23 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
05.08.2016
Державна пенітенціарна служба України

На користь громадянам вивчаємо міжнародний досвід з прав людини, впроваджуємо міжнародні стандарти у пенітенціарній сфері – результати службових відряджень за кордон, здійснених персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України

З метою оцінки ступеня ефективності реалізації частини другої статті 5 Закону України "Про державну кримінально-виконавчу службу України" (міжнародна співпраця Державної пенітенціарної служби України) проаналізовано результати службових відряджень за кордон, здійснених персоналом органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС України.

Протягом 2005-2016 років у 245 службових відрядженнях за кордон забезпечено участь 699 посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України, у т.ч. у першому півріччі 2016 року – 14 відряджень (43 особи), у 2015 році – 18 відряджень (42 особи), у 2014 році – 14 відряджень (32 особи), у 2013 році – 28 відряджень (76 осіб), у 2012 році – 24 відрядження (80 осіб), 2011 році – 24 відрядження (74 особи), у 2010 році – 16 відряджень (52 особи), у 2009 році – 26 відряджень (75 осіб), у 2008 році – 30 відряджень (71 особа), у 2007 році – 18 відряджень (46 осіб), у 2006 році – 15 відряджень (55 осіб) та 2005 році – 18 відряджень (53 особи).

За звітний період найбільша питома вага службових відряджень за кордон від їх загальної кількості припадала на Польщу – 28% відряджень, Росію – 9,4%, Швецію і Францію – 5,3% до кожної, Швейцарію – 4,1%, Білорусію – 3,7%, США і Нідерланди – по 3,3% до кожної, Німеччину – по 2,9%, Киргизстану і Латвії – по 2,4% до кожної, Англії, Австрії, Данії, Канади і Словаччини – по 2% до кожної.

Протягом 2015-2016 років здійснено закордонні відрядження делегацій ДПтС до Польщі для вивчення досвіду ресоціалізації засуджених, участі в наукових конференціях, укладання угод між навчальними закладами, участі у виставках виробів виробництва, отримання проектної документації з будівництва нових установ; Франції (Страсбург, РЄ) – ознайомлення з досвідом виконання покарань у виді довічного ув’язнення, протидії катуванням, психічного здоров’я засуджених в пенітенціарних службах держав-членів Ради Європи; Англії – щодо в'язничних інспекцій, Болгарії – участі у змаганнях між воєнізованими формуваннями, Вірменії – досвіду боротьби з організованою злочинністю, Німеччини – довічного ув’язнення, Грузії – протидії перенаповненню в’язниць, Норвегії – досвіду організації пробації, Словаччини – участь у конференціях, Хорватії і Киргизстану – обмін досвідом щодо пенітенціарної медицини, Чехії – вивчення досвіду роботи з неповнолітніми засудженими та укладання угоди про співпрацю між навчальними закладами.

Необхідно знати!

Державна кримінально-виконавча служба України бере участь у виконанні завдань, визначених стратегічними євроінтеграційними документами. Це є джерелом інформації для пріоритетів під час планування службових відряджень за кордон.

Такими документами є: Угода про асоціацію (ратифікована Українським парламентом у вересні 2014 року) та Порядок денний асоціації Україна – ЄС (схвалений Урядом України у листопаді 2009 року).

Для забезпечення наступності виконання раніше запланованих заходів з питань європейської інтеграції 9 жовтня 2014 року затверджено План-матрицю Державної пенітенціарної служби України http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/746380 щодо виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847) та Порядку денного асоціації Україна - ЄС (ПДА). 13 жовтня 2014 року зазначений документ розміщено на офіційному веб-сайті ДПтС України.

Зазначений План передбачає 21 захід і враховує завдання, що передбачені ПДА відповідно до оновленого Розподілу компетенції органів державної влади та спільних органів Україна – ЄС з виконання ПДА (доручення Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №9420/0/2-13).

Компетенція ДПтС України з імплементації ПДА обмежується підпунктом "d" пункту "ііі" підрозділу 2.1 розділу 2 "Боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження" і підпункту "а" "Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів з прав людини", зокрема щодо:

пункту 2.1.14 "впровадження рекомендацій Ради Європи щодо умов утримання ув’язнених та надання їм медичної допомоги";

пункту 2.1.25 "подальше зміцнення зусиль з вдосконалення законодавчої бази та поліпшення умов тримання під вартою, зокрема, що стосується досудового та адміністративного утримання, з метою ефективного вирішення проблем свавільного тримання під вартою";

пункту 2.1.26 "поліпшення умов тримання під вартою усіх ув'язнених, як у місцях досудового утримання, так і утримання після засудження, з метою усунення випадків неналежного поводження з ув’язненими та імплементація рекомендацій Комітету ООН проти тортур і Європейського Комітету з питань запобігання тортурам".

Компетенція ДПтС України з реалізації Угоди про асоціацію поширюється на виконання зазначеного відповідного плану заходів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847:

пункт 7 "організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов - офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції" (статті 4, 14 УА, 2015-2017 роки, Нацдержслужба);

пункт 11 "продовження дво- та багатостороннього діалогу між Україною та ЄС, державами - членами ЄС для обговорення реформ у сфері забезпечення принципів демократії, верховенства права та дотримання прав людини, у тому числі щодо реформування судової системи та правоохоронних органів" (стаття 6 УА, 2014-2017 роки, МЗС, Мін’юст);

пункт 12 "забезпечення ефективної взаємодії з Консультативною місією ЄС з питань реформування цивільного сектору безпеки (EUAM) з метою сприяння проведенню комплексної реформи системи правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів" (статті 6, 7, 10 УА, протягом строку роботи Консультативної місії, Мін’юст, МВС, ДПтС, Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС, СБУ).

Управління міжнародної діяльності та
взаємодії із засобами масової інформації апарату ДПтС України
Влад Клиша, 207 34 36, org@kvs.gov.ua

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »