18 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
24.02.2016
Державна пенітенціарна служба України

ОГЛЯД
про стан організації роботи із зверненнями громадян що,
надійшли до апарату ДПтС України за дев’ять місяців 2015 року

На виконання розділу IV Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.07.2013 №1475/5, та пункту 3 наказу ДПтС України від 12.03.2012 №130 «Про затвердження форм звітності про стан організації роботи із зверненнями громадян в апараті Державної пенітенціарної служби України, органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» проаналізовано стан організації роботи із зверненнями громадян, що надійшли до апарату ДПтС України за звітний період 2015 року.

Загальна характеристика звернень громадян, що надійшли
за дев’ять місяців 2015 року до апарату ДПтС України

Упродовж звітного періоду на адресу апарату ДПтС України надійшло 6126 звернень від 7622 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 2326 звернень менше, ніж за аналогічний період 2014 року ( 8452 звернення).

Незважаючи на суттєве зменшення кількості засуджених у порівнянні з відповідним періодом 2014 року (на 21,8%), показник зведеної кількості звернень громадян, надісланих до апарату ДПтС України, у розрахунку на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, за дев’ять місяців 2015 року складає 86 звернень громадян, за аналогічний період 2014 року (93 звернення на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту). Тобто відбулося незначне зменшення надходження звернень на 7,5%.

Аналіз звернень громадян та динаміка їх надходжень показує, що за дев’ять місяців 2015 року відбулося зменшення надходжень звернень громадян до апарату ДПтС України (на 27,5%) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 8452 до 6126 звернень).
Це свідчить про те, що оперативне вирішення порушених у зверненнях громадян питань сприяють підвищенню рівня поінформованості громадян з питань, що належать до компетенції ДПтС України. Це також підтверджується зменшенням кількості звернень, що надходять за належністю з вищих органів влади, через урядову телефонну «гарячу лінію» та телефонну «гарячу лінію» ДПтС України.

Класифікація звернень за категоріями та заявленими питаннями

Найчастіше на адресу ДПтС України зверталися засуджені, особи, взяті під варту, та їх родичі. Цією категорією заявників було порушено 5447 питань, що складає 88,9% від загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян.
Персоналом, пенсіонерами та колишніми працівниками органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконвачої служби України (далі органи і установи ДПтС України), у зверненнях порушено 331 питання, що становить 5,4% від загальної кількості порушених у зверненнях громадян питань.
Іншими громадянами надіслано 348 звернень, або 5,7%.

Засуджених, осіб, узятих під варту, та їх родичів переважно цікавили питання щодо умов тримання засуджених та ув’язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (3717 звернень, або 68,2% звернень цієї категорії заявників), у тому числі:
1422звернення (26,1%) щодо переведення засуджених з однієї виправної колонії до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв’язку із зміною умов тримання;
587звернень (10,7%) стосовно незадовільного медичного обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, направлення їх до лікарень при установах виконання покарань, забезпечення права вільного вибору лікаря;
505 звернень (9,3%) про направлення засуджених із слідчих ізоляторів до конкретного регіону або установи;
187звернень (3,4%) щодо вирішення питань, пов’язаних з умовами тримання, порядком та умовами відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
149 звернень (2,7%) стосовно неналежних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, тощо.
Також надходили звернення щодо звільнення від відбування покарання шляхом:
умовно-дострокового звільнення – 263 звернення (4,8%);
застосування акта про амністію – 123 звернення (2,2%);
застосування акта про помилування – 33 звернення (0,6%);
звільнення у зв’язку з тяжким захворюванням – 83 звернення (1,2%).

Зазначеними вище особами також порушено 688 звернень (12,6%) щодо неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України, із них 155 звернень щодо діянь з корупційними ознаками.

Персоналом та пенсіонерами органів і установ ДПтС України найчастіше порушувалися питання щодо:
виплати заробітної плати, пенсії, грошового забезпечення тощо – 153 звернення (46,2% від загальної кількості звернень персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України);
звільнення чи поновлення на службі, присвоєння спеціальних звань тощо – 77 звернень (23,3%);
надання житла та поліпшення житлових умов, вирішення інших комунально-побутових питань – 14 звернень (4,2%).
Упродовж звітного періоду 2015 року від персоналу органів і установ ДПтС України надійшло 36 звернень (10,9%) щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України.

Характеристика звернень громадян, що стосуються
діяльності органів і установ ДПтС України

За дев’ять місяців 2015 року найбільше надійшло звернень громадян стосовно діяльності виправних колоній (3266 звернень, або 53,3%), слідчих ізоляторів (1439 звернень, або 23,5%), виправних центрів (467 звернень, або 7,6%), територіальних органів ДПтС України (19 звернень, або 0,3%), виховних колоній (13 звернень, або 0,2%), найменше звернень стосувалися діяльності навчальних закладів (3 звернення, або 0,04%), щодо діяльності апарату ДПтС України надійшло 1 звернення (0,02%).

Звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:
Дніпропетровській області – 619 звернень (10,1%);
м.Києві та Київській області – 607 звернень (9,9%);
Житомирській області – 430 звернень (7,0%);
Донецькій області – 392 звернення (6,4%);
Хмельницькій області – 356 звернень (5,8%);
Харківській області – 303 звернення (4,9%);
Полтавській області – 277 звернень (4,5%);
Луганській області – 228 звернень (3,7%);
Запорізькій області – 214 звернень (3,5%).

Найменше надійшло звернень громадян, які стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:

АР Крим – 10 звернень (0,2%);
Закарпатській області – 21 звернення (0,3%);
Волинській області – 38 звернень (0,6%);
Чернівецькій області – 40 звернень (0,6%);
Тернопільській області – 57 звернень (0,9%);
Івано-Франківській області – 64 звернення (1,0%);

Звернення громадян стосовно діяльності органів і установ ДПтС України спричинено питаннями щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, праці і заробітної плати. Гострою залишається проблема поліпшення медичного обслуговування, зокрема забезпечення медичним обладнанням для надання допомоги засудженим під час обстеження, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також незадовільне забезпечення вчасного надання екстреної (швидкої) медичної допомоги.
Заявники висловлюють занепокоєння у зверненнях з питань неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України (діяння з корупційними ознаками персоналу органів і установ ДПтС України, неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена), а також щодо умов тримання засуджених.

За формою надходження до апарату ДПтС України надходили звернення:

9 місяців
2015 року

9 місяців
2014 року

Динаміка, +/-

Кількість звернень, +/-

% , (+/-)

Поштою від громадян

1582

1846

-264

-14,3%

На особистому прийомі

298

489

-191

-39,0%

Через уповноважену особу

178

97

+81

+45,5%

Через органи влади

1716

2319

-603

-26,0%

Через «Урядовий контактний центр»

1714

3029

-1315

-56,6%

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України

98

230

-132

-42,6%

Від інших органів, установ, організацій

65

75

-10

-13,3%

З органів і установ ДПтС України

267

206

+61

+21,1%

Електронною поштою

203

145

+58

+28,6%

Факсимільним звязком

4

15

-11

26,6%

Через ЗМІ

1

1

0

0

Усього:

6126

8452

-2326

-27,5%

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшилася кількість звернень громадян, що надійшли через Державну установу «Урядовий контактний центр» (майже на 56,6%), а також звернень, що надійшли за належністю з органів державної влади (майже на 26,0%).
Проте відбулося збільшення звернень, які надійшли з органів і установ ДПтС України (на 61 звернення), електронною поштою (на 58 звернень) та через уповноважену особу (на 81 звернення).
Протягом звітного періоду 2015 року до апарату ДПтС України надійшло за належністю з органів влади 1716 (28,0%) звернень громадян:

Дев’ять місяців
2015 р.

Дев’ять місяців
2014 р.

Динаміка

кількість звернень, +/-

% , (+/-)

Адміністрація Президента України

308

472

-164

+34,7%

Верховна Рада України

97

132

-35

-26,5%

Кабінет Міністрів України

58

93

-35

-37,6%

Секретаріат Уповноваженого з прав людини

418

173

+245

+41,4%

Генеральна прокуратура України

313

903

-590

-65,3%

Міністерство юстиції України

415

462

-47

+10,2%

Інші міністерства та відомства

107

84

+23

+21,4%

Всього за належністю:

1716

2319

-603

-26,0%

Найбільше за належністю до апарату ДПтС України надійшло звернень із Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (418 звернень, або 24,3%), Міністерства юстиції України (415 звернень, або 24,2%), Генеральної прокуратури України (313 звернень, або 18,2%).

ДПтС України в межах компетенції вживає заходів, спрямованих на забезпечення надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України».
Станом на 31.09.2015 до ДПтС України надійшло 142 звернення і запити від народних депутатів України (за аналогічний період минулого року – 46 запитів і звернень).
Усі звернення розглянуто своєчасно, порушень строків розгляду звернень та запитів народних депутатів не допущено.
Питання щодо надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені законодавством, перебуває на постійному контролі.

Характеристика звернень за ознакою надходження, з яких частка повторних звернень від загальної кількості звернень громадян за дев’ять місяців 2015 року склала 8,3 % (513 звернень).

Дев’ять місяців 2015 р.

Дев’ять місяців 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Первинні

5216

85,2%

7224

85,5%

Повторні

513

8,3%

463

5,5%

Дублетні

278

4,5%

530

6,3%

Неодноразові

119

2,0%

203

2,4%

Масові

0

0,0%

32

0,3%

Усього звернень:

6126

100%

8452

100%

Відбулося збільшення кількості повторних звернень громадян на 9,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тобто на 50 звернень.
Це обумовлено недостатнім рівнем роботи територіальних органів ДПтС України зі зверненнями громадян, у яких порушуються проблемні питання, вирішення яких належить безпосередньо до компетенції установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. Наприклад, направлення засуджених для подальшого відбування покарання із однієї установи до іншої, порушення права засудженого на листування, ненадання медичної допомоги, направлення засуджених на захист України тощо.
Також надання нечітких і незрозумілих відповідей керівниками структурних підрозділів апарату ДПтС України спонукають заявників звертатися з повторними зверненнями.

За видами звернень частка скарг склала 9,6% від загальної кількості звернень громадян (593 скарги).

Дев’ять місяців 2015 р.

Дев’ять місяців 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Скарга

593

9,6%

951

11,2%

Пропозиція

24

0,4%

52

0,6%

Заява (клопотання)

5509

90,0%

7449

88,2%

Всього звернень:

6126

100%

8452

100%

Значно зменшилася кількість скарг – на 358, або 37,6%, пропозицій – на 28, або 46,1%, а також заяв – на 1940, або 26,0%.

До апарату ДПтС України надходили індивідуальні, колективні та анонімні звернення.

Дев’ять місяців 2015 р.

Дев’ять місяців 2014 р.

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Індивідуальне

5914

96,5%

8048

95,2%

Колективне

102

1,7%

185

2,2%

Анонімне

110

1,8%

219

2,6%

Всього звернень:

6126

100%

8452

100%

Відбулося зменшення кількості індивідуальних звернень на 2134, або на 26,5%, колективних звернень на 83, або на 43,3%, а також – анонімних на 109 звернень, або на 49,7%.

Організація особистого прийому громадян

Упродовж звітного періоду до приймальні громадян ДПтС України (далі - приймальня громадян) звернулося 279 заявників, що складає 3,7 % від загальної кількості заявників (7622), та зареєстровано 272 звернення, що складає 4,3 % від загальної кількості звернень (6126), що надійшли на адресу ДПтС України.

У порівнянні із звітним пріодом минулого року кількість заявників зменшилася на 196 осіб (з 475 до 279), а кількість звернень – на 182 (з 454 до 272).
Робота приймальні громадян була спрямована на надання первинної правової допомоги заявникам, оперативне вирішення заявлених громадянами питань та надання обґрунтованих роз’яснень. Так, оперативно вирішено (у день надходження) 46 звернень, або 17 % від загальної кількості звернень, що зареєстровані у приймальні громадян.
Особистий прийом громадян у приймальні громадян проводився:
Головою ДПтС України - 8 разів (20 %);
першим заступником Голови ДПтС України - 2 рази (5 %);
керівниками структурних підрозділів ДПтС України – 30 разів (75%).
На виконання пунктів 2.8 і 2.9 протоколу апаратної наради ДПтС України від 17.08.2015 №33 управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення апарату ДПтС України вжито заходів щодо вдосконалення організації особистого прийому засуджених та інших громадян керівництвом та особисто начальниками територіальних органів ДПтС України в підпорядкованих установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.
Окремим дорученням ДПтС України від 02.09.2015 №295-15 керівництво територіальних органів ДПтС України зобов’язано забезпечити проведення особистого прийому засуджених та інших громадян безпосередньо в підпорядкованих установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, а також проведення серед засуджених і осіб, узятих під варту, роз’яснювальної роботи з метою надання повних та обґрунтованих відповідей на питання, які найчастіше порушуються у зверненнях. Начальникам структурних підрозділів апарату ДПтС України вказано на необхідність забезпечення прийому засуджених, осіб, узятих під варту, та персоналу органів, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів з особистих питань під час службових відряджень працівниками підпорядкованих структурних підрозділів.

Характеристика звернень громадян, що надійшли до апарату ДПтС України через урядову телефонну «гарячу лінію»
і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України

За дев’ять місяців 2015 року урядова телефонна «гаряча лінія», роботу якої забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі – урядовий контактний центр), забезпечила цілодобове функціонування та надходження звернень громадян, у тому числі тих, у яких порушені питання, що належать до компетенції ДПтС України.
Урядовий контактний центр у встановленому порядку систематично інформує про надходження звернень, актуальні проблеми, які потребують невідкладного вирішення, вимагають оперативного реагування в апараті ДПтС України, органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України.
Основні питання, що порушувалися у зверненнях громадян, які надходили через урядову телефонну «гарячу лінію» і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України, стосувалися забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, питань охорони здоров’я та корупції.
До апарату ДПтС України за звітний період 2015 року через урядову телефонну «гарячу лінію» надійшло 1714 звернень, що на 1315 звернень менше, ніж за аналогічний період 2014 року (3029 звернень). Найбільше звернень стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:

Дніпропетровській області – 270 звернень;
Житомирській області – 146 звернень;
Хмельницькій області – 144 звернення;
Полтавській області – 114 звернень;
Запорізькій області – 108 звернень.

Так, до апарату ДПтС України з урядового контактного центру найбільше надійшлозвернень щодо діяльності:

П’ятихатської виправної колонії (№122) (66 звернень), Ігренського виправного центру (№ 133) (37 звернень) та Широківського виправного центру (№75) (33 звернення) управління ДПтС України у Дніпропетровській області з питань переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв’язку із зміною умов тримання; щодо незаконності дій працівників установи при вирішенні питання умовно-дострокового звільнення; ненадання дозволу на отримання передачі; неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі; надання роз’яснень про мобілізацію та направлення засуджених до зони проведення антитерористичної операції та інше;

Замкової виправної колонії (№58) (99 звернень) та Райківецької виправної колонії (№78) (20 звернень) управління ДПтС України у Хмельницькій області з питань щодо незадовільного медичного обслуговування; неналежного ставлення до осіб, позбавлених волі; незаконного вилучення особистих речей; діяння з корупційними ознаками персоналу установи; переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки та інше;

Райківської виправної колонії (№ 73) (42 звернення), Бердичівської виправної колонії (№ 70) (37 звернення) та Коростенської виправної колонії (№ 71) (33 звернень) управління ДПтС України в Житомирській області з питань упередженого ставлення персоналу установи до засуджених; неналежних умов тримання; незадовільного медичного обслуговування та направлення до лікарні при установі у зв’язку із захворюванням;

Софіївської виправної колонії управління ДПтС України в Запорізькій області (№55) з питань видачі паспорта громадянина України; ненадання дозволу на побачення; отримання передачі, посилки; вчинення правопорушень персоналом установи; неналежного ставлення до засуджених (51 звернення);

Комсомольського виправного центру управління ДПтС України в Полтавській області (№ 136) (68 звернень) з питань отримання травм на виробництві; ненадання вчасної медичної допомоги засудженому; неналежної поведінки працівників центру стосовно засуджених; щодо безпідставного зняття коштів з рахунку засудженого за харчування, комунально-побутові та інші надані послуг.

До апарату ДПтС України з урядового контактного центру найменше надійшло звернень щодо діяльності органів і установ ДПтС України в:

Закарпатській області – 2 звернення;
Чернівецькій області – 4 звернення;
Сумській області – 12 звернень;
Черкаській області – 12 звернень;
Тернопільській області – 14 звернень;
Рівненській області – 11 звернень.

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України у звітному періоді зареєстровано 97 звернень, що на 136 звернень менше, ніж за аналогічний звітний період 2014 року (233 звернення).

На телефонну «гарячу лінію» ДПтС України звернулося 830 заявників, з них 733 звернення вирішено оперативно, а 97 звернень зареєстровано та передано на розгляд до структурних підрозділів апарату ДПтС України.

Серед зареєстрованих звернень частка скарг склала 37 одиниць, або 38,1%, а частка заяв - 60 одиниць, або 61,9 %.
Особи, позбавлені волі, та їх родичі найбільше порушували питання
щодо:
переведення та направлення засуджених - 27 разів;
порушення прав засуджених-15 разів;
незадовільного медичного обслуговування - 15 разів;
упередженого ставлення до засуджених - 7 разів;
діянь з корупційними ознаками - 2 рази.

Персоналом органів і установ ДПтС України та пенсіонерами Державної кримінально-виконавчої служби України порушувалися питання щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України (5 звернень).
Зареєстровані звернення заявників найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в м. Києві та Київській області, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 10.08.2015 № 31620/2/1-15 «До Закону України від 2 липня 2015р. №577-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», відповідно до окремого доручення ДПтС України від 02.09.2015 № 297-15 та з метою удосконалення роботи телефонних «гарячих ліній» територіальних органів ДПтС України управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення апарату ДПтС України зібрано, проаналізовано та узагальнено інформацію, що надійшла з територіальних органів ДПтС України щодо вжитих додаткових заходів стосовно організації роботи відповідних телефонних «гарячих ліній». Зокрема, в кожному територіальному органі ДПтС України оновлено інформацію щодо посадових осіб, визначених відповідальними за організацію роботи відповідної телефонної «гарячої лінії», номер телефонної «гарячої лінії» та режим її роботи.

Терміни розгляду звернень громадян

Звернення, які надійшли до апарату ДПтС України за дев’ять місяців 2015 року, були розглянуті у термін:

до 5 діб

-87 звернень (1,4%);

до 15 діб

-2253 звернення (36,7%);

до одного місяця

-3546 звернень (57,9%);

до 45 діб

-26 звернень (0,4%).

Терміни розгляду 26 звернень продовжувалися до 45 днів у зв’язку з необхідністю додаткового вивчення порушених у зверненнях питань відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Заявникам надавалися проміжні відповіді.

Розгляд звернень громадян
у структурних підрозділах апарату ДПтС України

Звернення громадян розглядалися структурними підрозділами апарату ДПтС України, а саме:


департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

- 3075 звернень

(50,2%);

управлінням охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

-850 звернень

(13,9%);

управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

- 596 звернень

(9,7%);

департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

- 415 звернень

(6,8%);

департаментом по роботі з персоналом

- 260 звернень

(4,2%);

управлінням внутрішньої безпеки

- 210 звернень

(3,4%);

управлінням оперативно-розшукової роботи

- 187 звернень

(3,0%);

управлінням ресурсного забезпечення

- 145 звернень

(2,4%);

управлінням виробничої діяльності

- 112 звернень

(1,8%);

управлінням забезпечення діяльності Голови Служби

- 47 звернень

(0,7%);

управлінням кримінально-виконавчої інспекції

- 32 звернення

(0,5%);

управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

- 32 звернення

(0,5%);

відділом правового забезпечення

- 11 звернень

(0,2%);

управлінням міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації

- 9 звернень

(0,1%);

сектором державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем

- 8 звернень

(0,1%);

сектором мобілізаційної роботи та цивільного захисту

- 5 звернень

(0,08%);

управлінням технічного забезпечення

- 5 звернень

(0,08%);

управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

- 27 звернень

(0,4%);

Департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України

- 71 звернення

(1,2%).

Примітка:cтаном на 09.10.2015 - 29 звернень, що надійшли за дев’ять місяців 2015 року до апарату ДПтС України, знаходилися на розгляді керівництва ДПтС України.

Управління організаційно-аналітичного
та документального забезпечення

версія для друку
Розширений пошук »