ДЕРЖАВНА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ
04050 , м. Київ, вул. Мельникова, 81
повернутись 
13.04.2016
Державна пенітенціарна служба України

Довідка
про результати співпраці ДПтС України у рамках проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" щодо вдосконалення системи реабілітації та попередження злочинів шляхом створення служби пробації та застосування альтернативних видів покарань за 2015 рік

За фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні реалізується проект «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (далі – Проект), у рамках якого передбачається обмін досвідом і кращими практиками між українськими органами влади та експертами з країн-ЄС у період 2015-2019 років.
У січні 2015 року в ДПтС України проведено робочу зустріч, під час якої експертами Проекту погоджено охоплення сфери питань, що лежать у площині створення пробації в Україні.

У взаємодії з Проектом ДПтС України взято участь у розробці Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 - 2020 роки, що була схвалена Указом Президента України від 20.05.2015 №276/2015 (далі - Стратегія). До заходів реалізації Стратегії включено питання розробки нормативної та інституційної бази для надання послуг пробації; перепрофілювання та навчання співробітників.
Крім цього розроблено План дій з реалізації положень Стратегії на 2015-2020 рр. (далі – План дій), розділ 11.4. якого присвячений удосконаленню системи реабілітації та попередження злочинів шляхом створення служби пробаціїта застосування альтернативних видів покарань.
Зазначений розділ передбачає такі основні завдання:

 • Зменшення кількості покарань, пов’язаних із позбавленням волі та удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення покарання.
 • Внесення змін до нормативно-правової бази та підзаконних актів для забезпечення діяльності служби пробації.
 • Розширення інституційної спроможності недержавного сектору у пробаційній діяльності (визначення коротко-, середньо-, та довготермінових цілей та завдань; створення системи моніторингу та оцінювання; розробка організаційної структури органу пробації та визначення статусу підрозділів органу; розроблення бізнес-плану для визначення фінансових потреб служби пробації та доступних джерел фінансування; створення у підрозділах ДПтС офісів пробації з відповідною технічною базою; створення державної бази даних/реєстру для роботи із правопорушниками, у тому числі для проведення оцінки ризиків; вивчення порядку функціонування підрозділів органу пробації в умовах реформи з децентралізації влади в Україні; розробка стратегії зв’язків з громадськістю; підписання угод про співпрацю зі службами пробації інших країн).
 • Підготовка персоналу пробації.
 • Відпрацювання механізму підготовки і впровадження досудової доповіді, інструменту оцінки ризиків і потреб та індивідуального супроводу.
 • Застосування заходів на основі об’єктивних показників для зменшення кількості скоєння повторних злочинів (розробка та впровадження пробаційних пргорам).

Відповідно до Стратегії та на виконання Плану дій у рамках Проекту розроблено рекомендації щодо профілю професійної компетентності працівника пробації. Профіль професійної компетентності працівника пробації, який  підготовлено з урахуванням міжнародних стандартів роботи з персоналом пробації, містить опис: призначення професії, вимоги професії до кандидата на посаду працівника пробації, зміст роботи працівника пробації, вимоги професії до знань працівника пробації, вимоги професії до умінь працівника пробації, вимоги професії до розвитку.

Робочою групою із залученням викладачів навчальних закладів ДПтС України розроблено десятиденну навчальну програму перепепідготовки персоналу кримінально-виконавчої інспекції для виконання функцій персоналу пробації. Навчальну програму підготовлено з урахуванням рекомендацій до профілю професійної компетентності працівника пробації, розробленого ДПтС України.
До практичної частини навчальної програми увійшло вивчення та отримання практичних навичок роботи з інструментами та методиками пробаційної роботи для неповнолітніх правопорушників, що були розроблені та апробовані у пілотних проектах.
Навчання за зазначеною програмою згідно наказу ДПтС України від 18.05.2015 №280/ОД-15 розпочато 15 червня 2015 року на базі Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДПтС України (2 групи по 25 працівників). Згідно графіку курсове навчання до кінця 2015 року пройдуть 750 працівників кримінально-виконавчої інспекції

У рамках Проекту 26.05.2015 в Міністерстві юстиції України проведено міжвідомчий круглий стіл "Пробація в Україні: наступні кроки" з метою узгодження спільних зусиль і компетенції урядового сектору для подальших кроків впровадження в Україні пробації.

З метою впровадження Закону України “Про пробацію” та врегулювання питань, пов’язаних з розробленням та реалізацією пробаційних програм у сфері пробації, за сприяння експертів ЄС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм”, який вже опрацьовано Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, проект знято з розгляду профільного комітету Кабінету Міністрів Українги з уваги на відсутність відповідних змін у законодавстві, які необхідні у зв'язку з прийняттям Закону України "Про пробацію".

У період з 3 по 17 червня п.р. проведено експертну місію з питань розбудови пробації за участі консультанта проекту, колишнього заступника Генерального директора Національної служби пробації Англії та Уельсу Девіда Пері, під час якої надано консультації з питань підготовки досудової доповіді, методики оцінки ризиків і потреб, форм та методів навчання персоналу пробації.

16 червня 2015 року експератми Проекту проведено тренінг для  слухачів та викладацького складу Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Консультант Проекту Девід Пері, колишній заступник Генерального директора Національної служби пробації Англії та Уельсу, презентував лекцію для управлінського складу КВІ про особливості перепідготовки працівників на етапі впровадження змін, зумовлених Законом України «Про пробацію», а також про особисту роль керівників у процесі отримання персоналом необхідних знань та навичок через призму зміни завдань кримінально-виконавчої інспекції у зв’язку зі створенням пробації.

30 вересня 2015 року за сприяння Проекту спільно з Міністерством юстиції України та Державною пенітенціарною службою України проведено круглий стіл «Правове закріплення інституту пробації у національному законодавстві».Головною метою заходу було обговорення пропозицій до створення законодавчого механізму виконання Закону України «Про пробацію» та налагодження конструктивного діалогу в процесі створення національної моделі пробації. За результатами заходу розроблено та погоджено деякі пропозиції щодо доопрацювання при підготовці до другого читання проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених" (реєстр. №2490а).

Проводилися заходи щодо надання консультативної допомоги в розробці національного інструменту оцінки ризиків вчинення засудженими (дорослими) повторних злочинів та інструктивно-методичних матеріалів до нього.
Вищезазначені заходи проводяться в три етапи. Перші два відбулись в жовтні та листопаді п.р. На першому етапі роботи з експертами розроблено проект методики оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення.
Під час роботи ІІ етапу розроблено проект методичного посібника щодо роботи з оцінкою ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень.
У рамках зазначених заходів здійснено також експертний візит європейських консультантів Проекту до управління ДПтС України в Полтавській області з метою ознайомлення з результатами реалізації пілотного проекту «Пробаційний центр», а також проведення навчального тренінгу для персоналу кримінально-виконавчої інспекції щодо роботи з оцінкою ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення.
ІІІ етап роботи з експертами (січень-лютий 2016 року) буде присвячений розробці навчальних та тренінгових програм для персоналу щодо роботи з інструментом оцінки ризиків вчинення повторних злочинів, до якого будуть залучені викладачі на науковці Інституту кримінально-виконавчої служби, Білоцерківського училища професійної підготовки персоналу ДПтС України та Академії Державної пенітенціарної служби.

З 9 по 17 листопада проведено експертну місію щодо розробки програмного забезпечення для управління справами та ІТ інфраструктури для української служби пробації.
Місію проведено за участі п. Пітера Мюррея, який був особою, відповідальною за програмне забезпечення з управління справами та системи в службі пробаціїМерсисайд (Ліверпуль) та брав участь у розробці програмного забезпечення для національного інструменту оцінювання ризиків/потреб OASys. 
Метою експертної місії є:

 • перегляд попередньої роботи, проведеної щодо визначення вимог та архітектури рограмного забезпечення, необхідного для задоволення таких потреб;
 • проведення аналізу недоліків здатності КВІ та Мін’юсту керувати процесом державних закупівель  та розвитку і оцінювати майбутні потреби;
 • проведення оглядової зустрічі з керівництвом КВІ та Мін’юсту для перегляду фактів, встановлених у рамках місії, та узгодження рекомендацій.

За результатами місії очікується:

 • звіт, у якому підсумовується та оцінюється робота зі специфікації програмного забезпечення, проведені ІТ департаментами КВІ та Мін’юсту;
 • звіт з аналізу недоліків;
 • звіт, у якому надаються рекомендації для КВІ та Мін’юсту щодо майбутньої діяльності та місій.

Надання експертної допомоги з розробки двох навчальних програм для персоналу пробації (30-денної програми початкової підготовки для знову прийнятого персоналу пробації та 10-денної програми підвищення кваліфікації для діючого персоналу пробації).
Місія з підготовки 10-денної навчальної програми для працівників пробації заплпнгована з 30 листопада по 11 грудня 2015 року. Наступні дві місії будуть заплановані на початок  2016 р.
Під час місії з підготовки 10-денної навчальної програми планується:
- розробка навчальної програми та матеріалів курсу.  Очікується, що туди увійдуть: законодавча й нормативна база; оцінювання ризиків/потреб; складання досудових доповідей; розробка плану відбування покарання; проведення мотиваційного інтерв’ю; про-соціальне моделювання; громадські роботи: робота, яка втримує від кримінальної поведінки, у тому числі запровадження когнітивних/поведінкових підходів. Результатом цієї місії стане складання першої редакції посібника для тренерів.
- розробка посібника для осіб, які проходять навчання, який також може служити довідником, до якого зможе звертатися персонал після повернення до своїх підрозділів. Завершення укладання посібника для тренерів.Результатом цієї місії стануть два завершених посібники.
- навчання тренерів у рамках цього модулю.Результатом цієї місії стане те, що принаймні десятеро українських тренерів зможуть компетентно викласти за новою програмою
Запропоновані міжнародні експерти: 
Короткостроковий експерт 1: пан Джеймс Сендхем, який має більше 45 років професійного досвіду у сфері пробації,  у тому числі 7 років на посаді відповідального за підготовку в службі пробації Оксфордширу, а потім 16 років на посаді керівника навчального курсу з пробації в Оксфордському університеті .  Його міжнародний досвід включає в себе роботу в Сербії, Молдові, Хорватії, на Ямайці, в Туреччині та Чехії. Він є експертом у сфері розробки навчальних програм, практики пробації, проведення мотивувальних інтерв’ю та інтерактивних навчальних методик.
Короткостроковий експерт 2: ПанМайк Октіган.  Пан Октіганмає 30 років досвіду роботи в сфері кримінальної юстиції як керівник першої ланки, відповідальний за підготовкута науковий керівник академічних досліджень у сфері пробації.  Він має міжнародний досвід із розробки тренінгу для персоналу пробації в Румунії, Чехії, Болгарії та Туреччині . Він має широкі знання у сфері сучасних практик пробації та розробці когнітивно-поведінкових заходів.

Управління кримінально-виконавчої інспекції
Державної пенітенціарної служби України

версія для друку
повернутись