22 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
Про лікування та організацію харчування засуджених, хворих на туберкульоз 19.09.2013

Нещодавно у випуску програми «ТСН-Тиждень» на телеканалі «1+1» вийшов в ефір сюжет про проблему поширення та лікування туберкульозу в місцях позбавлення волі, одним із героїв якої став засуджений Бабич П.. У сюжеті вказано на ряд моментів, які не відповідають дійсності, а наведені коментарі – викривлені та не розкривають реальної суті справ.

З метою об’єктивного інформування суспільства про реальний стан справ у місцях позбавлення волі з даного питання Державна пенітенціарна служба України інформує про наступне.

Порядок надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, узятим під варту, та засудженим до позбавлення чи обмеження волі або арешту, відповідно до статті 18 Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, згідно з нормативно-правовими документами, надання медичної допомоги засудженим та слідчо-заарештованим, хворим на туберкульоз, здійснюється в умовах інфекційних ізоляторів слідчих ізоляторів та в спеціалізованих туберкульозних лікарнях Державної пенітенціарної служби України.

Протитуберкульозне лікування хворих на активну форму туберкульозу в слідчих ізоляторах та спеціалізованих туберкульозних лікарнях ДПтС України здійснюється згідно з наказом МОЗ України від 21.12.2012 № 1091 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі”.

Згідно статистичних даних, за період з 2007 по 2013 рік чисельність засуджених, хворих на активну форму туберкульозу, які перебувають на лікуванні в спеціалізованих туберкульозних лікарнях, знизилась з 5800 осіб до 3700, у зв'язку з чим кількість ліжкомісць було скорочено на 1335 ліжок.

Кількість осіб, які проходять курси лікування з приводу полі- або мультирезистентного туберкульозу складає лише 20% від загальної кількості засуджених, хворих на активну форму туберкульозу.

Для лікування хворих з активною формою туберкульозу застовуються різні схеми з урахуванням чутливості до протитуберкульозних препаратів.

Протитуберкульозними препаратами І ряду особи, узяті під варту та засуджені, хворі на активну форму туберкульозу, забезпечені на 100%, ІІ ряду – на 50% (у зв'язку з високою вартістю та недостатнім фінансуванням).

Закупівля ліків ДПтС України проводиться відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», метою якого є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Закупівля ліків у поточному році проводилась без порушень чинного законодавства, шляхом проведення відкритих торгів, що дало змогу на рівних умовах приймати участь у процедурах закупівель як посередникам, так і виробникам продукції.

Окрім того, під час проведення останнього тендеру були присутні представники телеканалу «1+1», які мали можливість переконатися у прозорості та правомірності вжитих заходів.

13.06.2013 року відкриті торги по закупівлі ліків були визнані такими, що не відбулися, на підставі абзацу 2 пункту 2 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами), а саме: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищувала суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.

Під час здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників по закупівлі було зазначено, що ціни за одиницю виміру товару не перевищують межі надбавок, визначених постановою КМУ від 17 жовтня 2008 р. № 955 зі змінами від 01.01.2013 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» на ціни, задекларовані у реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби, визначеному постановою КМУ від 13 серпня 2012 р. №794 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів». Навіть навпаки, на більшість препаратів була запропонована ціна нижча від зареєстрованої, економія коштів при цьому склала 1031375 гривень.

Щодо забезпечення медичних закладів необхідними ліками, дійсно, в спеціалізованій туберкульозній лікарні при Кременчуцькій виправній колонії (№ 69) є в наявності 17 видів препаратів І та ІІ ряду для лікування осіб з різними формами туберкульозу, яких повністю вистачить до кінця 2013 року.

У всіх туберкульозних лікарнях Державної кримінально-виконавчої служби України впроваджено не примусове (як зазначалося у телепрограмі), а безперервне контрольоване лікування хворих на туберкульоз, проводиться мікробіологічна діагностика туберкульозу, а також усіх пацієнтів забезпечено дієтичним харчуванням за підвищеними нормами тощо.

У Дніпропетровській виправній колонії (№ 89), як і в решті установ, харчування засуджених, хворих на туберкульоз, здійснюється згідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 р. № 1752 «Про норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу». Забезпеченість продуктами харчування осіб, які утримуються в установі, становить 100 % від потреби.

Згідно меню-розкладки продуктів харчування зазначених засуджених в установі здійснюється п’ять разів на добу: сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря. На другий сніданок видається сік, на підвечірок – какао з молоком та печиво.

Що стосується конкретно засудженого Бабіча П.Ю., то за час відбування покарання у виправних колоніях він регулярно проходив профілактичні огляди та знаходився на диспансерному обліку як особа, яка перехворіла на туберкульоз. При виявленні рецидивів туберкульозу (2005, 2010 роки) отримував курси стаціонарного лікування в умовах спеціалізованої туберкульозної лікарні при Дніпропетровській виправній колонії (№ 89), а також у 2010 році перебував на лікуванні у травматологічному відділенні багатопрофільної лікарні при Луганському слідчому ізоляторі, де був прооперований 13.01.2010р..

Останній раз прибув до спеціалізованої туберкульозної лікарні при Дніпропетровській виправній колонії (№ 89) 08.05.2012.

В лікарні Бабіч П.Ю. неодноразово обстежений клініко-рентгенологічно, лабораторно та консультований лікарями-фахівцями установи та МОЗ України.

На даний час загальний стан здоров'я Бабіча П. Ю. задовільний, стабільний. Лікування отримує в повному обсязі.

Окремо інформуємо, що у поточному році зі спеціалізованої туберкульозної лікарні при Кременчуцькій виправній колонії (№ 69) за станом здоров'я звільнено 17 осіб. Дві особи також були звільнені рішенням суду, але померли під час терміну апеляційного оскарження. Один із них помер у лікарняному закладі МОЗ України внаслідок гострої серцевої недостатності. Летальність у туберкульозній лікарні при Кременчуцькій виправній колонії (№ 69) за останні п'ять років залишається стабільно низькою.

Протягом 2010-2013 років до установ ДПтС України з громадського сектору надійшло більше на 1006 осіб, хворих на активну форму туберкульозу, ніж було звільнено з установ виконання покарань, що підтверджує успішність впроваджених заходів ДПтС України, спрямованих на своєчасне виявлення, лікування та профілактику туберкульозу.

Зазначені факти свідчать про те, що під час тримання в установах ДПтС України значна частина таких хворих виліковується.

Варто також зазначити, що особи, які тримаються в установах виконання покарань, за місяць до звільнення, проходять обов'язкове рентгенфлюорографічне обстеження, що до мінімуму зводить ризик зараження туберкульозом осіб з числа громадського сектору, та дає змогу, у разі виявлення активного туберкульозу, своєчасно направити або госпіталізувати особу, яка звільняється з місць позбавлення волі, до протитуберкульозного закладу МОЗ України.

Навіть після звільнення хворих на туберкульоз з місць позбавлення волі, зокрема по закінченню строку відбування покарання, ДПтС України вживаються заходи щодо забезпечення наступності у лікуванні.

На виконання Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз” та спільного із зацікавленими міністерствами міжвідомчого наказу адміністрацією установ виконання покарань та слідчих ізоляторів про звільнених хворих на туберкульоз інформуються територіальні органи охорони здоров'я та протитуберкульозні диспансери за обраним звільненою особою місцем проживання, при потребі звільнені хворі госпіталізуються до протитуберкульозних лікувальних закладів.

Також, в усіх регіонах існують неурядові громадські організації що здійснюють супровід осіб, хворих на активну форму туберкульозу, які звільняються з місць позбавлення волі до спеціалізованих туберкульозних лікарень МОЗ України.

Порушене питання перебуває на постійному контролі керівництва Служби, для вирішення будь-яких проблем вживаються невідкладні заходи.

Прес-служба ДПтС України

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »