23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.06.2012
18-06-2012_nakaz_sklad

ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 Київ № 369

Про затвердження складу атестаційної комісії при департаменті охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в апараті Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) та з метою визначення професійної компетенції, обсягу знань, практичних навичок лікарів різних спеціальностей, середніх медичних працівників, які працюють в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також відповідно до Положення про департамент охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення апарату ДПтС України, затвердженого наказом ДПтС України від 28.05.2012 № 350,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад атестаційної комісії при департаменті охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України (додається), якій у своїй практичній роботі керуватися Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" (із змінами).
2. Для проведення атестації середніх медичних працівників утворити в територіальних органах ДПтС України відповідні атестаційні комісії, яким у своїй практичній роботі керуватися Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою".
3. Встановити, що:
3.1. Атестаційна комісія при департаменті охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення ДПтС України розглядає матеріали на лікарів усіх спеціальностей, атестаційні комісії в територіальних органах ДПтС України – на молодших спеціалістів з медичною освітою, які працюють в Державній кримінально-виконавчій службі України.

3.2. Скарги та спірні питання щодо атестації молодших спеціалістів з медичною освітою розглядаються атестаційною комісією при департаменті охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення ДПтС України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 31.08.2011 № 343 «Про атестацію медичних працівників кримінально-виконавчої системи» (із змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення ДПтС України майора внутрішньої служби Полякова Є.О.

Голова
генерал-лейтенант внутрішньої служби О.В. Лісіцков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної пенітенціарної служби України
від « 30 » травня 2012 369

СКЛАД
атестаційної комісії при департаменті охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення Державної пенітенціарної служби України

ПОЛЯКОВ
Євген Олександрович

МАЛАЗОНІЯ
Зураб Теймуразович

 • начальник департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення – керівник органу охорони здоров’я
 • заступник начальника управління – начальник відділу медичного забезпечення та контролю за лікарськими засобами управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення департаменту кадрового забезпечення та охорони здоров'я – голова атестаційної комісії

КРИВОРУК
Анатолій Іванович

 • начальник відділу організації лікувально-профілактичної роботи департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

СНІГОВА
Світлана Олексіївна

 • головний спеціаліст-провізор відділу контролю за лікарськими засобами департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

ЗЛОБИНЕЦЬ
Михайло Васильович

 • головний спеціаліст-лікар відділу медичного забезпечення департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

АРТЮШКІНА
Лариса Андріївна

 • головний спеціаліст-лікар відділу медичного забезпечення департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

МИХАЙЛОВА
Тетяна Анатоліївна

 • провідний спеціаліст-лікар відділу медичного забезпечення департаменту
 • охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

ГЛАДУШ
Тетяна Іванівна

ПЮРА
Олена Антонівна

 • начальник Центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ України, кандидат медичних наук (за згодою)
 • завідуюча відділенням алергології та ревматології Київської обласної клінічної лікарні (за згодою)

КОНЄВ
Валерій Геронтійович

 • Заслужений лікар України, лікар-хірург центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ України, кандидат медичних наук (за згодою)

ТАРАСЮК
Юлія Вадимівна

 • старший інспектор-лікар відділу медичного забезпечення департаменту охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення, секретар комісії
версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »