25 березня 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
23.05.2018
Untitled Document

Стан наповнення слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що виконують функцію слідчого ізолятора

У системі органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України функціонують 29 слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що виконують функцію СІЗО.

З урахуванням норми камерної площі на 1 особу - 2,5 м2 відповідно до статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення», наповнення слідчих ізоляторів становить 23229 місць.

За останні 2 роки чисельність ув’язнених у СІЗО почала стрімко зростати.

Станом на 01.01.2016 чисельність осіб, узятих під варту, та засуджених у СІЗО становила 16 615 (наповнення становило 71,5 %), а протягом останніх двох років збільшилась на 2663 особи та станом на 01.01.2018 становила 19 278 осіб (наповнення становило 83 %), що утворює труднощі для їх розміщення. З метою дотримання вимог чинного законодавства, Адміністрацією ДКВС України вжито ряд заходів, спрямованих на зменшення кількості осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах та їх раціонального розміщення шляхом додаткового перезакріплення за іншими слідчими ізоляторами та створення дільниць слідчих ізоляторів при виправних колоніях. Наразі при виправних колоніях функціонує 31 дільниця слідчого ізолятора із загальним наповненням 730 місць.

Однак, незважаючи на вжиті заходи, вони носять тимчасовий характер та не вирішують ситуацію.

Так, з початку поточного року спостерігається стрімке зростання чисельності осіб, узятих під варту, і засуджених у СІЗО. Лише за 4 місяці поточного року чисельність осіб у СІЗО зросла ще на 444 осіб, та станом на 15.05.2018 становить 19722, що в свою чергу збільшило загальне фактичне наповнення СІЗО (85 %).

Також, станом на 01.01.2018 у порівнянні з 01.01.2016, збільшилась чисельність осіб, заарештованих до вироку суду за строками тримання у СІЗО:
- до 6 місяців на 1 051 особу (18%);
- від 6 до 1 року на 890 осіб (49%);
- від 1 року до 2 років на 539 осіб (62%);
- понад 2 роки на 90 осіб (21%).

В ході аналізу встановлено, що станом на 01.05.2018 у порівнянні з 01.01.2016 збільшилась чисельність: - засуджених на 325 осіб (7%);
- засуджених, які чекають набрання вироком законної сили на 309 осіб (11%),
- осіб, які рахуються за органами досудового розслідування на 187 осіб (11%);
- осіб, які рахуються за судовими органами на 2 585 осіб (37%).

Враховуючи загальне збільшення кількості осіб, які тримаються у СІЗО майже на 20 %, проведеним аналізом встановлено, що зростання чисельності відбувається за рахунок різкого збільшення кількості осіб, кримінальні справи яких перебувають у провадженні судів.

В ході аналізу причин, що сприяють збільшенню кількості осіб, узятих під варту, та засуджених у СІЗО встановлено, що зростання наповнення СІЗО у значній мірі відбувається з причин тривалого розгляду судами кримінальних проваджень в окремих випадках, відсутність тісної взаємодії СІЗО із судами щодо своєчасного направлення на адресу СІЗО копій вироків судів та розпоряджень про набрання вироком законної сили.

Протягом 2016-2018 років кількість осіб, кримінальні справи яких перебувають у провадженні судів збільшилась на 37%, а в окремих СІЗО відсоток вказаної категорії осіб, набагато більший.
Так, кількість таких осіб збільшилась
у Луцькому СІЗО на 111 осіб (більше, ніж втричі),
Дніпровській УВП (№ 4) на 286 осіб (43 %),
Запорізькому СІЗО - на 124 особи (50 %),
Київському СІЗО - на 387 осіб (32 %),
Одеській УВП (№ 21) - на 220 осіб (39 %),
Івано-Франківській УВП (№ 12) – на 111 осіб (114 %)
Вінницькій УВП (№ 1) - на 246 осіб (133 %),
Миколаївському СІЗО - на 117 осіб (42 %),
Херсонському СІЗО - на 118 осіб (94 %).

На даний час переповнені Хмельницький, Херсонський, Чернігівський, Черкаський, Київський, Луцький слідчі ізолятори, Одеська УВП (№ 21), Івано-Франківська УВП (№ 12).

Переповнення СІЗО не дозволяє забезпечити ув’язнених не тільки нормами камерної площі (2,5 м2 на одну особу), передбаченої вимогами статті 11 Закону України «Про попереднє ув’язнення», раціонально розмістити їх відповідно до вимог статті 8 зазначеного Закону, а взагалі забезпечити окремих осіб, які тримаються під вартою спальними місцями та вільним простором, що є прямим порушенням прав людини та прирівнюється до катування.

Особлива увага зазначеному питанню приділяється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, зокрема, під час останнього моніторингового візиту до Київського СІЗО, Людмила Денісова зауважила, що слідчий ізолятор перенаповнений, не всі ув’язнені забезпечені окремим ліжком. В деяких камерах в’язні сплять по черзі. Випадки порушення прокуратурою кримінальних справ за фактом катування мали місце у Чернігівському СІЗО.

Упродовж останніх років делегацією Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – ЄКПТ) під час моніторингових візитів до України звертається увага на застарілу неадекватну норму жилої площі на одного ув’язненого (2,5 м2). Як вихід з виправлення критичної ситуації, що склалася ЄКПТ рекомендує на законодавчому рівні закріпити норму жилої площі на одного ув’язненого не менше як 4 м2. Разом з тим, при збільшенні норми площі у слідчих ізоляторах до 4 м2 суттєво зменшиться планове наповнення слідчих ізоляторів, практично жоден ізолятор не буде відповідати нормі. Поряд з цим, стан розміщення в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, є одним із головних критеріїв оцінювання Європейським судом з прав людини умов їх перебування в цих установах. Рішення все частіше приймаються Європейським судом з прав людини не на користь України, оскільки тривалість тримання під вартою має безпосередній вплив на умови тримання та розмір соціально-економічних витрат, є показником рівня дотримання прав людини.

Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України налагоджено тісну взаємодію з судовими органами щодо обміну інформацією про осіб, які тривалий час тримаються під вартою у слідчих ізоляторах.

Управління ДКВС України

версія для друку
Розширений пошук »