24 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
31.07.2017
Untitled Document

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Основні завдання Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України:

 1. Реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, протидії злочинності, організація виконання цільових програм розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України).

 2. Проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території або в приміщеннях ДКВС України.

 3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальних провадженнях, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та застосування до неї заходів процесуального примусу, виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяних кримінальними правопорушеннями збитків.

 4. Спрямування та координація діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, утворених для забезпечення виконання завдань ДКВС України (далі - органи і установи).

 5. Організація і контроль за оперативно-розшуковою діяльністю органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, налагодження взаємодії з органами, до складу яких входять підрозділи, що провадять таку діяльність.

 6. Організація забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів.

 7. Організація контролю за дотриманням прав людини і громадянина, вимог законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, реалізація законних прав та інтересів засуджених осіб та осіб, узятих під варту.

 8. Забезпечення здійснення заходів стосовно виявлення та запобігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узятими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків.

 9. Контроль за організацією охорони установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, дотримання правопорядку та забезпечення безпеки в них.

 10. Організація та контроль за виконанням судових рішень стосовно засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах ДКВС України.

 11. Визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої.

 12. Видача осіб (екстрадиція), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передача іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечення транзитного перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 13. Забезпечення виконання актів амністії та помилування.

 14. Сприяння здійсненню спостережними комісіями та громадськими об’єднаннями громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань.

 15. Визначення основних напрямів діяльності органів і установ.

Структурний підрозділ Посада Прізвище, ім’я, по батькові Телефон та електронна адреса
Департамент Державної кримінально-виконавчої служби України Директор департаменту Пащенко Оксана Володимирівна 481-05-60 o.pashchenko@minjust.gov.ua
Заступник директора департаменту Нечипельський Андрій Володимирович 461-86-04 a.nechipelskyi@minjust.gov.ua
Управління організації охорони та режиму Начальник управління вакансія uor@minjust.gov.ua
Відділ організації охорони, озброєння та воєнізованих формувань Начальник відділу Амброз Сергій Дмитрович 207-03-56 ohorona@minjust.gov.ua
Відділ забезпечення нагляду і безпеки установ виконання покарань Начальник відділу Боярчук Святослав Ігорович 207-03-72 nadzor@minjust.gov.ua
Відділ організації діяльності слідчих ізоляторів Начальник відділу Бондаренко Олексій Анатолійович 461-86-17 sizo@minjust.gov.ua
Управління організації оперативної роботи Начальник управління вакансія  
Відділ організації оперативно-розшукової роботи Начальник відділу Науменко  Роман Якович 207-34-17 voord@minjust.gov.ua
Відділ оперативної роботи та боротьби зі злочинністю Начальник відділу Чабанюк Сергій Іванович 207-36-37 or_bz@minjust.gov.ua
Управління контролю за виконанням судових рішень Начальник управління вакансія  
Відділ розподілу та переведення осіб Начальник відділу Карпук   Юлія Валеріївна 481-05-16 perevedennia@minjust.gov.ua
Відділ екстрадиції, роботи з іноземцями та виконання указів Президента України з питань помилування Начальник відділу вакансія extradition@minjust.gov.ua  
Слідче управління Начальник управління вакансія su@minjust@gov.ua
Відділ організації досудового розслідування Начальник відділу вакансія dosudove@minjust.gov.ua
Слідчий відділ Начальник відділу вакансія sv@minjust.gov.ua
Діловод Департаменту Державної кримінально-виконавчої служби України o.tokarev@minjust.gov.ua
версія для друку
Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »