозділів ДПтС України та її територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції України та керівництва ДПтС України.
До планів роботи ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, можуть включатись інші питання, необхідні для забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

3.3. Вимоги при формуванні планів:
спрямованість заходів на вирішення ключових проблем, що стоять перед ДПтС України, органами і установами, що належать до сфери її управління, реалізацію основних напрямів діяльності відповідно до визначених завдань;
упереджувальне реагування на розвиток негативних тенденцій  в оперативній обстановці та службовій діяльності;
спрямованість на реалізацію основних завдань та функцій ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління;
відповідність заходів плану напрямам робіт, визначених бюджетними програмами;
максимальна відповідність заходів плану реальній обстановці, результатам прогнозів її розвитку;
до плану включаються лише реальні і конкретні заходи, що забезпечені фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами;
точність формулювання заходів, що виключає двояке їх розуміння;
виключення загальних заходів з термінами «постійно», «протягом року» і таке інше. При плануванні заходів з термінами, які виходять за межі періоду, що планується, визначаються етапи з конкретними цілями і термінами виконання;
строки виконання заходів розподіляються рівномірно по кварталах і місяцях протягом усього періоду дії плану.

3.4. Структура плану.
3.4.1. Структура плану будується з урахуванням основних завдань та функцій, у залежності від складу підпорядкованих підрозділів і повинна враховувати усі напрями діяльності.
3.4.2. Плани роботи органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, у залежності від покладених завдань і функцій, як правило, містять такі розділи:
преамбула із зазначенням результатів діяльності, змісту основних заходів, здійснених за минулий період, одержаних результатів, цілей і завдань на період, що планується;
організаційні заходи;
аналітична та інформаційно-методична робота;
нормотворча діяльність;
зміцнення законності і правопорядку, забезпечення надійної охорони, режиму тримання, оперативно-розшукової роботи;
соціально-виховна та психологічна робота;
виробничо-господарська та фінансова діяльність;
матеріально-побутове та ресурсне забезпечення;
медико-санітарне забезпечення;
питання організації виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
питання кадрового забезпечення та роботи з персоналом;
питання технічного забезпечення та інформатизації;
міжнародне співробітництво;
взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю.
3.4.3. У плані визначаються:
перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;
відповідальні за виконання завдань (робіт);
строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності;
результативні показники виконання плану.
3.4.4. Структура спеціальних, тематичних та інших планів формується виходячи з їх призначення та спрямованості.

4. Порядок розробки планів роботи ДПтС України, органів та установ, до належать до сфери її управління

4.1. ДПтС України, органи і установи, що належать до сфери її управління, здійснюють планування своєї діяльності за пріоритетами, визначеними Міністром юстиції України.
4.2. Пропозиції щодо пріоритетів та проект плану роботи розробляється:
в апараті ДПтС України – департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення;
в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, – організаційно-аналітичними підрозділами або працівниками, визначеними відповідальними за організацію цієї роботи (далі – організаційний підрозділ).
4.3. Для підготовки проекту пріоритетів діяльності ДПтС України на наступний рік структурні підрозділи ДПтС України до 15 листопада року, що передує плановому, подають до департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення свої пропозиції, узгоджені із першим заступником, заступником Голови ДПтС України відповідно до розподілу функціональних повноважень.
4.4. Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення ДПтС України за результатами узагальнення пропозицій структурних підрозділів готує проект пріоритетів діяльності ДПтС України на наступний рік та забезпечує його подання до Міністерства юстиції України в установленому порядку до 1 грудня року, що передує плановому.
4.5. ДПтС України забезпечує доведення пріоритетів своєї діяльності на наступний рік, затверджених Міністром юстиції України, до територіальних органів та навчальних закладів.
4.6. Керівники територіальних органів ДПтС України з урахуванням пріоритетів діяльності ДПтС України забезпечують підготовку, письмове погодження з головою відповідної місцевої державної адміністрації
та до 15 грудня року, що передує плановому, вносять Голові ДПтС України пропозицій щодо пріоритетів роботи територіального органу і шляхів виконання покладених завдань на наступний рік.
4.7. ДПтС України забезпечує опрацювання наданих територіальними органами пропозицій та у разі потреби надає свої зауваження і доповнення.
4.8. З метою організації роботи з розробки проекту плану може надаватись доручення керівництва ДПтС України, органу чи установи, що належить до сфери її управління.
4.9. Для розроблення плану роботи ДПтС України, органів і установ, що належать до сфери її управління, за рішенням Голови ДПтС України, керівника органу і установи, що належить до сфери управління ДПтС України, може бути утворена робоча група з представників їх структурних підрозділів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковців, інших фахівців.
4.10. У план включаються вмотивовані пропозиції структурних підрозділів та підпорядкованих органів і установ. Пропозиції заздалегідь узгоджуються із співвиконавцями і візуються у першого заступника, заступника Голови ДПтС України, заступника начальника органу, установи, що належить до сфери управління ДПтС України, відповідно до розподілу функціональних повноважень.
4.11. Структурні підрозділи, відповідальні за підготовку плану, аналізують обґрунтованість і актуальність пропозицій, їх відповідність оперативній обстановці. При необхідності вносяться уточнення та корегування.
4.12. Пропозиції до плану роботи ДПтС України на наступний рік до 10 грудня року, що передує плановому, подаються до департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, який готує проект плану, узгоджує його з керівниками структурних підрозділів, першим заступником та заступником Голови ДПтС України і не пізніше 19 грудня подає на розгляд колегії ДПтС України.
4.13. Схвалений на засіданні колегії річний план роботи ДПтС України до 20 грудня року, що передує плановому, подається до Міністерства юстиції України для погодження Міністром юстиції України.
4.14. Погоджений Міністром юстиції України річний план роботи ДПтС України затверджується наказом ДПтС України, яким організовується його виконання.
4.15. Внесення змін до погодженого річного плану роботи ДПтС України можливе лише за рішенням Міністра юстиції України.
4.16. Територіальний орган ДПтС України формує проект річного плану роботи, письмово погоджує його з головою відповідної місцевої державної адміністрації та до 20 грудня року, що передує плановому, подає його до ДПтС України.
4.17. Проекти планів роботи територіальних органів ДПтС України узгоджуються з кураторами, головними кураторами та координаторами, які закріплені за відповідним регіоном, опрацьовуються структурними підрозділами ДПтС України та подаються на затвердження Головою ДПтС України.
4.18. Затверджені плани роботи територіальних органів ДПтС України надсилаються до цих органів, де оголошуються відповідними наказами.
4.19. Сформований проект плану установи виконання покарань, слідчого ізолятора підписується начальником установи, слідчого ізолятора та не пізніше 20 грудня року, що передує плановому, подається до відповідного територіального органу ДПтС України для затвердження його начальником.
4.20. Плани розроблятися з урахуванням того, що їх затвердження та доведення до виконавців має бути здійснено до початку планового періоду.

5. Організація контролю за виконанням планів,підготовка звітних матеріалів

5.1. Контроль за виконанням планів загального призначення здійснюється в апараті ДПтС України – департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, в органах і установах, що належать до сфери управління ДПтС України, – організаційними підрозділами.
5.2. Виконання спеціальних, тематичних та інших планів контролюються структурним підрозділом, який розробив план, або посадовою особою, визначеною керівником органу, установи, що належить до сфери управління ДПтС України.
Структурний підрозділ або посадова особа, відповідальна за здійснення контролю, може бути зазначена у самому плані.
5.3. При здійсненні контролю аналізується відповідність виконаної роботи змісту заходу, термінам і результативним показникам виконання плану.
З цією метою підрозділи (посадові особи), які здійснюють контроль, отримують від виконавців інформацію або документи, що підтверджують виконання запланованих заходів.
Для недопущення випадків невиконання планових заходів може здійснюватися упереджувальний контроль ходу їх виконання шляхом проведення цільових перевірок.
5.4. За результатами перевірок, при необхідності, готується доповідна записка керівнику органу, установи, що належить до сфери управління ДПтС України, для прийняття рішення, у тому числі і дисциплінарного характеру.
5.5. Відміна або перенесення термінів виконання заходів планів органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, допускаються тільки у виняткових випадках.
При неможливості з об'єктивних причин виконати певний пункт плану або укластися в запланований термін відповідальний виконавець зобов'язаний:
не пізніше, ніж за три дні до закінчення встановленого планом терміну, надати керівникові, що затвердив план, або особі, яка виконує його обов'язки, вмотивовані пропозиції щодо зняття або перенесення терміну виконання планового заходу;
не пізніше, ніж за один робочий день до закінчення терміну реалізації заходу плану, поінформувати підрозділ або посадову особу, яка здійснює контроль, про рішення щодо зняття або перенесення терміну виконання планового заходу та надати копію відповідного документа.
5.6. З метою здійснення моніторингу та поточного контролю за станом виконання річного плану роботи ДПтС України керівники структурних підрозділів ДПтС України щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, письмово інформують департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення про стан виконання заходів плану.
5.7. Після закінчення планованого періоду готується узагальнений звіт про виконання плану. Звіт повинен містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на ДПтС України, органи і установи, що належать до сфери її управління, завдань.
5.8. Звіт про виконання річного плану роботи ДПтС України за попередній рік до 10 січня поточного року подається до Міністерства юстиції України.
5.9. Узагальнений звіт про стан виконання плану роботи територіального органу ДПтС України за попередній рік до 5 січня поточного року подається до ДПтС України.
5.10. Узагальнений звіт про виконання плану роботи установи виконання покарань, слідчого ізолятора за попередній рік до 5 січня поточного року подається до відповідного територіального органу ДПтС України.
5.11. Звіт про виконання річного плану роботи ДПтС України за попередній рік підлягає оприлюдненню через офіційний веб-сайт ДПтС України.
5.12. Звіти про виконання спеціальних, тематичних та інших планів готуються та доповідаються керівникові, який затвердив ці плани, після завершення їх дії, якщо інше не передбачено нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими актами або у самому такому плані.

Директор департаменту організаційно- аналітичного,
документального та правового забезпечення
С.І. Скоков
версія для друку
Розширений пошук »