16 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
12.06.2015
Державна пенітенціарна служба України

ЗВІТ
за результатами проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України»

З метою забезпечення врахування громадської думки під час прийняття управлінських рішень, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності ДПтС України у період з 08 по 24 травня 2015 року ДПтС України проведено електронні консультації з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України» (далі – проект постанови).
На цей час особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України проходять службу згідно з Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. №114.
Державна пенітенціарна служба України виступає з ініціативою прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України у зв'язку з тим, що Державний департамент України з питань виконання покарань Указом Президента України від 12 березня 1999 року №248 виведений із підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України (Указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну пенітенціарну службу України, реорганізувавши Державний департамент України з питань виконання покарань) і вже більше п'ятнадцяти років реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та у зв'язку з тим, що вищезгадане Положення не відповідає реаліям сьогодення.
Під час електронних консультацій з громадськістю проекту постанови до ДПтС України 08.12.2014 із пропозиціями та зауваженнями звернулася юридична благодійна організація «Чернігівський жіночий правозахисний цент» (О.Кисельова).
Усі зауваження та пропозиції розглянуто та прийнято рішення щодо врахування/неврахування зазначених пропозицій або зауважень.
Зауваження та пропозиції представників громадськості до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України», які враховано/не враховано за результатами електронних консультацій з громадськістю.

Департамент по роботі з персоналом
Державна пенітенціарна служба України

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »