21 листопада 2019
ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81
Телефон «гарячої лінії» 364-23-93
31.07.2017
Untitled Document

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОБАЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Основні завдання:

Департамент у межах повноважень забезпечує виконання завдань, покладених на Мін’юст, зокрема щодо:

- формування та реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації;
- організаційно-методичного та практичного забезпечення завдань пробації у відповідності з принципами, закріпленими законодавством про пробацію;
- організації пробаційного нагляду, соціально-виховної роботи із засудженими, забезпечення судів інформацією, що характеризує обвинувачених (досудові доповіді);
- організації виконання кримінальних покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
- організації виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт;
- організації процесу ресоціалізації засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань;
- організації взаємодії та контролю за діяльністю уповноважених органів з питань пробації;
- моніторингу ефективності заходів пробації та розробки пропозицій щодо їх удосконалення та подальшого розвитку пробації в Україні з урахуванням міжнародних стандартів пробації;
- забезпечення взаємодії з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, судами, установами та організаціями, науковими та навчальними закладами з питань реалізації завдань, визначених законодавством про пробацію;
- формування вимог до професійної компетентності персоналу пробації та підготовка пропозицій щодо його відбору та навчання;
- створення ефективної комунікації Мін’юсту, уповноважених органів з питань пробації та громадськості, що базується на принципах прозорості, довіри та партнерської взаємодії;
- здійснення міжнародного партнерства у сфері пробації.

Посада ПІБ міський телефон e-mail
1 Директор департаменту ЯНЧУК Олег Борисович 481-05-68 o.yanchuk@minjust.gov.ua
2 Заступник директора департаменту АНДРУШКО Ігор Васильович 207-36-60 i.andrusko@minjust.gov.ua
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОБАЦІЇ
3 Заступник директора департаменту – начальник управління вакансія  -  -
Відділ альтернативних покарань та пробаційного нагляду
4  Заступник начальника управління – начальник відділу ВАСЮК Віктор Анатолійович 207-36-88 v.vasiuk@minjust.gov.ua
Відділ пробаційних програм
5 Начальник відділу вакансія  -  -
Відділ досудових заходів та пенітенціарної пробації
6  Начальник відділу КАРАНДЮК  Ірина Вікторівна   i.karandiuk@minjust.gov.ua
УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ  ПРОБАЦІЇ
7 Начальник управління КЛИША Владислав Іванович 207-34-36 v.klysha@minjust.gov.ua
Відділ аналізу, розвитку пробації та статистики
8 Заступник начальника управління – начальник відділу вакансія  -  -
Відділ взаємодії та інформаційного забезпечення пробації
9    Начальник відділу КРИКОР’ЯНЦ Ашот Ардашесович 207-36-42 a.krykoriants@minjust.gov.ua
10    Провідний спеціаліст  (діловод) НАБІУЛІНА Едіта Валентинівна  -  -
УПРАВЛІННЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
11.    Начальник управління САВИЦЬКА Ірина Вікторівна 481-05-80 i.savytska@minjust.gov.ua
Відділ адміністративних стягнень у виді громадських та виправних робіт
12 Заступник начальника управління – начальник відділу КАЛІВОШКО Валерій Миколайович 207-34-18 v.kalivoshko@minjust.gov.ua
Відділ ресоціалізації засуджених
13    Начальник відділу ХВЕДЧУК Віталій Васильович 594-98-96 v.khvedchuk@minjust.gov.ua
версія для друку
Розширений пошук »