19 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
20.05.2015
Державна пенітенціарна служба України

Загальна характеристика звернень громадян, що надійшли
у I кварталі 2015 року до апарату ДПтС України

Упродовж звітного періоду на адресу апарату ДПтС України надійшло 2176 звернень від 3005 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 478 звернень більше, ніж за аналогічний період 2014 року (у I кварталі 2014 року - 1698 звернень).

Незважаючи на суттєве зменшення кількості засуджених у порівнянні з відповідним періодом 2014 року (на 41,2%), показник зведеної кількості звернень громадян, надісланих до апарату ДПтС України, у розрахунку на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, в I кварталі 2015 року складає 30 звернень громадян. Це майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2014 року (14 звернень на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту).

Потреба в оперативному вирішені порушених у звернення громадян питань, що належать до компетенції ДПтС України, щодо суспільних подій і шляхів розв'язання проблем, зокрема пов'язаних із ситуацією в Донецькій і Луганській областях, зумовила підвищення значення інформаційно-консультативної складової діяльності ДПтС України, у якій все більше посилюється акцент на наданні заявникам консультацій та роз'яснень щодо норм законодавства, актуальних питань державної політики, які стосуються діяльності ДПтС України, а також необхідної довідкової інформації та психологічної підтримки.

Унаслідок загострення ситуації в Донецькій та Луганській областях особливо виразним у зверненнях засуджених та осіб, узятих під варту стали мотиви зміцнення обороноздатності країни, патріотичні почуття і настрої, їх готовність стати до лав захисників Батьківщини. До апарату ДПтС України у I кварталі 2015 року надійшло 108 звернень, в яких порушені такі питання.
Триває стійка тенденція до зменшення кількості звернень від засуджених та їх родичів з АР Крим (I квартал 2015 року - 3 звернення; I квартал 2014 року – 25 звернень).
Серед звернень, пов'язаних з вимушеним переміщенням жителів Донецької та Луганської областей до інших регіонів країни, особливої уваги потребують клопотання та звернення щодо евакуації та переведення засуджених із зони проведення антитерористичної операції до установ інших регіонів України (66 звернень).

Найчастіше на адресу ДПтС України зверталися засуджені, особи, взяті під варту, та їх родичі. Цією категорією заявників було порушено 1918 питань, що складає 88,2% від загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян.
Персоналом, пенсіонерами та колишніми працівниками органів і установ ДПтС України у зверненнях було порушено 138 питань, що становить 6,3% від загальної кількості порушених у зверненнях громадян питань.
Іншими громадянами було надіслано 120 звернень, що складає 5,5% питань, порушених у зверненнях.

Засуджених, осіб, узятих під варту, та їх родичів переважно цікавили питання щодо умов тримання засуджених та ув'язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (1268 звернень, або 66,1% звернень цієї категорії заявників), у тому числі:
485 звернень (38%) – щодо переведення засуджених з однієї виправної колонії до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання;
192 звернення(15,2%) – щодо незадовільного медичного обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, направлення їх до лікарень при установах виконання покарань, забезпечення права вільного вибору лікаря;
144 звернення (11,3%) – щодо направлення засуджених із слідчих ізоляторів до конкретного регіону або установи;
57 звернень (4,5%) – щодо вирішення питань, пов'язаних з умовами тримання, порядком та умовами відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
47 звернень (3,7%) – щодо неналежних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, тощо;
Також надходили звернення щодо звільнення від відбування покарання шляхом:
умовно-дострокового звільнення – 114 звернень (8,9%);
застосування акта про амністію – 52 звернення (1,9%);
звільнення у зв'язку з тяжким захворюванням – 25 звернень(1,9%).
Зазначеними вище особами також порушено 259 питань (20,4%) щодо неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України, із них 66 питань щодо діянь з корупційними ознаками персоналу органів і установ ДПтС України.
Персоналом та пенсіонерами органів і установ ДПтС України найчастіше порушувалися питання щодо:
виплати заробітної плати, грошового забезпечення тощо – 66 питань (48,8% від загальної кількості питань персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України);
звільнення чи поновлення на службі, присвоєння спеціальних звань тощо – 34 питання (24,6%);
надання житла та поліпшення житлових умов, вирішення інших комунально-побутових питань 4 звернення, або (2,9%).
Впродовж 2015 року від персоналу органів і установ ДПтС України надійшло 12 звернень (8,6%) щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України, з них 3 анонімних звернення (по 2 звернення стосуються діяльності органів і установ управління ДПтС України в Одеській області та м. Києві та Київській області, по 1 зверненню – Кіровоградської, Закарпатської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей).

Зокрема, до апарату ДПтС України у I кварталі 2015 року найбільше надійшло звернень громадян стосовно діяльності виправних колоній (1166 звернень, або 53,6%), слідчих ізоляторів (517 звернень, або 23,8%), виправних центрів (125 звернень, або 5,7%), найменше звернень стосувалися діяльності навчальних закладів (2 звернення, або 0,1%) та територіальних органів ДПтС України (2 звернення, або 0,1%).

Звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:

Дніпропетровській області – 249 звернень (11,4%);
м.Києві та Київській області – 235 звернень (10,7%);
Житомирській області – 169 звернень (7,8%);
Хмельницькій області – 128 звернень (5,9%);
Луганській області – 114 звернень (5,2%);
Донецькій області – 109 звернень (5,0%).

Найменше надійшло звернень громадян, які стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:
АР Крим – 3 звернення (0,13%)
Волинській області – 9 звернень (0,4%);
Закарпатській області – 11 звернень (0,5%)
Чернівецькій області – 16 звернень (0,7%);
Івано-Франківській області – 18 звернень (0,8%);

Збільшення кількості звернень громадян стосовно діяльності органів і установ ДПтС України в Дніпропетровській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Луганській областях спричинено питаннями громадян щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, питаннями праці з заробітної плати, дотримання Закону України «Про внесення змін до Кримінально - виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засуджених до європейських стандартів», а також питаннями, пов'язаними із ситуацією у зоні проведення антитерористичної операції.
Звертаючись з конкретними проханнями з питань охорони здоров'я, заявники критикують недоліки у цій сфері, насамперед незадовільне забезпечення швидкою медичною допомогою, лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

За формою надходження до апарату ДПтС України надходили звернення:

I квартал
2015 року

I квартал
2014 року

Динаміка
+/-

Поштою від громадян

561

650

-97

На особистому прийомі

107

119

-4

Через уповноважену особу

29

20

+9

Через органи влади

693

369

+324

Через «Урядовий контактний центр»

517

377

+140

Через телефону «гарячу» лінію ДПтС України

70

50

+20

Від інших органів, установ, організацій

33

22

+11

З органів і установ ДПтС України

81

44

+37

Електроною поштою

81

44

+37

Факсимільним звязком

3

3

0

Через ЗМІ

1

0

+1

Всього:

2176

1698

+478

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року збільшилася кількість звернень громадян, що надійшли за належністю з органів державної влади (майже у 1,5 раза), а також звернень, що надійшли через Державну установу «Урядовий контактний центр» (майже у 2 рази).

Протягом I кварталу 2015 року до апарату ДПтС України надійшло за належністю 693 звернення громадян:

I квартал
2015 р.

I квартал
2014 р.

Динаміка

кількість звернень, +/-

% , від всього за належністю

Адміністрація Президента України

138

85

+53

19,9%

Верховна Рада України

38

29

+9

5,5%

Кабінет Міністрів України

27

17

+10

3,9%

Секретаріат Уповноваженого з прав людини

153

33

+120

22,1%

Генеральна прокуратура України

133

116

+17

19,2%

Інші міністерства та відомства

204

89

+115

29,4%

Всього за належністю:

693

369

+324

100%

Найбільше за належністю до апарату ДПтС України надійшло звернень з Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (153 звернення) та Адміністрації Президента України (138 звернень).
ДПтС України в межах компетенції вживає заходів, спрямованих на забезпечення надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України».
Станом на 23.04.2015 до ДПтС України надійшло 51 звернення від народних депутатів України ( за аналогічний період минулого року - 35 запитів і звернень).
Усі звернення розглянуто своєчасно, порушень строків розгляду звернень та запитів народних депутатів не допущено.
Питання щодо надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені законодавством, перебуває на постійному контролі.

За ознакою надходження частка повторних звернень від загальної кількості звернень громадян за I квартал 2015 року склала 4,4 % (95 звернень).

I квартал 2015 р.

I квартал 2014 р.

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Первинне

1927

88,5%

1530

90,1%

Повторні

95

4,4%

54

3,2%

Дублетні

111

5,1%

73

4,3%

Неодноразові

43

2%

41

2,4%

Масові

0

0%

0

0%

Всього звернень:

2176

100%

1698

100%

За видами звернень частка скарг склала 9,9% від загальної кількості звернень громадян (216 скарг).

I квартал 2015 р.

I квартал 2014 р.

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Скарга

216

9,9%

192

11,3%

Пропозиція

7

0,3%

25

1,5%

Заява (клопотання)

1953

89,8%

1481

87,2%

Всього звернень:

2176

100%

1698

100%

До апарату ДПтС України надходили індивідуальні, колективні та анонімні зверненя.

I квартал 2015 р.

I квартал 2014 р.

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Індивідуальне

2085

95,8%

1607

94,6%

Колективне

42

1,9%

37

2,2%

Анонімне

49

2,3%

54

3,2%

Всього звернень:

2176

100%

1698

100%

У I кварталі 2015 року урядова телефонна «гаряча лінія», роботу якої забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі – урядовий контактний центр) забезпечила цілодобове функціонування та надходження звернень громадян, в тому числі, тих, у яких порушені питання, що належать до компетенції ДПтС України.
Цей комунікаційний ресурс, що діє у складі Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, стає все ефективнішим засобом взаємодії влади і суспільства, що сприяє вирішенню життєвих запитів і потреб громадян, які звертаються до апарату ДПтС України через урядовий контактний центр.
Основні питання, що порушувалися у зверненнях громадян, які надходили через урядову телефонну «гарячу лінію» і через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України, стосувалися забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, питань охорони здоров'я. Також продовжують надходити звернення щодо користування засуджених та осіб узятих під варту, телефоном (стаціонарним, мобільним) без обмежень.
До апарату ДПтС України за I квартал 2015 року через урядову телефонну «гарячу лінію», надійшло 517 звернень, що на 140 звернень більше, ніж за аналогічний період 2014 року (377 звернень). Найбільше звернень стосувалися діяльності територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС України (далі – органи і установи ДПтС України), в:

Дніпропетровській області – 116 звернень;
Житомирській області – 45 звернень;
Хмельницькій області – 41 звернення;
Запорізькій області – 37 звернень.

Так, до апарату ДПтС України з урядового контактного центру найбільше надійшлозвернень:

щодо діяльності П'ятихатської виправної колонії управління ДПтС України у Дніпропетровській області (№122) з питань переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання; щодо незаконності дій працівників установи при вирішені питання умовно-дострокового звільнення; ненадання дозволу на отримання передачі, посилки; неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі; надання роз'яснень про мобілізацію та направлення засуджених до зони проведення антитерористичної операції, та інше (36 звернень);

щодо діяльності Коростенської виправної колонії управління ДПтС України в Житомирській області (№71) з питань упередженого ставлення персоналу установи до засуджених; неналежних умов тримання; незадовільного медичного обслуговування та направлення до лікаря при установі у зв'язку із захворюванням (19 звернень);

щодо діяльності Замкової виправної колонії управління ДПтС України у Хмельницькій області (№58) з питань щодо незадовільного медичного обслуговування; неналежного ставлення до осіб, позбавлених волі; незаконного вилучення особистих речей; діяння з корупційними ознаками персоналу установи; переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки та інше (27 звернень);

щодо діяльності Софіївської виправної колонії управління ДПтС України у Запорізькій області (№55) з питань видачі паспорта громадянина України; ненадання дозволу на побачення; отримання передачі, посилки; вчинення правопорушень персоналом установи; неналежного ставлення до засуджених (15 звернень).

До апарату ДПтС України з урядового контактного центру найменше надійшло звернень щодо діяльності органів і установ ДПтС України в:

Сумській області – 1 звернення;
Чернівецькій області – 1 звернення;
Рівненській області – 2 звернення;
Черкаській області – 2 звернення;
Тернопільській області – 4 звернення;
Чернігівській області – 7 звернень.

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України в I кварталі 2015 року звернулося 70 громадян, що на 20 звернень більше, ніж за аналогічний звітний період 2014 року (50 звернень).
Основні питання, що порушувалися заявниками, це - забезпечення дотримання законності та правопорядку, реалізація прав і свобод засуджених (46 звернень), охорона здоров'я (7 звернень), факти корупції (8 звернень). Питання, що порушувалися у зверненнях персоналу органів і установ ДПтС України, стосуються фінансових питань (2 звернення) та неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України (3 звернення). Особи, позбавлені волі, воля яких обмежена, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, найбільше зверталися з приводу умов тримання засуджених - 48 звернень (із них найчастіше порушувалися питання переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання -11 звернень, порушення прав засуджених - 11 звернень, незадовільне медичне обслуговування – 4 звернення).

Порушені питання найчастіше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в Луганській області (12 звернень), м. Києві та Київській області (9 звернень), Донецькій області (8 звернень), Львівській області (7 звернень).

У I кварталі 2015 року до приймальні громадян звернулося 108 заявників, що складає 3,6 % від загальної кількості заявників (3005 заявників, з урахуванням колективних звернень) та зареєстровано 107 звернень, що складає 4,9 % від загальної кількості звернень (2176 звернень), що надійшли на адресу ДПтС України.
Серед зареєстрованих звернень частка скарг склала 8 одиниць, або 7,5% , а частка повторних звернень - 7 одиниць, або 6,5 %.
Робота приймальні громадян апарату ДПтС України була спрямована на надання первинної правової допомоги заявникам, оперативне вирішення заявлених питань, надання обґрунтованих роз'яснень і поновлення законних прав та інтересів громадян. Так, оперативно вирішено (в день надходження) 16 звернень, або 15% від загальної кількості звернень, що зареєстровані у приймальні громадян апарату ДПтС України.
За звітний період 28 громадян виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва ДПтС України та керівників структурних підрозділів. Відповідно до затверджених графіків особистого прийому громадян було проведено 22 особистих прийоми.

Звернення, які надійшли до апарату ДПтС України у I кварталі 2015 року, були розглянуті:
у термін до 5 діб 40 звернень (1,8%);
у термін до 15 діб 693 звернення (31,8%);
у термін до одного місяця 1141 звернення (52,4%);
у термін до 45 діб 4 звернення (0,7%).

Терміни розгляду 4 звернень продовжувалися до 45 днів у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення порушених у зверненнях питань відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Заявникам надавалися проміжні відповіді.

У І кварталі 2015 року порушень термінів розгляду звернень громадян не допущено.

Звернення громадян розглядалися структурними підрозділами апарату ДПтС України:


-управління забезпечення діяльності Голови Служби

- 19 звернень

(0,9%);

-департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

- 1089 звернень

(50,0%);

-управлінням охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення

-279 звернень

(12,8%);

- управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

- 218 звернень

(10,0%);

-департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

- 170 звернень

(7,8%);

- департаментом по роботі з персоналом

- 85 звернень

(3,9%);

- управлінням внутрішньої безпеки

- 72 звернення

(3,3%);

- управлінням оперативно-розшукової роботи

- 53 звернення

(2,4%);

- управлінням виробничої діяльності

- 50 звернень

(2,3%);

- управлінням ресурсного забезпечення

- 38 звернень

(1,7%);

- управлінням кримінально-виконавчої інспекції

- 15 звернень

(0,7%);

-управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

- 12 звернень

(0,5%);

- управлінням міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації

- 8 звернень

(0,4%);

- сектором мобільної роботи та цивільного захисту

- 5 звернень

(0,2%);

- відділом правового забезпечення

- 1 звернення

(0,04%);

- управлінням технічного забезпечення

- 1 звернення

(0,04%).

-управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

- 12 звернень

(0,5%);

Департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України.

- 22 звернення

(1,0%).

Відділ документального забезпечення
управління організаційно-аналітичної роботи
та документального забезпечення

версія для друку
Розширений пошук »