21 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
13.05.2016
Державна пенітенціарна служба України

Звіт
про результати публічного громадського обговорення проекту нової редакції
Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості у період з 8 квітня по 10 травня 2016 року Державною пенітенціарною службою України проведено публічне громадське обговорення проекту нової редакції Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Кодекс) шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ДПтС України.
Зазначене обумовлювалося необхідністю врахування у повному обсязі Рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи (2012) щодо Європейського Кодексу етики працівників пенітенціарних установ.
Проект нової редакції Кодексу розроблявся у рамках проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні».
10 травня 2016 року оприлюднення проекту нової редакції Кодексу завершено. Зауважень і пропозицій від громадськості до зазначеного проекту документа до Державної пенітенціарної служби України не надходило.

Кодекс етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Департамент по роботі з персоналом
Управління міжнародної діяльності та взаємодії
із засобами масової інформації
Державна пенітенціарна служба України

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »