23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
02.02.2015
Державна пенітенціарна служба України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної пенітенціарної
служби України
                                                          В.М. Палагнюк
« 31 » січня 2015 року

ПЛАН
заходів щодо реалізації Державною пенітенціарною службою України
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2015 році

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк і періодичність виконання

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

1. Забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань відповідно до компетенції Державної пенітенціарної служби України (далі – ДПтС України) управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції)
постійно

ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКИМИ РАДАМИ

2. Сприяння діяльності громадських рад при ДПтС України та її територіальних органах; проведення спільних публічних заходів для обговорення актуальних питань діяльності ДПтС України; проведення спільного аналізу ефективності роботи громадських рад при ДПтС України і її територіальних органах, з одного боку, та ефективності роботи ДПтС України за напрямом «взаємодія з громадськістю», з іншого. управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції);
територіальні органи ДПтС України
постійно

ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

3. Публічне висвітлення інформації про діяльність ДПтС України; підготовка і своєчасне надання інформації на запити інститутів громадянського суспільства у передбаченому законодавством порядку управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції);
редакція газети «Закон і обов’язок»
постійно
4. Інформаційне супроводження проектів ефективної співпраці органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України, з інститутами громадянського суспільства управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції);
територіальні органи ДПтС України;
редакція газети «Закон і обов’язок»
постійно
5. Розміщення і оновлення інформації на офіційному веб-сайті ДПтС України про стан діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції).
щоденно
6. Організація виступів керівництва ДПтС України в центральних засобах масової інформації з проблемних питань у рамках сфери діяльності ДПтС України управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації щоденно

ВЗАЄМОДІЯ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

7. Сприяння розробці та реалізації спільних з інститутами громадянського суспільства проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування Управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України
постійно
8. Укладання угод про співпрацю з інститутами громадянського суспільства з метою здійснення на постійній основі спільної діяльності щодо виправлення і ресоціалізації засуджених, підвищення рівня їх правової свідомості та правової захищеності управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України
постійно
9. Сприяння участі інститутів громадянського суспільства у розробці і реалізації заходів міжнародного співробітництва, проведення яких заплановано на базі органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України. управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України
постійно
10. Сприяння розвитку волонтерської роботи із засудженими, які тримаються в установах виконання покарань або перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України.
постійно
11. Організація і проведення «днів відкритих дверей» на базі установ виконання покарань; висвітлення результатів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ДПтС України управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції);
територіальні органи ДПтС України.
протягом 2015 року
12. Надання аналітичних матеріалів представникам засобів масової інформації для підготовки матеріалів з питань діяльності ДПтС України управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
структурні підрозділи апарату ДПтС України (у межах компетенції).
за запитом

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ

13. Проведення моніторингу і аналізу громадської думки щодо діяльності органів та установ, що належать до сфери управління ДПтС України; здійснення своєчасного публічного реагування на пропозиції і зауваження громадськості Управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України.
постійно
14. Розвиток співпраці з вищими навчальними закладами України щодо проходження практики студентами в органах та установах, що належать до сфери управління ДПтС України; укладення відповідних угод департамент по роботі з персоналом;
управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації;
територіальні органи ДПтС України
постійно

Начальник управління
міжнародної діяльності та взаємодії із
засобами масової інформації
підполковник внутрішньої служби                                                                                   В.І. Клиша


Див. документ у форматі pdf .

Пашаян Тетяна В’ячеславівна
+38 044 207 36 46
+38 063 755 95 21
public@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »