11 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
01.10.2014
Державна пенітенціарна служба України

ДПтС України поновлює співпрацю з Радою Європи в 2015 році

30 вересня 2014 року проведено робочу зустріч з делегацією від Генерального директорату з прав людини і норм права Секретаріату Ради Європи. Мета зустрічі передбачала погодження напрямів проектної роботи у 2015 році під егідою Ради Європи.

Представивши учасників заходу, Владислав Клиша (начальник управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації) акцентував увагу, що значення міжнародної співпраці для пенітенціарної служби залишається важливою складовою її діяльності.

"На фоні євроінтеграційних процесів у нашій державі зазначене вище дозволяє впроваджувати у практичну діяльність органів і установ виконання покарань міжнародні стандарти з дотримання прав і свобод людини. Останнім часом, особливо після інспекційних візитів ЄКПТ до України, усі зусилля ми намагаємося зосереджувати саме на гарантіях забезпечення цих прав", – зазначив В.Клиша.

Клиша сказав, що результати першої фази 2011-2013 років двохкомпонентного проекту "Підтримка в’язничної реформи в Україні" дозволили напрацювати необхідні пропозиції організаційного і правового характеру: за напрямами готовності створення в Україні служби пробації та менеджменту в’язницями і освіти пенітенціарного персоналу. У грудні 2013 року завершився проект Ради Європи з питань протидії катуванням і удосконалення механізму подання скарг засудженими. Результатом цієї роботи стала підготовка 23 рекомендацій "Щодо розслідування звинувачень у жорстокому поводженні у пенітенціарній службі України", що обговорені з громадськістю у червні 2014 року.

"Саме друга фаза співпраці з Радою Європи у 2015 році може сприяти доведенню цього процесу до завершальної стадії, а пілотний проект для практичного відпрацювання можна реалізувати на базі Олексіївської виправної колонії (№25) у Харківській області, яка останнім часом перебуває в полі зору ЄКПТ. Крім цього, у зазначеній площині буде для пенітенціарної служби цікавою тема інвентаризації інструментів контролю за діяльністю пенітенціарної служби з позиції їх дієвості і ефективності, досвіду зарубіжних держав у цій сфері", – зазначив Клиша.

Після вступного слова Таня Ракушич Хаджич (керівник відділу з питань співробітництва у галузі кримінального права Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи), поінформувала українську сторону про перспективи спільної роботи у 2015 році під егідою Ради Європи.

"Ми продовжуємо працювати з донорськими організаціями, які опікуються питаннями східного партнерства у рамках стратегічних ініціатив Європейського Союзу, а також з Міжнародною агенцією розвитку співробітництва Швеції (SIDA) для з’ясування можливостей у фінансовій підтримці реформ пенітенціарної сфери в Україні. Є певні попередні домовленості на користь України", – зазначила пані Ракушич Хаджич.

Продовживши дискусію, Павло Кудлай (начальник відділу взаємодії з ДПтС України Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України) запевнив представників Ради Європи, що між Міністерством юстиції України, як органу, відповідального за визначення державної політики у сфері виконання покарань, і ДПтС України є тісна співпраця у галузі людського виміру.

"Спільні ініціативи організаційно-правового характеру знаходять своєчасну підтримку керівництва Міністерства юстиції України, завжди у полі зору перебувають проблемні питання пенітенціарної служби, надається належна підтримка в їх вирішенні", – зазначив пан Кудлай.

Зупинившись на кадрових питаннях, Олексій Тогочинський (начальник департаменту по роботі з персоналом) поінформував європейців про систему навчальних закладів ДПтС України, організацію навчального процесу, підвищення кваліфікації і перекваліфікації пенітенціарного персоналу.

"Кадри вирішують все, тому наші спільні зусилля в удосконаленні навчальних програм повинні увібрати стандарти Ради Європи у цій сфері, та найкращі практики пенітенціаріїв зарубіжних держав. Навчання повинно бути поєднане з практикою, що є запорукою підготовки якісного кадрового ядра", – зауважив пан Тогочинський.

Іван Остренко (начальник відділу нагляду і безпеки апарату ДПтС України) поінформував представників Ради Європи про останні зміни у законодавстві стосовно правового статусу засуджених та обсягу прав, які були передбачені законодавцем після відповідних змін у Кримінально-виконавчому кодексі України: тривалі побачення для "довічників", право на користування мобільними пересувними станціями, доступу до мережі Інтернет інше.

"Імплементація новел кримінально-виконавчого законодавства у практику повинна бути витриманою та не порушувати баланс між реалізацією наданих прав засудженим і режимом їх тримання в місцях позбавлення волі" – зауважив пан Остренко.

Попередня співпраця 2011-2013 років у рамках проекту Ради Європи "Підтримка в’язничної реформи в Україні" була цікавою і результативною, як розказав Олег Янчук (начальник управління кримінально-виконавчої інспекції).

"Для нас важливо, що ми змусили персонал кримінально-виконавчої інспекції не лише говорити про службу пробації, але і усвідомлено думати про те, якою вона буде. У результаті в апараті ДПтС України було зібрано і узагальнено пропозиції керівників підрозділів кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів ДПтС. Далі, спільно з Міністерством юстиції України розроблено пропозиції щодо внесення змін в законодавство у разі прийняття Верховною Радою України проекту Закону України про пробацію, який вже у першому читанні пройшов слухання у парламенті 10 жовтня 2013 року" – зазначив пан Янчук.

Також він додав, що враховуючи позитивний досвід пілотного проекту в Полтавській області в рамках проекту "Підтримка в’язничної реформи в Україні", відкрито аналогічний Денний центр відвідування в Дніпропетровській області.

"Цікавою для України є технологія розробки пробаційних програм. Розуміючи неможливість впровадження повного змісту зазначених програм в Україні, для нас актуально зрозуміти як ці програми розробляються, як ці програми узгоджуються на державному рівні, як ці програми враховуються суддями у своїй професійній роботі інше", – зазначив Янчук.

Пан Янчук додав, що спільно з Міністерством юстиції України підготовлено пропозиції щодо складання досудової доповіді та відповідних змін у кримінально-процесуальне законодавство. Враховано деякий досвід Англії, Латвії і Швеції у цій сфері. "Але ми взяли певну паузу в доопрацюванні макету документа щодо оцінки ризиків і потреб правопорушника, який, сподіваємося, буде відпрацьовано у 2015 році за підтримки Ради Європи та інших зацікавлених у цій роботі партнерів. Є зацікавленість в ознайомленні із чеським досвідом служби пробації з цих питань, особливо щодо оптимізації цієї роботи через відповідне програмне забезпечення для офіцерів служби пробації" – підсумував Янчук.

На кінець зустрічі, Ільдіко Салач, (координатор проектів відділу з питань кримінального права Генерального директорату з прав людини і норм права Ради Європи), подякувавши за надану інформацію, поінформувала про можливість започаткування підготовчої стадії другої фази проектної роботи під егідою Ради Європи у 2015 році.

"Результати попередньої роботи повинні лягти в основу другої фази проекту, можливо дещо у видозміненому форматі, але спрямованими, перш за все на удосконалення дотримання прав людини в місцях позбавлення волі.

Ця робота може бути зосереджена на наступному: пробація – впровадження альтернативних позбавленню волі санкцій і заходів; надання експертної підтримки у розробці законодавства з питань пробації; пенітенціарний менеджмент і освіта пенітенціарного персоналу, поводження із ув’язненими; інспектування в’язниць та розгляд скарг засуджених; питання охорони здоров’я засуджених з позиції усвідомленості пенітенціарним персоналом переваги інституту права на здоров’я засуджених над режимом тримання", – підсумувала пані Ільдіко.

Влад Клиша,
управління міжнародної діяльності
та взаємодії із засобами масової інформації
ДПтС України
207 34 36, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Розширений пошук »