ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050 , м. Київ, вул. Мельникова, 81
повернутись 
24.06.2015
Державна пенітенціарна служба України

Про стан організації роботи з неповнолітніми правопорушниками, які перебувають на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції

Протягом 2014 року підрозділами кримінально-виконавчої інспекції виконувались судові рішення стосовно 5,9 тисяч неповнолітніх, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Про це поінформував під час оперативної наради 23 червня 2015 року начальник управління кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України Олег Янчук.

Він, зокрема, зазначив, що організація роботи з такими неповнолітніми є одним з пріоритетних питань діяльності управління кримінально-виконавчої інспекції.

Станом на 1 червня 2015 року на обліку кримінально-виконавчої інспекції перебував 1931 засуджений неповнолітній. З їх числа переважна більшість - засуджені до покарання у вигляді відбування покарання з випробуванням.

Найбільша кількість засуджених неповнолітніх сьогодні перебуває на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції Одеської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Донецької, Запорізької, Вінницької, Миколаївської, Рівненської та Житомирської областей.

При цьому спостерігається тенденція щодо зниження кількості неповнолітніх засуджених, що відбувають покарання, не пов'язані з позбавленням волі. Це відбувається внаслідок ряду факторів, у тому числі завдяки результатам реформування кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, зміні підходів у системі правосуддя, а також в організації профілактичної і реабілітаційної роботи з неповнолітніми правопорушниками, - сказав О. Янчук.

Як наслідок, соціально-демографічна та кримінально-правова характеристика засуджених, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, свідчить про складність цієї категорії неповнолітніх, необхідності вдосконалення форм роботи з ними, налагодження постійної взаємодії з державними та недержавними організаціями щодо комплексної профілактичної роботи.

Аналіз статистичних даних свідчить, що з числа неповнолітніх, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, переважну більшість було засуджено за тяжкі злочини 72% (1398), за злочини середньої тяжкості - 24% (471).

48% засуджених неповнолітніх виховувалися у неповних сім’ях, 7% є сиротами або перебували у спецзакладах Міністерства освіти і науки України, 9% - виховувалися у неблагополучних сім’ях.

Через несприятливі умови виховання та негативний вплив оточення 58% (1124) підлітків, які перебували на обліку, вчинили злочини у складі групи, з них майже кожен четвертий – за участю дорослих. 77 неповнолітніх вчинили злочини у стані алкогольного сп’яніння.

Кожен десятий із засуджених неповнолітніх раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

З метою вжиття комплексних заходів профілактики повторних злочинів з боку засуджених неповнолітніх, починаючи з 2012 року ДПтС України спільно з департаментом кримінальної міліції у справах дітей МВС України щорічно складається та направляється в регіони план спільних заходів щодо попередження вчинення неповнолітніми повторних злочинів. Також до профілактичної роботи із засудженими неповнолітніми активно залучаються представники служби у справах дітей, соціальних служб для сім'ї та дітей, недержавні організації, що опікуються дітьми.

Робота, що проводиться, в цілому мала позитивний вплив на профілактику правопорушень серед засуджених неповнолітніх, які перебувають на обліку, та зменшення випадків вчинення ними повторних злочинів.

Як результат, останні кілька років засуджені неповнолітні практично не допускають порушень порядку відбування покарання. Якщо у 2012 році за порушення порядку відбування покарання було скасовано іспитовий термін і направлено для відбування покарання у виді позбавлення волі 48 засуджених неповнолітніх, то протягом 2013 року зафіксовано лише 8 таких випадків, 2014 року – 5, у 2015 році - 6.

Проведена робота також вплинула на зменшення кількості повторних злочинів, які вчинялись неповнолітніми засудженими, під час їхнього перебування на обліку в підрозділах кримінально-виконавчої інспекції. Аналіз повторної злочинності серед засуджених неповнолітніх, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, свідчить про стійку динаміку до їх зниження. Так, із 3,3 тис. засуджених неповнолітніх, які пройшли по обліку у 2015 році, повторні злочини вчинили лише 34 особи або 1% від загальної кількості.

Разом з тим, в деяких областях, слід звернути додаткову увагу на організацію профілактичної роботи, оскільки цей показник серед засуджених неповнолітніх перевищує середній по Україні. Це в першу чергу стосується Чернігівської, Херсонської, Київської, Сумської та Закарпатської областей.

Значний обсяг роботи був проведений управлінням кримінально-виконавчої інспекції щодо забезпечення заходів у рамках Концепції та відповідного плану заходів на 2012 - 2014 роки.

Одним із вагомих результатів роботи у рамках виконання Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні стало прийняття Закону України "Про пробацію", в розробці та супроводі якого брало участь управління кримінально-виконавчої інспекції.

Поряд із завданням створення в Україні пробації, Концепція передбачала розробку методики оцінки ризиків вчинення повторних злочинів неповнолітніми, які відбувають покарання, альтернативні позбавленню волі, а також розробку методик і програм профілактичної роботи з такими неповнолітніми. Зазначені програми і методики є складовою забезпечення функцій пробації, визначених Законом України "Про пробацію".

Розробка зазначених методик та програм проводилася в основному у партнерстві з українсько-канадським проектом "Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні", який працював в Україні з 2010 року в основному з судами та міліцією у справах дітей.

У рамках Проекту з 2012 року ДПтС України організовано відкриття Центрів відвідування для дітей, які перебувають у конфлікті із законом у місті Мелітополі (березень 2012 року) та в місті Івано-Франківську (червень 2013 року). Основними завданнями Центрів відвідування є надання послуг комплексної допомоги (психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо), що сприятиме зниженню рівня рецидиву злочинів, попередженню повернення їх на кримінальний шлях та якнайшвидшому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.

З 2012 року 74 засуджених неповнолітніх пройшли відпрацювання відповідних програм, які реалізуються Центром відвідування.

На базі пілотних проектів було розроблено:

методику оцінки ризиків і потреб неповнолітніх у конфлікті з законом, складання та ведення індивідуального плану ресоціалізації неповнолітнього;

методику гендерно-орієнтованих підходів у роботі з неповнолітніми правопорушниками,

розроблено реабілітаційні програми для неповнолітніх «Управління гнівом», «Менеджмент емоцій», «Життєві навички».

З метою пілотного впровадження методичних рекомендацій на базі підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, а також підготовці тренерів, які навчатимуть використанню зазначених методик, у 2014 - 2015 роках у рамках Проекту проведено 9 тренінгових занять, якими було охоплено 20 працівників підрозділів кримінально-виконавчої інспекції та 15 викладачів відомчих навчальних закладів ДПтС України.

За результатами переговорів, проведених з Наглядовою радою проекту, завдяки позитивним результатам діяльності української сторони в напрямку впровадження пробації в Україні, цей напрям виділено в окремий компонент проекту на 2015-2016 роки та заплановано:

- відкриття Центру відвідування для дітей, які перебувають у конфлікті із законом, у м. Львові – у 2016 році.

- розробку інструменту з підготовки досудової доповіді щодо неповнолітніх осіб, когнітивно-поведінкових втручань, мотиваційного інтерв’ювання, програми «Мотивація до змін».

- розробку електронної бази даних щодо заповнення оцінки ризиків та супроводу неповнолітніх осіб.

- сприяння організації навчання персоналу підрозділів кримінально-виконавчої інспекції та викладацького складу навчальних закладів ДПтС України з використання розроблених методик.

У даний час триває пілотне впровадження розроблених інструментів на базі підрозділів кримінально-виконавчої інспекції у Івано-Франківській, Запорізькій та Львівській областях.

Робочою групою із залученням викладачів навчальних закладів ДПтС України та організаторів Проекту розроблено десятиденну навчальну програму для майбутнього персоналу пробації. До зазначеної навчальної програми увійшло вивчення та отримання практичних навичок роботи з інструментами та методиками пробаційної роботи для неповнолітніх правопорушників, що були розроблені та апробовані у пілотних проектах.

Навчання за зазначеною програмою відповідно до наказу ДПтС України від 18.05.2015 №280/ОД-15 розпочато 15 червня 2015 року на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДПтС України. Згідно з графіком курсове навчання до кінця 2015 року пройдуть 750 працівників кримінально-виконавчої інспекції.

Управління кримінально-виконавчої інспекції
апарату ДПтС України

версія для друку
повернутись