21 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
18.11.2015
Державна пенітенціарна служба України

ІНФОРМАЦІЯ
про превентивні і компенсаційні засоби захисту
у разі неналежного поводження в місцях позбавлення волі
та інша пов’язана з цим консолідована інформація щодо місця
Державної пенітенціарної служби України в реалізації національного і
міжвідомчого превентивного механізмів захисту прав людини у місцях
позбавлення волі як гарантія недопущення неналежного поводження в
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Яка мета переслідується у разі впровадження в Україні?

1) створення і підсилення дієвості існуючих заходів щодо недопущення порушень прав людини в місцях позбавлення волі (превенція порушень)

2) визначення національних механізмів захисту у разі неналежного поводження в місцях позбавлення волі, що аналогічні стандартам Європейського суду з прав людини (компенсація у разі порушень)

3) зменшиться кількості справ, що розглядаються в Європейському суді з прав людини.

Чим обумовлена актуальність для ДПтС України?

Зазначене обумовлено тим, що додатковим індикатором для перерозподілу акцентів діяльності ДПтС України (на що більше треба звертати увагу) є практика Євросуду з прав людини, яка суголосна з недоліками ЄКПТ. Проведений аналіз за останні 10 років (до початку 2014 року) свідчить, що найбільш системними порушеннями за об’єктом оскарження є (всього 43 рішення): неналежні умови тримання (29 скаржників), неналежна медична допомога (17 скаржників) і неефективне розслідування скарг на жорстоке поводження (7 скаржників).

Чи є координуючий державний орган з цього питання?

12 жовтня 2015 року наказом Міністра юстиції України № 283/7 створено міжвідомчу робочу групу під патронатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини для напрацювання реальних пропозицій із впровадження зазначеного досвіду (довідково: 22 жовтня 2015 року відбулося перше засідання групи).

Чи залучалися міжнародні експерти для підготовки пропозицій щодо імплементації в українське законодавство досвіду превентивних і компенсаційних засобів захисту?

15 грудня 2014 і 17 червня 2015 року проведено робочі зустрічі з експертами Ради Європи для обговорення стандартів Ради Європи у цій сфері та досвіду Італії, Франції та інших держав. Ці зустрічі було організовано з метою сприяння органам влади України у виконанні рішень Європейського суду з прав людини щодо умов тримання під вартою та засобів юридичного захисту для оскарження цих умов. Справи такої категорії перебувають під наглядом Комітету міністрів з 2005 року. Комітет міністрів очікує надання комплексного плану дій щодо виконання цих рішень Європейського суду.

Зокрема, 17 червня 2015 року представники апарату ДПтС України взяли участь у роботі круглого столу щодо превентивних і компенсаційних засобів захисту від неналежних умов тримання під вартою. Круглий стіл відбувся за участі Першого заступника Міністра юстиції Наталії Севостьянової, експертів Ради Європи.

Експерти Ради Європи під час круглого столу зазначали: в численних рішеннях Європейського суду з прав людини стосовно умов тримання під вартою в Україні звертається увага на те, що передбачені українським законодавством засоби правового захисту не можуть вважатися ефективними. І що Україні потрібно запровадити і підтримувати пенітенціарну політику відповідно до рекомендацій Ради Європи в тому сенсі, що тримання під вартою, особливо досудове, має бути і залишатися винятковим заходом.

Йшлося також про те, що Комітет міністрів Ради Європи підготував ряд рекомендацій Україні щодо пенітенціарної сфери, спрямованих в тому числі на недопущення приниження гідності осіб, що тримаються під вартою.

До цього, 15 грудня 2014 року представники апарату ДПтС України взяли участь у робочій зустрічі з експертами Ради Європи для обговорення проблемних питань застосування засобів правового захисту і компенсаційного характеру при виконанні рішень Європейського суду з прав людини.

Мета заходу передбачала проведення оцінки європейськими експертами прогалин організаційного і правового характеру в українській практиці, що не дозволяють ефективно впливати на викорінення системних порушень прав людини в місцях позбавлення волі, і констатуються у рішеннях Європейського суду з прав людини. Ця оцінка лягла в основу підготовленого комплексного плану дій щодо удосконалення роботи у зазначеній вище сфері та була предметом обговорення у відповідних структурах Комітету міністрів Ради Європи.

Європейську делегацію очолював Спеціальний радник з питань України Генерального секретаря Ради Європи Крістос Джакомопулос (Christos Giakoumopuolus); українську сторону представляла та той час Урядова уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Наталія Севостьянова. Захід відбувався в приміщенні Міністерства юстиції України.

Під час дискусій увага експертів була прикута до обговорення практичної сторони реалізації передбачених українським законодавством превентивних і компенсаційних засобів юридичного захисту для оскарження умов тримання під вартою. Зокрема, обговорювалася низка питань щодо засобів юридичного захисту, які могли б бути запроваджені в Україні. Експертами було зауважено, що такі засоби юридичного захисту мають надавати особам, що тримаються під вартою, можливість скаржитися на умови тримання та отримувати відшкодування на національному рівні, що, таким чином, попередить подання відповідних скарг до Страсбурзького суду. Обговорювалися найбільш ефективні способи вирішення констатованих Судом проблем, а саме: поганих умов тримання під вартою та надмірного переповнення відповідних установ.

У відповідь, представники пенітенціарної служби надали експертам необхідну інформацію з обговорюваних питань. Зокрема, вони зазначили, що додатковим індикатором для перерозподілу акцентів в роботі пенітенціарної служби і визначення пріоритетів її діяльності є практика Євросуду з прав людини.

У взаємодії з представниками громадськості проведений пенітенціарною службою аналіз за останні 10 років свідчить, що найбільш системними порушеннями за об’єктом оскарження є питання неналежних умов тримання, неналежної медичної допомоги та неефективного розслідування скарг на жорстоке поводження.

Привернуто увагу експертів, що зазначена проблематика обумовила необхідність участі пенітенціарної служби в міжнародних проектах з питань превентивних механізмів у т.ч. під егідою Ради Європи.

Зокрема, у рамках спільної програми ЄС і РЄ "Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю" (План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки) напрацьовано 23 рекомендації щодо оцінки ефективності механізму подання скарг про жорстоке поводження в пенітенціарній системі України, які пройшли громадське обговорення 16 травня - 16 червня 2014 року. Цю роботу опосередковано підхоплено новим проектом Ради Європи в 2015-2017 роках "Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні" (довідково: проект розпочато 23 липня 2015 року).

Експертів поінформовано, що з 7 травня 2014 року розширено правові можливості інституту громадського контролю, передбаченого статтями 24 і 25 Кримінально-виконавчого кодексу України, як додаткова можливість правового захисту, яким можуть скористатися засуджені.

Також, 18 квітня 2014 року утворено Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, у рамках якої створено організаційні інституції під егідою Мін’юсту – мобільні групи для моніторингу місць позбавлення волі за участі громадськості.

Представники пенітенціарної служби зауважили, що від часу набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України восени 2012 року відмічається позитивна динаміка щодо суттєвого зменшення кількості осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Кількість осіб, які тримаються в пенітенціарних установах, з січня 2013 року до грудня 2014 року зменшилася майже на 60 тис. осіб. А тому, констатована у рішенням Євросуду проблем "перенаселеності" місця ув’язнення не є на часі.

На запитання експертів щодо можливості підтримання сталої динаміки по зменшенню кількості засуджених і ув’язнених, представники ДПтС поінформували наступне.

На ряду з наявними правовими можливостями, такі як застосування амністії та інше, зазначене може бути досягнуто через створення в перспективі Служби пробації в Україні. А, від того на скільки буде привабливою в перспективі ця Служба, як організаційно-правовий інструмент більш широкого застосування судами альтернативних позбавленню волі засобів і покарань, від того і залежить як часто ними буде віддаватися перевага прийняттю таких рішень.

Який результат залучення міжнародних експертів для підготовки рекомендацій у цій сфері?

Експерти Ради Європи з Італії, Франції та інших держав підготували 85 рекомендацій щодо варіантів впровадження ефективного механізму превентивних та компенсаційних засобів правового захисту для оскарження умов тримання під вартою.

Зазначені рекомендації враховуються під час напрацювання законодавчих пропозицій для впровадження у національне законодавство через діяльність міжвідомчої робочої групи, створеної 12 жовтня 2015 року наказом Міністра юстиції України № 283/7, що діє під патронатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
щодо участі ДПтС України в реалізації національного і міжвідомчого
превентивного механізмів захисту прав людини у місцях позбавлення волі як
гарантія недопущення неналежного поводження в установах виконання
покарань та слідчих ізоляторах

Державна пенітенціарна служба України є прихильником удосконалення існуючих та вироблення нових дієвих інструментів захисту прав громадян, які за рішенням держави позбавлені свободи та перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

Державна пенітенціарна служба України вживає заходів щодо зосередження ініціатив державного і недержавного секторів у галузі зміцнення гарантій захисту прав громадян в єдині постійні процеси, які б ефективно впливали на удосконалення роботи органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

Робота з організації попередження катувань і неналежного поводження в пенітенціарних установах розглядається керівництвом Державної пенітенціарної служби України як наскрізна тема у забезпеченні усіх потреб засуджених і ув’язнених, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про попереднє ув’язнення" та іншими нормативно-правовими актами.

Останнім часом особлива увага приділялася удосконаленню механізмів подання скарг потенційними жертвами неналежного поводження та відповідного реагування. ДПтС України дійшла висновку, що цей організаційно-правовий інструмент повинен відповідати абсолютним принципам: незалежності і неупередженості, оперативності, достатнього ступеня залучення постраждалого та відкритості громадському контролю.

Для цього ДПтС України була активною до грудня 2013 року в реалізації міжнародних проектів з питань превентивних механізмів під егідою Ради Європи.

Зокрема, у рамках спільної програми ЄС і РЄ "Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю" (План дій Ради Європи для України на 2011–2014 роки) 13 грудня 2013 року проведено обговорення рекомендацій щодо оцінки ефективності механізму подання скарг на жорстоке поводження в пенітенціарній системі України, наданих консультантом Ради Європи, залученим до цієї роботи.

Зазначені рекомендації пройшли громадське обговорення 16 травня - 16 червня 2014 року та 12.02.2015 затверджені наказом міністерства юстиції України № 178/5 "Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно удосконалення розслідування звинувачень у жорстокому поводженні в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України".

Подальшу роботу з напрацювання організаційно-правових інструментів щодо їх впровадження буде продовжено у рамках трьохрічного проекту "Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні" при координації цього процесу відділом з питань співробітництва у галузі кримінального права Генерального директорату з прав людини і норм права РЄ "Criminal Law Cooperation Unit Action against Crime Department Directorate General of Human Rights and Rule of Law Council of Europe"). Практичне відпрацювання відповідного організаційно-правового інструменту буде здійснено на базі Стрижавської виправної колонії (№ 81) у Вінницькій області (25 червня 2015 року прийнято таке рішення Головою ДПтС України).

Також, у продовження зазначеної вище теми під егідою Ради Європи триває діалог щодо імплементації у національне законодавство та впровадження у практику нового інституту "превентивних і компенсаційних" засобів захисту від неналежних умов тримання в пенітенціарних установах. 15 грудня 2014 і 17 червня 2015 року проведено робочі зустрічі з експертами Ради Європи для обговорення стандартів Ради Європи у цій сфері та досвіду Італії і Франції. 12 жовтня 2015 року наказом Міністра юстиції України № 283/7 створено міжвідомчу робочу групу під патронатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини для напрацювання реальних пропозицій із впровадження зазначених рекомендацій (довідково: під час дискусій обговорювалася практична сторона реалізації передбачених українським законодавством превентивних і компенсаційних засобів юридичного захисту для оскарження умов тримання в пенітенціарних установах. Зокрема, обговорювалася низка питань щодо засобів юридичного захисту, які могли б бути запроваджені в Україні. Експертами зауважено, що такі засоби юридичного захисту мають надавати особам, що тримаються в ув’язненні, можливість скаржитися на умови тримання та отримувати відшкодування на національному рівні, що, таким чином, попередить подання відповідних скарг до Страсбурзького суду).

Зазначене обумовлено тим, що додатковим індикатором для перерозподілу акцентів діяльності ДПтС України (на що більше треба звертати увагу) є практика Євросуду з прав людини, яка суголосна з недоліками ЄКПТ. Проведений аналіз за останні 10 років (до початку 2014 року) свідчить, що найбільш системними порушеннями за об’єктом оскарження є (всього 43 рішення): неналежні умови тримання (29 скаржників), неналежна медична допомога (17 скаржників) і неефективне розслідування скарг на жорстоке поводження (7 скаржників).

Питання удосконалення механізму розслідування скарг на неналежне поводження перебуває на контролі Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (доручення Кабінету Міністрів України від 14.07.2014 № 25007/1/1-14).

27 травня 2015 року підготовлено і подано Координатору проектів ОБСЄ в Україні пропозиції щодо проведення в 2016 році спільних заходів з питань підвищення ефективності взаємодії ДПтС України з інститутами громадянського суспільства та підвищення професійного рівня пенітенціарного персоналу у взаємодії із ЗМІ (довідково: залишилися без розгляду).

Керівництво ДПтС України є прихильником імплементації міжнародних стандартів у галузі людського виміру, враховуючи нещодавно ратифіковану Угоду про асоціацію між Україною і ЄС.

До числа міжнародних правових документів, що містять загальновизнані норми у галузі прав і свобод людини у пенітенціарній сфері, відносяться ті з них, що встановлюють міжнародні стандарти поводження із засудженими і ув’язненими. Для відомства – це стандарти, що визначаються міжнародними актами Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи.

Загальна декларація прав людини ООН (1948 року), Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 року), Мінімальні стандартні правила ООН поводження з в'язнями (1955 року), Європейські пенітенціарні правила (остання редакція 2006 року), Конвенції ООН і Ради Європи, що стосуються протидії катуванням (ратифіковані Україною відповідно у 1987 та 1997 роках), Звід принципів ООН захисту всіх осіб, підданих затриманню або позбавленню волі у будь-якій формі (1988 року), Кодекс ООН поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 року), відповідні резолюції Ради Європи та інші міжнародні документи завжди залишаються у полі зору Державної пенітенціарної служби України.

У світлі зазначеного вище та з метою забезпечення дотримання прав і свобод осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, реалізуються рекомендації і зауваження ЄКПТ (інспекційні візити ЄКПТ: 8-24.02.1998; 14-23.07.1999; 10-26.09.2000; 24.11-06.12.2002; 09-21.10.2005; 5-10.12.2007, 09-21.09.2009, 29.11-06.12.2011, 1-10.12.2012, 09-21.10.2013, 18-24.02.2014, 09-16.09.2014), які в Україні фактично переведено у ранг обов’язкових до виконання. Під час візитів з 1998 по 2014 рік відвідано 41 установу виконання покарань і слідчі ізолятори в 11 регіонах: АР Крим, Вінницькій, Дніпропетровській Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Харківській, Одеській і Полтавській областях.

Процес організації роботи щодо взаємодії з ЄКПТ є прозорим і супроводжується відповідною інформацією на веб-сайті ДПтС України, яка також передбачає обов’язкові лінк-посилання на веб-сайт Міністерства юстиції України з цього питання та є суголосною з політикою Міністра юстиції України Павла Петренка у цій справ (7 і 16 травня 2014 року розміщено 6 матеріалів).

В усіх випадках суб’єкти інспекційних інституцій без втручання керівництва пенітенціарного відомства України самостійно визначали перелік установ для відвідування, що передбачено зазначеними конвенціями і протоколами до них, – тому певним чином реалізація норм міжнародного права у сфері протидії неналежному поводження Україна забезпечує.

Також інститут громадського контролю за установами виконання покарань закріплено у статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України і Положенні про спостережні комісії місцевих держадміністрацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. №1042). Забезпечується виконання заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (зі змінами).

З 1 квітня 2015 року при ДПтС України створено і діє новостворена Громадська рада, до компетенції якої також входять питання громадського контролю за діяльністю органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України. Процедура формування складу Громадської Ради при ДПтС України лежить поза компетенцією ДПтС України, але Служба є активним учасником в сприянні її роботі.

ДПтС України також сприяє удосконаленню функціонування національного та міжвідомчого механізмів проти катувань для зміцнення гарантій захисту прав громадян.

19 червня 2014 року створено рубрику з цього питання на веб-сайті ДПтС України:

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/category/643789
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/category/643790

Зокрема, 2 жовтня 2012 року законодавчо розширено повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до цього передбачено безперешкодний доступ персоналу Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму, що діє у складі Секретаріату Омбудсмана, до установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

Для забезпечення взаємодії з Омбудсманом із зазначених вище питань видано наказ ДПтС України від 30.11.2012 № 810, відповідно до якого керівництво територіальних органів ДПтС України зобов’язано забезпечити необхідне сприяння персоналу Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму у їх моніторингових візитах до установ виконання покарань і слідчих ізоляторів.

27 листопада 2013 року схвалено План додаткових заходів Державної пенітенціарної служби України щодо зміцнення гарантій захисту прав і свобод осіб, які перебувають в установах, що належать до сфери управління ДПтС України, запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Цей документ увібрав перелік заходів, спрямованих на посилення гарантій захисту прав і свобод громадян, які тримаються в установах, що належать до сфери управління ДПтС України, з метою проведення цієї роботи на постійній основі.

18 квітня 2014 року наказом Міністерства юстиції України від № 670/5 утворено Комісію з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (довідково: персональний склад Комісії оновлено 12.08.2015, наказ Мін’юсту № 219/7) (2 червня і 4 вересня 2014 року відбулися засідання Комісії), в рамках якої діють 5 мобільних груп для здійснення перевірок діяльності пенітенціарних установ (вже проінспектовано діяльність дев’яти установ – Київського, Одеського, Харківського слідчих ізоляторів, Закарпатської установи виконання покарань (№9), Бориспільської (№119), Стрижавської (№81), Полицької (№76), Олексіївської (№25) виправних колоній в Київській, Вінницькій, Рівненській і Харківській областях та Мелітопольської виховної колонії у Запорізькій області).

До зазначеної роботи активно залучаються представники інститутів громадянського суспільства і громадської ради, утвореної при ДПтС України, навіть ті, які є опозиційними стосовно діяльності органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

4 вересня 2014 року під час другого засідання Комісії з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань прийнято рішення, що мобільні групи для здійснення перевірок діяльності пенітенціарних установ будуть очолювати представники громадськості або Міністерства юстиції України. У зв’язку з цим, 13 травня 2015 року під час чергового засідання громадської ради при ДПтС України визначено п’ять кандидатів, які можуть очолити мобільні групи Комісії з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань для здійснення перевірок діяльності пенітенціарних установ. У зв’язку з цим, Міністерством юстиції 12 серпня 2015 року видано наказ №220/7, відповідно до якого оновлено склади мобільних груп, які вже очолюють представники громадськості.

З 16 травня 2014 року рішенням колегії ДПтС України введено у практику погодження кандидатур на посади керівного складу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України, та розгляд матеріалів на їх призначення чи просування по службі під час роботи кадрових комісій з урахуванням зауважень, викладених у доповідях ЄКПТ.

До цього, ще 19 грудня 2012 року колегією ДПтС України схвалено Кодекс етики та службової поведінки персоналу Державної пенітенціарної служби України, який увібрав до свого змісту положення Європейського кодексу етики працівників пенітенціарних закладів, схваленого Комітетом Міністрів Ради Європи 12 липня 2012 року (зазначений документ доведено до відома усього персоналу органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України).

При цьому, персонал Державної пенітенціарної служби України, як носій владних повноважень, повинен враховувати положення національного законодавства, починаючи з Основного Закону – Конституції України, та завершуючи спеціалізованими актами – Кримінально-виконавчим кодексом України (2003 року), Законом України "Про попереднє ув’язнення" (1993 року) та іншими, що побудовані із врахуванням загальновизнаних стандартів із захисту прав і свобод людини, про які йдеться мова.

Державна пенітенціарна служба України має необхідні повноваження і вживає усіх необхідних дозволених законами України заходів для забезпечення реалізації прав і свобод людини особами, взятими під варту, і засудженими.

Комплексну, системну, компетентну і конструктивну роботу усіх учасників міжнародного рівня, державного і недержавного секторів відомство вбачає запорукою для приведення порядку відбування і виконання кримінальних покарань та тримання під вартою, як того вимагає міжнародна спільнота на збалансованих вимогах.

Корисні лінки:

http://minjust.gov.ua/ua/news/47327
http://minjust.gov.ua/ua/gallery/44
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/756590
http://www.minjust.gov.ua/news/46511
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/783154

Матеріали для скачування:
85 рекомендацій експертів Ради Європи щодо варіантів впровадження ефективного механізму превентивних та компенсаційних засобів правового захисту для оскарження умов тримання під вартою.

Управління міжнародної діяльності
та взаємодії із засобами масової інформації
Державна пенітенціарна служба України
Владислав Клиша, +38 044 207 34 36, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »