17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
27.01.2014
Державна пенітенціарна служба України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної пенітенціарної служби України
генерал-полковник внутрішньої служби
                                                          О. В. Лісіцков
« 25 » січня 2014 року

ПЛАН
заходів щодо реалізації Державною пенітенціарною службою України
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. №212,
у 2014 році

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк і періодичність виконання

Проведення консультацій з громадськістю

1. Забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань реалізації державної політики відповідно до компетенції Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Структурні підрозділи ДПтС України відповідно до компетенції
постійно

Взаємодія з громадськими радами

2. Сприяння діяльності громадських рад при ДПтС України і його територіальних органах, проведення спільного аналізу ефективності роботи громадських рад, визначення проблемних питань взаємодії і заходів щодо їх розв'язання Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України
постійно

Інформування громадськості

3. Публічне висвітлення інформації про діяльність ДПтС України, підготовка і своєчасне надання інформації на запити інститутів громадянського суспільства у передбаченому законодавством порядку Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Редакція газети "Закон і обов'язок";
Структурні підрозділи ДПтС
України відповідно до компетенції
постійно
4. Інформаційне супроводження та висвітлення у регіональних і центральних засобах масової інформації проектів ефективного співробітництва органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, з інститутами громадянського суспільства Управління зовнішніх комунікацій;
Редакція газети "Закон і обов'язок";
Територіальні органи ДПтС України
постійно
5. Розміщення і оновлення інформації про стан діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, на офіційному веб-сайті ДПтС України Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Структурні підрозділи ДПтС України відповідно до компетенції
щомісячно
6. Організація виступів керівництва ДПтС України в центральних засобах масової інформації з проблемних питань, що належать до сфери діяльності ДПтС України Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України; постійно

Взаємодія з інституціями громадянського суспільства

7. Сприяння у розробці і виконанні спільних з інститутами громадянського суспільства проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Структурні підрозділи ДПтС
України відповідно до компетенції;
Територіальні органи ДПтС України
постійно
8. Укладання угод з інституціями громадянського суспільства щодо здійснення на постійній основі спільної діяльності у питаннях виправлення і ресоціалізації засуджених, підвищення рівня їх правової захищеності Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи ДПтС України;
Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
9. Сприяння участі недержавних організацій України у розробці і реалізації заходів міжнародного співробітництва з іноземними громадськими та міжнародними неурядовими організаціями на базі органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
10. Сприяння розвитку волонтерської роботи із засудженими, які тримаються в установах, що належать до сфери управління ДПтС України, та перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
11. Організація та проведення "днів відкритих дверей" на базі установ, що належать до сфери управління ДПтС України, висвітлення результатів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ДПтС України Територіальні органи ДПтС України;
Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Редакція газети "Закон і обов'язок"
протягом року
12. Надання аналітичних матеріалів представникам засобів масової інформації для підготовки матеріалів з питань діяльності ДПтС України Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України за запитом

Громадський контроль та моніторинг діяльності

13. Проведення моніторингу і аналізу громадської думки щодо діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, своєчасне публічне реагування на пропозиції і зауваження громадськості Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
14. Сприяння реалізації заходів з підвищення компетентності представників інститутів громадянського суспільства у питаннях організації діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, визначених законодавством форм громадського контролю, участі громадськості у процесі виправлення і ресоціалізації засуджених Управління зовнішніх комунікацій ДПтС України;
Департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
15. Розвиток співпраці з вищими навчальними закладами України щодо проходження практики студентами на базі органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України; укладення відповідних угод Департамент по роботі з персоналом ДПтС України;
Територіальні органи ДПтС України;
постійно
ПОГОДЖУЮ:

Голова громадської ради
при ДПтС України                                                                                   І.В. ШтанькоПашаян Тетяна В’ячеславівна
+38 044 207 36 46
+38 063 755 95 21
public@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »