21 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
16.05.2012
nakaz#190

Про затвердження Порядку підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 3 жовтня 2004 року N 190

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2004 р. за N 1312/9911

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 26 лютого 2007 року N 31,
 від 20 жовтня 2009 року N 235

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1080 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534" та з метою приведення умов оплати праці окремих категорій працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, у відповідність до реальних умов праці, пов'язаних з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах,
 НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)

1. Затвердити Порядок підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах (далі - Порядок), що додається.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
2. Начальникам установ виконання покарань, слідчих ізоляторів:
(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України повідомити працівників про запровадження зазначеного Порядку;
з 1 грудня 2004 року встановити розміри підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, відповідно до зазначеного Порядку;
(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
з урахуванням вимог статті 78 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" щодо утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, за рахунок установлення державним службовцям і фахівцям видів оплати праці стимулювального характеру (надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, премій) забезпечити відновлення співвідношень у розмірах заробітної плати між державними службовцями і фахівцями та технічними службовцями і працівниками, які виконують малокваліфіковану, а також просту некваліфіковану або допоміжну роботу.
3. Управлінню економіки та оплати праці Департаменту (Федорченко О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Скасувати наказ Департаменту від 24.02.2000 N 23 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 року N 534".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту генерал-лейтенанта внутрішньої служби Голікова Ю. І.
 


Голова
генерал-полковник
внутрішньої служби 

 
 
В. А. Льовочкін 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 3 жовтня 2004 р. N 190

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2004 р. за N 1312/9911 


ПОРЯДОК
підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1080 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534", визначає порядок установлення підвищень посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу (далі - працівники), за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах.
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
2. Порядок спрямований на приведення оплати праці окремих категорій працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби та їх підприємств у відповідність до умов праці, пов'язаних з роботою із засудженими та особами, які тримаються у слідчих ізоляторах, та відновлення співвідношень у розмірах заробітної плати між державними службовцями і фахівцями та технічними службовцями і працівниками, які виконують малокваліфіковану, а також просту некваліфіковану або допоміжну роботу.
(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
3. Згідно з даним Порядком підвищення посадових окладів (тарифних ставок) здійснюється працівникам, які займають штатні посади в таких установах та на їх підприємствах (у тому числі при роботі на умовах сумісництва):
кримінально-виконавчих установах;
спеціальних виховних установах;
слідчих ізоляторах.
абзац п'ятий пункту 3 виключено
(згідно з наказом Державного департаменту України з
 питань виконання покарань від 20.10.2009 р. N 235)
Працівникам, які перебувають у штатах підприємств установ і утримуються за рахунок їх коштів, підвищення посадових окладів (тарифних ставок) за особливі умови праці можуть установлюватися з урахуванням цього Порядку та статті 97 Кодексу законів про працю України і статті 15 Закону України "Про оплату праці".
4. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, які тримаються у слідчих ізоляторах, установлюються наказами начальників установ Державної кримінально-виконавчої служби.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
5. У всіх випадках, коли відповідно до діючих нормативно-правових актів підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників передбачено у відсотках, абсолютний розмір кожного підвищення визначається із схемного посадового окладу без урахування інших підвищень, надбавок та доплат. Розміри підвищень, виражені у відсотках, підсумовуються, і на цю суму відсотків збільшується посадовий оклад (тарифна ставка).
6. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників за цим Порядком здійснюється лише в межах фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, затверджених для бюджетних установ у кошторисах, та в межах фонду заробітної плати підприємств установ.
7. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників за особливі умови праці, пов'язані з роботою із засудженими та особами, які тримаються у слідчих ізоляторах, установлюються у таких розмірах:
(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 20.10.2009 р. N 235)
7.1. У кримінально-виконавчих установах закритого типу та на їх підприємствах (у залежності від рівня безпеки установи):
максимального рівня безпеки - до 50 відсотків;
середнього рівня безпеки для тримання неодноразово засуджених чоловіків та чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини, - до 30 відсотків;
мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання - до 20 відсотків;
мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання - до 10 відсотків.
7.2. У кримінально-виконавчих установах відкритого типу та на їх підприємствах - до 10 відсотків.
7.3. У спеціальних виховних установах та на їх підприємствах - до 20 відсотків.
7.4. У слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.
7.5. Підпункт 7.5 виключено
(згідно з наказом Державного департаменту України з
 питань виконання покарань від 20.10.2009 р. N 235)
 


Начальник управління економіки
та оплати праці Державного
департаменту України з питань
виконання покарань 

 
 
 
О. В. Федорченко 

версія для друку
Розширений пошук »