18 жовтня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
21.09.2015
Державна пенітенціарна служба України

Загальна характеристика звернень громадян, що надійшли
в першому півріччі 2015 року до апарату ДПтС України

Упродовж звітного періоду на адресу апарату ДПтС України надійшло 3943 звернення від 4993 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 1197 звернень менше, ніж за аналогічний період 2014 року (у першому півріччі 2014 року - 5140 звернень).

Незважаючи на суттєве зменшення кількості засуджених у порівнянні з відповідним періодом 2014 року (на 33,4%), показник зведеної кількості звернень громадян, надісланих до апарату ДПтС України, у розрахунку на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, у першому півріччі 2015 року складає 55 звернень громадян, за аналогічний період 2014 року (48 звернень на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту).

Аналіз звернень громадян та динаміка їх надходжень показує, що за перше півріччя 2015 року відбулося зменшення надходжень звернень громадян до апарату ДПтС України (на 23,2%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 5140 до 3943 звернень).
Це свідчать про те, що оперативне вирішення порушених у зверненнях громадян питань сприяють підвищенню рівня поінформованості громадян з питань, що належать до компетенції ДПтС України. Це також підтверджується зменшенням числа звернень, що надходять за належністю через вищі органи влади, уповноважену особу, а також через урядову телефонну «гарячу лінію» та телефонну «гарячу лінію» ДПтС України.
Не зникає потреба інформаційно-консультативної складової діяльності ДПтС України, у якій все більше посилюється акцент на наданні консультацій та роз'яснень щодо норм чинного законодавства, актуальних питань державної політики, які стосуються діяльності ДПтС України, а також необхідної довідкової інформації та психологічної підтримки заявникам.
Продовжують надходити звернення, проблематика яких пов'язана із ситуацією в Донецькій та Луганській областях.
З огляду на те, що 29 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління ДПтС України в Донецькій та Луганській областях, перебувають на території тимчасово не підконтрольній українській владі, зменшилася кількість звернень громадян, які надходять саме з цих областей. Якщо в першому півріччі 2014 року до апарату ДПтС України стосовно діяльності органів і установ ДПтС України в Донецькій області надійшло 434 звернення, то у звітному періоді 2015 року - 185 звернень; стосовно діяльності органів і установ ДПтС України в Луганській області у першому півріччі 2014 року надійшло 237 звернень, за аналогічний період 2015 року -149 звернень.

Гострою залишається проблема та переведення засуджених із зони проведення антитерористичної операції до установ інших регіонів України (101 звернення), а також вирішення фінансових питань (30 звернень).
Триває тенденція до зменшення кількості звернень від засуджених та їх родичів з АР Крим (перше півріччя 2015 року - 8 звернень; перше півріччя 2014 року - 5 звернень).

Найчастіше на адресу ДПтС України зверталися засуджені, особи, узяті під варту, та їх родичі. Цією категорією заявників було порушено 3483 питання, що складає 88,3% від загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян.
Персоналом, пенсіонерами та колишніми працівниками органів і установ ДПтС України у зверненнях порушено 238 питань, що становить 6,1% від загальної кількості порушених у зверненнях громадян питань.
Іншими громадянами надіслано 222 звернення, або 5,6%.

Засуджених, осіб, узятих під варту, та їх родичів переважно цікавили питання щодо умов тримання засуджених та ув'язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (2358 звернень, або 67,7% звернень цієї категорії заявників), у тому числі:
893 звернення (37,8%) щодо переведення засуджених з однієї виправної колонії до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання;
372 звернення (15,7%) стосовно незадовільного медичного обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, направлення їх до лікарень при установах виконання покарань, забезпечення права вільного вибору лікаря;
273 звернення (11,5%) про направлення засуджених із слідчих ізоляторів до конкретного регіону або установи;
112 звернень (4,7%) щодо вирішення питань, пов'язаних з умовами тримання, порядком та умовами відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
110 звернень (4,6%) стосовно неналежних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, тощо.
Також надходили звернення щодо звільнення від відбування покарання шляхом:
умовно-дострокового звільнення - 200 звернень (8,4%);
застосування акта про амністію - 98 звернень (4,1%);
звільнення у зв'язку з тяжким захворюванням - 57 звернень (2,4%).

Персоналом та пенсіонерами органів і установ ДПтС України найчастіше порушувалися питання щодо:
виплати заробітної плати, пенсії, грошового забезпечення тощо - 112 звернень (47,1% від загальної кількості звернень персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України);
звільнення чи поновлення на службі, присвоєння спеціальних звань тощо - 59 звернень (24,8%);
надання житла та поліпшення житлових умов, вирішення інших комунально-побутових питань - 6 звернень (2,5%).

У першому півріччі 2015 року найбільше надійшло звернень громадян стосовно діяльності виправних колоній (2125 звернень, або 53,8%), слідчих ізоляторів (905 звернень, або 23,0%), виправних центрів (243 звернень, або 6,2%), територіальних органів ДПтС України (13 звернень, або 0,3%), виховних колоній (9 звернень, або 0,2%), найменше звернень стосувалися діяльності навчальних закладів (2 звернення, або 0,1%), щодо діяльності апарату ДПтС України звернень не надходило.

Звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:
Дніпропетровській області - 438 звернень (11,1%);
м.Києві та Київській області - 402 звернення (10,1%);
Житомирській області - 302 звернення (7,6%);
Хмельницькій області - 254 звернення (6,4%);
Запорізька область - 150 звернень (3,8%);
Донецькій області - 185 звернень (4,7%);
Харківській області - 172 звернення (4,4%);
Луганській області - 149 звернень (3,7%).

Найменше надійшло звернень громадян, які стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:

АР Крим - 8 звернень (0,2%);
Закарпатській області - 18 звернень (0,4%);
Волинській області - 19 звернень (0,5%);
Чернівецькій області - 32 звернення (0,8%);
Тернопільська область - 39 звернень (0,9%)
Івано-Франківській області - 42 звернення (1,0%);
(додаток №1)

Збільшення кількості звернень громадян стосовно діяльності органів і установ ДПтС України в Дніпропетровській, Київській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській областях спричинено питаннями громадян щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, питаннями праці і заробітної плати. Особливо гострою залишається проблема поліпшення медичного обслуговування, зокрема забезпечення медичним обладнанням для надання допомоги засудженим під час обстеження, що фізично та морально застаріло, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також незадовільне забезпечення вчасного надання екстреної (швидкої) медичної допомоги. Стосовно забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, зокрема тими, що закуповуються за загальнодержавними цільовими програмами, питань не виникає.
Заявники висловлюють глибоке занепокоєння у зверненнях з питань неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України (діяння з корупційними ознаками персоналу органів і установ ДПтС України, неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена), а також щодо умов тримання засуджених.

За формою надходження до апарату ДПтС України надходили звернення:

Перше півріччя
2015 року

Перше півріччя 2014 року

Динаміка
+/-

Поштою від громадян

1059

1289

-230

На особистому прийомі

184

299

-115

Через уповноважену особу

45

77

-32

Через органи влади

1208

1240

-32

Через «Урядовий контактний центр»

1011

1800

-789

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України

82

140

-58

Від інших органів, установ, організацій

43

46

-3

З органів і установ ДПтС України

171

140

+31

Електронною поштою

135

96

+39

Факсимільним звязком

4

13

-9

Через ЗМІ

1

0

+1

Усього:

3943

5140

-1197

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшилася кількість звернень громадян, що надійшли через Державну установу «Урядовий контактний центр» (майже на 43,8%), а також звернень, що надійшли за належністю з органів державної влади (майже на 2,5%).
Проте відбулося збільшення звернень, які надійшли з органів та установ ДПтС України (на 31 звернення) та електронною поштою (на 39 звернень).
Протягом першого півріччя 2015 року до апарату ДПтС України надійшло за належністю через органи влади 1208 звернень громадян:

Перше
півріччя
2015 р.

Перше
півріччя
2014 р.

Динаміка

кількість звернень, +/-

% , (+/-)

Адміністрація Президента України

223

225

+2

+0,8%%

Верховна Рада України

61

101

-40

-39,6%

Кабінет Міністрів України

45

59

-14

-23,7%

Секретаріат Уповноваженого з прав людини

298

92

+206

+69,1%

Генеральна прокуратура України

241

480

-239

-49,7%

Міністерство юстиції України

283

206

+77

+27,2%

Інші міністерства та відомства

57

77

-20

-25,9%

Всього за належністю:

1208

1240

-32

-2,5%

Найбільше за належністю до апарату ДПтС України надійшло звернень із Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (298 звернень, або 24,6%, та Міністерства юстиції України (283 звернення, або 23,4%), Генеральної прокуратури України (241 звернення, або 19,9%).
ДПтС України в межах компетенції вживає заходів, спрямованих на забезпечення надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України».
Станом на 31.07.2015 до ДПтС України надійшло 130 звернень і запитів від народних депутатів України (за аналогічний період минулого року - 38 запитів і звернень).
Усі звернення розглянуто своєчасно, порушень строків розгляду звернень та запитів народних депутатів не допущено.
Питання щодо надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені законодавством, перебуває на постійному контролі.

Характеристика звернень за ознакою надходження частка повторних звернень від загальної кількості звернень громадян за перше півріччя 2015 року склала 7,0 % (275 звернень).

Перше півріччя 2015 р.

Перше півріччя 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Первинне

3391

86,0%

4460

86,7%

Повторні

275

7,0%

220

4,3%

Дублетні

194

4,9%

311

6,1%

Неодноразові

83

2,1%

130

2,5%

Масові

0

0,0%

19

0,4%

Усього звернень:

3943

100%

5140

100%

Відбулося збільшення кількості повторних звернень громадян на 20,0% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто на 50 звернень.
Це обумовлено недостатнім рівнем роботи територіальних органів ДПтС України зі зверненнями громадян, у яких порушуються проблемні питання, вирішення яких потребує невідкладного реагування. Зокрема на збільшення повторних звернень громадян впливає формальне ставлення більшості керівників на місцях до проблем засуджених, осіб, узятих під варту, їх рідних і близьких. Усі звернення потребують предметного розгляду та відповідного реагування саме персоналу органів і установ ДПтС України, відповідальнішого ставлення до виконання своїх обов'язків, пов'язаних з реалізацією Закону України «Про звернення громадян». Надходження повторних звернень до апарату ДПтС України викликані відмовою керівників територіальних органів ДПтС України у вирішенні саме тих питань, що належать безпосередньо до компетенції установ ДПтС України. Також надавання нечітких і незрозумілих відповідей керівниками структурних підрозділів апарату ДПтС України спонукають заявників звертатися з повтормини зверненнями.

За видами звернень частка скарг склала 9,0% від загальної кількості звернень громадян (354 скарги).

Перше півріччя 2015 р.

Перше півріччя 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Скарга

354

9,0%

593

11,5%

Пропозиція

13

0,3%

47

1,0%

Заява (клопотання)

3576

90,7%

4500

87,5%

Всього звернень:

3943

100%

5140

100%

Значно зменшилась кількість: скарг на 239 звернень, або на 40,3%, пропозицій на 34 звернення, або на 27,6%, а також заяв на 924 звернення, або на 20,5%.

До апарату ДПтС України надходили індивідуальні, колективні та анонімні звернення.

Перше півріччя 2015 р.

Перше півріччя 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Індивідуальне

3803

96,5%

4873

94,8%

Колективне

68

1,7%

120

2,3%

Анонімне

72

1,8%

147

2,9%

Всього звернень:

3943

100%

5140

100%

Відбулося зменшення кількості індивідуальних звернень на 1070, або на 21,9%, колективних звернень на 52, або на 43,3%, а також - анонімних на 75 звернень, або на 48,9%.

У першому півріччі 2015 року урядова телефонна «гаряча лінія», роботу якої забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі - урядовий контактний центр) забезпечила цілодобове функціонування та надходження звернень громадян, у тому числі тих, у яких порушені питання, що належать до компетенції ДПтС України.
Урядовий контактний центр у встановленому порядку систематично інформує про надходження звернень, актуальні проблеми, які потребують невідкладного вирішення, вимагають оперативного реагування в апараті ДПтС України, органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України.
Основні питання, що порушувалися у зверненнях громадян, які надходили через урядову телефонну «гарячу лінію» і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України, стосувалися забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, питань охорони здоров'я та корупції.
До апарату ДПтС України за перше півріччя 2015 року через урядову телефонну «гарячу лінію» надійшло 1011 звернень, що на 789 звернень менше, ніж за аналогічний період 2014 року (1800 звернень). Найбільше звернень стосувалися діяльності територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС України (далі - органи і установи ДПтС України), в:

Дніпропетровській області - 189 звернень;
Хмельницькій області - 96 звернень;
Житомирській області - 84 звернення;
Запорізькій області - 71 звернення;
Полтавській області - 64 звернення.

Так, до апарату ДПтС України з урядового контактного центру найбільше надійшлозвернень щодо діяльності:

П'ятихатської виправної колонії (№122) (47звернень), Ігренського виправного центру (№133) (27 звернень) та Широківського виправного центру (№75) (26 звернень) управління ДПтС України у Дніпропетровській області з питань переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання; щодо незаконності дій працівників установи при вирішенні питання умовно-дострокового звільнення; ненадання дозволу на отримання передачі, посилки; неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі; надання роз'яснень про мобілізацію та направлення засуджених до зони проведення антитерористичної операції та інше;

Замкової виправної колонії управління ДПтС України у Хмельницькій області (№58) з питань щодо незадовільного медичного обслуговування; неналежного ставлення до осіб, позбавлених волі; незаконного вилучення особистих речей; діяння з корупційними ознаками персоналу установи; переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки та інше (61 звернення);

Коростенської виправної колонії (№71) (16 звернень) та Бердичівської виправної колонії (№70) (16 звернень) управління ДПтС України в Житомирській області з питань упередженого ставлення персоналу установи до засуджених; неналежних умов тримання; незадовільного медичного обслуговування та направлення до лікаря при установі у зв'язку із захворюванням;

Софіївської виправної колонії управління ДПтС України у Запорізькій області (№55) з питань видачі паспорта громадянина України; ненадання дозволу на побачення; отримання передачі, посилки; вчинення правопорушень персоналом установи; неналежного ставлення до засуджених (35 звернень) ;

Комсомольського виправного центру управління ДПтС України в Полтавській області (№136) з питань отримання травм на виробництві; ненадання вчасної медичної допомоги засудженому; неналежної поведінки працівників центру відносно засуджених; щодо безпідставного зняття коштів з рахунку засудженого за харчування, комунально-побутових та інших наданих послуг (35 звернень).

До апарату ДПтС України з урядового контактного центру найменше надійшло звернень щодо діяльності органів і установ ДПтС України в:

Чернівецькій області - 1 звернення;
Закарпатській області - 2 звернення;
Сумській області - 6 звернень;
Черкаській області - 6 звернень;
Тернопільській області - 10 звернень;
Рівненській області - 11 звернень.

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України в першому півріччі 2015 року звернулося 82 громадянина, що на 58 звернень менше, ніж за аналогічний звітний період 2014 року (140 звернень).

На телефонну «гарячу лінію» ДПтС України звернулось 626 завників, з них 548 звернень вирішено оперативно, а 78 звернень зареєстровано та передано на розгляд до структурних підрозділів апарату ДПтС України.

Серед зареєстрованих звернень частка скарг склала 26 одиниць, або 33,3%, а частка заяв - 52 одиниці, або 67,7 %.
Особи, позбавлені волі та їх родичі найбільше порушували питання:
щодо порушення прав засуджених-12 разів;
щодо незадовільного медичного обслуговування - 6 разів
щодо упередженого ставлення до засуджених - 4 рази;
щодо діянь з корупційними ознаками - 2 рази.
Персоналом органів та установ ДПтС України порушувались питання фінансового характеру (2 звернення) та щодо неправомірних дій керівництва органів та установ ДПтС України (3 звернення)
Звернення заявників найбільше стосувались діяльності органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по Київській , Одеській та Львівській областях.

Звернення, які надійшли до апарату ДПтС України у першому півріччі 2015 року, були розглянуті:

у термін до 5 діб

64 звернення (1,6%)

у термін до 15 діб

1296 звернень (32,8%)

у термін до одного місяця

2349 звернень (59%)

у термін до 45 діб

11 звернень (0,2%)

Терміни розгляду 11 звернень продовжувалися до 45 днів у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення порушених у зверненнях питань відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Заявникам надавалися проміжні відповіді.

У першому півріччі 2015 року порушень термінів розгляду звернень громадян у апараті ДПтС україни не допущено.

Звернення громадян розглядалися структурними підрозділами апарату ДПтС України:


-управління забезпечення діяльності Голови Служби

- 31 звернення

(0,8%);

-департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

- 1947 звернень

(49,3%);

-управлінням охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення

-555 звернень

(14,1%);

- управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

- 407 звернень

(10,3%);

-департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

- 292 звернення

(7,4%);

- департаментом по роботі з персоналом

- 154 звернення

(3,9%);

- управлінням внутрішньої безпеки

- 149 звернень

(3,7%);

- управлінням оперативно-розшукової роботи

- 111 звернень

(2,8%);

- управлінням ресурсного забезпечення

- 87 звернень

(2,2%);

- управлінням виробничої діяльності

- 70 звернень

(1,7%);

- управлінням кримінально-виконавчої інспекції

- 23 звернення

(0,6%);

-управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

- 23 звернення

(0,6%);

- управлінням міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації

- 8 звернень

(0,2%);

- сектором мобільної роботи та цивільного захисту

- 5 звернень

(0,1%);

- відділом правового забезпечення

- 4 звернення

(0,1%);

- управлінням технічного забезпечення

- 2 звернення

(0,05%);

- сектор державного нагляду за охороною праці та навколишніи середовищем

- 2 звернення

(0,05%);

-управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

- 17 звернень

(0,4%);

Департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України

- 46 звернень

(1,2%).

Примітка:cтаном на 07.07.2015 10 звернень, що надійшли у першому півріччі 2015 року до апарату ДПтС України, знаходилися на розгляді керівництва ДПтС України.

Відділ документального забезпечення
управління організаційно-аналітичної роботи
та документального забезпечення

версія для друку
Розширений пошук »