17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
05.03.2015
Державна пенітенціарна служба України

Інформація про порядок надання статусу учасника бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

Для надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення керівники органів (установ) у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подають на розгляд комісій, утворених у центральних органах виконавчої влади, у підпорядкуванні яких проходили службу чи працювали особи, довідки, за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (далі – Порядок) та інші документи, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

При цьому згідно з пунктом 5 Порядку рішення про надання статусу учасника бойових дій приймається міжвідомчою комісією про визнання учасниками бойових дій (далі – міжвідомча комісія), яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Комісія Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України створена відповідно до наказу ДПтС України від 09.02.2015 № 78/ОД-14 (далі – комісія). Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2015 № 15795-0-26-14/6.

Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання завдань із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України шляхом безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (витяги з наказів, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження, журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) (пункт 4 Порядку).

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань є суб’єктом, який безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції. Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Враховуючи викладене на розгляд комісії та міжвідомчої комісії виносяться матеріали, до яких на кожну особу долучені наступні документи:

1. Довідка за формою згідно з додатком 1 до Порядку (оригінал) із зазначенням районів антитерористичної операції, у яких особа брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

2. Витяг з наказу Антитерористичного центру при СБУ про безпосереднє залучення органу (установи) або окремої особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

3. Інші документи із зазначених у пункті 4 Порядку, що підтверджують виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення.

4. Заява (рапорт) особи про надання статусу учасника бойових дій із зазначенням місця її проживання.

5. Згода на збір та обробку персональних даних за формою, що додається (додаток 1).

6. Копія сторінок 1 і 2 та розділу місця проживання паспорту особи.

7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі.

8. Інформаційна картка особи, яка брала участь в антитерористичній операції за формою, що додається (додаток 2). У посвідченнях про відрядження відмітки про місце перебування особи у відрядженні (населений пункт, підпис та печатка) мають підтверджувати факт перебування особи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції.

Копії документів, що надаються мають бути завірені підписом керівника органу (установи) та печаткою.

Також слід зауважити, що згідно з пунктом 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302, підставою для надання ветеранам війни та іншим особам передбачених законодавством пільг і компенсацій є відповідне посвідчення, що підтверджує їх статус.

Нагрудний знак і посвідчення учасника бойових дій видається особам, яким надано статус учасника бойових дій Державною пенітенціарною службою України на підставі рішення міжвідомчої комісії.

Додатки до документів АТО

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »