19 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
13.03.2015
Державна пенітенціарна служба України

Загальна характеристика звернень громадян, що надійшли
за 2014 рік до апарату ДПтС України

Впродовж звітного періоду на адресу ДПтС України надійшло 11084 звернення від 13540 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 5004 звернення (або майже у 2 рази) більше, ніж за 2013 рік. У 2013 році до апарату ДПтС України надійшло 6080 звернень.

Показник зведеної кількості звернень громадян, надісланих до апарату ДПтС України, у розрахунку на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту, у середньому за 2014 рік складає 151 звернення громадян. Це у 3 рази більше, ніж за аналогічному періоді 2013 року (48 звернень на 1 тис. засуджених та осіб, узятих під варту).

Впродовж 2014 року кількість засуджених у порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилася на 43%, проте кількість звернень громадян суттєво збільшилася.
Збільшення кількості звернень громадян було спричинено питаннями заявників щодо виконання вимог Закону України «Про амністію у 2014 році» та Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засуджених до європейських стандартів», а також питаннями, пов'язаними з ситуацією в АР Крим, Донецькій та Луганській областях.

За формою надходження до апарату ДПтС України надходили звернення:

2014 рік

2013 рік

%

Поштою від громадян

2459

2626

22,2%

На особистому прийомі

630

491

5,7%

Через уповноважену особу

126

93

1,1%

Через органи влади

3249

1384

29,3%

Через «Урядовий контактний центр»

3661

953

33,0%

Через телефону «гарячу» лінію ДПтС України

336

31

3,0%

Від інших органів, установ, організацій

91

124

0,8%

З органів і установ ДПтС України

297

234

2,7%

Електроною поштою

217

130

2,0%

Факсимільним звязком

17

11

0,2%

Через ЗМІ

1

3

0,009%

Всього:

11084

6080

100%

У порівнянні з 2013 роком значно збільшилася кількість звернень громадян, що надійшли через урядову «гарячу лінію» (майже у 4 рази), а також звернень, що надійшли за належністю з органів державної влади (у 2,5 раза).

Протягом 2014 рік до апарату ДПтС України надійшло за належністю 3246 звернень громадян:

Через органи влади

2014 рік

2013 рік

Динаміка

кількість, +/-

% , від всього за належністю

Адміністрація Президента України

694

402

+292

21,3%

Верховна Рада України

150

106

+44

4,6%

Кабінет Міністрів України

111

70

+41

3,4%

Секретаріат Уповноваженого з прав людини

290

190

+100

8,9%

Генеральна прокуратура України

1291

336

+955

39,8%

Інші міністерства та відомства

710

279

+431

22,0%

Всього за належністю:

3246

1383

+1863

100%

Найбільше за належністю до апарату ДПтС України надійшло звернень з Генеральної прокуратури України (1291 звернення).

За ознакою надходження частка повторних звернень від загальної кількості звернень громадян за 2014 рік склала 7,2 % (794 звернення).

2014 рік

2013 рік

Кількість

% від загальної кількості звернень

Кількість

% від загальної кількості звернень

Первинне

9315

84,0%

5169

85,0%

Повторні

794

7,2%

373

6,1%

Дублетні

668

6,0%

303

5,0%

Неодноразові

275

2,5%

235

3,9%

Масові

32

0,3%

0

0

Всього звернень:

11084

100%

6080

100%

За видами звернень частка скарг склала 12,2% від загальної кількості звернень громадян (1358 скарг).

2014 рік

2013 рік

Кількість

% від загальної кількості звернень

Кількість

% від загальної кількості звернень

Скарга

1358

12,2%

549

9%

Пропозиція

57

0,6%

107

1,8%

Заява (клопотання)

9669

87,2%

5424

89,2%

Всього звернень:

11084

100%

6080

100%

До апарату ДПтС України звернення надходили індивідуальні, колективні та анонімні.

2014 рік

2013рік

Кількість

% від загальної кількості звернень

Кількість

% від загальної кількості звернень

Індивідуальне

10554

95,2%

5851

96,3%

Колективне

244

2,2%

113

1,8%

Анонімне

286

2,6%

116

1,9%

Всього звернень:

11084

100%

6080

100%

У зв'язку з реалізацією засудженими та особами, взятими під варту, права на користування телефоном (стаціонарним, мобільним) без обмежень збільшилась кількість звернень від засуджених через урядову телефонну «гарячу лінію», роботу якої забезпечує державна установа «Урядовий контактний центр» (далі – урядовий контактний центр), і через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України.
До апарату ДПтС України за 2014 рік через урядовий контактний центр надійшло 3661 звернення, що на 2708 звернень більше, ніж минулого 2013 року (953 звернення), тобто збільшення відбулося майже у 3,8 раза. Найбільше звернень стосувалися діяльності територіальних органів ДПтС України, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, що належать до сфери управління ДПтС України (далі – органи і установи ДПтС України), в:

Одеській області – 422 звернення;
Дніпропетровській області – 408 звернень;
Житомирській області – 274 звернення.

Так, до апарату ДПтС України з урядового контактного центру найбільше надійшлозвернень:

щодо діяльності Маріупольського виправного центру управління ДПтС України в Донецькій області (№138) з питань незадовільного медичного забезпечення, зловживання службовим становищем, неналежне ставлення до засуджених, діяння з корупційними ознаками персоналу установи, переведення засуджених із зони проведення антитерористичної операції до інших виправних центрів, сприяння в отриманні освіти осіб (89 звернень);

щодо діяльності Селидівської виправної колонії управління ДПтС України в Донецькій області (№82) з питань умовно-дострокового звільнення, упередженого ставлення з боку персоналу до засуджених, протиправних дій адміністрації установи та застосування амністії (49 звернень);

щодо діяльності Ігренського виправного центру управління ДПтС України у Дніпропетровській області (№133) з питань невиплати заробітної плати засудженим, питань, пов'язаних з умовами тримання, неналежним ставленням до засуджених (137 звернень);

щодо діяльності Одеської виправної колонії (№14) та Ширяївського виправного центру (№111) управління ДПтС України в Одеській області з питань застування амністії, умовно-дострокового звільнення, незадовільного медичного забезпечення, неправомірних дій персоналу установ та інше (300 звернень);

щодо діяльності Бердичівської виправної колонії (№70) та Коростенської виправної колонії (№71) управління ДПтС України в Житомирській області з питань про порушення при направленні та отриманні кореспонденції, застосуванні амністії, зміни режиму тримання, надання роз'яснень на право користування мобільним телефоном, невиплати заробітної плати засудженим, неналежне ставлення до осіб, позбавлених волі, звільнення у зв'язку з тяжким захворюванням (128 звернень).

До апарату ДПтС України з урядового контактного центру найменше надійшло звернень щодо діяльності органів і установ ДПтС України в:

Закарпатській області – 7 звернень;
Рівненській області – 13 звернень;
Тернопільській області – 16 звернень;
Чернівецькій області – 32 звернення;
Івано-Франківській області – 44 звернення.

Через телефонну «гарячу лінію» ДПтС України за 2014 рік звернулося 336 громадян, що на 31 звернення більше, ніж у 2013 році (на 305 звернень).
Основні питання, що порушувалися заявниками це - забезпечення дотримання законності та правопорядку, реалізація прав і свобод засуджених (155 звернень), охорона здоров'я (37 звернень), факти корупції (34 звернення). Звернення, які порушуються персоналом органів і установ ДПтС України, стосуються кадрових та фінансових питань. Особи, позбавлені волі, воля яких обмежена, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, найбільше звертаються з приводу, умов тримання засуджених (із них порушення прав засуджених, умовно-дострокове звільнення та незадовільне медичне обслуговування, переведення з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання). Порушені питання частіше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в Донецькій області (37 звернень), м. Київ та Київській області (33 звернення), Луганській області (26 звернень), Житомирській області (27 звернень).

Особистий прийом громадян у ДПтС України здійснюється відповідно до Порядку особистого прийому громадян у Державній пенітенціарній службі України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.12.2012 № 1825/5 (зі змінами).
Робота приймальні громадян ДПтС України була спрямована на надання первинної правової допомоги заявникам, оперативе вирішення заявлених питань та надання обґрунтованих роз'яснень. Так, оперативно вирішено (в день надходження) 95 звернень, або 15,7 % від загальної кількості звернень, що надійшли до приймальні громадян ДПтС України, що на 26 одиниць більше у порівнянні зі звітним періодом минулого року (з 69 до 95).
Впродовж звітного періоду до приймальні громадян звернулось 611 заявників, що складає 8 % від загальної кількості заявників, та зареєстровано 607 звернень, що складає 5,5 % від загальної кількості звернень, що надійшли на адресу ДПтС України. У порівнянні зі звітним періодом минулого року, кількість заявників збільшилась на 126 чоловік (з 485 до 611) а кількість письмових звернень - на 130 одиниць (з 477 до 607).
У відповідності із затвердженими графіками особистого прийому громадян керівництвом ДПтС України та керівниками структурних підрозділів апарату ДПтС України у звітному періоді було проведено 170 особистих прийомів, на які звернулось 189 громадян, що складає 1,4 % від загальної кількості заявників. Голова ДПтС України здійснив 35 особистих прийомів громадян, перший заступник Голови ДПтС України - 6 особистих прийомів громадян, інші посадові особи – 129 особистих прийомів громадян.

Зокрема, до апарату ДПтС України у 2014 році найбільше надійшло звернень громадян стосовно діяльності виправних колоній (6904 звернення, або 62,3%), діяльності слідчих ізоляторів (1858 звернень, або 16,7%) і найменше стосувались діяльності апарату ДПтС України (2 звернення, або 0,02%).

Звернення громадян, що надішли до апарату ДПтС України, найбільше стосувалися діяльності органів і установ ДПтС України в:
Житомирській області – 968 звернень (8,7%);
Донецькій області – 879 звернень (8%);
Дніпропетровській області – 854 звернення (7,7%);
Хмельницькій області – 800 звернень (7,2%);
Найменше надійшло звернень громадян, які стосувались діяльності органів і установ ДПтС України в:
Тернопільській області – 90 звернень (0,8%);
Чернівецькій області – 86 звернень (0,8%);
Івано-Франківській області – 81 звернення (0,7%);
Волинській області – 61 звернення (0,5%);

Найчастіше на адресу ДПтС України зверталися засуджені, особи, взяті під варту, та їх родичі. Цією категорією заявників було порушено 10013 питань, що складає 90,3% від загальної кількості питань, порушених у зверненнях громадян.
Персоналом, пенсіонерами та колишніми працівниками органів і установ ДПтС України у зверненнях було порушено 464 питання, що становить 4,2% від загальної кількості порушених у зверненнях громадян питань.
Іншими громадянами було надіслано 607 звернень, що складає 5,5% питань, порушених у зверненнях.

Персоналом та пенсіонерами органів і установ ДПтС України найчастіше порушувалися питання щодо:
виплати заробітної плати, грошового забезпечення тощо – 190 питань (41% від загальної кількості питань персоналу та пенсіонерів органів і установ ДПтС України);
звільнення чи поновлення на службі, присвоєння спеціальних звань тощо – 129 питань (27,8%);
порушень при розподілі житла, надання житла тощо – 23 питання (5%).
Впродовж 2014 року від персоналу органів і установ ДПтС України надійшло 60 звернень (12,9%) щодо неправомірних дій керівництва органів і установ ДПтС України.

Засуджених, осіб, узятих під варту, та їх родичів переважно цікавили питання щодо умов тримання засуджених та ув'язнених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ( 7293 звернення ). Наприклад:
1676 звернень – щодо застосування акта про амністію;
1955 звернень – щодо переведення засуджених з однієї виправної колонії до іншої того ж самого рівня безпеки або у зв'язку із зміною умов тримання;
992 звернення – щодо незадовільного медичного обслуговування засуджених та осіб, узятих під варту, направлення їх до лікарень при установах виконання покарань, забезпечення права вільного вибору лікаря;
698 звернень – щодо умовно-дострокового звільнення засуджених;
310 звернень – щодо вирішення питань, пов'язаних з умовами тримання, порядком та умовами відбування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
530 звернень – щодо направлення засуджених із слідчих ізоляторів до конкретного регіону або установи;
295 звернень – щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту;
276 звернень – щодо неналежних умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту;
160 звернень – щодо звільнення у зв'язку з тяжким захворюванням;
97 звернень – щодо ненадання дозволу на побачення, отримання передачі, посилки засудженими та особами, взятими під варту;
79 звернень – щодо помилування засуджених;
81 звернення – щодо неповідомлення рідним про місце відбування покарання засуджених;
67 звернень – щодо працевикористання засуджених;
60 звернень – щодо видачі паспорта громадянина України засудженим;
11 звернень – щодо незаконного вилучення особистих речей у засуджених;
6 звернень – щодо ненадання дозволу на укладання (розірвання) шлюбу.

Даною категорією осіб було порушено 1208 питань (12%) щодо неправомірних дій персоналу органів і установ ДПтС України.
У 250 зверненнях порушувалися питання щодо діянь персоналу органів і установ ДПтС України з корупційними ознаками.

У зв'язку з подіями в АР Крим, а у подальшому складною ситуацією у Донецькій та Луганській областях з органів та установ ДПтС України зареєстровано 1511 звернення. Одним із основних питань, яке було порушено, це переведення засуджених з однієї установи до іншої того ж самого рівня безпеки (127 звернень), особливо у період проведення активної фази антитерористичної операції.

Звернення, які надійшли до апарату ДПтС України за 2014 рік, були розглянуті:
у термін до 5 діб 157 звернень (1,4%);
у термін до 15 діб 4037 звернень (36,4%);
у термін до одного місяця 6634 звернення (60%);
у термін до 45 діб 64 звернення (0,65%).

Терміни розгляду 64 звернень продовжувалися до 45 днів у зв'язку з необхідністю додаткового вивчення порушених у зверненнях питань відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Заявникам надавалися проміжні відповіді.

Звернення громадян розглядалися у структурних підрозділах апарату ДПтС України:


-департаментом охорони, нагляду і безпеки, режиму та контролю за виконанням судових рішень

- 5848 вернень

(52,0%)

- управлінням соціально-психологічної
роботи із засудженими

- 1417 звернень

(12,7%)

-управлінням охорони здоров'я та медико-санітарного забезпечення

-1444 звернення

(13%)

-департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

- 575 звернень

(5,2%)

- департаментом по роботі з персоналом

- 369 звернень

(3,5%)

- управлінням внутрішньої безпеки

- 402 звернення

(3,6%)

- управлінням ресурсного забезпечення

- 239 звернень

(2,2%)

- управлінням оперативно-розшукової роботи

- 212 звернень

(2%)

-управлінням організаційно-аналітичного та документального забезпечення

- 196 звернень

(1,8%)

- управлінням виробничої діяльності

- 96 звернень

(0,8%)

- управлінням міжнародної діяльності та взаємодії із засобами масової інформації

- 30 звернень

(0,3%)

- управлінням кримінально-виконавчої інспекції

- 24 звернення

(0,2%)

- відділом режимно-сектетної роботи

- 16 звернень

(0,1%)

- сектором мобільної роботи та цивільного захисту

- 10 звернень

(0,09%)

- відділом правового забезпечення

- 6 звернень

(0,05%)

- управлінням технічного забезпечення

- 6 звернень

(0,05%)

-управлінням капітального будівництва та розвитку ДПтС України

- 33 звернення

(0,3%)

-департаментом забезпечення діяльністі ДПтС України.

- 68 звернень

(0,6%)

Відділ документального забезпечення
та розгляду звернень громадян
управління організаційно-аналітичного
та документального забезпечення

версія для друку
Розширений пошук »