19 червня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
29.04.2013

Відпрацьовуємо пробаційні заходи у співпраці з Радою Європи

23 квітня 2013 року відбулася четверта робоча зустріч партнерів проекту "Підтримка в’язничної реформи в Україні", що реалізується під егідою Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи (Directorate General of Human Rights and Rule of Law) та за фінансової підтримки Шведського Уряду.

Захід відбувся у приміщенні конференц-зали готелю "Русь", під час якого обговорювалися питання реалізації трьох елементів зазначеного проекту за компонентом "Пробація": оцінка ризиків і потреб правопорушників (Харківська область), впровадження соціальних програм для правопорушників (Полтавська область) та підготовка досудових звітів (Київська область).

Апарат Державної пенітенціарної служби України представляв Сергій Богунов – помічник Голови Державної пенітенціарної служби України (з питань науки та навчальних закладів), кандидат технічних наук, заступник голови Наукової ради Державної пенітенціарної служби України.

"Приємно бути активним учасником сьогоднішнього заходу та представляти інтереси Державної пенітенціарної служби України в обговоренні актуальних питань сприяння дотриманню прав людини під егідою Ради Європи.

Для нас з вами – це питання створення умов для впровадження елементів пробації в Україні і підвищення рівня менеджменту органами і установами, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України" – зазначив пан Богунов.

Ним зауважено, що ефективна взаємодія органів державної влади і міжнародних організацій, якою сьогодні у нашій проектній роботі виступає Рада Європи, повинна стати запорукою у подальшому підтриманні і просуванні ініціатив у цій сфері. Звичайно ж, не без участі представників недержавного сектору.

Дійсно, сьогодні суспільство, у якому ми живемо, вимушене шукати можливості для зведення до мінімуму негативних умов, що сприяють повільному розвитку. Тому, ми шукаємо шляхи до протидії такій ситуації.

Маємо мету впроваджувати у практичну діяльність нові ідеї, зарубіжний досвід, міжнародні стандарти у сфері людського виміру.

Удосконалення існуючих і напрацювання нових конкретних механізмів у цій сфері повинно стати основою у нашій з вами роботі, яку ми сьогодні розпочали і обговорюємо.

Тому, захист прав людини сьогодні постійно перебуває у полі зору Державної пенітенціарної служби України і ми зобов’язані сприяти якісній і зрозумілій роботі на спільних засадах.

Робота у цій сфері повинна бути системною і не підмінюватися адміністративною імітацією діяльності з нашого і вашого боків на заміну свідомим плановим заходам.

Відкриваючи захід, пані Ільдіко Салач (координатор проектів відділу з питань кримінального права Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи), зосередила увагу аудиторії на ключових моментах, пов’язаних із досягнутими результатами у пілотних регіонах. При цьому, поінформувала про необхідність завершення цієї роботи до вересня 2013 року – час, коли буде здійснено фінальну оцінку ефективності проведеної роботи.

"Від цього залежить обсяг подальших наших з вами проектних напрямів роботи, що можуть лягти в основу наступної фази співпраці з Радою Європи" – зазначила пані Ільдіка.

Шведський Уряд представляла пані Ольга Сандакова (координатор проектів відділу з питань розвитку співробітництва "SIDA", Посольство Швеції в Україні).

"Добре, що прийшли на цю зустріч, а ще краще, що співпрацюємо. Випробування елементів пробації в пілотних регіонах, може лягти в основу пробаційної діяльності в Україні та повинно вийти на синтетичну стадію, яка б охоплювала інтереси усіх її учасників. Тим паче, що ця діяльність зумовлює створення перспективного законодавчого підґрунтя у цій сфері" – у своїй вступній промові зазначила пані Ольга.

Коротку характеристику пілотних проектів в Київській, Полтавській і Харківській областях та інформацію про досягнутий прогрес і висновки навів експерт Ради Європи пан Мартін Седдон.

У його презентації продемонстровано ряд методів, які використовуються працівниками пробації у Західній Європі для того, щоб реабілітували правопорушників, які в даний час засуджені до позбавлення волі, та описує три пілоти, що апробуються в Україні (від авт.: презентація додається).

Дмитро Ягунов (кандидат наук з державного управління, доцент кафедри адміністративного і кримінального права Одеської національної морської академії) поінформував учасників робочої зустрічі про деякі думки навколо ситуації зі створення національної моделі пробації в Україні (до питання про проект Закону "Про пробацію").

Зокрема, ним зауважено, що, сьогодні при аналізі питання щодо створення національної моделі пробації як ніколи є важливим приділення уваги як до теоретичних аспектів концепції пробації, так і до практичних проблем реалізації цього напрямку реформи пенітенціарної системи України.

"Можна констатувати, що законотворчій діяльності у сфері пробації відверто бракує знань щодо історії розвитку концепції пробації та причин, які зумовили суттєві трансформації концепції пробації в країнах Європи, починаючи з кінця ХІХ століття.

Нагадаємо, що 4 січня 2013 року народним депутатом В.Швецем було внесено інший проект Закону "Про службу пробацію". 18 січня Кабінет Міністрів зареєстрував свій законопроект, розроблений Міністерством юстиції України.

Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності поданий народним депутатом України В.Д Швецем проект Закону України "Про службу пробації" (реєстр. №1197), а також поданий Кабінетом Міністрів України альтернативний проект Закону України "Про пробацію" (реєстр. №1197-1) було розглянуто.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду на пленарному засіданні в першому читанні проект Закону, реєстр. №1197 – відхилити, а проект Закону, реєстр. №1197-1 - прийняти за основу з подальшим його доопрацюванням до розгляду у другому читанні.

Отже, проект КМУ є "першим серед рівних". Проте саме він, на нашу думку, не забезпечив того, щоб інститут пробації зайняв належне місце в системі кримінальної юстиції України та в структурі кримінального процесу.

Ми можемо висловити побоювання, що той механістичний підхід, який покладено в основу законопроекту КМУ, може нашкодити ідеї створення національної моделі служби пробації.

На жаль, законопроект перенасичено деклараціями, від яких і так "страждає" вітчизняне кримінально-виконавче законодавство.

Законопроект містить багато понять, які, нам здається, були запозичені до пробаційного "обігу" в Україні лише в силу їх красномовності та яскравості. Проте за цими поняттями приховується те, чого в майбутній українській моделі пробації (зразку ХХІ століття, до речі) не існує та існувати не може.

"Клієнти пробації", "забезпечення безпеки", "оцінка ризиків", "пробаційні програми" – ці та інші категорії, які знайшли відображення в проекті Закону, на нашу думку, не несуть смислового навантаження. Причому саме в контексті цього законопроекту і саме в сучасних українських реаліях.

Так, наприклад, гадаємо, що у багатьох фахівців, хто ознайомлювався з цим проектом, саме це поняття викликало або посмішку, або негативну реакцію. І негатив, і іронія щодо цього поняття пов’язані з тим, що така особа як "клієнт" є занадто "соціальною" категорією для вітчизняної пенології. Після "спецконтингенту" перетворення злочинців на «клієнтів» не може не викликати особисто у нас сумної іронії.

І, наголосимо, справа не в тому, що ми проти цієї категорії. Це було б для нас занадто спрощено та примітивно. Ми проти того формату, в якому категорія використовується. Фактично автори законопроекту взяли та поцупили красиве та яскраве слово з зарубіжного досвіду, причому досвіду, який має коріння у зарубіжній пробаційній практиці сторічної давнини.

Справа в тому, що "клієнти" пробації існували у першій половині ХХ століття коли, власне, пробація і була створена. Але "клієнти пробації" "вимерли" як динозаври. Замість них з’явилися вже в кінці ХХІ століття "особи, що являють ризики". І автори цього проекту Закону не зрозуміли, що "клієнти пробації" та "оцінка ризиків" – це два поняття, які фактично виключають одне інше.

І використання категорії "клієнт" є свідченням того, що автори законопроекти сприймають концепцію пробації статично, не бажаючи розуміти наскільки концепція пробації та, відповідно, модель пробації змінювалися в процесі трансформації цієї концепції в ХХ столітті, не кажучи вже про початок нового тисячоліття.

Визнаючи перспективи роботи над законопроектом про пробацію, варто враховувати не лише красномовні слова, проте й реальні інтересі (включаючи субкультурні) усіх зацікавлених акторів у сфері пробаційної діяльності – слідчих, прокурорів, суддів, злочинців, і, у першу чергу, – самих офіцерів служби пробації.

Служби пробації зарубіжних країн виконують різні функції. Їх перелік більш ніж вражаючий. Проте, які саме функції можуть бути покладені на українську службу пробації – питання залишається відкритим. Фактично, законопроект відповіді на це питання не надає, обмежуючись запровадженням "наглядової пробації" та "пробації пенітенціарної".

Наприклад, реалізація функції підготовки та надання досудових доповідей. Ми маємо побоювання, що у багатьох суддів ця функція не викликатиме задоволення через те, що поява офіцера пробації в кримінальному процесі сприйматиметься як свого роду "вторгнення" до свого роду "монопольного становища" судді.

Крім того, складається враження, що автори законопроектів не врахували положень Європейських пенітенціарних правил. Між тим, нам особисто важко зрозуміти, чому європейських стандарт з питань пробації, якому вже більше трьох років, не знайшов відображення в законопроекті про пробацію. Так, наприклад, це стосується принципів пробації , досудових доповідей, здійснення нагляду та інших питань.

Отже, робота над створенням нового законопроекту лише розпочинається..." – зауважив пан Ягунов.

Володимир Санін (Голова Білоцерківського міськрайонного суду Київської області) поділився досягненням у реалізації пілоту щодо підготовки досудових доповідей.

"Це не новий для мене досвід, який ми випробовували раніше, у рамках попередніх проектів. Хто проти такої соціальної ідеї? Але, необхідно зрозуміти, що характеристики на правопорушників, які постають перед суддею, не будуть формальними за змістом, якщо самі судді будуть зацікавлені у цій роботі. А персонал підрозділів кримінально-виконавчої інспекції (майбутні "уповноважені" офіцери служби пробації), будуть якісно робити цю роботу, якщо їм буде надано достатні законодавчо визначені повноваження і відповідні матеріальні умови.

Сьогодні, слідчі не встигають робити цю роботу, а адвокати проявляють певну інертність у зборі інформації, що характеризує правопорушника. Тому офіцер пробації у підготовці досудових доповідей повинен бути. Мрія судді може полягати у тому, що офіцер пробації повинен працювати з "клієнтом" та виявляти причини вчиненого правопорушення. Це сприятиме прийняттю обґрунтованого рішення стосовно правопорушника, не позбавляючи його волі" – зауважив пан суддя.

Роман Дрозд (керівник пенітенціарного напряму Благодійної Асоціації "Світло Надії", Полтава) ознайомив учасників робочої зустрічі з результатами впровадження програм соціального навчання, як складової частини роботи з правопорушниками, що перебувають на обліку підрозділів кримінально-виконавчої інспекції в Полтавській області.

"Діяльність Благодійної Асоціації "Світло Надії" у пілотному компоненті з впровадження соціальних програм для правопорушників зосереджувалася на цільовій групи, до якої входили особи, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції в Полтавській області та мають залежності від наркотичних засобів, засуджені, які не мають роботу, та неповнолітні засуджені" – зауважив пан Дрозд.

Новим досягненням у співпраці цієї громадської організації з підрозділами кримінально-виконавчої інспекції в Полтавській області, місцевими органами влади і донорськими організаціями є перспективна можливість створення "Денного центру пробації" за європейським досвідом. Вже вишукано майже 100 тис. грн. на ці цілі, планується здійснити ремонт відповідного приміщення площею майже 400 кв. м., у якому будуть працювати спільно офіцери підрозділів кримінально-виконавчої інспекції і персонал Благодійної Асоціації "Світло Надії". З червня 2013 року планується створити умови для організації виконання громадських робіт особами, які перебувають на обліку підрозділів кримінально-виконавчої інспекції (від. авт.: більш детальна інформація викладена у слайдах, що додаються).

На кінець зустрічі, пані Ільдіка, подякувавши партнерів проекту про якісні досягнення у рамках трьох пілотних регіонах, поінформувала про можливість започаткування другої фази проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні" після завершеної першої фази у вересні 2013 року.

"Результати роботи повинні лягти в основу другої фази проекту, можливо дещо у видозміненому форматі, але спрямованими, перш за все на удосконалення дотримання прав людини.

Ця робота може бути зосереджена на наступному: пробація – впровадження альтернативних позбавленню волі санкцій і заходів у пілотних регіонах (Київська, Полтавська і Харківська області); надання експертної підтримки у розробці законодавства з питань пробації; навчання персоналу з питань пробації; удосконалення корекційних програм роботи з правопорушниками; пенітенціарні установи – питання режиму, корекційні програми стосовно засуджених та їх підготовка до звільнення" – підсумувала пані Ільдіка.

Корисні посилання:
http://coe.kiev.ua/projects/spru.html
http://probation.at.ua/news/4_meet_2013/2013-04-24-52
http://www.lightofhope.com.ua/ukr/news/54114738/


Управління зовнішніх комунікацій
(Владислав Клиша, 207 34 36, org@kvs.gov.ua)

версія для друку
Розширений пошук »