25 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
19.10.2012
Документ без названия

Підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли на адресу
Державної пенітенціарної служби України
у ІІІ кварталі 2012 року

У ІІІ кварталі 2012 року на адресу Державної пенітенціарної служби України надійшов 41 запит на інформацію. З них отримано поштою – 26, електронною поштою – 9, факсом – 5; на особистому прийомі – 1.

Найбільше запитів на інформацію надійшло від фізичних осіб (21 запит). Від юридичних осіб  надійшло 17 запитів, з них від представників засобів масової  інформації  –  3,  від  об’єднань  громадян  без  статусу  юридичної особи  –  3.

3 запити на інформацію було надіслано до Державної пенітенціарної служби України за належністю з центральних органів влади.

Часто у своїх запитах на отримання інформації запитувачі просили надати копії розпорядчих документів, що регулюють діяльність органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України (9 запитів). У 7 запитах на інформацію запитувачі просили надати інформацію про осіб, позбавлених волі та воля яких обмежена, у 6 випадках – інформацію довідково-енциклопедичного характеру. У 5 запитах на інформацію запитувачі цікавилися діяльністю органів і установ ДПтС України, ще у 5 запитах – статистичними даними щодо кількості засуджених.

Усі запити були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті. У 40 випадках запитувачам було надано відповіді впродовж 5 робочих днів. Термін виконання 1 запиту на інформацію було продовжено до 20 робочих днів відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у зв’язку з необхідністю додаткового пошуку запитуваної інформації серед значної кількості даних.
У звітному періоді 32 запити було задоволено, 1 запит було надіслано належному розпоряднику інформації. У 8 випадках запитувачам було відмовлено в наданні інформації з огляду на те, що запитувана інформація не належала до компетенції Державної пенітенціарної служби України або стосувалася персональних даних засуджених.

Департамент організаційно-аналітичного,
документального та правового забезпечення

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »