24 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
24.10.2013

24 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" Державна пенітенціарна служба України на урядовому рівні є одним із центральних органів виконавчої влади, який відповідає за виконання зобов’язань, що випливають із членства України у семи міжнародних організаціях ООН та їх спеціалізованих органах, таких як: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Комітет і Рада ООН з прав людини, Комітет ООН проти тортур, Об'єднана програма ООН з питань ВІЛ/СНІДу, Управління Верховного комісара ООН з прав людини і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Відповідно до зобов’язань України перед Організацією Об'єднаних Націй забезпечено виконання рекомендацій Підкомітету ООН проти катувань (візит відбувся у травні 2011 року), рекомендацій Робочої групи з питань безпідставних затримань Ради ООН з прав людини (візит відбувся у жовтні-листопаді 2008 року) та Плану виконання рекомендацій щодо поліпшення ситуації у галузі забезпечення прав людини, що зазначені у Висновках і рекомендаціях Доповідей Робочої групи Універсального періодичного огляду в рамках Ради ООН з прав людини, що відбулися в м. Женева (Швейцарія) у травні 2008 і жовтні 2012 років.

Необхідно знати:

Раду ООН з прав людини (далі – РПЛ) було засновано 3 квітня 2006 року. На сьогодні РПЛ складається з 47 країн – членів ООН.

Новий орган ООН замінив Комісію ООН з прав людини, яка працювала з 1946 року і до складу якої входили деякі держави, яких критикували за порушення прав людини.

Головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини на справедливій та рівній основі, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.

Основне завдання інституції полягає у розробці пропозицій і рекомендацій для представлення Економічній і Соціальній Раді ООН (один із головних органів ООН) доповідей щодо міжнародно-правової регламентації громадянських і політичних прав людини.

Ефективність діяльності РПЛ визначається функціонуванням механізму універсального періодичного огляду (УПО), за допомогою якого проводиться огляд виконання всіма державами-членами ООН їхніх зобов’язань та обов’язків у галузі прав людини.

Україну обрано до складу Ради ООН з прав людини у травні 2006 року (у травні 2008 року переобрано).

Підтверджуючи відданість нашої держави взятим міжнародним зобов’язанням у сфері захисту прав людини, Україною було оголошено відкрите запрошення відвідати нашу країну всім спеціальним доповідачам РПЛ, які за дорученням цього органу вивчають окремі питання правозахисної проблематики у країнах світу.

Комітет ООН з прав людини створений на 16 грудня 1966 року у відповідності зі статтею 28 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 року (ратифіковано у 1973 році) та Факультативного протоколу до нього (ратифіковано у 1990 році).

Відповідно до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, держава – учасниця Пакту, що стає і учасницею Протоколу, визнає компетенцію Комітету приймати і розглядати повідомлення осіб, які стверджують, що якесь з їхніх прав, перерахованих у Пакті, було порушено.

Комітет регулярно розглядає доповіді, що надаються державами про прийняті ними законодавчі, адміністративні й інші заходи для виконання положень Пакту.

Управління зовнішніх комунікацій

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »