ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050 , м. Київ, вул. Мельникова, 81
повернутись 
09.02.2012
profspilka

Інформаційна довідка
про профспілкову діяльність в ДПтС України

До нещодавна в центральному апараті та в більшості територіальних органах управління Державної пенітенціарної служби України була відсутня будь-яка профспілкова організація.
У відповідності до вимог ст. 36 Конституції України,  Закону України «Про професійні спілки та гарантії діяльності», ст.15 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу України» 27 січня 2011 року в центральному апараті ДПтС України була утворена ініціативна профспілкова група, яка ініціювала створення ефективної і дієвої профспілки персоналу пенітенціарної служби національного масштабу, яка об’єднала би у своїх рядах всі категорії небайдужих пенітенціаріїв, в тому числі курсантів та пенсіонерів кримінально-виконавчої служби України. До кінця лютого профспілкові групи було створено у всіх областях України, та до кінця квітня у більшості  органів і установ Служби. Ініціативна група центрального апарату при підтримці територіальних профспілкових груп прийняла рішення про проведення Установчого з’їзду у м. Харкові.
Згідно прийнятого рішення  27 травня 2011 року в м. Харкові пройшов Установчий з’їзд всеукраїнської громадської організації – Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби, на який прибуло 69 делегатів, із числа 77 обраних. На з’їзд були запрошені і прибули Голова ДПтС України Лісіцков О.В., начальники територіальних управлінь ДПтС України, представники Федерації профспілок України, правозахисники, члени ветеранських та громадських організацій. На форумі вибрані легітимні робочі і керівні органи Профспілки, затверджено Статут, символіку організації. Вітальними адресами форум привітали профспілка Європейського Ал’янсу правоохоронців «DEMNITATE» (Моldova), Федерації профспілок України, профспілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України. Делегатами Установчого з’їзду шляхом відкритого демократичного голосування обраний Голова профспілки - Андрієнко О.А. З’їзд проголосили від імені трудового колективу основні завдання та цілі Профспілки:
    - представництво та захист індивідуальних і колективних прав та інтересів Профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення і реалізації права кожного члена Профспілки, які передбачені чинним законодавством України щодо покращення умов професійної (трудової, службової, учбової) діяльності, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших соціальних гарантій;
- здійснення соціального діалогу з керівництвом Служби на принципах репрезентативності (достойного представництва інтересів членів профспілки), зокрема, вирішення службових питань (звільнення, переміщення по службі, вихід на пенсію);
-  вирішення житлово-побутових проблем; культурно-масова робота (екскурсії вихідного дня, літній відпочинок дорослих та дітей у відпускний період, спортивні заходи, конкурси дитячого малюнка та ін.);
-  оздоровлення членів профспілки та членів сімей в спеціалізованих курортно-профілактичних медзакладах Служби та на договірній основі в інших відомствах;
 - створення кредитної та лікарняної каси, через які надавати матеріальну допомогу , в першу чергу членам Проспілки, які загинули при виконанні службових обов’язків, на поховання рідних, особам які отримали каліцтво, народження дітей;
- отримання членами профспілки безкоштовної юридичної допомоги з питань трудових, житлово-побутових та інших цивільно-правових відносин, у тому числі під час розгляду адміністративного та кримінально-правового характеру в судових інстанціях;
 - участь членів Профспілки відповідного фахового рівня у розробці законопроектів,  державних  соціально-економічних програм, урядових та відомчих рішень, що зачіпають інтереси членів Профспілки та всього персоналу Служби.        
Нова національна  профспілка ініціювала розгляд проблемних питань соціально-правового захисту всіх категорій персоналу ДПтС України на засіданнях житлово-побутової комісії, колегії та Громадської ради  Служби, членом яких обрано Голову Профспілки. В даний час спільно з представниками профспілки працівників державних установ України, в трудових колективах Служби йде процес обговорення діючих  Галузевої угоди та колективних договорів та укладання нових. На розширене пленарне засідання (30.11.2011) Центрального комітету Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби, було запрошене керівництво  ДПтС України. Делегатами форуму було порушено та обговорено питання соціального-захисту персоналу Служби. Також членами ЦК Профспілки, за дорученням регіональних профспілкових організацій, внесенно на розгляд громадськості ряд сутєвих змін щодо покращення соціально-правової захищенності персоналу Державної  кримінально-виконавчої служби України, яке було відображене в рішенні форуму.
На сьогодяшній день, згідно з дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, керівництво ДПтС України проводить на постійній основі соціальний діалог з представниками профспілкових організацій, на яких обговорюються проблемні питання та шляхи їх вирішення. Ці зустрічі і їх рішення широко висвітлюються в відомчій газеті «Закон і обов’язок», сайті ДПтС України та інших засобах масової інформації.

1.Фото Установчого з’їзду Профспілки у м. Харкові 27 травня 2011 року

2. Голова профспілки Андрієнко О.А. на Пленумі ЦК профспілки з Головою ДПтС України генерал-лейтенантом внутрішньої служби Лісіцковим О.В. (листопад 2011 року).

версія для друку
повернутись