13 грудня 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
28.01.2016
Державна пенітенціарна служба України

Підсумки проекту Ради Європи і Європейського Союзу "Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні"

26 і 27 січня 2016 року підбито підсумки шестимісячної роботи в рамках двохкомпонентного проекту Ради Європи і Європейського Союзу "Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні" та визначено завдання на 2016 рік.

У заходах брали участь експерти Ради Європи, представники Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, судового і адвокатського корпусу, Верховної Ради України, неурядового сектору, структурних підрозділів апарату ДПтС, керівництво шести пілотних установ виконання покарань, керівний склад управлінь ДПтС України в м. Києві та Київській області, Вінницькій, Полтавській і Чернігівській областях.

Першого дня в рамках Проекту проведено навчальний семінар для посадових осіб шести установ виконання покарань і апарату ДПтС України за компонентом Проекту, що передбачає удосконалення роботи з питань в’язничного менеджменту і виконання кримінальних покарань, орієнтованих на соціальну реабілітацію засуджених.

У ході роботи також обговорювалися результати реалізації, так званих, міні-проектів у шести пілотних установах виконання покарань: Білоцерківській (№ 35), Чернігівській (№44), Надержинщинській (№65), Стрижавській (№ 81) виправних колоніях та Прилуцькій і Кременчуцькій виховних колоніях.

Міні-проекти передбачають роботу з пілотного відпрацювання можливості впровадження у практичну діяльність 25 рекомендацій, підготовлених європейськими експертами, щодо удосконалення виконання кримінальних покарань в закритих пенітенціарних установах на принципах використання реабілітаційного підходу під час цієї роботи.

На даний час зазначені міні-проекти зосереджуються на впровадженні методики динамічної безпеки, навчання пенітенціарного персоналу методам безконфліктного спілкування із засудженими, удосконалення системи підготовки засуджених до звільнення, профілактики серед них самогубств, організації прийому засуджених з особистих питань, організації правової просвіти засуджених, навчання засуджених здоровому способу життя.

Другого дня роботи проведено друге засідання Координаційного комітету Проекту з підбиттям підсумків виконання заходів у 2015 році і затвердження робочого плану на перше півріччя 2016 року.

В процесі діалогу учасники засідання погодилися з тим, що завдання Проекту є своєчасними та підсилюють можливість виконання заходів, що передбачені Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. №1393.

Актуальність прискорення проведення роботи за Проектом також обумовлена значною кількістю осіб, до яких будуть застосовуватися норми прийнятого 26 листопада 2015 року Верховною Радою України Закону України "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання" ("день за два").

У суспільство потрапить значна чисельність громадян з місць позбавлення волі, яка повинна бути готова до життя на свободі і соціально-адаптована. З іншого боку не створено достатньо можливостей поза установ виконання покарань щодо соціальної адаптації звільнюваних з місць позбавлення волі громадян, що створює загрозу до погіршення криміногенної обстановки у державі. У зв’язку з цим, проект Ради Європи і Пенітенціарна служба стають об’єктивними заручниками працювати ефективно, дієво і прискорено.

Політика розвинених Європейських держав спрямована на забезпечення безпеки місцевих громад від правопорушень, захисту прав жертв від цих правопорушень.

У зв’язку з цим, виникає реальна необхідність продовжувати працювати на превенцію через створення ефективної пробації в Україні, забезпечуючи жорстку і справедливу політику виконання кримінальних покарань в місцях позбавлення волі, побудованої на принципах верховенства права і справедливої відповідальності засуджених перед законними вимогами пенітенціарного персоналу, а персоналу перед громадянами, які відбувають покарання.

Необхідно знати!

Експерти запропонували сприйняти і апробувати на практиці в шести пілотних установах "Чотири принципи ефективної в’язниці", що застосовуються у розвинених європейських пенітенціарних системах.

Перший принцип передбачає забезпечення безпечного середовища для співробітників і ув'язнених. Цей принцип потребує доказів, які підтверджують підтримку та обов'язок дотримуватися інтересів ув'язнених, особливо, коли вони найбільше вразливі, запобігання випадкам насильства та знущання. Також він потребує ефективних, добре зрозумілих та справедливих заходів безпеки і дисциплінарних процесів. Цей принцип охоплює такі сфери, як фізична та динамічна безпека, нагляд, процедури розшуку, захист, дисциплінарні заходи та запобігання самогубствам.

Другий принцип передбачає розуміння, що з ув’язненими поводяться ввічливо та поважають їхню людську гідність. Цей принцип включає перевірку умов, в яких тримаються ув’язнені, та ставлення до них з боку персоналу в’язниці. Він охоплює такі сфери, як проживання, гігієна, одяг, харчування, охорона здоров'я і відносини персонал/ув’язнений.

Третій принцип означає, що ув’язнені мають можливість брати участь у цілеспрямованій діяльності. Цей принцип передбачає проведення відповідної цілеспрямованої діяльності, такої як робота, освіта та навчання для всіх ув’язнених шляхом найкращого використання всіх наявних ресурсів. Цей принцип охоплює такі сфери, як освіта, робота, навчання, програми роботи з протиправною поведінкою, релігійна діяльність, фізичне виховання.

Четвертий і останній принцип - ув'язнені готові до реабілітації та виходу на волю. В’язниці відіграють важливу роль у прагненні ув’язнених до реабілітації і зменшенні ризику вчинення повторного злочину. Цей принцип включає в себе підтримку сімейних стосунків, листування, відвідування, телефонні дзвінки, життя на волі, можливості працевлаштування та суспільні зв'язки.

Лінки за темою:

щодо Рамкової програми співробітництва (РПС)

http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1826337-rada_e_vropi_dast_ukraiini_45_mln_e_vro_na_reformi_2033491.html (інтерв'ю з Вереною Тейлор)
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27342380.html.

щодо компетенції ДПтС України у рамках Рамкової програми співробітництва (РПС)

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/805584 (4 листопада 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/803138 (23 жовтня 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/793891 (організаційні документи по проекту ДПтС)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/786549 (9 липня 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/785619 (відкриття проекту)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/781136 (4 червня 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/780822 (3 червня 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/771518 (24 березня 2015 року)
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/18315-iw-zaxist-prav-lyudini-prioritet-planu-dij-radi-yevropi-dlya-ukraiini-na/ (18 березня 2015 року)
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/744978 (30 вересня 2014 року).

Лінки про візити експертів до установ з 6 по 7 липня 2015 року:

http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/786313
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/786106.

Управління міжнародної діяльності та
взаємодії із засобами масової інформації
Владислав Клиша, 207 34 36, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »