12 грудня 2018
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
19.07.2016
Державна пенітенціарна служба України

Правила Мандели – комплексний підхід до стандартів
управління в'язницями.
Персонал Державної кримінально-виконавчої служби є прихильником у
впровадженні міжнародних стандартів в управлінні в’язницями

"Ніхто цілковито не розуміє країну, поки не
потрапить до її в’язниці. Націю не слід
судити по тому, як вона ставиться до найвищих
ешелонів громадян, а до найнищих".
Нельсон Мандела

18 липня 2016 року – відзначається день, коли народився Нельсон Мандела.

Починаючи з 2010 року, ООН святкує Міжнародний День Нельсона Мандели з метою визнання неймовірно значного внеску, зробленого колишнім Президентом Північної Африки, в культуру миру та свободи.

Вперше у 2016 році, ООН також використовує цю нагоду щоб привернути увагу до більш ніж 10 мільйонів ув’язнених по всьому світу, а також до тих, хто відповідає за їх безпеку та людські умови тримання.

З думкою про Нельсона Манделу, який провів 27 років свого життя у в’язниці, Генеральна Асамблея ООН затвердила у грудні 2015 року Мінімальні правила ООН щодо поводження з ув’язненими, відомими як "Правила Мандели" http://kvs.gov.ua/zmi/PravylaMandely211220151505.pdf.

Ці Правила стали результатом 5-річних міжурядових консультацій та репрезентують істотну гармонізацію оригінальної версії 1957 року з урахуванням міжнародного права та кращих практик в’язничного менеджменту http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_212.

Державна кримінально-виконавча служба України та її партнери наслідують приклад Генеральної Асамблеї ООН та її органів щоб відсвяткувати Міжнародний День Нельсона Мандели з метою просування гуманних умов ув’язнення, підсилення усвідомлення того, що ув’язнені є послідуючою частиною суспільства, наголошення на важливості роботи персоналу пробації.

Ще багато роботи залишається зробити в країнах-членах ООН – перенаповнення в’язниць, неадекватні умови у в’язницях, скоєння повторних злочинів, насильство, наростаючі загрози такі як ризик насильного екстремізму. Ці проблеми ставлять серйозні виклики для адміністрацій тюрем.

Генеральний Секретар ООН Пан Гі Мун також скористався сьогоднішньою нагодою для нагадування міжнародній спільності, що "будучи людьми, ув’язнені заслуговують на гуманне ставлення та абсолютну повагу до гідності".

Через Офісні представництва ООН в Україні у поєднанні з регіональною інституційною спроможністю Ради Європи та її органів Державна кримінально-виконавча служба України сприяє просуванню ініціатив з питань удосконалення порядку і умов виконання кримінальних покарань на принципах верховенства права.

Також, Державна кримінально-виконавча служба України є прихильником імплементації міжнародних стандартів у галузі людського виміру, враховуючи статтю 6 нещодавно ратифікованої 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

На ряду з цим, до числа міжнародних правових документів, що містять загальновизнані норми у галузі прав і свобод людини у пенітенціарній сфері, відносяться ті з них, що встановлюють міжнародні стандарти поводження із засудженими і ув’язненими. Для відомства – це стандарти, що визначаються не лиш міжнародними актами Організації Об'єднаних Націй, але і Ради Європи.

Загальна декларація прав людини ООН (1948 року), Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року), Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 року), Мінімальні стандартні правила ООН поводження з в'язнями (1955 року) та Правил Мандели 2015 року, Європейські пенітенціарні правила (остання редакція 2006 року), Конвенції ООН і Ради Європи, що стосуються протидії катуванням (ратифіковані Україною відповідно у 1987 та 1997 роках), Звід принципів ООН захисту всіх осіб, підданих затриманню або позбавленню волі у будь-якій формі (1988 року), Кодекс ООН поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 року), відповідні резолюції Ради Європи та інші міжнародні документи завжди залишаються у полі зору Державної кримінально-виконавчої служби України.

Одним із перших і не останніх кроків прихильності до сприяння реалізації потреб засуджених з боку Державної кримінально-виконавчої служби України і партнерів Ради Європи, наприклад, є розроблений у рамках проекту Ради Європи і ЄС "Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні" Правовий порадник для засуджених позбавлених волі (натисни щоб завантажити).

Отже, Північна Африка, яка є рідною землею Нельсона Мандели та приймаючою стороною заключної зустрічі експертної групи з перегляду Стандартних Мінімальних Правил в м. Кейп Тауні, забезпечує просування практичного застосування Правил Мандели. Постійна Місія Північної Африки в ООН планує започаткувати "Дружню Групу Правил Мандели".

Країни-однодумці, якою може бути і Україна, повинні допомогти зберегти слід від прийняття Правил Мандели.

Це необхідно робити, враховуючи, що в основі Кримінально-виконавчого кодексу України, як приклад, покладені ідеї Мінімальних правил ООН щодо поводження з ув’язненими – а, сьогодні це Правила Мандели, як "причина" необхідності "модернізації" кримінально-виконавчої політики в Україні.

Зазначені вище процеси мають право на життя через забезпечення постійних консультацій з приводу перспектив в’язничних реформ і враховуючи майбутні сесії Комісії ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside, де імідж України повинен загартовуватися як правової держави.

Лінки за темою:

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2016/July/unodc-calls-for-humane-prison-conditions-on-nelson-mandela-international-day.html
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/839462 (Звіт ДКВС про результати публічного громадського обговорення Рекомендацій щодо питання переповнення в’язниць в Україні, та пов’язаних з цим прямих і суміжних факторів)

Управління міжнародної діяльності та взаємодії
із засобами масової інформації ДПтС України
Влад Клиша, + 38 044 2073436, org@kvs.gov.ua
Олег Корчовий – переклад з першоджерел

версія для друку
Розширений пошук »