22 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
16.05.2012
nakaz#4

Про Порядок надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 11 січня 2005 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 118/10398

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 27 січня 2007 року N 11

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року N 37 "Про службові жилі приміщення" (із змінами і доповненнями), з метою впорядкування роботи з надання службових жилих приміщень і користування ними в органах, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:
(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 27.01.2007 р. N 11)
1. Затвердити Порядок надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (додається).
2. Установити Перелік категорій осіб рядового і начальницького складу та працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення (додається).
3. Управлінню матеріально-технічного забезпечення Державного департаменту України з питань виконання покарань (Романенко В. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань генерал-лейтенанта внутрішньої служби Білика В. І.
5. Наказ оголосити персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.
 


Голова Державного департаменту
України з питань виконання покарань
генерал-полковник внутрішньої служби 

 
 
В. А. Льовочкін  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 11 січня 2005 р. N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 р. за N 118/10398 


ПОРЯДОК
надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР та Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37 (із змінами і доповненнями).
1.2. Службові жилі приміщення призначаються для заселення особами рядового і начальницького складу та працівниками (далі - працівники) центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань та структурних підрозділів, що функціонують при ньому, територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи, установи і навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України) за переліком, визначеним Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі - Департамент), які у зв'язку з характером їх службової діяльності повинні проживати за місцем проходження служби (роботи) або поблизу від нього.
Органи, установи і навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язані використовувати службові жилі приміщення за їх цільовим призначенням.
(пункт 1.2 у редакції наказу Державного департаменту
 України з питань виконання покарань від 27.01.2007 р. N 11)
1.3. Фонд службових жилих приміщень формується з новозбудованого житла, звільнених жилих приміщень або квартир, придбаних у встановленому порядку в юридичних чи фізичних осіб.
До числа службового може бути включено тільки вільне жиле приміщення.
1.4. Жиле приміщення включається до числа службових за рішенням органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення на підставі клопотання відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України за наявності на це дозволу Департаменту.
1.5. Оперативний облік службових жилих приміщень в органах, установах і навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється відповідними житлово-побутовими комісіями в книзі обліку службових жилих приміщень Державного департаменту України з питань виконання покарань (органу, установи, навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України) (додаток 1 до цього Порядку).
1.6. Жиле приміщення виключається з числа службових, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також у випадках, коли в установленому порядку воно виключено з числа жилих. Сам по собі факт проживання в службових жилих приміщеннях колишніх працівників, які звільнені зі служби (роботи), не є підставою для виключення цих приміщень з числа службових.
Виключення жилого приміщення з числа службових здійснюється на підставі клопотання відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України, погодженого з Департаментом, рішенням органу місцевого самоврядування.
Про виключення жилого приміщення з числа службових у книзі обліку службових жилих приміщень Державного департаменту України з питань виконання покарань (органу, установи, навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України) робиться відповідна відмітка.

2. Надання службових жилих приміщень

2.1. Службові жилі приміщення надаються працівникам, які постійно проживають, а також зареєстровані в населеному пункті за місцем розташування відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України, а також переведені для подальшого проходження служби (роботи) з інших органів, установ та навчальних закладів.
З дозволу органу місцевого самоврядування службове жиле приміщення може бути надано працівникам, які проживають в іншому населеному пункті.
2.2. Зазначені жилі приміщення надаються незалежно від перебування працівників на квартирному обліку, без дотримання черговості та пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.
Якщо жилі приміщення, у яких проживають відповідні працівники, розташовані на такій відстані від місця служби (роботи), що унеможливлює виконання ними своїх функціональних обов'язків, надання службових жилих приміщень допускається у випадках, коли ці працівники забезпечені житлом.
У разі, якщо службових жилих приміщень не вистачає для забезпечення всіх працівників відповідних категорій, зазначені приміщення надаються, виходячи з пріоритетних інтересів забезпечення нормальної діяльності відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України.
2.3. Для одержання службового жилого приміщення працівник подає рапорт (заяву) на ім'я начальника відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України за зразком (додаток 2 до цього Порядку).
До рапорту (заяви) додаються:
довідка з місця проживання про склад сім'ї і реєстрацію;
довідка про склад сім'ї згідно з особовою справою;
письмова згода членів сім'ї заявника на проживання в службовому жилому приміщенні;
довідка з бюро реєстрації і технічної інвентаризації у разі наявності власного житла.
2.4. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, визначених у встановленому порядку, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.
Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами.
2.5. Службове жиле приміщення має бути впорядкованим відповідно до умов даного населеного пункту та встановлених санітарних і технічних вимог.
2.6. Службові жилі приміщення надаються на умовах найму в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому порядку.
Службове жиле приміщення може бути надано з перевищенням указаного вище максимального розміру, якщо воно становить одну кімнату (однокімнатну квартиру), або у випадках, указаних в абзаці першому пункту 2.4 цього Порядку.
2.7. В окремих випадках у разі крайньої необхідності і відсутності відповідного службового жилого приміщення, як тимчасовий захід, за згодою працівника, йому може бути надано службове жиле приміщення, що не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 2.5 і абзацом першим пункту 2.4 цього Порядку, або за розміром менше від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті (але не нижче від рівня, установленого для прийняття громадян на квартирний облік) із збереженням права на одержання службового жилого приміщення, що відповідає вказаним вимогам і розміру.
2.8. Службове жиле приміщення надається працівникові на всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним (а також на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від заявника в даному або іншому населеному пункті).
2.9. Службове жиле приміщення надається працівникам на час виконання ними обов'язків, що потребують проживання в такому приміщенні.
2.10. Службові жилі приміщення надаються на підставі спільного рішення керівника органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України та відповідної житлово-побутової комісії, яке затверджується органом місцевого самоврядування, на території якого розташований відповідний орган, установа чи навчальний заклад.
2.11. На підставі рішення про надання службового жилого приміщення орган місцевого самоврядування видає працівнику спеціальний ордер за формою, визначеною додатком 2 до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.88 N 37 (із змінами і доповненнями).
Цей ордер є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.
Ордер дійсний протягом 30 днів.
2.12. Рішення про надання службового жилого приміщення може бути переглянуто до видачі спеціального ордера, якщо виявляються обставини, які не були раніше відомі та могли вплинути на вказане рішення.
2.13. Перед прийняттям рішення про надання службового жилого приміщення керівництво відповідного органу, установи чи навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов'язане роз'яснити працівникові особливості договору найму зазначеного приміщення.
2.14. Службові жилі приміщення, що звільняються, надаються особам, які мають право на їх одержання в установленому чинним законодавством порядку.
2.15. До одержання службових жилих приміщень працівниками, яким вони можуть надаватися, поліпшення їх житлових умов здійснюється на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.
Працівники, які проживають у службових жилих приміщеннях і потребують поліпшення житлових умов, на їхнє бажання можуть забезпечуватися іншими службовими жилими приміщеннями, що відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством.
2.16. При звільненні службового жилого приміщення наймач зобов'язаний здати його наймодавцю в належному стані.

3. Користування службовими жилими приміщеннями

3.1. Користування службовими жилими приміщеннями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
3.2. На підставі спеціального ордера між працівником, на ім'я якого видано цей ордер, та житлово-експлуатаційною організацією за місцем розташування будинку, у якому міститься службове жиле приміщення, укладається договір про його наймання.
3.3. Працівник має право проживати в наданому йому службовому жилому приміщенні разом з членами своєї сім'ї.
Працівник управі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, уселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків та інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
3.4. При тимчасовій відсутності працівника або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в строки, передбачені статтею 71 Житлового кодексу Української РСР.
3.5. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані:
додержувати умови договору найму службового жилого приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і прибудинкової території;
дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення і його обладнання, проводити на умовах і в порядку, що визначаються законодавством України, за свій рахунок поточний ремонт займаного приміщення, а при звільненні приміщення здати його в належному стані.
Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку ставками і тарифами.
Пільги на квартирну плату та оплату комунальних послуг встановлюються законодавством.
3.6. До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76 Житлового кодексу Української РСР), про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85 Житлового кодексу Української РСР), у тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення, про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106 Житлового кодексу Української РСР).
При проведенні капітального ремонту наймачеві не надається в постійне користування інше впорядковане жиле приміщення (частина шоста статті 101 Житлового кодексу Української РСР), але може бути надано інше службове жиле приміщення.
Службові жилі приміщення не підлягають приватизації (стаття 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду").
4. Виселення зі службових жилих приміщень здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
 


Заступник Голови Державного
департаменту України з питань
виконання покарань
генерал-лейтенант
внутрішньої служби 

 
 
 
 
В. І. Білик  


Додаток
до пункту 2 наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 11 січня 2005 р. N 4 


ПЕРЕЛІК
категорій осіб рядового і начальницького складу та працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення

 

1. Центральний апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань та структурні підрозділи, що функціонують при ньому:
начальник управління;
заступник начальника управління;
начальник самостійного відділу (сектору);
начальник відділу (сектору) в складі управління.
2. Територіальні органи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань:
начальник управління (відділу);
перший заступник начальника управління;
заступник начальника управління;
начальник відділу (сектору) у складі управління.
3. Установи виконання покарань, слідчі ізолятори, заклади охорони здоров'я:
начальник установи виконання покарань (слідчого ізолятора, закладу охорони здоров'я);
перший заступник начальника установи виконання покарань (слідчого ізолятора, закладу охорони здоров'я);
заступник начальника установи виконання покарань (слідчого ізолятора, закладу охорони здоров'я);
головний бухгалтер, начальник фінансового відділу (відділення), головний інженер, головний механік, головний енергетик, головний технолог;
особи начальницького складу служб (оперативної; нагляду і безпеки; охорони; режиму і охорони; медичної; соціально-виховної та психологічної роботи; інтендантського та комунально-побутового забезпечення; по роботі з особовим складом) установи виконання покарань (слідчого ізолятора, закладу охорони здоров'я).
4. Навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України:
ректор навчального закладу;
перший проректор навчального закладу;
проректор навчального закладу;
начальник навчального закладу;
перший заступник начальника навчального закладу;
начальник циклу;
старший викладач (викладач).
 


Заступник Голови Державного
департаменту України з питань
виконання покарань
генерал-лейтенант
внутрішньої служби 

 
 
 
 
В. І. Білик (додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 27.01.2007 р. N 11)
 


Додаток 1
до пункту 1.5 Порядку надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України


КНИГА
обліку службових жилих приміщень Державного департаменту України з питань виконання покарань (органу, установи, навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України)

N
з/п 

Місцезнаходження службового жилого приміщення (населений пункт, вулиця, N будинку і квартири) 

Характеристика службового жилого приміщення 

поверх 

кількість кімнат 

площа загальна
(кв. м.) 

площа житлова
(кв. м.) 

благоустрій приміщення 

  

  

  

  

  

  

  Дата і N рішення органу місцевого самоврядування про включення жилого приміщення до числа службового 

Звання,
П. І. Б. наймача і членів сім'ї 

Дата і N рішення Департаменту (його територіального органу управління, установи), навчального закладу про надання службового жилого приміщення 

Дата і N спеціального ордера, ким виданий 

Дата і N рішення органу місцевого самоврядування про виключення жилого приміщення з числа службового 

Відмітка про переоформлення спеціального ордера 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

   


Заступник Голови Державного
департаменту України з питань
виконання покарань
генерал-лейтенант
внутрішньої служби 

 
 
 
 
В. І. Білик (додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 27.01.2007 р. N 11)
 


Додаток 2
до пункту 2.3 Порядку надання службових жилих приміщень і користування ними особами рядового і начальницького складу та працівниками Державної кримінально-виконавчої служби УкраїниЗразок


Начальникові
_________________________
_________________________ 


РАПОРТ (ЗАЯВА)
для одержання службового жилого приміщення

        Прошу надати мені службове жиле приміщення в місті _________ на сім'ю з _____ осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (я, дружина, син, дочка, батьки)
_____________________________________________________________________________________
        Жилу площу (службове жиле приміщення), яку отримано за попереднім місцем служби (роботи) здав (не здав) квартирно-експлуатаційній організації ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування організації) 
        Місце проживання ______________________________________________________________
на жилій площі ________________________________________________________________________
                                                                    (приватній, гуртожитку, службовій, орендованій, батьків, родичів)
_____________________________________________________________________________________,
займаю _________ кімнати __________ кв. м.
        Утримую в місті _____________ на вул. __________________ у будинку N ____ квартиру N ___
 із ____ кімнат жилою площею _______ кв. м, у якій проживають
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ДАНІ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї


N
з/п 

Ступінь споріднення 

Рік народження 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Серія, номер паспорта, місце проживання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  _____________________________
(посада, звання) 

__________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

  Паспорти і свідоцтва про народження дітей та інші документи, які подані на розгляд житлово-побутової комісії, перевірив: 

_____________________________
(посада, звання) 

__________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 200_ р. 

Заступник Голови Державного
департаменту України з питаньвиконання покарань
генерал-лейтенант внутрішньої служби 

В. І. Білик 


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 27.01.2007 р. N 11)
версія для друку
Розширений пошук »