25 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
15.04.2015
Державна пенітенціарна служба України

ЄС і ДПтС України – розпочинається діалог щодо підтримки ініціатив з питань безпеки під егідою Європейської служби зовнішньої діяльності ЄС

15 квітня 2015 року Голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Палагнюк провів першу робочу зустріч з Головою Консультативної місії ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) Калманом Міжейем (Mr. Kalman Mizsei). Захід відбувся у приміщенні апарату Державної пенітенціарної служби України.

Мета зустрічі передбачала з’ясування реальної готовності європейської і української сторін співпрацювати у рамках мандату Консультативної місії ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки – сприяння реформуванню української пенітенціарної служби з урахуванням європейських стандартів та вже існуючих ініціатив міжнародного рівня у цій сфері.

Голова Служби Володимир Палагнюк, привітавши пана Калмана Міжейя, зазначив, що позиція Державної пенітенціарної служби України у підтриманні ініціатив на зближення нашої держави до Європейського Співтовариства є відповідною.

"Зазначена позиція сформована на фоні демократичних подій, що відбувалися в 2014 році та продовжують відбуватися сьогодні. Вона суголосна з євроінтеграційним курсом зовнішньої політики Президента, Уряду і Парламенту України. Тому, розгорнута Місія ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки, яку очолюєте Ви, пане Міжей Калман, для нас є свідомим сигналом довіри з боку Європейського Співтовариства – поширювати і підтримувати розвиток європейських цінностей у нашій державі. Ми розуміємо, що становлення європейських цінностей неможливе без спільної політики безпеки і оборони Євросоюзу, у якій повинна брати участь і наша держава", – зазначив Володимир Палагнюк.

Продовжуючи промову, Голова Служби, звернув увагу присутніх, що ратифікована українським парламентом 16 вересня 2014 року Угода про асоціацію з ЄС для Служби є тим дороговказом, що дозволяє розуміти місце Державної пенітенціарної служби України на шляху євроінтеграції, у тому числі, і в рамках мандату Місії ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки.

"Державна пенітенціарна служба України є центральним органом виконавчої влади, завданням якої є реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та виконання правозастосовних і правоохоронних функцій. Реалізація цих функцій поряд з діяльністю інших правоохоронних органів, таких як МВС, Нацгвардія, Держприкордонслужба, СБУ і РНБО України, лежить у площині загальної національної політики безпеки нашої держави. Я впевнений, що поєднання наших зусиль у цій сфері, що спрямовані на зміцнення гарантій захисту прав людини і громадянина, будуть успішними. Ми переживаємо важкі часи, але вони нас загартовують! Ми відкриті до співпраці на паритетних принципах, відкриті до взаємної відповідальності за доручену справу", – завершив Голова Служби.

Голова Місії ЄС, пан Калман Міжей, подякувавши за готовність прийняти європейську делегацію, поінформував про повноваження створеної 22 липня 2014 року Консультативної місії ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM).

"Мандат місії передбачає можливість сприяти наданню консультацій в розробці стратегічних документів щодо реформування правоохоронних органів у т.ч. і пенітенціарної служби. Ця робота може проводитися з урахуванням вже існуючих ініціатив під егідою Ради Європи та інших інституцій від Європейського Союзу, – зазначив пан Міжей, – ми розуміємо, що кожна "система" має свою внутрішню логіку розвитку, а реформи не завжди даються легко. Я впевнений, що спільними зусиллями "систему" (від. авт. "система" – мається на увазі Державна пенітенціарна служба України) ми змінено на краще з урахуванням європейських цінностей, і якою ми будемо пишатися!"

На завершення заходу очільники Державної пенітенціарної служби України і Європейської Місії погодилися з необхідністю встановлення постійного діалогу з обговорюваних вище питань через відповідних контактних посадових осіб і спільну підготовку організаційного документа щодо співпраці.

Корисні лінки по цій темі:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/142-19

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_012/paran2#n2

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/euam-ukraine/news/20150323_en.htm

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/721047

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/720211

Необхідно знати:

Консультативна Місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM) створена Радою ЄС 22 липня 2014 року в рамках Спільної політики ЄС у галузі безпеки та оборони. Зазначене рішення прийнято стороною ЄС на прохання української сторони (лист Міністра закордонних справ Україна від 11 липня 2014 року).

СТАТУС: Місія EUAM неозброєна, невиконавча цивільна місія.

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ: Угода між Україною та ЄС щодо статусу Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, підписана 17.11.2014; 4 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон №0003 про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні).

СПІВПРАЦЯ З КОНСУЛЬТАТИВНОЮ МІСІЄЮ ЄС ВИЗНАЧЕНА ТАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ:

1) Дорожня карта з підтримки ЄС короткотермінових пріоритетів співробітництва з Україною (Європейський порядок денний реформ для України), доручення Уряду від 23.04.14 №10630/14/1-14, 22.05.14 № 8959/191/1-12, 22.05.14 №10630/51/1-14;

2) План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на 2014-2017 р.р, затверджений розпорядженням Уряду від 17.09.2014 №847-р. (пункт 12 «Забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною Місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів»; звітуємо Міністерству юстиції, останній лист від 03.04.2015.

3) Оновлений Порядок денний асоціації Україна – ЄС (розділ 3. Співробітництво з питань юстиції, свободи та безпеки: «Використання повною мірою ролі консультативної місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України в рамках спільного вкладу ЄС у процес реформ в Україні, очікується затвердження оновленого Порядку денного на рівні Уряду).

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

1) створення концептуальної основи для планування та реалізації реформ, які забезпечать безпеку та верховенство права, сприятимуть підвищенню їх легітимності і збільшать рівень суспільної довіри, враховуючи права людини і відповідно до процесу конституційних реформ;

2) реорганізація та реструктуризація правоохоронних та безпекових служб таким чином, який би дозволив відновити контроль над ними та довіру суспільства;

3) узгодження підтримки ЄС з одночасними реформами в інших секторах (судовій, оборонній сферах та сфері посилення безпеки кордонів) та діями міжнародного співтовариства з надання підтримки України.

ШТАБ-КВАРТИРА МІСІЇ: Київ, надалі передбачається розгорнути регіональні офіси по всій країні.

КІЛЬКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ: до кінця 2014 р. - до 100 осіб, у 2015 р. – до 200.

БЮДЖЕТ МІСІЇ: 2014 рік - 2,68 млн. євро.

МАНДАТ МІСІЇ передбачено на 2 роки, з можливістю продовження у разі не досягнення цілей за цей період.

Радники Місії ЄС насамперед зосереджуватимуться на підтримці розробки стратегій безпеки та швидкому впровадженні реформ, у координації та взаємодії з іншими зусиллями ЄС та інших міжнародних партнерів.

Місія працюватиме з Міністерством внутрішніх справ, Національною Гвардією, Радою Національної безпеки та оборони, Держприкордонслужбою, Службою безпеки, на усіх рівнях – центральному, регіональному та місцевому.

КОНЦЕПЦІЯ МІСІЇ:

Цивільна Місія в рамках Спільної політики ЄС у галузі безпеки та оборони запроваджена з метою підвищення потужності певних законних інструментів, які функціонують відповідно до принципів верховенства права та повного дотримання міжнародних зобов'язань в галузі прав людини в Україні.

Правоохоронні органи повинні завоювати довіру та підтримку населення. З цією метою Місія буде здійснювати підтримку та запроваджувати консультації, орієнтуючись на досягнення поліпшень в галузі діяльності органів влади та ефективного управління правоохоронними органами під демократичним і законним контролем.

Для реалізація завдань Місії Радники ЄС планують запроваджувати наступні заходи:

- стратегічне консультування на центральному та регіональному рівнях при плануванні та здійсненні короткострокових і середньострокових заходів щодо реформ, які дозволять досягти видимих результатів у поверненні контролю над сектором безпеки і продемонструвати виконання зобов’язань України щодо зниження рівня корупції, відновлення потенціалу в галузі управління безпеки і в демонстрації забезпечення верховенства права;

- продовження співпраці та координації дій з ЄС в поточних або майбутніх проектах та програмах, а також з діяльністю інших міжнародних суб'єктів, що беруть участь у подібних заходах в Україні;

- встановлення тривалої взаємодії та партнерських відносин з ними, що значно полегшить комплексний підхід до вирішення проблемних питань.

Для досягнення мети Місія також буде здійснювати:

- забезпечення центральної влади в Києві стратегічним консультуванням, спеціалізованими навичками, експертним та секторальним досвідом розробки стратегій в сфері безпеки, що пов'язані з реформами законодавства, їх оприлюдненням та реалізацією, в тому числі упорядкування відомчих компетенцій та демократичного нагляду за їх дотриманням;

- сприяння владі України в розвитку ефективних стратегічних зв'язків з громадськістю та зацікавленими сторонами, а також реалізації реформ на всіх рівнях;

- підтримку запровадження реформ та їх дієвості. Модернізацію служб безпеки шляхом надання допомоги у реформуванні системи освіти сектора безпеки, передачі знань, досягнення необхідної кваліфікації та огляду навчальних програм в тісній координації та співпраці з усіма зацікавленими сторонами;

- заохочення та оцінку проектів, які реалізуються в рамках інших програм ЄС, на основі взаємної співпраці та координації дій з Представництвом ЄС та міжнародної спільноти;

- підтримку розвитку комплексної антикорупційної стратегії, включаючи сприяння владі України в боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Управління міжнародної діяльності
та взаємодії із засобами масової інформації
Державна пенітенціарна служба України
Владислав Клиша, 2073436, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »