25 листопада 2017
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Городецького 13
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 697-р "Питання Міністерства юстиції" Державна пенітенціарна служби України як центральний орган виконавчої влади з 30 вересня цього року припиняє виконання покладених на її функцій і повноважень з передачею їх до Міністерства юстиції України (постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції").
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (питання-відповіді) 30.09.2016
INTERNATIONAL ACTIVITY
OF THE STATE CRIMINAL-EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE

(SCES of Ukraine)
(questions & answers)
ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (нова редакція) 15.07.2015
Одним із важливих напрямів діяльності Державної пенітенціарної служби України, органів і установ, що належать до сфери її управління, є співробітництво з міжнародними організаціями і фондами, пенітенціарними відомствами та неурядовими інституціями зарубіжних країн.
Витяг із схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року №276 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки 21.05.2015
(у межах компетенції Державної пенітенціарної служби України)

Заступник міністра
Чернишов
Денис Вікторович
Розширений пошук »