14 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
24.02.2016
Державна пенітенціарна служба України

ОГЛЯД
стану організації роботи із зверненнями громадян, що надійшли до апарату Державної пенітенціарної служби України
у 2015 році

На виконання розділу IV Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.07.2013 №1475/5, та пункту 3 наказу ДПтС України від 12.03.2012 №130 «Про затвердження форм звітності про стан організації роботи із зверненнями громадян в апараті Державної пенітенціарної служби України, органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» проаналізовано стан організації роботи із зверненнями громадян, що надійшли до апарату ДПтС України за 2015 рік.

Загальна характеристика звернень громадян, що надійшли
до апарату ДПтС України у 2015 році

Упродовж 2015 року на адресу апарату ДПтС України надійшло 8035 звернень від 9689 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 3049 звернень менше, ніж у 2014 році (11084 звернення).

Також відбулося незначне зменшення кількості засуджених у порівнянні з 2014 роком на 4,6%. Показник зведеної кількості звернень громадян, надісланих до апарату ДПтС України, у розрахунку на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, у 2015 році складає 115 звернень громадян (у 2014 році 151 звернення на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту), тобто відбулося значне зменшення кількості звернень на 24,5 %.
Таким чином, загальна кількість звернень громадян що надійшли у 2015 році зменшилась на 27,5% у порівнянні з 2014 роком (з 11084 до 8035 звернень), а також зменшилась кількість громадян, які звернулися до апарату ДПтС України, на 3851 заявники (28,4%).

Класифікація звернень за категоріями та заявленими питаннями

Від загальної кількості звернень громадян, які надійшли на адресу ДПтС України 88,9% зверталися засуджені, особи, взяті під варту, та їх родичі. Цією категорією заявників було надіслано 7139 звернень.
Персоналом, пенсіонерами та колишніми працівники органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи і установи ДПтС України), надіслано 435 звернень або 5,4%.
Інші громадяни до апарату ДПтС України направили 461 звернення що склало 5,7%.

Звернення засуджених, осіб, узятих під варту, та їх родичів переважно стосувалися питання щодо умов тримання засуджених та ув’язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (4974 звернення, або 69,7% звернень цієї категорії заявників), у тому числі:
1930звернень (27,0%) щодо переведення засуджених з однієї виправної колонії до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв’язку із зміною умов тримання;
778звернень (10,9%) стосовно незадовільного медичного обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, направлення їх до лікарень при установах виконання покарань, забезпечення права вільного вибору лікаря;
639 звернень (8,9%) про направлення засуджених із слідчих ізоляторів до конкретного регіону або установи;
280звернень (3,9%) щодо вирішення питань, пов’язаних з умовами тримання, порядком та умовами відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;
203 звернення (2,8%) стосовно неналежних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, тощо.
Також надходили звернення щодо звільнення від відбування покарання шляхом:
умовно-дострокового звільнення – 349 звернень (4,8%);
застосування акта про амністію – 145 звернень (2,0%);
звільнення у зв’язку з тяжким захворюванням – 114 звернень (1,6%);
застосування акта про помилування – 39 звернень (0,5%).

Від зазначених вище осіб також надійшло 921 звернення (12,9%) щодо неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України, із них 416 звернень щодо неналежного ставлення до осіб, позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена, та 210 звернень щодо діянь з корупційними ознаками.

У зверненнях персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України найчастіше порушувалися питання щодо:
фінансового забезпечення – 190 звернень (43,7% від загальної кількості звернень персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України);
кадрових питань – 106 звернень (24,4%);
комунально-побутового забезпечення – 22 звернення (5,0%).
Упродовж 2015 року від персоналу органів і установ ДПтС України надійшло 55 звернень (12,6%) щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України.

Характеристика звернень громадян, що стосуються
діяльності органів і установ ДПтС України

У 2015 році найбільше надійшло звернень громадян стосовно діяльності: виправних колоній - 4320 звернень або 53,8%;
слідчих ізоляторів - 1812 звернень або 22,5%;
виправних центрів - 675 звернень або 8,4%;
територіальних органів ДПтС України - 29 звернень або 0,4%;
виховних колоній - 16 звернень або 0,2%.
діяльності навчальних закладів - 4 звернення або 0,05%,
діяльності апарату ДПтС України надійшли 2 звернення або 0,02%.

Звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:
Дніпропетровській області – 818 звернень (10,1%);
м.Києві та Київській області – 763 звернення (9,5%);
Житомирській області – 532 звернення (6,6%);
Донецькій області – 513 звернень (6,4%);
Хмельницькій області – 501 звернення (6,2%);
Харківській області – 406 звернень (5,1%);
Полтавській області – 378 звернень (4,7%);
Кіровоградській області – 319 звернень (4,0%);
Луганській області – 292 звернень (3,6%);
Запорізькій області – 271 звернення (3,4%).

Найменше надійшло звернень громадян, які стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:

АР Крим – 10 звернень (0,1%);
Закарпатській області – 29 звернень (0,4%);
Чернівецькій області – 53 звернення (0,6%);
Тернопільській області – 67 звернень (0,8%);
Волинській області – 71 звернення (1,2%);
Івано-Франківській області – 87 звернень (1,1%);

Отримані протягом 2015 року звернення громадян переважно стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України щодо забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, праці і заробітної плати, а також проблеми поліпшення медичного обслуговування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
Незважаючи на вказівки управління ресурсного забезпечення апарату ДПтС України від 05.06.2015 №7/4-942/40-15 та від 07.10.2015 №7/4-4453-Пл/2-15 щодо організації підготовки органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, підприємств установ виконання покарань до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років, до апарату ДПтС України надходять звернення осіб, позбавлених волі та, воля яких обмежена, і їхніх родичів щодо неналежних умов тримання у частині відсутності централізованого опалення та гарячого водопостачання. Такі звернення надходили щодо діяльності органів і установ ДПтС України в Донецькій (1 звернення), Житомирській (3 звернення), Київській (1 звернення), Херсонській (1 звернення), Хмельницькій (3 звернення) областях.
Також заявники інформують у своїх зверненнях щодо неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України (діяння з корупційними ознаками персоналу органів і установ ДПтС України, неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена).

За формою надходження до апарату ДПтС України надходили звернення:

2015 рік

2014 рік

Динаміка, +/-

Кількість звернень, +/-

% , (+/-)

Поштою від громадян

2056

2459

-403

-16,4%

На особистому прийомі

356

630

-274

-43,5%

Через уповноважену особу

213

126

87

-40,8%

Через органи влади

2173

3249

-1076

-33,1%

Через «Урядовий контактний центр»

2390

3661

-1271

-34,7%

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України

105

336

-231

-68,7%

Від інших органів, установ, організацій

81

91

-10

-11,0%

З органів і установ ДПтС України

369

297

72

19,5%

Електронною поштою

287

217

70

24,4%

Факсимільним зв’язком

4

17

-13

-23,5%

Через ЗМІ

1

1

0

0

Усього:

8035

11084

-3049

-27,5%

У порівнянні з 2014 роком зменшилася кількість звернень громадян, що надійшли через Державну установу «Урядовий контактний центр» (майже на 34,7%), а також звернень, що надійшли за належністю з органів державної влади (майже на 33,1%).
Проте відбулося збільшення звернень, які надійшли з органів і установ ДПтС України (на 44 звернення), електронною поштою (на 70 звернень) та через уповноважену особу (на 87 звернень).
У ДПтС України електронні звернення реєструються і розглядаються відповідно до Порядку звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 липня 2013 року № 1475/5 (із змінами).
Адреса електронної пошти ДПтС України для отримання електронних звернень us@kvs.gov.ua

Протягом 2015 року до апарату ДПтС України надійшло за належністю з органів влади 2173 (27,0%) звернення громадян:

2015 рік

2014 рік

Динаміка

кількість звернень, +/-

% , (+/-)

Адміністрація Президента України

388

695

-307

-44,2%

Верховна Рада України

122

150

-28

-18,7%

Кабінет Міністрів України

68

111

-43

-38,7%

Секретаріат Уповноваженого з прав людини

524

290

234

44,6%

Генеральна прокуратура України

408

1291

-883

-68,4%

Міністерство юстиції України

528

601

-73

-12,1%

Інші міністерства та відомства

135

111

-24

-17,8%

Усього за належністю:

2173

3249

-1076

-33,1%

Найбільше за належністю до апарату ДПтС України надійшло звернень із Міністерства юстиції України (528 звернень або 24,3%), Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (524 звернення або 24,1%), Генеральної прокуратури України (408 звернень або 18,7%).
ДПтС України в межах компетенції вживає заходів, спрямованих на забезпечення надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені статтями 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України».
У 2015 році до ДПтС України надійшло 152 звернення і запити від народних депутатів України (у 2014 році - 59 запитів і звернень).
Усі звернення розглянуто своєчасно, порушень строків розгляду звернень та запитів народних депутатів України не допущено.
Питання щодо надання відповідей народним депутатам України на їх запити та звернення у строки, передбачені законодавством, перебуває на постійному контролі.
Крім того, на виконання Закону України «Про внесення зміни до кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» було прийнято та розглянуто 25 звернень громадян.

Характеристика звернень за ознакою надходження, з яких частка повторних звернень від загальної кількості звернень громадян у 2015 році склала 9,2% (741 звернення).

2015 рік

2014 рік

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Первинні

6767

84,2%

9315

84,0%

Повторні

741

9,2%

794

7,2%

Дублетні

375

4,7%

668

6,0%

Неодноразові

152

1,9%

275

2,5%

Масові

0

0,0%

32

0,3%

Усього звернень:

8035

100%

11084

100%

Загальна кількість повторних звернень громадян що надійшли у 2015 році зменшилась на 6,7% у порівнянні з 2014 роком з 794 до 741 звернення, тобто на 53 звернення.
Оперативне вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян, надання чітких та своєчасних відповідей на звернення та роз’яснень на питання, що відносяться до компетенції ДПтС України, сприяє зменшенню надходжень загальної кількості звернень громадян.

За видами звернень частка скарг склала 9,6% від загальної кількості звернень громадян (593 скарги).

2015 рік

2014 рік

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Скарга

729

9,1%

1358

12,3%

Пропозиція

33

0,4%

56

0,5%

Заява (клопотання)

7273

90,5%

9670

87,2%

Усього звернень:

8035

100%

11084

100%

Значно зменшилася кількість скарг – на 629, або 46,3%, пропозицій – на 23, або 41,1%, а також заяв – на 2397, або 24,8%.

До апарату ДПтС України надходили індивідуальні, колективні та анонімні звернення.

2015 рік

2014 рік

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

кількість
звернень

% від загальної кількості звернень

Індивідуальне

7731

96,2%

10554

95,2%

Колективне

123

1,5%

244

2,2%

Анонімне

181

2,3%

286

2,6%

Усього звернень:

8035

100%

11084

100%

Відбулося зменшення кількості надходжень індивідуальних звернень на 2823 або на 26,7%, колективних звернень на 121 або на 49,6%.
Упродовж 2015 року на адресу апарату ДПтС України надійшло 181 анонімне звернення громадян, що становить 2,3% від загальної кількості звернень громадян, у 2014 році цей показник становив 3,5% (286 звернень).
З анонімними зверненнями громадяни в основному зверталися до апарату ДПтС України через Урядовий контактний центр (134 звернення або 74,0% від цієї категорії звернень);
15 анонімних звернень ( 8,3%) надійшло електоронною поштою;
11 звернень (5,5%) – з інших міністерств і відомств;
10звернень (5,5%) надійшло за належністю з органів влади (Адміністрація Президента України – 4 звернення, Генеральна прокуратура України – 2 звернення, Кабінет Міністрів України – 3 звернення, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 1 звернення);
10 звернень – (5,5%) надійшло через поштове відділення;
1 звернення – через телефону «гарячу лінію» ДПтС України.
Більшість анонімних звернень було розглянуто структурними підрозділами апарату ДПтС України, а саме:


департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

41 звернення

(22,6%)

управлінням ресурсного забезпечення

32 звернення

(17,7%)

управлінням внутрішньої безпеки

26 звернень

(14,4%)

департаментом по роботі з персоналом

25 звернень

(13,8%)

управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

10 звернень

(5,5%)

управлінням охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

9 звернень

(5,0%)

управлінням виробничої діяльності

8 звернень

(4,4%)

управлінням оперативно-розшукової роботи

6 звернень

(3,3%)

управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

1 звернення

(0,5%)

управлінням кримінально-виконавчої інспекції

1 звернення

(0,5%)

сектором мобілізаційної роботи та цивільного захисту

1 звернення

(0,5%)

управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

2звернення

(1,1%)

Департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України

1 звернення

(0,5%)

Анонімні звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:
Полтавській області – 23 звернення (12,7%);
Хмельницькій області – 22 звернення (12,2%);
Дніпропетровській області – 16 звернень (8,8%).

В анонімних зверненнях громадяни переважно зверталися з приводу:
забезпечення дотримання прав законності та охорони праворорядку, реалізації прав і свобод засуджених – 77 звернень;
факти корупції – 44 звернення;
праці і заробітної плати – 20 звернень;
фінансової, податкової, митної політики – 9 звернень;
охорони здоров’я – 9 звернень;
соціального захисту – 6 звернень;
діяльності персоналу органів і установ виконання покарань – 2звернення.
Організація особистого прийому громадян

Упродовж 2015 року до приймальні громадян ДПтС України (далі – приймальня громадян) звернувся 361 громадянин, що складає 3,7 % від загальної кількості заявників до ДПтС України (9689) та зареєстровано 356 звернень, що складає 4,4 % від загальної кількості звернень, що надійшли на адресу ДПтС України (8035).
У порівнянні з 2014 роком кількість заявників, що звернулися до приймальні громадян, зменшилася на 250 чоловік або 40,9 %, це пов’язано насамперед із зменшенням кількості заявників до ДПтС України на 28,4%.
Кількість письмових звернень, що зареєстровані в приймальні громадян у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, зменшилася на 251 звернення.
Під час прийому громадян основна увага була спрямована на надання первинної правової допомоги заявникам, оперативне вирішення заявлених питань та надання обґрунтованих роз’яснень. Так, оперативно вирішено (в день надходження) 57 звернень (16,0 %) від загальної кількості звернень, що зареєстровані у приймальні громадян. Кількість таких звернень в динаміці років коливається (від 57 до 95) та становить 14,0-16,0 %.
Керівництвом ДПтС України та керівниками структурних підрозділів апарату ДПтС України, відповідно до затверджених графіків особистого прийому громадян, у звітному періоді було проведено 62 особистих прийоми громадян, на які звернулося 78 громадян, що складає 0,8% від загальної кількості заявників ДПтС України.
Особистий прийом у приймальні громадян проводився:
Головою ДПтС України – 8 разів ( 12,9%);
першим заступником Голови ДПтС України – 5 разів ( 8,1%);
керівництвом департаменту охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень - 16 разів (25,8%);
керівництвом департаменту по роботі з персоналом - 4 рази (6,5 % );
керівництвом департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – 2 рази (3,2 %);
керівництвом управління соціально-психологічної роботи із засудженими - 4 рази ( 6,5%);
керівництвом управління оперативно-розшукової роботи – 4 рази (6,5%);
керівництвом управління охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення – 11 разів ( 17,7%);
керівництвом управління ресурсного забезпечення – 3 рази (4,8 %);
керівництвом управління міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації - 1 раз (1,6 %);
головним редактором газети «Закон і обов’язок» – 1 раз (1,6%).

Характеристика звернень громадян, що надійшли до апарату ДПтС України через урядову телефонну «гарячу лінію»
і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України

Упродовж 2015 року урядова телефонна «гаряча лінія», роботу якої забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі – урядовий контактний центр), забезпечила цілодобове функціонування та надходження звернень громадян, у тому числі тих, у яких порушені питання, що належать до компетенції ДПтС України.
Основні питання, що порушувалися у зверненнях громадян, які надходили через урядову телефонну «гарячу лінію» і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України, стосувалися забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, праці та соціального захисту, охорони здоров’я, умов тримання засуджених, фінансових питань, питання діяльності посадових і службових осіб та фактів корупції.
До апарату ДПтС України у 2015 році через урядову телефонну «гарячу лінію» надійшло 2390 звернень, що на 1271 (на 34,7%) звернення менше, ніж у 2014 році (3661 звернення). Найбільше звернень стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України у:

Дніпропетровській області – 377 звернень;
Хмельницькій області – 219 звернень;
Житомирській області – 192 звернення;
Полтавській області – 146 звернень;
м.Києві та Київській області – 132 звернення;
Запорізькій області – 132 звернення.

Так, до апарату ДПтС України з Урядового контактного центру найбільше надійшлозвернень стосовно діяльності:

П’ятихатської виправної колонії (№122) (74 звернення), Ігренського виправного центру (№ 133) (51 звернення) та Широківського виправного центру (№75) (38 звернень) управління ДПтС України у Дніпропетровській області з питань переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв’язку із зміною умов тримання; щодо незаконності дій працівників установи при вирішенні питання умовно-дострокового звільнення; ненадання дозволу на отримання передачі; неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі; надання роз’яснень про мобілізацію та направлення засуджених до зони проведення антитерористичної операції та інше;

Замкової виправної колонії (№58) (140 звернень), Ізяславської виправної колонії (№31) (33 звернення) та Райківецької виправної колонії (№78) (24 звернення) управління ДПтС України у Хмельницькій області з питань щодо незадовільного медичного обслуговування; неналежного ставлення до осіб, позбавлених волі; незаконного вилучення особистих речей; діяння з корупційними ознаками персоналу установи; переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки та інше;

Райківської виправної колонії (№ 73) (52 звернення), Коростенської виправної колонії (№ 71) (47 звернень) та Бердичівської виправної колонії (№ 70) (44 звернення) управління ДПтС України в Житомирській області з питань упередженого ставлення персоналу установи до засуджених; неналежних умов тримання; незадовільного медичного обслуговування та направлення до лікарні при установі у зв’язку із захворюванням;

Комсомольського виправного центру управління ДПтС України в Полтавській області (№ 136) (85 звернень) з питань отримання травм на виробництві; ненадання вчасної медичної допомоги засудженому; неналежної поведінки працівників центру стосовно засуджених; щодо безпідставного зняття коштів з рахунку засудженого за харчування, комунально-побутові та інші надані послуги;

Ірпінського виправного центру (№132) (47 звернень), Білоцерківської виправної колонії (№35) (33 звернення) управління ДПтС України в м. Києві та Київський області з питань неналежного ставлення до осіб позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена, вирішення фінансових питань, неправомірні дії персоналу установ ДПтС України, неналежне медичне обслуговування, забезпечення права вільного вибору лікаря;

Софіївської виправної колонії (№55) (81 звернення), Оріхівської виправної колонії (№88) (36 звернень) управління ДПтС України в Запорізькій області з питань видачі паспорта громадянина України, ненадання дозволу на побачення, отримання передачі, посилки, вчинення правопорушень персоналом установи, неналежного ставлення до засуджених.

До апарату ДПтС України з Урядового контактного центру найменше надійшло звернень щодо діяльності органів і установ ДПтС України в:

Закарпатській області – 2 звернення;
Чернівецькій області – 10 звернень;
Черкаській області – 16 звернень;
Тернопільській області – 18 звернень;
Сумській області – 20 звернень;
Чернігівській області – 20 звернень.

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України у 2015 році до апарату ДПтС України надійшло 105 звернень, що на 231 звернення менше, ніж упродовж 2014 року (336 звернень).

На телефонну «гарячу лінію» ДПтС України звернулося 985 заявників, з них 883 звернення (89,6%) невідкладно опрацьованих, а 105 звернень зареєстровано та передано на розгляд до структурних підрозділів апарату ДПтС України.
Серед зареєстрованих звернень скарги склали 43 звернення або 40,9%, а заяви – 62 звернення або 59,0%.
Від осіб, позбавлених волі, осіб, воля яких обмежена та їхніх родичів надійшло 95 звернень, із них щодо:
умов тримання – 69 звернень;
неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України – 16 звернень;
фінансових питань – 3 звернення.
Персоналом та пенсіонерами органів і установ ДПтС України порушувалися питання щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України (4 звернення) та фінансових питань (2 звернення).
Зареєстровані звернення заявників стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:

Кількість звернень громадян, що надійшли до апарату ДПтС України через Урядовий контактний центр і телефонну «гарячу лінію» ДПтС України у 2015 році (2495 звернень) у порівнянні з 2014 роком (3997 звернень), зменшилася на 37,5%, або на 1502 звернення. Це обумовлено забезпеченням якісної роботи телефонної «гарячої лінії» ДПтС України, оперативним розв’язанням проблемних питань та своєчасним реагуванням на звернення громадян. Також вжиті додаткові заходи, спрямовані на вдосконалення роботи із зверненнями громадян, що надходять у встановленому порядку до територіальних органів ДПтС України.
Найбільша кількість звернень громадян стосується діяльності виправних колоній, слідчих ізоляторів, виправних центрів, територіальних органів ДПтС України (2318 звернень), що на 1421 звернення менше, ніж за минулий рік (3739 звернень).
У 2015 році надійшло 93 звернення від персоналу та пенсіонерів Державної кримінально-виконавчої служби України стосовно надання допомоги у вирішенні службових та побутових питань, кадрових та фінансових питань, що свідчить про недостатній рівень роботи керівників на місцях зі своїми підлеглими.
Терміни розгляду звернень громадян

Звернення, які надійшли до апарату ДПтС України у 2015 році, були розглянуті у термін:

до 5 діб

-109 звернень (1,4%);

до 15 діб

-3014 звернення (37,5%);

до одного місяця

-4597 звернень (57,2%);

до 45 діб

-29 звернень (0,4%).

Терміни розгляду 29 звернень продовжувалися до 45 днів у зв’язку з необхідністю додаткового вивчення порушених у зверненнях питань відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Заявникам надавалися проміжні відповіді.
У IV кварталі 2015 року порушень термінів розгляду звернень громадян в апараті ДПтС України не допущено.

Розгляд звернень громадян
у структурних підрозділах апарату ДПтС України

Звернення громадян розглядалися структурними підрозділами апарату ДПтС України, а саме:


департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

- 4002 звернення

(49,8%);

управлінням охорони здоров’я та медико-санітарного забезпечення

-1111 звернень

(13,8%);

управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

- 764 звернення

(9,5%);

департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

- 531 звернення

(6,6%);

департаментом по роботі з персоналом

- 378 звернень

(4,7%);

управлінням внутрішньої безпеки

- 294 звернення

(3,6%);

управлінням оперативно-розшукової роботи

- 273 звернення

(3,4%);

управлінням ресурсного забезпечення

- 197 звернень

(2,4%);

управлінням виробничої діяльності

- 133 звернення

(1,6%);

управлінням забезпечення діяльності Голови Служби

- 59 звернень

(0,7%);

управлінням кримінально-виконавчої інспекції

- 41 звернення

(0,5%);

управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

- 40 звернень

(0,5%);

відділом правового забезпечення

- 18 звернень

(0,2%);

сектором державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем

- 17 звернень

(0,2%);

управлінням міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації

- 9 звернень

(0,1%);

сектором мобілізаційної роботи та цивільного захисту

- 5 звернень

(0,06%);

управлінням технічного забезпечення

- 7 звернень

(0,08%);

управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

- 40 звернень

(0,5%);

Департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України

- 90 звернень

(1,1%).

Примітка:cтаном на 04.01.2016 116 звернень, що надійшли у 2015 році до апарату ДПтС України, знаходилися на розгляді структурних підрозділів апарату ДПтС України.

Управління організаційно-аналітичного
та документального забезпечення

 

версія для друку
Розширений пошук »