24 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
08.02.2017
Державна пенітенціарна служба України

Повідомлення про формування Громадської ради при Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Стаття 38 Конституції України гарантує громадянам України право на участь в управлінні державними справами. З цією метою Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Постановою Уряду № 996 передбачено демократичний порядок створення громадських рад при органах виконавчої влади (або формування нових рад, в разі, якщо раніше громадські ради вже були започатковані).

Громадська рада при органі влади є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

01 лютого 2017 року відбулось засідання Громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби у Харківській області, за участі заступника начальника управління Ю.А. Мосійчука на якому було розглянуто діяльність Громадської ради у 2016 році та питання припинення діяльності Громадської ради у зв’язку з ліквідацією управління ДПтС України в Харківській області.

При Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції було створено Ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. До її складу ввійшли:

1. Мар’яновський Григорій Абрамович - адвокат, юрист-координатор програм «Міжнародного товариства прав людини – Української секції»;

2. Сорока Анатолій Володимирович - доцент кафедри прикладної психології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна ;

3. Одерій Тимур Миколайович - Голова громадської організації «Союз захисту прав співробітників пенітенціарної системи «Щит»;

4. Мальцев Дмитро Сергійович - Голова Сумського осередку Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьби з корупцією та тіньовою економікою»;

5. Лисянський Павло Леонідович - Директор Східної правозахисної групи;

6. Мосійчук Юрій Адамович - заступник начальника управління, голова ліквідаційної комісії управління ДПтС України в Харківській області;

7. Дорошенко Андрій Олександрович - старший інспектор з особливих доручень відділу контролю за виконання судових рішень управління.

Ініціативна група визначилась із тим, що установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції відбудуться у 2-й декаді квітня 2017 р. (точна дата, час та місце будуть встановлені незабаром). Секретарем ініціативної групи обрано Дорошенко А.О.

З 10 лютого по 13 березня 2017 р. проводиться прийом заяв від інститутів громадянського суспільства, що бажають долучитися до діяльності Громадської ради.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасноє кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи надавати у паперовому (вул. Нетеченська, 14, кімн. 42, м. Харків, 61125) та електронному (kharkiv@kvs.gov.ua) вигляді.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі ради та внесені інститутами громадянського суспільства Харківської, Полтавської Луганської та Сумської областей.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Північно-Східне міжрегіональне управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

(kharkiv@kvs.gov.ua)

версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »