17 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
01.07.2015
Державна пенітенціарна служба України

ЗВІТ
про результати проведення публічного громадського обговорення
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та
реалізації прав засуджених»

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості у період з 06 по 21 травня 2015 року Державною пенітенціарною службою України (далі – ДПтС України) проведено публічне громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (далі – проект Закону) шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ДПтС України.

Проект Закону України розроблений Міністерством юстиції та Державною пенітенціарною службою на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 20 травня 2014 року № 13655/5/1-14 та перехідних положень Закону України «Про пробацію».

Також підготовка проекту Закону зумовлена необхідністю забезпечення умов для реальної можливості засуджених скористатися наданими у зв’язку з прийняттям Закону України від 08 квітня 2014 року № 1186-VII «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів» (далі – Закон № 1186-VII) правами, оскільки їх реалізація потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України, чого Законом України № 1186-VII не передбачено.

Проект Закону підготовлений з урахуванням доручення Прем’єр-міністра України від 04 липня 2014 року № 23463/1/1-14 щодо уточнення норм та перенесення строку набрання їх чинності.

Крім того, проектом Закону пропонується усунути наявні розбіжності між статтями Кримінально-виконавчого кодексу України, а також продовжити гуманізацію кримінально-виконавчого законодавства України.

Поряд з цим впровадження у правове поле українського законодавства нових правовідносин, пов’язаних з пробацією, потребує внесення змін до низки законів України у сфері правосуддя, виконання кримінальних покарань, а також пов’язані з ними питання свободи пересування, соціальної допомоги, охорони дитинства, волонтерської діяльності та деякі інші.

У повідомленні про оприлюднення було зазначено, що ДПтС України приймає зауваження і пропозиції до вказаного проекту Закону протягом п’ятнадцяти днів.

Під час обговорення проекту Закону до ДПтС України із пропозиціями звернулися такі представники громадськості:

№ п\п Дата
надходження
П.І.Б.
1. 22.05.02015 Малюська Денис
Проект "Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні"
2. 22.05.2015 Човган Вадим
Олександрович

Консультативна Місія
Європейського Союзу в Україні
Член Громадської ради при ДПтС України
3. 23.05.2015 Олена Кисельова
Благодійна організація
«Чернігівській жіночий
правозахисний центр»

21 травня 2015 року публічне громадське обговорення проекту Закону завершено. Зауваження та пропозиції представників громадськості щодо проекту Закону, що надійшли до ДПтС України і за результатами громадського обговорення були частково враховані, додаються.

Відділ правового забезпечення
Державна пенітенціарна служба України

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »