22 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
16.05.2012
nakaz#280

Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 30 грудня 2003 року N 280

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2004 р. за N 65/8664

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 31 січня 2008 року N 20,
 від 25 листопада 2009 року N 275

Відповідно до Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 1998 року N 827 (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) у відповідність до Кримінально-виконавчого кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії (далі - Положення), що додається.
2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту організувати вивчення Положення з особовим складом підпорядкованих слідчих ізоляторів і виправних колоній та забезпечити виконання його вимог.
3. Управлінню по керівництву слідчими ізоляторами і тюрмами Департаменту (Горобцов М. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту від 29.04.2003 N 73 "Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправно-трудової колонії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за N 385/7706.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої служби Пташинського О. Б., начальників територіальних органів управління Департаменту.
6. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 департаменту України з питань виконання покарань від 31.01.2008 р. N 20)
 


Голова
генерал-полковник
внутрішньої служби 

 
 
В. А. Льовочкін 

 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови
Верховного Суду України 

 
П. П. Пилипчук 

Заступник Генерального
прокурора України 

 
С. В. Моліцький  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 30 грудня 2003 р. N 280

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2004 р. за N 65/8664 


ПОЛОЖЕННЯ
про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії

(У тексті Положення слово "засуджені" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "особи, взяті під варту, та засуджені" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 листопада 2009 року N 275)


1. Загальні положення

1.1. Дільниця слідчого ізолятора на території виправної колонії мінімального із загальними умовами тримання та середнього рівнів безпеки, спеціалізованої туберкульозної лікарні (далі - дільниця) організовується і ліквідується наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) за поданням територіального органу управління Департаменту.
(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
1.2. Правовою основою діяльності дільниці є Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України "Про попереднє ув'язнення", нормативно-правові акти Департаменту, а також це Положення.
1.3. Дільниця є структурним підрозділом виправної колонії, створюється на базі капітально побудованих приміщень для тримання осіб, взятих під варту, та засуджених і розташовується в окремому ізольованому локальному секторі установи.
Дільниця на території спеціалізованої туберкульозної лікарні створюється на базі капітально побудованих приміщень. Камери для тримання таких осіб створюються у вигляді полубоксів.
(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
1.4. Дільниця не має прав юридичної особи. Бухгалтерські та фінансові операції з її обслуговування провадяться відповідними службами виправної колонії. 
1.5. Начальник виправної колонії та його заступники несуть персональну відповідальність за додержанням законодавства, умов і режиму тримання осіб, взятих під варту, та засуджених у дільниці.
1.6. Начальник дільниці призначається наказом територіального органу управління Департаменту і підпорядковується начальнику виправної колонії та його заступникам.
Начальник дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні призначається наказом територіального органу управління Департаменту і підпорядковується начальнику виправної колонії, а з питань медико-санітарного забезпечення - начальнику лікарні.
(пункт 1.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)

2. Особливості направлення осіб, взятих під варту, та засуджених у дільниці

2.1. Порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та засуджених у дільниці визначаються Законом України "Про попереднє ув'язнення", нормативно-правовими актами Департаменту, а також цим Положенням.
2.2. У дільниці тримаються особи, взяті під варту, та засуджені до покарання у виді позбавлення волі на певний строк, вироки щодо яких не набрали законної сили.
У дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні тримаються особи, взяті під варту, та засуджені, вироки щодо яких не набрали законної сили, які хворіють на туберкульоз.
(пункт 2.2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
2.3. Особи, взяті під варту, та засуджені направляються до дільниць за нарядами територіальних органів управління Департаменту за місцем їх розташування на підставі вмотивованих рішень комісії по розподілу, які долучаються до їх особових справ.
(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
2.4. Підставою для приймання і тримання у дільниці осіб, узятих під варту, та засуджених є вмотивоване рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту або ухвалений судом вирок про засудження до покарання у виді позбавлення волі на певний строк, який не набрав законної сили, та мотивоване рішення комісії з розподілу.
Підставою для приймання і тримання у дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні хворих на активну форму туберкульозу є встановлення діагнозу активного туберкульозу легень та мотивоване рішення комісії з розподілу.
(пункт 2.4 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
2.5. Не підлягають направленню до дільниці неповнолітні, жінки з вагітністю понад чотири місяці, жінки, які мають при собі дітей віком до трьох років, особи, які страждають психічними, тяжкими соматичними захворюваннями, інваліди I групи.
(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
До однієї дільниці не можуть бути направлені особи, взяті під варту, та засуджені за одним вироком суду.
2.6. У разі направлення особи, взятої під варту, та засудженого до дільниці про це негайно, у встановленому порядку, інформується особа чи орган, у провадженні яких перебуває справа, а також родичі особи, взятої під варту, та засудженого.
(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
2.7. Для узагальнення інформації стосовно осіб, взятих під варту, та засуджених, які трималися у слідчому ізоляторі і направлені до дільниці, а також про зміни в судових рішеннях щодо них адміністрація виправної колонії повідомляє слідчий ізолятор.
2.8. При вибутті до дільниці особа, взята під варту, та засуджена знімається з обліку в слідчому ізоляторі.
2.9. Порядок приймання, обліку, звернення судових рішень до виконання, контролю за строками тримання, направлення для участі в судових засіданнях, звільнення осіб, взятих під варту, та засуджених організовується у відповідності до вимог законодавства та Інструкції про роботу відділів (груп, старших інспекторів) установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по контролю за виконанням судових рішень.
(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)

3. Правовий статус осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються в дільниці

3.1. Адміністрація виправної колонії забезпечує дотримання прав, свобод, законних інтересів осіб, взятих під варту, та засуджених, створює необхідні умови тримання, гарантує соціальну і правову захищеність, а також особисту безпеку зазначеної категорії осіб.
3.2. На осіб, які тримаються в дільниці, у повному обсязі поширюються права та обов'язки, що визначені Законом України "Про попереднє ув'язнення", а також нормативно-правовими актами, що регламентують порядок і умови тримання осіб, узятих під варту, та засуджених.
(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
3.3. Не допускається надання будь-яких пільг чи переваг особам, взятим під варту, та засудженим залежно від їх расової, національної належності, ставлення до релігії, майнового стану, політичних поглядів та минулих заслуг.

4. Особливості обладнання дільниці

4.1. Кімнати (секції) дільниці обладнуються дверима, які з внутрішнього боку оббиваються листовою сталлю, укріплюються металевими кутниками по всьому периметру і відкриваються у бік коридора. Двері секцій у центрі обладнуються спеціально захищеним отвором для нагляду за особами, взятими під варту, та засудженими, а також механічним замком. У разі необхідності стіни з боку коридору можуть обладнуватися вікнами для здійснення нагляду.
4.2. Усі вікна дільниці обладнуються металевими звареними ґратами. Вікна повинні обладнуватися таким чином, щоб особи, які тримаються у дільниці, могли читати і працювати при природному освітленні, а також сконструйовані так, щоб забезпечити доступ свіжого повітря незалежно від того, є чи немає штучної системи вентиляції. Штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб забезпечити можливість читати і працювати без шкоди для зору.
4.3. Кімнати (секції) дільниці забезпечуються інвентарем та іншими предметами за нормами, визначеними нормативно-правовими актами Департаменту для таких приміщень виправних колоній відповідного рівня безпеки.
4.4. У кожній кімнаті (секції) обладнується санітарний вузол з туалетом і умивальником, які повинні бути відгороджені з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.
4.5. У приміщенні дільниці, крім спальних кімнат, обладнується кабінет начальника дільниці, службове приміщення представника чергової зміни, кімната культурно-масової роботи, гардероб, сушильні для одягу і взуття, приміщення для зберігання продуктів харчування з холодильниками, інші необхідні побутові приміщення.
4.6. Територія дільниці відгороджується парканом суцільного заповнення і посилюється відповідними інженерними засобами, що унеможливлюють його вільне подолання. Вхідні двері локального сектора та дільниці обладнуються механічним замком і блокуються сигналізацією з виводом на пульт чергової частини виправної колонії.
4.7. Облаштування дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні здійснюється відповідно до чинного законодавства.
(розділ 4 доповнено пунктом 4.7 згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
4.8. Розміщення у дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні хворих на активну форму туберкульозу здійснюється відповідно до статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" у палатах-полубоксах окремо за потоками:
бактеріовиділювачі;
хворі на бактеріонегативний туберкульоз;
діагностичні хворі та хворі з малими формами туберкульозу;
хворі з підозрою на мультирезистентний туберкульоз;
хворі з підтвердженим мультирезистентним туберкульозом.
Категорично забороняється поміщення у дільниці на території спеціалізованої туберкульозної лікарні хворих на активну форму туберкульозу без урахування потоку.
(розділ 4 доповнено пунктом 4.8 згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)

5. Режим тримання осіб, які перебувають у дільниці

5.1. Режим у дільниці, тобто порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та засуджених та нагляду за ними з метою забезпечення попереднього ув'язнення, встановлюється Законом України "Про попереднє ув'язнення" та нормативно-правовими актами Департаменту.
5.2. У дільниці особи, взяті під варту, та засуджені тримаються у звичайних кімнатах (секціях) в умовах суворої ізоляції. Особи, взяті під варту, та засуджені не мають права виходу з кімнат (секцій), крім випадків, передбачених Законом України "Про попереднє ув'язнення" та розпорядком дня.
Перебування у дільниці інших осіб, які тримаються у виправній колонії, а також представників адміністрації, які не мають прямого стосунку до її функціонування, забороняється.
(пункт 5.2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
5.3. У дільниці організовується суворо регламентований розпорядок дня, який затверджується наказом начальника виправної колонії та оголошується особам, взятим під варту, та засудженим, і персоналу установи.
(пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
5.4. Перевірки наявності осіб, взятих під варту, та засуджених у дільниці здійснюються щоденно зранку та ввечері. Проведення перевірок у межах дільниці покладається на чергову зміну виправної колонії та призначених для цього відповідальних посадових осіб.
5.5. Особи, взяті під варту, та засуджені, які тримаються у дільниці, уживають їжу в їдальні установи окремо від інших осіб з унеможливленням взаємного спілкування. Відвідування особами, взятими під варту, та засудженими банно-прального комплексу та їх санітарна обробка проводяться за окремим графіком. 
(абзац перший пункту 5.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
Хворі на активну форму туберкульозу вживають їжу у палатах-полубоксах, миття посуду здійснюється централізовано у харчоблоку установи з дотриманням протиепідемічного режиму. Санітарна обробка вказаної категорії здійснюється у дільниці для тримання осіб, узятих під варту, та засуджених, хворих на активну форму туберкульозу, миття - у санітарних кімнатах палат-полубоксів.
(пункт 5.5 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
5.6. При виведенні осіб, взятих під варту, та засуджених за межі дільниці для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби або з інших передбачених розпорядком дня причин адміністрація виправної колонії забезпечує їх ізоляцію від осіб, які відбувають покарання в цій установі.
Виведення хворих на активну форму туберкульозу за межі дільниці для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби або з інших, передбачених розпорядком дня, причин здійснюється з дотриманням протиепідемічного режиму.
(пункт 5.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
5.7. Пункт 5.7 виключено
(згідно з наказом Державного департаменту України з
 питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275,
у зв'язку з цим пункти 5.8, 5.9
 вважати відповідно пунктами 5.7, 5.8)
5.7. До осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються у дільниці, адміністрація колонії може застосовувати заходи заохочення і стягнення, передбачені Законом України "Про попереднє ув'язнення".
При цьому особи, взяті під варту, та засуджені, до яких застосовано стягнення у виді поміщення до карцеру, відбувають його у дисциплінарному ізоляторі, де тримаються по одному.
(абзац другий пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
5.8. Адміністрація колонії має право застосовувати до осіб, взятих під варту, та засуджених заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбачених Законом України "Про попереднє ув'язнення".

6. Особливості здійснення нагляду за особами, взятими під варту, та засудженими у дільниці

6.1. Організація нагляду за особами, взятими під варту, та засудженими у дільниці включає:
а) контроль за поведінкою осіб, взятих під варту, та засуджених у місцях їхнього перебування, перевірку їх наявності, обмеження їх доступу на територію та в приміщення виправної колонії, де тримаються інші особи;
(підпункт "а" пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
б) забезпечення виконання особами, взятими під варту, та засудженими вимог Закону України "Про попереднє ув'язнення" та дотримання ними встановленого порядку й умов тримання у дільниці;
в) попередження та профілактику порушень режиму тримання з боку осіб, взятих під варту, та засуджених, недопущення вчинення ними втеч та інших злочинів;
г) проведення обшуків з метою перекриття каналів надходження до осіб, взятих під варту, та засуджених заборонених предметів, забезпечення ізоляції осіб, які допустили порушення встановлених порядку та умов тримання, а також визначених правил поведінки.
6.2. Черговий помічник начальника установи (далі - ЧПНУ), крім загальних обов'язків, зобов'язаний:
а) перед заступанням на службу перевіряти кількість осіб, взятих під варту, та засуджених, у тому числі тих, які знаходяться за межами дільниці, а також на стаціонарному лікуванні;
б) не допускати самовільного виходу осіб, взятих під варту, та засуджених за межі дільниці;
в) контролювати вибуття та повернення осіб, взятих під варту, та засуджених до дільниці.
6.3. Нагляд за особами, взятими під варту, та засудженими у дільниці здійснюється спеціально призначеними молодшими інспекторами чергової зміни виправної колонії, а також особами, які несуть службу у складі оперативних груп і закріплені за цією дільницею.
(пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
6.4. На молодших інспекторів у повному обсязі поширюються права та обов'язки, визначені нормативно-правовими актами Департаменту, що регламентують організацію нагляду в установах виконання покарань. У своїй діяльності під час несення служби вони підпорядковуються ЧПНУ та його заступнику.
6.5. Нагляд за особами, які тримаються у дільниці, здійснюється з урахуванням особливостей організації несення служби у дільницях посиленого контролю виправних колоній.
(пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
6.6. У період несення служби з нагляду за особами, взятими під варту, та засудженими в дільниці молодший інспектор перебуває у коридорі. Контроль за наявністю та поведінкою осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються в кімнатах (секціях), здійснюється шляхом постійного спостереження через відповідні оглядові вікна. У разі необхідності на території дільниці можуть застосовуватися технічні засоби нагляду.
6.7. Двері дільниці та кімнат (секцій) відчиняються тільки в присутності ЧПНУ або його заступника.
6.8. Прогулянки осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються у дільниці, проводяться на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих на території дільниці, за участю не менше двох молодших інспекторів або спеціально призначених працівників установи під керівництвом ЧПНУ або його заступника. Перед та після проведення прогулянок особи, взяті під варту, та засуджені піддаються неповному обшуку.
(пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
Прогулянки осіб, узятих під варту, та засуджених, які потребують спеціалізованої медичної допомоги, проводяться на спеціально обладнаних майданчиках, розташованих на території спеціалізованої туберкульозної лікарні, за потоками. Прогулянки осіб, які виділяють мікобактерії активного туберкульозу, проводяться в останню чергу з подальшою дезінфекцією прогулянкового дворика.
(пункт 6.8 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
6.9. Молодшим інспекторам та задіяним до нагляду членам оперативної групи забороняється відлучатися з території дільниці, відчиняти двері житлових кімнат (секцій), без дозволу ЧПНУ переводити осіб, взятих під варту, та засуджених з однієї кімнати (секції) в іншу, передавати ключі від них іншим посадовим особам (за винятком ЧПНУ та його заступника), входити до кімнат (секцій) з ключами.

7. Надання побачень особам, які тримаються у дільниці, та порядок їх листування

7.1. Порядок надання побачень особам, які тримаються у дільниці, та порядок їх листування до набрання вироком законної сили визначається Законом України "Про попереднє ув'язнення".
7.2. Побачення особам, які тримаються у дільниці, надаються в спеціально відведені для них години у присутності представника адміністрації, крім випадків, передбачених законодавством.
Побачення хворим на активну форму туберкульозу надаються з дотриманням протиепідемічного режиму.
(пункт 7.2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
7.3. З моменту допуску захисника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідомленням особи чи органу, у провадженні яких перебуває справа, особи, взяті під варту, та засуджені мають право на побачення із захисником наодинці без обмеження кількості побачень та їх тривалості.
(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
7.4. Скарги, заяви та листи осіб, які тримаються у дільниці, адресовані до Європейського суду з прав людини, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, переглядові не підлягають і надсилаються за адресою протягом доби з часу їх подачі.

8. Матеріально-побутове забезпечення осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються у дільниці

(назва розділу 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
8.1. Особам, взятим під варту, та засудженим забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Господарське обслуговування території дільниці, прибирання її приміщень, створення належних санітарно-побутових умов здійснюється почергово виключно особами, взятими під варту, та засудженими, які тримаються у дільниці, у години, відведені розпорядком дня, на час не більше двох годин.
Проведення прибирання та дезінфекція приміщень дільниці слідчого ізолятора на території спеціалізованої туберкульозної лікарні здійснюються особами із числа господарської обслуги туберкульозної лікарні.
(пункт 8.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
8.2. Особи, які тримаються у дільниці, забезпечуються нормами площі відповідно до Закону України "Про попереднє ув'язнення".
(пункт 8.2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
8.3. Особам, взятим під варту, та засудженим, які тримаються у дільниці,  надаються безоплатно за єдиними нормами харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення. У необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого зразка.
(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)

9. Матеріальна відповідальність осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються у дільниці

(назва розділу 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
9.1. Особи, взяті під варту, та засуджені, які тримаються у дільниці, несуть матеріальну відповідальність за заподіяну шкоду в порядку, передбаченому Законом України "Про попереднє ув'язнення".

10. Медичне обслуговування осіб, взятих під варту, та засуджених, які тримаються у дільниці

(назва розділу 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 25.11.2009 р. N 275)
10.1. Медичне обслуговування осіб, узятих під варту, та засуджених організовується і проводиться відповідно до чинного законодавства.
(пункт 10.1 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 25.11.2009 р. N 275)
10.2. Для надання стаціонарної медичної допомоги особам, взятим під варту, та засудженим, які тримаються у дільниці, у медичній частині виправної колонії обладнуються відповідні ізольовані кімнати-палати.

11. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в дільниці

11.1. Нагляд за додержанням законодавства в дільниці здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори відповідно до Законів України "Про прокуратуру" та "Про попереднє ув'язнення".
11.2. Постанови і вказівки прокурорів щодо додержання встановлених законодавством порядку й умов тримання осіб, взятих під варту, та засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили, у дільницях підлягають обов'язковому виконанню адміністрацією колонії.
 

Начальник управління
по керівництву слідчими
 ізоляторами і тюрмами 

 
 
М. І. Горобцов 

версія для друку
Розширений пошук »