Управління Державної пенітенціарної служби України
у Полтавській області
36022 м. Полтава, пров. Пролетарський, 3-В
Також дивіться новини www.facebook.com/kvs.gov.ua
15.04.2014
moshkivska_kolonia

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

В 1922 році на базі помістя пана Гриневича в селі Гриневщина (нині село Кустолово-Суходілка) була утворена виправно-трудова колонія сільськогосподарського типу. Крім сільськогосподарського виробництва засуджені працевикористовувались на двох цегельних заводах та спиртзаводі. В колонії з напіввільним режимом утримувались чоловіки та жінки. Житлове містечко засуджених було обнесено огорожею. Засуджені мали право вільно пересуватись по території села, знаходились під наглядом, який здійснювали наглядачі, охорона була відсутня.
В період з 15.10.1932 р. по 01.01.1935 р. колонія носила назву виправно-трудова сільськогосподарська колонія № 35 УНКВС по Харківській області.
З 01.01.1935 р. по 06.01.1942 р. колонія носила назву Кустолівська сільськогосподарська виправно-трудова колонія № 21 УНКВС по Полтавській області.
На початку Великої Вітчизняної війни більша частина засуджених була мобілізована і відправлена на фронт, а інші евакуйовані в місто Тамбов на період з 06.01.1942 р. по 28.10.1943 р. У цей час на території евакуйованої колонії був розміщений табір для військовополонених.
З 28.10.1943 р. відновлена Кустолово-Суходільська виправна колонія № 17 УНКВС по Полтавській області.
Праця засуджених використовувалась у сільськогосподарському виробництві та на цегельному заводі.
01.06.1953 р. у зв'язку з амністією колонія була ліквідована.
З 01.06.1953 р. по 26.11.1956 р. на базі господарства був утворений свинорадгосп "Кустолівський", підпорядкований Міністерству сільського господарства.
Наказом № 00150 МВС УРСР від 26.11.1956 р. при Божківській колонії № 16 Полтавського району Полтавської області створено дільницю "Кустолово" для засуджених з загальним режимом утримання.
26.12.1956 р. створена Кустолівська виправно-трудова колонія № 9 з сільськогосподарським виробництвом. Утримувались чоловіки та жінки загального виду режиму. Утримувались окремо, працювали разом.
31.03.1960 р. колонія ліквідована і на базі її господарства створено свинорадгосп "Кустолівський".
01.01.1962 р. утворено сільськогосподарську виправно-трудову колонію № 9 загального режиму. Утримувались чоловіки та жінки. Утримання та працевикористання роздільне. Охорона здійснювалась військовим підрозділом з застосуванням ІТЗО.
У 1971 р. на базі колонії загального режиму № 9 утворено експериментальну колонію-поселення для осіб, які скоїли злочин з необережності, що набула свого статуту в 1975 р. і проіснувала до 24.11.1999 р.
Найбільшого розвитку колонія набула в 80-х роках.
З 24.11.1999 р. наказом ДДУПВП Машівська виправна колонія Полтавської області (№ 9) перепрофільована в колонію-поселення для засуджених, які твердо стали на шлях виправлення.
Із вступом в силу 01 вересня 2001 року нового Кримінального кодексу України статус установи визначився як колонія-поселення для осіб, які скоїли умисні злочини. При колонії також був відкритий виправний центр. А в зв'язку з тим, що з 01 січня 2004 року вступив в дію новий Кримінально-виконавчий кодекс України, то колонія має назву мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.
Підприємство Машівської виправної колонії (№9) має сільськогосподарський профіль виробництва. Загальна площа земельних угідь складає 2122,62 га, у тому числі сільськогосподарських угідь  2012,55 га, з них ріллі 1990.94 га. Основні напрямки в рослинництві: зерновиробництво, кормо-виробництво,  вирощування технічних культур та овочів.  Тваринництво займається виробництвом молока, вирощуванням молодняку ВРХ, свиней, птиці та бджільництвом. Переробна галузь включає в себе цех по переробці круп,  борошна, олійницю, пекарню та виготовлення макаронних виробів.
Обсяг виробництва валової продукції за 2011 рік склав   13942,0 тис. грн.
Станом на 01.03.2012 року у господарстві утримується ВРХ: 1146 голів, в тому числі корів – 365 голів. Свиней – 1511 голів, птиці – 1698 голів, коней – 80, овець – 134.
Підприємство забезпечено сільськогосподарською технікою, у тому числі: тракторами – 25 один., зернозбиральними комбайнами – 3 один., сільськогосподарськими машинами – 51 один. (сівалки тракторні, жатки, плуги, культиватори тощо).
За 2011рік  підприємством реалізовано продукції на загальну суму  10 795,87 тис. грн.
Валовий прибуток склав 4 568 тис. грн.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
Підприємства Машівської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№9)

2012 рік

Проект  «ПОГОДЖЕНО»

Заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України
Тронь П.Д.

«______»____________ 2012 року

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
ПІДПРИЄМСТВА МАШІВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (№9)

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
1.1.Повна назва: Державне підприємство «Сільськогосподарське Підприємство Машівської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Полтавській області (№9)»
Скорочена назва: Підприємство Машівської виправної колонії (№9)
1.2. Рік заснування Підприємства - 1922
1.3. Адреса с. Кустолово-Суходілка Машівський район Полтавська область, 39433
1.4. тел/факс (05364 98646), тел. (0536498517), тел.(0536498582), mvk9_yddy@ukr.net
1.5. Основними видами діяльності підприємства є вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур
1.6. Вирощування великої рогатої худоби молочних порід,розведення коней, свиней, овець, свійської птиці, вирощування овочів, виробництво м'яса,виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво олії
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство є юридичною особою
2.2. Підприємство підпорядковане Державній пенітенціарній службі України, яка здійснює управління ним безпосередньо або через управляння ДПтС України в Полтавській області

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
3.1. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

3.2. ПІДРОЗДІЛИ ПІДПРИЄМСТВА

Головний економіст
економіст з планування
економіст з праці
інженер з організації та нормування праці
технік з нормування праці
Головний бухгалтер
Заступник головного бухгалтера
Економіст з фінансової роботи
Бухгалтер – 2 посади
Касир Юрисконсульт

Начальник відділу – головний енергетик
Інженер з експлуатації машино тракторного парку
Інженер – 2 посади
Технік - електромеханік
Головний агроном
Агроном з насінництва
Головний зоотехнік
Зоотехнік
Зоотехнік з племінної справи
Головний ветеринарний лікар
Ветеринарний лікар

Завідувач майстерні

Начальник

Інженер-технолог
Технік-технолог

Майстер

3.3. Керівний склад Підприємства Машівської виправної колонії (№9):


П.І.Б

Посада

телефон

Освіта

Кількість років у даній посаді

Кількість років на підприємстві

Криворученко Євгеній Юрійович

В.о.заступника начальника установи – директора підприємства

9 85 10

Вища,
бойове застосування та управління засобів зв’язку

Свинаренко Любов Іванівна

Головний бухгалтер

9 85 82

Вища, економіст по бух.обліку

9

9

Дюльгер Микола Федорович

В.о. головного інженера

9 86 46

Неповна вища, технік-механік

1

5

Рубан Сергій Вікторович

Начальник енергомеханічного відділу – головний енергетик

9 85 10

Вища, інженер-електрик

2

2

Година Сергій Павлович

Головний агроном

9 85 10

Вища, вчений агроном

5

5

Білюрко Олександр Вікторович

Головний зоотехнік

9 85 10

Неповна вища, зоотехнік

4

4

Корнійчук Володимир Іванович

Головний ветеринарний лікар

9 85 10

Вища, лікар ветеринарної медицини

3

3

Шийка Вячеслав Олександрович

Головний економіст

9 85 17

Вища, економіст

2

6

3.4. Управляння Підприємством здійснює директор
3.5. Директор призначається на посаду та звільняється з посади Державною пенітенціарною службою України і є її підзвітним.
3.6. Згідно наказу від 18.06.2012 року № 429 щодо зміни штату підприємства.

4. ВИРОБНИЧА ПЛОЩА

    1. Розміри виробничої площі, її склад:

- основна виробнича площа — 90791 м2
- допоміжна — 6848,5 м2
- службова — 2054 м2
4.2. Загальна площа складає — 2122,62 га.
4.2.1. Забудована територія — 66,3800 га.
4.2.2. Незабудована територія — 2056,0600 га..
4.3. згідно державних земельних актів підприємство має право постійно користуватися земельною ділянкою загальною площею — 2122,62 га.

5. БУДІВЛІ, СПОРУДИ
5.1. Характеристика будівель, що використовуються та споруд для потреб виробництва.

Найменування

Призначення

Площа

Коротка характеристика (етажність, висота та ширина прольотів, комунікації та ін.)

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Коли збудовано та ступінь зносу

Експлуата
ційні витрати

Перспе
ктива експлуата
ції

Промисловий цех

виготовлення круп,борошна

2310

209226,9

1969 81

Корівник

утримання корів

803

72283,2

1963 75

Корівник

утримання корів

1680

524541,6

1980 36

Корівник

утримання корів

485

67046,1

1962 74

Телятник

утримання телят

1640

433758,6

1980 37

Телятник

утримання телят

984

46419,45

1967 48

Корівник

утримання корів

1164

227604,3

1977 62

Корівник

утримання корів

1164

227604,3

1977 62

Телятник

утримання телят

550

62945,85

1988 58

Корівник

утримання корів

1190

269374,05

1978 66

Курятник

утримання птиці

1400

98658,45

1987 39

Курятник

утримання птиці

1200

311774,1

1986 58

Пункт штучного запліднення

парування корів

225

35661,45

1963 85

Навозохранилище

747

28614,3

1980 54

Літній табір для корів

утримання корів

15925,8

1966 87

Літній табір для корів

утримання корів

30241,2

1966 87

Літній табір для корів

утримання корів

30577,8

1966 87

Навіс для вісової

зважування ВРХ

20

300

1982 29

Теплиця

вирощування розсади

360

34384,35

1966 85

Теплиця

вирощування розсади

627

7840

2002 39

Приміщення для нутрій

утримання нутрій

96

5279,68

1970 84

Ветлікарня

220

45331,78

1965 88

Забійний пункт

забій тварин

99

9738,36

1948 74

Сінохранилище

зберігання сіна

486

34819,95

1961 78

Силосохранилище

зберігання силосу

1020

39916,8

1980 75

Силосохранилище

зберігання силосу

1020

39918,45

1980 87

Корк

перемелення зерна

494

38470,97

1987 91

Сінажосховище

зберігання сінажу

1200

6942,58

1973 86

Гараж

зберігання машин

189

17870,5

1977 75

Столярна майстерня

виготовлення стол.виробів

255

12264,45

1987 54

Сарай для с/г машин

зберігання с/г техніки

1722

20632,95

1964 75

Сарай для с/г машин

зберігання с/г техніки

1722

17702,2

1965 84

Площадка для с/г машин

зберігання с/г техніки

16684

248983,97

1978 28

Ангар для закр.стоянки с/г машин

зберігання с/г техніки

1922

206309,4

1983 38

Ангар для закр.стоянки с/г машин

зберігання с/г техніки

1922

206307,75

1983 38

Сарай критий тік

зберігання зерна

1170

15125,55

1958 92

Зерносклад

зберігання зерна

600

10802,55

1962 78

Склад ДОК

зберігання зерна

300

14985,3

1980 67

Склад ДОК

зберігання зерна

360

10096,35

1988 62

Зерносклад

зберігання зерна

1200

202619,3

1988 46

Зерносклад

зберігання зерна

1200

173910

1983 61

Зерносклад

зберігання зерна

370

74274,75

1973 65

Кукурудзосховище

зберігання зерна

600

18795,15

1964 77

Кукурудзосховище

зберігання зерна

1600

14600,9

1959 81

Склад залізний

зберігання зерна

1008

38470,97

1988 75

Склад з/частин

зберігання з/частин

216

7472,85

1964 77

Свинарник

утримання свиней

1260

45621,1

1962 98

Свинарник

утримання свиней

2000

186536,88

1977 86

Свинарник

утримання свиней

2000

186537,85

1989 86

Свинарник

утримання свиней

2116

5292,85

1996 46

Свинарник

утримання свиней

660

42362,47

1964 78

Свинарник

утримання свиней

768

50196,3

1977 20

Свинарник

утримання свиней

650

70446,75

1967 70

Свинарник

утримання свиней

768

45615,9

1966 55

Свинарник

утримання свиней

768

42112,95

1986 21

Свинарник

утримання свиней

660

41817,6

1962 57

Літній табір для свиней

утримання свиней

4847,75

1959 84

Лтній табір для свиней

утримання свиней

9196,65

1964 93

Літній табір для свиней

утримання свиней

9791,1

1959 81

Кормокухня

приготування кормів для свиней

684

3700

1979 25

Кормокухня

приготування кормів для свиней

126

2500

1983 25

Навіс для вісової СТФ

зважування свиней

6

300

2003 43

Приміщення для зберігання с/г продукції

зберігання с/г продукції

1800

450220

1992 19

Погріб вхідний

зберігання овочів

360

1387,5

1968 76

Приміщення для консервації

консервація овочів,фруктів

54

1400

1981 58

Приміщення для сушки овочів

сушка овочів

32

1100

1981 55

Корнеплодосховище

зберігання овочів

288

6424,5

1937 82

Плодохранилище

зберігання овочів

352

40455

1964 97

Склад для міндобрив

зберігання міндобрив

345

210445,95

1985 38

Конюшня

утримання коней

800

34343,5

1954 92

5.2. Будівлі та споруди, які не використовуються для потреб виробництва

Найменування

Призначення

Площа

Коротка характеристика (етажність, висота та ширина прольотів, комунікації та ін.)

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Коли збудовано та ступінь зносу

Експлуата
ційні витрати

Перспе
ктива експлуата
ції

Будинок пасічника

28

4950

1970 79

Зимівник для бджіл

50

3906,15

1944 51

Приміщення для зберігання сіна

12

750

1982 26

Навіс літньої кухні

8

650

1972 26

Промцех

545

87116,7

1966 79

Промцех

90

89636,25

1968 76

Промцех

359

359025,15

1981 29

Будівля для зварювальних робіт

50

1815

1983 83

Приміщення для компресора

125

2310

1983 65

КПП промзони

10

56698,95

1987 62

Туалет

48

2310

1985 81

Туалет

30

1716

1982 69

Погріб для фарб

63

1770

1970 82

Місце відпочинку

24

2660

1982 82

Місце відпочинку

12

1660

1984 85

ГРП

122

11688,6

1976 77

Приміщення для газового лічильника

4

670

2000 15

Котельня

528

372171,55

1976 73

Будинок тваринника

504

115064,4

1980 46

Підсобне приміщення теплиці

70

1080

1994 52

Підсобне приміщення ПТФ

90

2100

1989 25

Навіс для зберігання дрів

48

700

1987 25

Гараж ветлікарні

1312

7259,68

1969 68

Внутрішні підїзди

40850,7

1974 67

Підсобне приміщення естакади

2,25

900

1986 25

Навіс КПП

168

1200

1982 25

КПП автогаражу

120

18316,65

1988 70

Естакада

42

1050

1986 25

Площадка асфальтного заводу

18

1745,36

2005 25

Сарай для цементу

29

623,7

1962 70

Навіс пилорами

111

2316,6

1966 94

Прорабська

190

26400

1983 51

Погріб для фарб

39

2088

1994 56

Майстерня тех.огляду машин

360

100163,55

1964 48

Приміщення зварювального цеху

115

9900

1990 50

Котельня мехмайстерні

81

25070,1

1964 66

Навіс вісової

5

39600

1977 59

Навіс вісової

21

3300

1959 92

Побутова кімната

70

750

1970 85

Проїздна КПП

17,5

5161,2

1991 64

Побуткомбінат

102

16124,05

1966 89

Кімната для побачень

60

3458,52

1968 78

Приміщення магазину

182

15440,7

1972 74

Спортзал

955

66000

1988 70

Гараж для службових машин

60

12990

1965 98

Підїзди

41139,3

1976 98

Туалет

18

1965,67

1982 87

Туалет

18

2388,27

1991 70

Туалет

21

2692,99

1980 87

Адміністративне приміщення

552

107999,1

1975 84

Слюсарня

180

3500

1955 75

Погріб вхідний

24

2126,45

1958 75

Вхідний погріб

22

2128,36

1974 92

Баня

300

326571,3

1991 10

Приміщення для дрів

16

350

1990 36

Ковбасно-коптильний цех

153

73804,5

1991 48

Котельня СТФ

126

17867,85

1977 37

Кузня

50

2100

1964 75

Підсобне прим.комірника

70

1960

1979 55

Побутове прим.складу буд.матеріалів

53

7500

1994 52

Склад матеріалів

192

9672,55

1980 87

Склад будматеріалів

400

42726,75

1984 77

Склад для фарб

40

3978,8

1956 84

Приміщення для тари

15

350

1979 84

Приміщення для тари

30

410

1979 78

Підвал ПММ

4

580

1962 100

Металевий гараж

24

1000

1987 25

Приміщення електроцеху

80

1480

1978 39

Склад для зберігання сорго

144

2200

1989 25

Будівля насосної

4

1100

1979 25

Будівля насосної

4

1100

1974 25

Будівля насосної

4

1100

1978 25

Майстерня по ремонту

360

11675,4

1958 81

Продуктово-речовий склад

3800

279005,1

1980 34

Склад для зберігання балонів

6

2531,1

1980 70

Артезіанська скважина

10328,45

1964 84

Артезіанська скважина

10328,45

1964 84

Водозаборна скважина

40891,5

1988 70

Водозаборна скважина

40891,5

1988 70

Башня Рожновського

1376,7

1977 79

Башня Рожновського

3500

1974 27

Башня Рожновського

3500

1972 27

Башня Рожновського

1078,35

1975 83

Насосна підземна

3229,65

1964 63

Дорога мощена

3,7

61051,29

1967 93

Декоративний забор

3863,6

1985 87

Огорожа декоративна

3311,7

2010 9

Огорожа гаража

165

850

1979 47

Огорожа зерносховища

390

1510

1982 49

Огорожа овочесховища

180

6400

1986 49

Забор МТФ

1016

27107,85

1980 77

Ставок

1,24га

17248,73

1966 79

Пожводойма

994,65

1948 81

Пожводойма

2154,51

1980 71

Пожводойма

2154,51

1980 71

Пожводойма

9281,25

1980 67

Пожводойма

3927

1980 73

Пожводойма

3943,5

1980 73

5.3. Будівлі, що будуються та знаходяться на реконструкції

Найменування

Призначення

Площа

Коротка характеристика (етажність, висота та ширина прольотів, комунікації та ін.)

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Коли збудовано та ступінь зносу

Експлуата
ційні витрати

Перспе
ктива експлуата
ції

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4. Будівлі та споруди, яких терміново потребує Підприємство не здійснюється

Найменування

Призначення

Площа

Вартість будівництва (кошторис)

Необхідно будівництво чи реконструкція

Необхідна кількість капіталовкладень

-

-

-

-

-

-

5.4.1. Виробниче будівництво на Підприємстві не здійснюється.

6. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА
6.1. Інженерні мережі
6.1.1. Схема постачання електроенергією, водою, паром, газом .

Найменування

Джерело виробництва чи місце підключення до головної мережі

Відстань

Потенційна потужність

Відсоток використання у поточному році

Характеристика (чи задовольняє потреби підприємства, особливості експлуатації, аварійність, коли споруджена та ступінь зносу, стан)

Експлуатаційні витрати

Лінія електропередач

ТП35/10 (Кустолово)

6,6 км

682 кВа

90

не задовольняє потреби підприємств,1973 рік побудови, 89% зносу

Система водопостачання

власні артезіанська свердловиини-4 шт.

5,5 км

55 м3/год.

100

задовольняє, 1953 рік побудови, 83 % зносу

Система теплопостачання

власна центральна котельня

1,5 км

2,2 мВт

100

задовольняє потреби підприємства, 74 % зносу

Система газопостачання

ГРП (Кустолово)

1,8 км.

350 м3/год.

68

задовольняє

18 тис. грн.

6.1.2. Інженерні мережі, які будуються чи проводиться реконструкція

Найменування

Джерело виробництва чи місце підключення до головної мережі

Відстань

Потенційна потужність

Кошторисна вартість

Відсоток використаних капіталовкладень

Орієнтовний термін завершення будівництва

Теплова мережа житлової зони

власна центральна котельня

0,5 км

1,5 мВт

33тис. 600 грн.

-

30.11.2012р.

6.1.3. Потреби у розширенні та реконструкції інженерних мереж

Найменування

Джерело виробництва чи місце підключення до головної мережі

Відстань

Потенційна потужність

Перехідні капіталовкладення

ЛЕП 10 кВ

ПЛ 10кВØ42 (ОП 317/9) ПС 35/10 кВ (Кустолово)

215 м

250кВа

18 тис. грн.

6.2. Транспорт
6.2.1. Підприємством МВК-9 транспортні магістралі не використовуються.
6.2.2. Перепускна можливість транспортної мережі Підприємства необмежена.
6.2.3. Транспортна ситуація не обмежує виробничі можливості Підприємства
МВК-9.
6.2.4. Загальна характеристика транспортного господарства Підприємства
(під’їдні шляхи, завантажувально-розвантажувальне обладнання, складське господарство, рухомий склад, та ін.)

Найменування

Призначення

Коротка характеристика

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Коли збудовано чи введено в експлуатацію

ГАЗ-53

автомехмайстерня

використовується за призначенням, стан задовільний

8036,89

1989

ГАЗ-52

ДУК-автодез

використовується за призначенням, стан задовільний

2775,47

1982

ГАЗ-66

спецмашина

використовується за призначенням, стан задовільний

10497,40

1990

ЗІЛ-131

пожежна

використовується за призначенням, стан задовільний

39047,61

1990

ВАЗ-2109

легковий

використовується за призначенням, стан задовільний

3939,00

1993

ГАЗ-24

легковий

використовується за призначенням, стан задовільний

2920,54

1976

ВАЗ-2107

легковий

використовується за призначенням, стан задовільний

27879,99

2004

ЛЕК-452

легковий

використовується за призначенням, стан задовільний

5035,51

1986

Днепр-11

мотоцикл

використовується за призначенням, стан задовільний

2472,19

1989

САЗ-3507

вантажно-бортовий

використовується за призначенням, стан задовільний

5202,60

1987

КАМАЗ-5320

вантажно-бортовий

використовується за призначенням, стан задовільний

128112,29

1983

ГАЗ-53

асинізатор

використовується за призначенням, стан задовільний

6988,23

1981

ММЗ-4502

самоскид

використовується за призначенням, стан задовільний

2238,77

1992

ММЗ-4502

самоскид

використовується за призначенням, стан задовільний

7618,42

1990

ГАЗЕЛЬ-33023

вантажно-пасажирський

використовується за призначенням, стан задовільний

89416,67

2009

КРАЗ-65001

вантажний самоскид

використовується за призначенням, стан задовільний

12487,20

1993

Муравей

вантажно-пасажирський

використовується за призначенням, стан задовільний

10497,40

1986

ІЖ-2715

фургон

не використовується, стан незадовільний

3117,04

1984

Днепр-11

мотоцикл

використовується за призначенням, стан задовільний

6529,46

1993

ЗІЛ КС-2561

автокран

не використовується, стан незадовільний

11174,28

1981

ГАЗ-66

пожежна

використовується за призначенням, стан задовільний

11757,88

1990

Мінск

мотоцикл

використовується за призначенням, стан задовільний

6375,00

2008

ГАЗ-52

керосиновоз

використовується за призначенням, стан задовільний

4042,19

1989

ГАЗ-53

молоковоз

не використовується, стан незадовільний

15202,90

1983

ЗІЛ-130

тягач

використовується за призначенням, стан задовільний

7014,46

1990

САЗ-3507

вантажний самоскид

використовується за призначенням, стан задовільний

8853,47

1991

КАВЗ-93613

автобус

використовується за призначенням, стан задовільний

3643,10

1986

CAУРЕР

вантажно-бортовий

використовується за призначенням, стан задовільний

2520,00

1967

SIG

причіп

використовується за призначенням, стан задовільний

1260,00

1977

КАВЗ-93613

причіп

використовується за призначенням, стан задовільний

3643,10

1986

УАЗ-37512

легковий

використовується за призначенням, стан задовільний

29238,26

1993

1Р3

причіп-розпуск

використовується за призначенням, стан задовільний

3477,73

1985

ВАЗ-212140

легковий

використовується за призначенням, стан відмінний

71250,00

2011

УАЗ-3309

пасажирський

не використовується , стан незадовільний

3324,98

1999

Шевроле "Такума"

легковий

використовується за призначенням, стан відмінний

92379,00

2007

Mitsubishi Galant

легковий

використовується за призначенням, стан відмінний

186500,00

2009

Під’їзні шляхи

Внутрішні під’їзди

переміщення

стан задовільний

40850,70

1964

Під’їзди

переміщення

стан задовільний

41139,30

1970

Дорога мощена

переміщення

стан задовільний

61051,29

1972

Складське господарство

Склад Док

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

14985,30

1980

Склад Док

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

10096,35

1988

Зерносклад

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

202619,30

1988

Зерносклад

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

173910,00

1983

Зерносклад

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

74274,75

1973

Кукурудзосховище

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

18795,15

1964

Кукурудзосховище

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

14600,90

1959

Склад залізний

зберігання зерна

використовується за призначенням, стан задовільний

38470,97

1988

Склад запасних частин

зберігання запасних частин

використовується за призначенням, стан задовільний

7472,85

1964

Склад матеріалів

зберігання матеріалів

використовується за призначенням, стан задовільний

9672,55

1980

Склад будівельних матеріалів

зберігання будматеріалів

використовується за призначенням, стан задовільний

42726,75

1984

Склад для фарб

зберігання лакофарбових матеріалів

використовується за призначенням, стан задовільний

3978,80

1956

Склад для міндобрив

зберігання міндобрив

використовується за призначенням, стан задовільний

210445,95

1978

Склад для зберігання сорго

зберігання сорго

використовується за призначенням, стан задовільний

2200,00

1989

6.2.5. Об’єкти транспортного господарства, які будуються чи проводиться реконструкція

Найменування

Призначення

Коротка характеристика

Кошторисна вартість

Відсоток використаних капіталовкладень

Орієнтовний термін введення в експлуатацію

-

-

-

-

-

-

6.2.6. Об’єкти транспортного господарства, яких терміново потребує Підприємство

Найменування

Призначення

Коротка характеристика

Необхідний об’єм капіталовкладень

-

-

-

-

7. МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРИБОРИ ТА ОСНАЩЕННЯ
7.1. Загальна характеристика обладнання


Найменування

Призначення

Вітчизняне чи імпортне

Вартість

Коротка характеристика

Кількість на підприємстві

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Ступінь зносу, стан

Котел водогрійний

підігрів води

в

12140,15

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

12140,15

67, задов.

Котел паровий

опалення приміщень

в

2972,27

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2972,27

68, задов.

Котел паровий

опалення приміщень

в

10666,67

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

10666,67

50, задов.

Котел водогрійний

підігрів води

в

12142,42

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

12142,42

42, задов.

Котел

опалення приміщень

в

2909,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2909,00

53, задов.

Котел водогрійний

підігрів води

в

2282,55

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2282,55

38, задов.

Котел водогрійний

підігрів води

в

864,08

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

864,08

62, задов.

Котел водогрійний

підігрів води

в

1189,81

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1189,81

47, задов.

Котел водогрійний

підігрів води

в

1189,81

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1189,81

42, задов.

Котел паровий

опалення приміщень

в

1354,94

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1354,94

38, задов.

Котел

опалення приміщень

в

567,76

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

567,76

71, задов.

Котел

опалення приміщень

в

1000,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1000,00

63, задов.

Котел

опалення приміщень

в

1000,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1000,00

63, задов.

Котел опалювальний

опалення приміщень

в

1497,44

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1497,44

58, задов.

Котел опалювальний

опалення приміщень

в

2201,97

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2201,97

58, задов.

Трансформатор

електроенергія

в

1701,02

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

1701,02

98, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

4451,62

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

4451,62

98, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

6660,66

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

6660,66

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

1198,01

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

1198,01

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

1250,28

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1250,28

67, задов.

Трансформатор

електроенергія

в

1250,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1250,00

67, задов.

Трансформатор

електроенергія

в

1265,11

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1265,11

58, задов.

Трансформатор

електроенергія

в

1315,11

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1315,11

58, задов.

Котел

опалення приміщень

в

737,41

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

737,41

62, задов.

Котел

опалення приміщень

в

737,41

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

737,41

62, задов.

Прес-екструдер

виготовлення кормів

в

20500,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

20500,00

35, задов.

Гідродинамічна установка

виготовлення кормів

в

22571,67

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

22571,67

32, задов.

Кормодробілка

подрібнення зерна

в

830,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

830,00

57, задов.

Мікромельниця

виготовлення борошна

в

1464,37

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1464,37

42, задов.

Крупоружка

подрібнення зерна

в

21783,65

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

21783,65

41, задов.

Лінія фільтрації

очищення

в

8100,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

8100,00

42, задов.

Електрозварювальне устаткування

зварювання
металу

в

2250,69

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2250,69

47, задов.

Апарат зварювальний

зварювання
металу

в

29582,40

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

29582,40

42, задов.

Апарат зварювальний

зварювання
металу

в

2427,13

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2427,13

45, задов.

Електрозварювальне устаткування

зварювання
металу

в

3630,80

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

3630,80

58, задов.

Електрозварювальне устаткування

зварювання
металу

в

635,62

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

635,62

78, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

2728,78

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2728,78

48, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

2626,48

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

2626,48

95, незадов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

1237,88

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1237,88

52, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

735,15

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

735,15

65, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

3445,03

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

3445,03

62, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

2750,20

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2750,20

51, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

683,12

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

683,12

78, задов.

Компресор

накачування

в

1086,51

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1086,51

67, задов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

635,62

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

635,62

68, задов.

Електротельфер

підйом вантажу

в

926,57

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

926,57

57, задов.

Котел

опалення приміщень

в

547,40

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

547,40

80, задов.

Котел

опалення приміщень

в

667,29

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

667,29

70, задов.

Котел

опалення приміщень

в

579,07

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

579,07

67, задов.

Ножиці гільотинні

різка металу

в

5062,18

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

5062,18

62, задов.

Пилорама

розріз деревини

в

9165,62

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

9165,62

70, задов.

Заточний станок

обробка металу

в

4118,83

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

4118,83

62, задов.

Станок консульно-фрезерний

виготовлення деталей

в

4474,24

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

4474,24

65, задов.

Станок токарно-винторізний

виготовлення деталей

в

7754,14

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

7754,14

77, задов.

Станок радіально-свердлильний

свердління отворів

в

5226,36

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

5226,36

78, задов.

Станок фрезувальний

обробка металу

в

6091,86

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

6091,86

82, задов.

Станок токарно-винторізний

виготовлення деталей

в

3772,27

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

3772,27

85, задов.

Станок деревообробний

обробка деревини

в

2076,52

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2076,52

80, задов.

Станок деревообробний

обробка деревини

в

1495,18

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1495,18

78, задов.

Станок круглопильний

розріз деревини

в

1768,88

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1768,88

80, задов.

Станок деревообробний

обробка деревини

в

821,11

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

821,11

78, задов.

Станок заточний

обробка металу

в

935,74

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

935,74

67, задов.

Станок деревообробний свердильно-довбильний

обробка деревини

в

716,09

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

716,09

68. задов.

Станок деревообробний

обробка деревини

в

872,05

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

872,05

65, задов.

Станок заточний

обробка металу

в

1201,12

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1201,12

67, задов.

Станок свердлильний

свердління отворів

в

974,92

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

974,92

65, задов.

Станок універсально-заточний

обробка металу

в

1220,28

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1220,28

70, задов.

Станок деревообробний

обробка деревини

в

838,59

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

838,59

80, задов.

Станок заточний

обробка металу

в

1284,82

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1284,82

75, задов.

Станок токарно-винторізний

обробка металу

в

2205,78

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2205,78

68, задов.

Станок свердлильний

свердління отворів

в

200,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

200,00

80, задов.

Станок горизонтально-винторізний

виготовлення деталей

в

310,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

310,00

80, задов.

Станок токарно-винторізний

обробка металу

в

200,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

200,00

90, задов.

Станок деревообробний-рейсмусний

обробка деревини

в

2331,25

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

2331,25

100, незадов.

Станок деревообробний-рейсмусний

обробка деревини

в

2331,25

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

2331,25

100, незадов.

Станок свердлильний

свердління отворів

в

1131,34

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1131,34

66, задов.

Прес

обробка металу

в

750,98

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

750,98

67, задов.

Кран-балка

підйом вантажу

в

4752,46

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

4752,46

50, задов.

Електрокран-балка підвісна

підйом вантажу

в

2497,25

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2497,25

67, задов.

Електротельфер

підйом вантажу

в

2762,47

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2762,47

60, задов.

Молот пнивматичний

здавлювання металу

в

1678,03

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1678,03

70, задов.

Кран-балка

підйом вантажу

в

922,05

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

922,05

65, задов.

Кран-балка

підйом вантажу

в

1350,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1350,00

77, задов.

Стенд

регулювання вприску у форсунках

в

1521,95

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

1521,95

68, задов.

Зернометатель ЗМ-60

погрузла зерна

в

6819,56

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

6819,56

67, задов.

Насіннеочищувальна машина СМ-4

чистка зерна

в

6143,59

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

6143,59

67, задов.

Насіннеочищувальна машина СМ-4

чистка зерна

в

5973,45

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

5973,45

70, задов.

Очищувач ОГД-6

чистка зерна

в

2558,73

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2558,73

57, задов.

Насіннеочищувальна машина ТІГАТ

чистка зерна

в

5973,45

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

5973,45

55, задов.

Зернокидач ЗМ-60

погрузка зерна

в

20437,95

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

20437,95

70, задов.

Зернокидач ЗМ-60

погрузка зерна

в

20437,95

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

20437,95

76, задов.

Зернокидач ЗМ-60

погрузка зерна

в

17166,81

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

17166,81

78, задов.

Зернокидач ЗМ-60

погрузка зерна

в

17166,81

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

17166,81

71, задов.

Ворохоочищувальна машина ОКС-25

очистка зерна

в

2951,91

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

2951,91

66, задов.

Протруювач насіння Фермер

протруювання зерна

в

7500,00

задовольняє потреби виробництва, стан задовільний

1

7500,00

43, задов.

7.2. Загальна характеристика обладнання, що не використовується

Найменування

Призначення

Вітчизняне чи імпортне

Вартість

Коротка характеристика

Кількість на підприємстві

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Ступінь зносу, стан

Станок деревообробний-рейсмусний

обробка деревини

в

2331,25

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

2331,25

100, незадов.

Станок деревообробний-рейсмусний

обробка деревини

в

2331,25

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

2331,25

100, незадов.

Електрозварювальний апарат

зварювання
металу

в

2626,48

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

2626,48

100, незадов.

Апарат зварювальний

зварювання
металу

в

29582,40

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

29582,40

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

1701,02

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

1701,02

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

4451,62

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

4451,62

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

6660,66

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

6660,66

100, незадов.

Трансформатор

електроенергія

в

1198,01

не задовольняє потреби виробництва, стан не задовільний

1

1198,01

100, незадов.

7.3. Обладнання, якого терміново потребує Підприємство

Найменування

Призначення

Вітчизняне чи імпортне

Вартість

Коротка характеристика

Кількість на підприємстві

Початкова вартість з урахуванням переоцінки

Ступінь зносу, стан

-

-

-

-

-

-

-

-

8. ВИРОБНИЦТВО
Підприємство Машівської виправної колонії управління ДПтСУ в Полтавській області (№9) має сільськогосподарський профіль виробництва. Загальна площа земельних угідь складає 2122,62 га у т.ч. сільськогосподарських угідь 2012,55 га з них ріллі 1990,94 га. Основні напрямки в рослинництві: зерновиробництво, кормовиробництво, вирощування технічних культур та овочів. Тваринництво займається виробництвом молока, вирощуванням молодняка ВРХ, свиней, птиці, та бджільництвом. Переробна галузь включає в себе цех по переробці круп, борошна, олійницю, пекарню та виготовлення макаронних виробів.
В структурі посівних площ зернові і зернобобові культури складають 44,5%, технічні 16,5%, кормові 37,7%, та овочево-баштанні 1,3%.
Одним з головних завдань, які стоять перед колективом підприємства являється збільшення виробництва сільськогосподарської продукції для покращення продовольчого забезпечення установ області продуктами харчування та зміцнення матеріально-технічної бази установи.
Підприємством отримано експлуатаційні дозволи на виробництво продукції борошно-млинярської, та оліє жирової промисловості, а також декларацію виробника на виробництво таких продуктів: олію соняшникову, крупу пшеничну, крупу кукурудзяну, крупу ячмінну, пшоно шліфоване, борошно пшеничне першого ґатунків.
Мета діяльності підприємства- це його беззбиткова господарська діяльність.

8.1.Рівень доходності від основного виду діяльності Підприємства

2010 рік

2011 рік

Всього

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Всього

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Валова продукція всього, тис.грн.:

16473

3081

3170

6309

3913

17560

2030

2609

8648

4273

в т.ч. рослинництво

5621

0

171

3395

2055

7999

0

179

6040

1780

тваринництво

10852

3081

2999

2914

1858

9561

2030

2430

2608

2493

Реалізація продукції всього, тис.грн.:

11509

2225

2695

2496

4093

10425

1939

2113

3387

2986

в т.ч. с/г

10239

2066

2529

2363

3281

9233

1522

1914

3114

2683

інша

1270

159

166

133

812

1192

417

199

273

303

Собівартість реалізованої продукції всього, тис.грн.:

9289

2034

1929

2038

3288

8632

1694

1423

1819

3696

в т.ч. с/г.

8321

1853

1821

1912

2735

7623

1277

1268

1642

3436

інша

968

181

108

126

553

1009

417

155

177

260

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації продукції

+2220

+191

+766

+458

+805

+1793

+245

+690

+1568

-710

в т.ч. с/г.

+1918

+213

+708

+451

+546

+1610

+245

+646

+1472

-753

інша

+302

-22

+58

+7

+259

+183

0

+44

+96

+43

Рентабельність реалізованої продукції всього, тис.грн.:

23,9

9,4

39,7

22,5

24,5

20,8

14,5

48,5

86,2

-19,2

в т.ч. с/г.

23,0

11,5

38,8

23,6

20,0

21,1

19,2

50,9

89,6

-28,1

інша

31,2

-12,2

53,7

5,6

46,8

18,1

0

28,4

54,2

16,5

8.2. Подальший розвиток рослинницької галузі вимагає ґрунтовного технічно-технологічного переоснащення. Матеріально технічне забезпечення зерновиробництва та ефективність праці не відповідають необхідному рівню ведення галузі. Відсутність достатніх фінансових ресурсів стримує впровадження новітніх технологій, використання високоякісного насіння, обмежує застосування в достатній кількості мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Виробництво зерна стає все більш залежним від впливів погодніх умов.
Не раціональне використання земельних ресурсів і низька культура землеробства призводить до виснаження і деградації грунтів, зменшення вмісту гумусу та поживних речовин.
Валове виробництво, урожайність зернових культур та якість зерна в знічній мірі залежить від техніко-технологічного рівня його виробництва. Лише через розтягування тривалості збирання урожаю втрати зерна можуть становити до 10%, а зібране із запізненням зерно втрачає свою якість і з категорії продовольчого переходить у фуражне.
Розширення обсягів ґрунтозахисних технологій мінімального та нульового обробітку грунту і сівби зернових культур з використанням широкозахватних та комбінованих агрегатів, на відміну від традиційних технологій, забезпечить виконання цих робіт в оптимально стислі строки.
Керівництвом підприємства взято напрямок на підвищення продуктивності тварин, шляхом покращення породно-племінного складу стада великої рогатої худоби. З цією метою створено «Племінний репродуктор із розведенням великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи».
При догляді за телятами в схему випойки включено «Соєве молоко» з 4-6 місяців життя. Для цього придбано гідродинамічну установку ТЕК-3СМ, що дає змогу збільшити продуктивність молодняка та реалізацію молочної продукції.
Корма, що готуються для годівлі свиней в повному обсязі проходить процес екструдації, в результаті чого збільшується поживність та засвоюваність. В господарстві придбано зерновий екструдер ПЕС-250.
8.3.Вирощування овочевих культур в даний час в значній мірі залежить від погодніх умов. З метою збільшення овочевої продукції підприємство планує в майбутньому придбати систему крапельного зрошення на площі 5 га.

9. ПРОДУКЦІЯ
9.1 ОСНОВНІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ

Найм
ену
вання

Призн
ач
ення

Виробн
ичі
потужн
ості по
даному
виду
продук
ції

Коро
тка
хара
кт
ерис
тика

Обсяг
и
випус
ку у
20____
р. в
натурі
та
варто
сті

Обсяг
и
реаліз
ації у
20____
р. в
натурі
та
варто
сті

Реантабіл
ьність
виробни
цтва
продукт
ії

Порівнял
ьна
характер
истика із
закордон
ними
анало
гами

Рекомен
дації
зняти з
вироб
ництва
чи
збіль
шити
обсяги

2010 рік

молоко

харчування

16334,2ц.
4573,6
тис.грн.

13821ц.
3870
тис.грн.

60,9%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

М'ясо свинини

харчування

1323,1 ц.
1624,5
тис.грн.

1567 ц.
1924
тис.грн.

14,5%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

М'ясо ВРХ

харчування

1347,1 ц.
1344,5
тис.грн.

1057 ц.
1055
тис.грн.

5,8%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Зернові всього

фураж, переробка

23802ц.
2783,6
тис.грн.

1180 ц.
138
тис.грн.

12,2%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Соняшник

на переробку

3389,8ц.
1040,7 тис.грн.

2497 ц.
767 тис.грн.

112,5%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Овочі всього

харчування

1530,5 ц.
250,9 тис.грн.

1110 ц.
182 тис.грн.

9,0%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

2011 рік

молоко

харчування

13746 ц.
4192,5 тис.грн.

11157 ц
3404 тис.грн.

40,7%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

М'ясо свинини

харчування

1066,2 ц.
1327,4 тис.грн.

947 ц.
1179 тис.грн.

0,4%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

М'ясо ВРХ

харчування

1271,6 ц.
1456,7 тис.грн.

838 ц.
960 тис.грн.

0,5%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Зернові всього

фураж, переробка

47650,9ц.
6757,9 тис.грн.

10147 ц
1439 тис.грн.

44,1%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Соняшник

на переробку

4156,6 ц.
1679,6 тис.грн.

1856 ц.
750 тис.грн.

58,5%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

Овочі всього

харчування

824 ц.
106,4 тис.грн.

573 ц.
74 тис.грн.

23,1%

Екологічно чиста продукція

Збільшити обсяги

10. МАРКЕТИНГ ТА ЗБУТ
10.1. Збут продукції (за результатами останнього року)


Найм
ену
вання
проду
кції

Призн
ач
ення

Виробн
ичі
потужн
ості по
даному
виду
продук
ції

Коро
тка
хара
кт
ерис
тика

Обсяг
и
випус
ку у
20____
р. в
натурі
та
варто
сті

Обсяг
и
реаліз
ації у
20____
р. в
натурі
та
варто
сті

Реантабіл
ьність
виробни
цтва
продукт
ії

На яких умовах
здійснює
здій збут (грн., ін…валюта вказати, бартер та ін...)

Споживач (вказати підприєм
ство,
організат
ор та
ін..)

2011 рік

Молоко
(всього)

13746 ц
4192,5 тис.грн.

11157 ц
3404 тис. грн.

40,7%

8451ц.
2365,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Кременчуцький молоко-завод

2500 ц
988 тис. грн.

На договорних умовах, грн.

Пирятинський сир завод

15,2 ц.
5,2 тис. грн.

На договорних умовах, грн.

Їдальня засуджених

8,8 ц.
2,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Дитячий садок

182,0 ц.
42,2 тис.грн.

Магазин для співробітників

М'ясо свинини (всього)

1066,2 ц.
1327,4 тис.грн.

947 ц.
1179 тис.грн.

0,4%

449 ц.
565 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Глобинський мясокомбінат

179 ц.
211,6 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ВАТ «Кременчуцький м'ясокомбінат»

104 ц.
148,3 тис.грн

На договорних умовах, грн.

ТОВ «М’ясна ярмарка Добриня 2007»

39 ц.
50,1 тис.грн

На договорних умовах, грн.

Підприємиць Байдуков

3 ц.
3,7 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

НВК (№65)

2 ц.
3,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Дитячий садок

19,8 ц.
25,9 тис.грн

Магазин для співробітників

146 ц.
161,1 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Їдальня для засуджених

М'ясо ВРХ

1271,6 ц.
1456,7 тис.грн.

838 ц.
960 тис.грн.

0,5%

80,3 ц.
79,7 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Глобинський м'ясокомбінат

318,7 ц.
400,9 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ВАТ «Кременчуцький м’ясокомбінат»

32,0 ц.
37,7 тис.грн

На договорних умовах, грн.

«Полтавський м’ясокомбінат»

84,6 ц.
104,0 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ «М’ясна ярмарка Добриня 2007»

103,4 ц.
146,3 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПП «Кременецький м’ясокомбінат»

9,0 ц.
12,3 тис.грн.

Магазин для співробітників

101,0 ц.
84,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

«Нове Життя»

109 ц.
94,9 тис.грн.

Їдальня для засуджених

Овочі і баштанні всього

824 ц.
106,4 тис.грн.

573 ц.
74 тис.грн.

23,1%

15,1 ц.
2,0 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПСІ

12,0 ц.
1,0 тис.грн.

На договорних умовах, грн..

КВК (№136)

93,9 ц.
13,7 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

КВК (№69)

193 ц.
17,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПВК (№64)

35,5 ц.
4,4 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

БВК (№16)

4,6 ц.
0,6 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

КВК (№29)

8,1 ц.
1,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

НВК (№65)

40,8 ц.
4,0 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

КВК

170 ц.
29,9 тис.грн

Їдальня для засуджених

Соняшник
(всього)

4156,6 ц
1679,6 тис.грн.

1856 ц.
750 тис.грн.

58,5%

590 ц.
226 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

«Інтер Агро»

1118 ц.
363,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ «Укролія»

148 ц.
160,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Сем Агро

Зернові всього

47650,9ц.
6757,9 тис.грн.

10147 ц
1439 тис.грн.

44,1%

492,2 ц.
82,1 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ФГ Покров 2006

50,0 ц.
6,3 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ФГ Анаско

3060,3ц
412,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн..

ТОВ «Полтава Хлібопродукт»

123,0 ц.
18,5 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ФГ ВМП

70,0 ц.
10,5 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ООО АГ Песчанський

58,0 ц.
12,1 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ Золоті Жорна

50,0 ц.
6,7 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПП Чаус

1000 ц.
100,0 тис.грн

На договорних умовах, грн.

ТОВ Лани Полтавщини

353 ц.
44,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ Кіт Ендко

100 ц.
29,2 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

СТОВ Благовій

20 ц.
5,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ
Полтава-Насіння

400 ц.
88,3 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ФОП Філатов

286,4 ц.
39,1 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПП Кольвах

98,5 ц.
20,5 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПП Урожай

40,0 ц.
8,3 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

КВК (№29)

403,0 ц.
59,3 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

Геогчан

1402 ц.
190 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ Полтава Насіння

1,8 ц.
0,4 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ФО Бублик

352,5 ц.
50,8 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПСГ Нове Життя

17,8 ц.
3,7 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ТОВ Чиста Криниця

600 ц.
90,0 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

ПП Полтава Млин

24,0 ц.
3,6 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

КВЦ (№136)

1144,5 ц
157,4 тис.грн.

На договорних умовах, грн.

СК Дружба

10.2. Продаж продукції здійснюється через систему управління ДПтС в Полтавській області та через комерційні структури.
10.3. Поряд з Підприємством Машівської виправної колонії (№9) виробництвом сільськогосподарської продукції в регіоні займаються Крюківська виправна колонія (№29) та 6 сільськогосподарських господарств різної форми власності Машівського району

11. СИРОВИНА ТА МАТЕРІАЛИ
11.1. Основні постачальники комплектуючих, сировини та матеріалів
(за показниками за останні 3 роки)

Назва та місцерозташування підприємства - постачальника

Сировина та матеріали що постачаються

Основні матеріали та сировина для підприємства установи

Обсяги поставки в натурі та вартості

Труднощі у постачанні та причини

Умови закупівлі сировини та матеріалів (грн., ін.. валюта вказати, бартер та ін..)

2010 рік

ПП «Компанія Надежда»
м. Полтава

бензин А-76

27455 л/
155156,11 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-80

17485 л/ 115553,46 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-92

700 л/5165,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-95

5740 л. /44369,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

дизпаливо

203154 л/1301180,71 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

дизельне масло

6617 л./54587,94 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

газ

500 л/2325,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «УТН-Восток» м. Полтава

бензин А -95

400 л./3316,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПВГТ «Автотранс»
м. Полтава

бензин А-92

1400 л./10020,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-95

1600 л/12296,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Сервісна компанія «Формула»
м. Полтава

бензин А -95

700 л/5498 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Украгроком»
м. Київ

аміачна селітра

82,5 т/189910 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

засоби захисту рослин

278637,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ООО ТД «Сем Агро плюс»
ПГТ Кулінічі Харківська область

насіння гороху

11 т/52000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

засоби захисту рослин

106076,40 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Укртехнофос»
м. Рівне

аміачна селітра

80 т/169000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

тукосуміш

17 т./64066,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Агрохімпостач»
м. Черкаси

аміачна селітра

44 т/103840,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Агрозахист Донбас»
м. Красноармійськ Донецька область

засоби захисту рослин

71320,65 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Спектр Агро»
м. Обухів

засоби захисту рослин

16267,86 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Агрофілд»

аміачна селітра

10 т/19500,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Мінераліз»
с. Грушвиця Друга
Рівненська область

аміачна селітра

67,450 т./158237,70 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Енергія корму»
м. Полтава

премікс

4,5 т./59750,06 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

три кальцій фосфат

1 т/7104,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ацидомікс

0,9 т/3960,36 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТЗОВ «Агролайф»
м. Яворів Львівська область

премікс

2 т./20256,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Шарівський виробничий комплекс»
с. Шлях Харківська область

макуха

71,460 т/87948,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Палій»
м. Полтава

рибне борошно

14 т./87850,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

СБК «Радянський»
с. Радянське Полтавська область

насіння кукурудзи

1 т/16000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ЧП Мусієнко
м. Полтава

296088,72 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ООО «Метекс 2000»
м. Дружківка Донецька область

12116,04 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ДТА «Сервіс»
м. Полтава

11028,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

Дельта СКМ
м. Кременчук

55470,62 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПКТ «Агродеталь»
м. Полтава

18244,02 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Агротехснаб»
м. Полтава

95670,14 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Торгівельний дімАгроімпорт»
м. Харків

29000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Інтерсгтехніка»
м. Полтава

41060,80 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Прим Агро»
м. Полтава

3489,46 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Агротехсоюз»
м. Полтава

24347,60 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Украгрозапчастина»
м. Харків

125440,62 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ППАТ «Полт. авто»
м. Полтава

3463,98 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Камазторг»
м. Полтава

2702,40 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

2011 рік

ПП «Компанія «Надежда»
м. Полтава

бензин А-80

35641 л/313196,20 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А -92

2239 л/22323,10 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-95

2800 л/27556,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

дизельне паливо

149340 л/1380713,65 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

масло

4970 л/56666,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

газ

4610 л/26045,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Сервісна компанія «Формула»
м. Полтава

бензин А-95

5700 л/59985,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПВГТ «Атотранс»
м. Полтава

бензин А-92

1700л/15825,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-95

1100 л/11109,99 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ЧП Мусієнко
м. Полтава

233285,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Дельта СКМ»
м. Кременчук

9810,10 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Украгрозапчастина»
м. Харків

23110,40 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Укравтозапчастина»
м. Полтава

12040,08 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ НВП «Регіон»
м. Полтава

12434,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Прим Агро»
м. Полтава

22732,74 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Метекс»
с. Дружківка

3007,80 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Торгівельний дім Агроімпрот»
м. Полтава

6600,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Трактор центр»
м. Полтава

3027,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Полтава електроремонт»
м. Полтава

10458,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Інтерсільгосптехніка»
м. Полтава

17024,40 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ « ДТА сервіс»
м. Полтава

10026,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Хмельнрицький комб. завод»
м. Хмельницький

56700,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Украгроком»
м. Київ

нітроамофоска

10 т/41000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

карбамід

6 т/22560,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

аміачна селітра

159,950 т/504247,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

засоби захисту рослин

195842,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПАТ «Украгро НПК»
м. Жашків
Черкаська область

аміачна селітра

10т/35600,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Мінераліз»
с. Грушвиця Друга
Рівненська область

аміачна селітра

20 т/66000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Енергія корму»
м. Полтава

премікс

4,9 т/45127,80 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ацидомікс

0,21 т. /9240,84 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

СБК «Радянський»
с. Радянське Полтавська області

насіння кукурудзи

8 т./58000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

2012 рік

ПП «Компанія «Надежда»
м. Полтава

бензин А-80

21573л/194498,90 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

бензин А-95

800 л/8280,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

дизельне паливо

86313 л/818378,10 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

масло

5412 л/73855,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

газ

1000 л/6175,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПВГТ «Автотранс»
м. Полтава

бензин А-92

900 л/9045,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Сервісна компанія «Формула»
м. Полтава

бензин А-95

2250л/25207,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Фірма «Сервіс транзит»
м. Полтава

дизельне паливо

1000 л/9400,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ПП «Мінераліз»
с. Грушвиця Друга
Рівненська область

супрефос

20 т./92000,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Украгроком»
м. Київ

аміачна селітра

68 т/224400,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

засоби захисту

172992,14 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

ТОВ «Біонасервіс»
с. Суворівське Сімферопольська область

засоби захисту рослин

15260,00 грн.

відсутні

оплата з розрахункового рахунку згідно договору

11.2. Паливно - мастильні матеріали здійснюються постачальником, матеріали та інше постачається транспортом підприємства.
12. КАДРИ
12.1. Чисельність персоналу та засуджених станом на 1 червня 2012 року:
керівників – 8 чол.;
спеціалістів – 17 чол.;
службовців – 4 чол.;
робітників – 43 чол.;
засуджених всього – 201 чол.:
в т.ч. на власному виробництві – 173 чол.;
гособслуга – 22 чол.;
майстерня – 6 чол.
12.2. Потреба засуджених в тваринництві 74 чол., фактично 66 чол., в рослинництві 42 чол., фактично 39 чол.
12.3. Оплата праці працівників Підприємства Машівської виправної колонії (№9) проводиться по таких тарифних ставках,відповідно до наказу ДДУПВП від 11.11.2005 року №184, наказу ДДУПВП від 04.10.2004 року №191. Денні тарифні ставки розраховані при мінімальній заробітній платі 1094 грн.
Оплата праці робочих, зайнятих на сільськогосподарських роботах в рослинництві здійснюється по відрядній системі за виконаний об’єм сільськогосподарських робіт, виходячи з існуючих норм виробітку та прийнятих тарифних ставок.
Оплата праці робітників тваринництва проводиться по відрядній системі по місячним результатам за кількістю і якістю одержаної продукції(молоко, приріст, приплід, яйця).
Оплата праці робітників зайнятих ремонтом і обслуговуванням сільськогосподарської техніки тракторів, автомобілів, обладнання, інструментів, механізмів, електроустаткування і установок проводиться по тарифних ставках передбачених на ремонтні і верстатні роботи. Оплата праці працівників на ремонті техніки проводиться за нормативами, встановленими на ремонт кожної деталі , марки машини чи вузла. Оплата праці на ремонт диференціюється залежно від складності по розрядах. Тарифна ставка розряду визначається тарифною сіткою яка встановлюється господарством.
Трактористам –машиністам виплачується щомісячно надбавка за класність до заробітку на механізованих роботах, включаючи підвищену оплату: 1 класу-20%, 2 класу - 10%.
Оплата праці електромонтерів проводиться в залежності від присвоєного кваліфікаційного розряду по тарифних ставках для робітників на ремонтні і верстатні роботи з нормальними умовами праці.
Тарифні ставки водіям встановлюється на бортові автомобілі, самоскиди в залежності від вантажопідйомності цих автомобілів, водіям легкових автомобілів в залежності від об’єму двигуна. Водіїв вантажних і легкових автомобілів , автобусів виплачується щомісячно надбавка за класність в наступних розмірах( в відсотках від встановленої тарифної ставки за відпрацьований час): 1 класу 25%, 2 класу 10%.
Праця робітників, зайнятих в будівельно-монтажних, будівельних і ремонтно-будівельних роботах, оплачується по відрядній системі відповідно єдиних норм і розцінок.
Столярні роботи, а також роботи, які виконуються на договірній основі оплачуються по годинних тарифних ставках.
12.4. Проблем, пов’язаних з оплатою праці окремих категорій працівників (персоналу, засуджених) чи підрозділів не виникає.

13. ЕКОЛОГІЯ
13.1. Екологічно шкідливі виробництва


Назва виробни
цтва

Назва
шкідливої речовини

Рівні
викидів
за останні
2 роки

Аварійні викиди
за останні 2 роки
(кількість випадків
та об’єми)

Рівні

ГДК

ГДВ

Обладнання для нагрівання термоносія та опалення будівель:
- опалювальні котли:
«Братськ-1Г»

оксид азоту

0,166

-

43

0,083

оксид вуглецю

0,2092

-

98

0,1046

Технологічне обладнання:
- технологічна установка очистки зерна КЗС;
- прийомний бункер для зерна;
- обладнання для вивантаження зерна та сміття в транспорт

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (пил зерновий)

0,33794

-

142

0,16897

Технологічне обладнання для ремонтних робіт:
- ковальське горно

оксид азоту

0,0048

-

328

0,0024

оксид вуглецю

0,1708

-

11719

0,0854

діоксин сірки

0,0034

-

225

0,0017

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (сажа)

0,0022

-

15

0,0011

- пересувний дизельгенератор

оксид азоту

0,2398

-

1344

0,1199

оксид вуглецю

0,2494

-

1399

0,1247

діоксин сірки

0,0048

-

28

0,0024

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (сажа)

0,0038

-

15

0,0019

- устаткування для електрозварювання металу

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (діоксин титану)

0,00018

-

0,08

0,00009

залізо та його сполуки

0,0151

-

4,19

0,00755

манган та його сполуки

0,00156

-

0,31

0,00078

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (кремнію діоксин аморфний)

0,00154

-

0,34

0,00077

фтор та його сполуки (фторид і гекс. натрію)

0,00412

-

1,34

0,00206

фтор та його сполуки (фторид амонію і кальцію)

0,00232

-

0,76

0,00116

фтористий водень

0,00108

-

0,35

0,00054

Технологічне обладнання для деревообробки:
- вихлоп циклону

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (пил деревини)

0,7136

-

134

0,3568

Технологічне обладнання складу ПММ:
- ємкості зберігання ПММ;
- устаткування для заправки техніки – заправні колонки

неметалеві леткі органічні сполуки (бензин)

0,3542

-

966188

0,1771

неметалеві леткі органічні сполуки (вуглеводні граничні)

0,073

-

80522

0,0365

Обладнання для опалення будівель:
- опалювальна піч

оксид азоту

0,0228

-

203

0,0114

оксид вуглецю

0,71968

-

6429

0,035984

речовини у вигляді суспендовану твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм (сажа)

0,00688

-

37

0,00344

13.2. За 2011-2012 роки випадків перевищення ГДВ та ГДК на Підприємстві МВК (№9) не допущено.
13.3. Підприємство МВК-9 співпрацює з Державним управлінням охорони навколишнього середовища природного середовища в Полтавській області.
13.4. На Підприємстві МВК (№9) очисних споруд немає.
Інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел проведено ТОВ «Промекосервіс». Отримано дозвіл на викиди за № 5323082600-3 від 08.11.2010 року.
13.5. Заходи які необхідно здійснити в частині покращення екологічного стану:


- Запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів.

- Зберігати відходи у спеціально відведених місцях.

- Забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації.

- Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки.

- Здійснювати контроль за станом місць розміщення власних відходів.

- Перед виїздом в рейси проводити контроль за наладкою карбюраторів автомобілів та паливної апаратури тракторів для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

- З метою запобігання забруднення території складу паливно-мастильних матеріалів вести контроль за надійністю роботи зливних кранів ємностей та роботою бензоколонок.

- Проводити прибирання приміщень виробничих дільниць та прилягаючої до них території від сміття та промислових відходів.

- Провести ремонт та чистку вигрібних ям на тваринництві.

- Своєчасно проводити прибирання підлоги приміщень по ремонту автомобілів та тракторів від пролитих паливно-мастильних матеріалів.

- Перед початком опалювального сезону провести режимно-наладочні роботи на діючих пальникових пристроях опалювальних котлів.

- Утримувати в належному стані території санітарних зон свердловин.

- Призначити відповідальних осіб у сфері поводження з відходами по виробничих об’єктах.

- На основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, зберігаються, утилізуються, реалізуються або передаються іншим організаціям, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.

14. Проекти, розробки, винаходи,інвестицій, ноу-хау на Підприємстві не здійснювалися.

15. ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
15.1. За останні 2 роки: 2010-2011 роки

Прибуток
(сума у тис. грн. та ін.)

Податки сплачені
(сума у тис. грн. та ін.)

Чистий прибуток
(сума у тис. грн. та ін.)

2010 рік

515

180

435

2011 рік

1131

170

961

15.2. Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»
р/р 26004054500461, р/р 26049054500006, р/р 26051054526238, р/р 26045060100331, МФО 331401
АТ Райффайзен Банк «Аваль»: р/р 26006711694816, МФО 380805
Банк «Перший»: р/р 26003301017129, МФО 320995
15.3. Які заборгованості:
15.3.1. Дебіторська заборгованість на 01.04.2012 року перед підприємством МВК (№9) становить 495,0 тис. грн.
15.3.2. Кредиторська заборгованість на 01.04.2012 року підприємства перед постачальниками становить 6862,0 тис. грн.

16. Підприємство взяло напрямок на підвищення продуктивності тварин, шляхом покращення породно-племінного складу стада великої рогатої худоби, з цією метою створено «Племінний репродуктор із розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи».
3 метою збільшення виробництва овочевої продукції придбати систему крапельного зрошення на площі 5 га.
В Підприємстві найбільш рентабельне є виробництво молока, тому протягом 2013 року планується збільшити поголів'я дійного стада.
По можливості придбати нову техніку для підготовки ґрунту та посіву культур. Придбання та впровадження нових сортів зернових культур.

версія для друку