23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
17.01.2013
Документ без названия

Підсумки роботи із запитами на інформацію, що надійшли на адресу Державної пенітенціарної служби України
у І
V кварталі 2012 року

У ІV кварталі 2012 року на адресу Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) надійшло 39 запитів на інформацію. З них отримано поштою – 21, електронною поштою – 17, факсом – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів на інформацію надійшло до ДПтС України від фізичних осіб – 29 запитів (з них 3 через органи влади). Від юридичних осіб надійшло 7 запитів на інформацію (з них 1 – від представників засобів масової інформації), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 3  запити.

У звітному періоді більшість запитувачів цікавилися статистичною інформацією про кількість осіб, позбавлених волі та воля яких обмежена, кількість хворих засуджених та засуджених, які померли у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань (11 запитів), інформацією про діяльність органів і установ ДПтС України (8 запитів), правовою інформацією (6 запитів) тощо.

Усі запити були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті. У 38 випадках запитувачам було надано відповіді впродовж 5 робочих днів. Термін виконання 1 запиту на інформацію було продовжено до 20 робочих днів у зв’язку з необхідністю додаткового пошуку запитуваної інформації серед значної кількості даних відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
34 запити на інформацію було задоволено. У 5 випадках запитувачам було відмовлено в наданні інформації.

Відділ документального забезпечення, архівної справи та розгляду звернень громадян
департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »