19 сiчня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
01.07.2016
Державна пенітенціарна служба України

ЗВІТ
про результати публічного громадського обговорення
Рекомендацій щодо питання переповнення в’язниць, викладених у
Спеціальній доповіді "Реагування органів кримінальної юстиції на проблему
переповненості в’язниць в Україні» в рамках реалізації Регіонального
проекту Європейської комісії та Ради Європи "Підтримка пенітенціарної
реформи (від карального до реабілітаційного підходу)"

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості у період з 24 травня 2016 року по 24 червня 2016 року Державною пенітенціарною службою України проведено публічне громадське обговорення Рекомендацій щодо питання переповнення в’язниць, викладених у Спеціальній доповіді "Реагування органів кримінальної юстиції на проблему переповненості в’язниць в Україні" шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті ДПтС України.

Проведення консультацій зумовлено виконанням завдання, передбаченого частиною 2 пункту 5.1. Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 № 276, а також подальшою імплементацією рекомендацій Ради Європи у сфері юстиції.

З метою продовження конструктивної співпраці з Радою Європи, ДПтС України підготовлено проект Стратегічної матриці Державної кримінально-виконавчої служби України щодо ступеня забезпечення "імплементаційної гарантії" виконання рекомендацій Ради Європи з переповненості тюрем в Україні, викладених у спеціальній доповіді "Реагування органів кримінальної юстиції на проблему переповненості в’язниць в Україні", національними організаційно-розпорядчими документами, виходячи з того, що це впливає на якість реалізації державної політики з питань виконання кримінальних покарань: 1) виправлення і ресоціалізацію; 2) зниження рівня нових правопорушень і забезпечення безпеки громад; 3) недопущення катувань в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.

Стратегічна матриця ДКВС України була предметом для обговорення 22-23 червня 2016 року під час Регіонального семінару на тему: "Реагування органів кримінальної юстиції на проблему переповненості в’язниць в Україні", організованого Радою Європи та Європейським Союзом в рамках регіонального проекту "Підтримка пенітенціарної реформи (від карального до реабілітаційного підходу)".

Повідомляємо, що по зазначеній тематиці пропозицій та зауважень від громадськості до ДПтС України не надходило.

Рішення щодо подальшого використання результатів проведених консультацій з громадськістю у ДПтС України не приймається у зв’язку з її ліквідацією згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343. http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249066305.

Корисні матеріали:

1. Рекомендації щодо питання переповнення в’язниць, викладені у Спеціальній доповіді «Реагування органів кримінальної юстиції на проблему переповненості в’язниць в Україні»;
2. Спеціальна доповідь "Реагування органів кримінальної юстиції на проблему переповненості в’язниць в Україні";
3. Стратегічна матриця ДКВС України щодо ступеня забезпечення "імплементаційної гарантії" виконання рекомендацій Ради Європи з переповненості тюрем в Україні;
4. Strategy Matrix of the State Criminal Enforcement Service about implementation of recommendations in regard of prison overcrowding.
5. Посилання на Регіональний семінар Ради Європи
6. Презентація Державної пенітенціарної служби України на тему: "Стратегія України, що впливає на превенцію наповнення пенітенціарних установ та скорочення осіб, які тримаються під вартою, – як ми врахували 40 рекомендацій експертів Ради Європи у цій сфері?!"

Управління міжнародної діяльності та взаємодії із ЗМІ
Владислав Клиша, Олег Корчовий
+ 38 044 207 34 36, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »